Inloggen
Federatienieuws
Federatienieuws

Rituele dansen - Voorzitter NVVG

2 reacties

Dagblad Trouw scoorde onlangs met de kop: ‘150.000 onterechte uitkeringen’.1 Die kop deugt niet. Wat wel klopt, is dat het niet herkeuren van grote aantallen arbeidsongeschikten in de WIA (de vroegere WAO) een serieus probleem is. Verzekeringsartsen vragen er al jaren aandacht voor, maar iedereen is Oost-Indisch doof.

Om de 10 jaar horen we hetzelfde liedje: ‘te veel mensen krijgen een uitkering’. Nou daar weten ze in Den Haag wel raad op. Vaste reflex: we doen een herkeuringsoperatie! Hier wat stutten en daar wat water naar de zee dragen.

De praktijk. Tussen nu en 2018 worden 240.000 Wajongers opnieuw beoordeeld. Bekeken wordt of deze Wajongers ‘arbeidsvermogen’ hebben. Dat is een nieuw en nogal theoretisch criterium dat moeilijk uitlegbaar is. Ik waag me er hier dan ook niet aan. Maar nu komt het: ik heb werkelijk nog niemand in de uitvoering gesproken die dit een zinvolle operatie vindt. Toch gaan we het doen. Daarvoor jagen we drie jaar lang Wajongers die óf nooit óf decennialang niet meer hebben gewerkt de stuipen op het lijf. Denk je eens in: Wajongers, ook van 50-plus!, met ‘arbeidsvermogen’ worden verplicht deel te nemen aan een begeleidingstraject naar werk. Dank u wel, makers van het heilige sociaal akkoord 2013. Fijn dat u poldercompromissen als het hoogste goed ziet. Bizar in de uitwerking: een rituele dans, want uh… waar zijn de banen? Banen waar bovendien andere iets minder kwetsbare legioenen naar smachten: jonge en oudere werklozen, gedeeltelijke en tijdelijke arbeidsongeschikten met een arbeidsverleden.

Over die laatsten gesproken. Die zitten in de WIA. Het is al lang bekend dat er een stuwmeer is van WIA-uitkeringsgerechtigden die bij de allereerste beoordeling niet als blijvend arbeidsongeschikt konden worden aangemerkt. Vaak gaat het om psychische klachten of andere medische situaties waar verbetering nog goed mogelijk is. De verzekeringsarts plant bij de beoordeling meteen een follow-up, maar krijgt niet de kans die uit te voeren. Geen prioriteit bij het management, andere zaken gaan voor. Je zult als behandelaar van je ziekenhuisdirectie maar te horen krijgen dat je de hercontroles van je patiënten voorlopig maar moet vergeten… Dit ‘granieten bestand’ van enkele tienduizenden gevallen staat momenteel op de politieke agenda.2 Wat gaat ’t worden? De vaste reflex? Een ondoordachte herkeuringsoperatie als zoveelste poldercompromis?

Laat één ding duidelijk zijn: verzekeringsartsen zitten niet om werk verlegen. Laat ons zinvol en eervol werk doen. Geen rituele dansen. Stop dus met die waanzinnige Wajong-herbeoordelingen. Geef ons de kans om WIA-herbeoordelingen te doen. Als dat zinvol is: op het juiste moment! Dus niet pas na drie of vijf jaar als hele gezinnen er hun leven op hebben ingericht en de staat zelf een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft geïnduceerd.3

Dames en heren in Den Haag: Houdt op professioneel beleid ondergeschikt te maken aan politieke willekeur. Stop het gesol met herkeuringen!

Jim Faas, voorzitter NVVG

@JimFaas

1. ‘150.000 onterechte uitkeringen’, Dagblad Trouw, 20 augustus 2015.

2. Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over Activering uit Arbeidsongeschiktheid, 26 mei 2015, .

