Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
P.M.V.M. THEUNISSEN; kinderarts
12 september 2001 1 minuut leestijd

Als zwijgen niet meer kan

Plaats een reactie


Ik wil reageren op het artikel van mr. S. Kuypers over de problematiek van het medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling (MC nr. 2/2001 blz. 51).

Als kinderarts die al bijna 25 jaar werkzaam is in een algemeen ziekenhuis, word ik regelmatig geconfronteerd met gevallen van echte of vermeende kindermishandeling. Het Münchausen-by-Proxy-syndroom (MPS) is een ernstige vorm van kindermishandeling en onderscheidt zich van ‘gewone’ kindermishandeling doordat de moeder haar kind opoffert om zelf aandacht te krijgen. Helaas is honderd procent zekerheid bij het stellen van de diagnose MPS zelden haalbaar. De meldingsprocedure bij MPS moet mijns inziens niet afwijken van die bij andere vormen van kindermishandeling.

Een kinderarts die kindermishandeling vermoedt, staat vrijwel steeds voor een dilemma: ofwel melden en het kind zo beschermen tegen recidive, ofwel de zaak aanzien en zelf begeleiden om zo het contact met en het vertrouwen van ouders/verzorgers te behouden. De kinderarts moet echter te allen tijde advocaat van het kind zijn en zal de zaak dus melden bij AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) dan wel de Raad van de Kinderbescherming. Helaas kan deze melding niet (meer) anoniem gebeuren, omdat de meldende kinderarts de ouders/verzorgers moet informeren en dus niet ‘buiten schot’ blijft. Meldplicht c.q. aangifteplicht is niet aan de orde, zolang een juridische definitie van kindermishandeling ontbreekt en er dus geen criteria kunnen worden geformuleerd.

Een ‘toetsingscommissie’ is een goed idee om de problematiek zorgvuldig te benaderen. In een toetsingscommissie moet mijns inziens een kinderarts zitting hebben, omdat deze artsen de problematiek en de valkuilen(!) van kindermishandeling het best kennen. In de Bureaus Vertrouwensarts, nu AMK’s, heeft de afgelopen jaren een zekere ‘demedicalisering’ plaatsgevonden. In de AMK’s, nu vallend onder Bureau Jeugdzorg, zijn veel artsen vervangen door niet-medisch geschoolden, zoals psychologen en maatschappelijk werkers. Via een toetsingscommissie kunnen behandelend (kinder)artsen de (vermoede) kindermishandeling eenvoudiger bij de AMK/RvdK melden dan nu het geval is, zeker in gevallen van Münchausen-by-Proxy-syndroom en incest.

Heerlen, februari 2001

P.M.V.M. THEUNISSEN, kinderarts

kindermishandeling beroepsgeheim
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.