Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Medisch beroepsgeheim is een ankerpunt

Plaats een reactie

LHV FEDERATIENIEUWS

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij met hun verhaal bij artsen terecht kunnen en dat die artsen goed omgaan met deze informatie. Het gaat niet alleen om zorgvuldigheid bij de registratie van deze informatie, maar ook om de vertrouwelijke behandeling ervan. Het wordt artsen daarin niet altijd gemakkelijk gemaakt.

Het medisch beroepsgeheim is een van de ankerpunten van de zorg. De patiënt moet zijn zorgen in alle openheid met de arts kunnen delen en erop kunnen vertrouwen dat de informatie in goede handen is. Hij moet dus niet hoeven vrezen dat zijn gegevens bij allerlei andere instanties terechtkomen. Toch zijn er geregeld verhalen te horen over gemeenten die verzoeken om hele medische dossiers aan te leveren, onder het mom van de ondersteuning die zij moeten organiseren. Maar het aanleveren van een medisch dossier gaat veel verder dan wat noodzakelijk is voor de gemeente en betrokken instanties. En het is niet in lijn met het medisch beroepsgeheim. In het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wmo zien we ook weer dat er erg veel ruimte wordt geschapen voor het opvragen en verstrekken van medische informatie.

ICT biedt allerlei kansen voor goede registratie en veilige communicatie van medische gegevens en kan de administratieve lasten voor zorgverleners verlichten. Tegelijkertijd zien we dat, met de toenemende mogelijkheden, de beveiliging van informatie steeds ingewikkelder wordt. Dat betekent dat we hoge eisen moeten stellen aan de mogelijkheden die we gebruiken voor informatieoverdracht en dat we alert moeten zijn op de veiligheid van de systemen die we gebruiken. Je moet er niet aan denken dat onze informatie op straat zou komen te liggen.

Dat het mogelijk is om iets te delen, betekent nog niet dat het ook moet. Is het noodzakelijk? Zijn de relevante gegevens beschikbaar? Is de vertrouwelijkheid wel gegarandeerd? Dat zijn de prominente vragen voor artsen in de omgang met medische gegevens. Vóór alles moet de afweging worden gemaakt: wat is in het belang van de patiënt? Het beroepsgeheim en de gezondheidsaspecten staan daarbij voorop. Het vertrouwen dat onze patiënten daarbij in ons hebben, moeten we blijven waarmaken. Zorgvuldig omgaan met medische gegevens is en blijft absoluut noodzakelijk voor de kwaliteit van ons werk. We moeten als sector blijven waken voor de bescherming van ons beroepsgeheim.


Dit artikel is een verkorte versie van een blog van LHV-bestuurslid Carin Littooij, eerder verschenen op lhv.nl

Federatienieuws LHV beroepsgeheim
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.