3. ‘Maakt herkeuring wel gelukkig’, Asha ten Broeke, Volkskrant, 27 augustus 2015.


Federatienieuws
 • Jim Faas

  Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A. Faas

  verzekeringsarts, AMSTERDAM Nederland

  20-09-2015 02:00

  Over de waarde van de regelingen WIA/WGA en Wajong kun je een aparte discussie voeren. Ik vind wel dat als je mensen eenmaal hebt toegelaten tot een uitkering of regeling (zie de PGB's !) ze je netjes moet behandelen als je aan die regeling gaat morr...elen. Wat de WAJONG betreft: weinigen realiseren zich dat daar ook ouderen bijv. 50plussers in zitten, waaronder mensen die in voorgaande jaren massaal door gemeenten zijn 'gedumpt' in de WAJONG. Omdat diezelfe gemeenten meenden dat er voor hen geen werk was te vinden (!) En ze dat financieel goed uitkwam. Diezelfde mensen - ook van 50plus dus - gaan we nu herkeuren op een scherper criterium om ze via een begeleidingstraject aan een gesubsidieerde baan te helpen (?) Daarbij wordt er 5% gekort op de uitkering. De logica hiervan snap ik niet, behalve als logica gebaseerd is op wensdenken 'er is werk voor iedereen'. Kwetsbare WAJONGers enkele jaren - de herkeuringsoperatie duurt 3 jaar - in onzekerheid laten lijkt me ook niet fijn. Het wachten is op negatieve bijeffecten: denk aan een toenemende zorgvraag en vervelende bezwaar- en beroepsprocedures.

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts -adviseur - publicist, rotterdam

  16-09-2015 02:00

  Helder signaal vanaf de verzekeringsgeneeskundige werkvloer.

  Benieuwd hoe Asscher/SZW/UWV hierop reageren.

  NVVG voorzitter Jim Faas heeft namelijk hard punt mbt Wia herkeuringen.

  Wat betreft die Wajong herkeuringen - dat ligt volgens mij stuk i...ngewikkelder. Ik ben bang dat daar veel mensen in zitten die niet in die regeling thuis horen. Zo berichtte Trouw al begin vorig jaar dat 140.000 van de 250.000 wajongers een te hoge uitkering kregen - volgens de afgesproken systematiek.

  Niet zo vreemd overigens: er blijkt een ' zeer fluïde uitruilmarkt' te zijn in uitkeringenland. Een uitruil tussen Wia, WGA, Wao, WW, en bijstand.

  Volgens zeer nederlandse watermanagement principes. Alles loopt uiteindelijk af op het laagste punt - in dit geval de beste uitkering.

  Dat bleek ook met de Wajong - men leze de artikelen van Trouw daarop na - google trouw- wajong - Oost Groningen.

  Zo kan het dus dat de gemeente Hogezand Sappemeer het hoogst percentage wajongers van Nederland heeft middels 'actief beleid' om van de bijstand naar de Wajong te gaan.

  Asscher stelling is nu dat herkeuringen 'te duur' zouden zijn. Volgens mij gaat het erom dat de (her)keuringen juist - volgens de geldende regels, afspraken en systematiek gebeurd - en daarnaast altijd 'tijdig'- dus op het juiste tijdstip worden verricht.

  Dus als er geen 'medische eindtoestand' is (zoals dat vroeger zo fraai werd verwoord) dan volgt volgens de inschatting van de verzekeringsarts een herkeuring. Duur of niet duur doet er niet toe, want dat ondermijnt de 'solidariteit - gelijke monikken - gelijke kappen ' bij deze regelgeving

  Volgens mij willen Asscher/SZW/UWV helemaal nu niet starten met herkeuringen- niet omdat het te duur zou zijn, maar uit 'politieke overwegingen'. Het komt namelijk verrassend slecht uit.

  Ben ik te achterdochtig als ik hier een 'ongeschreven afspraak' over vermoed ?

  Laat me graag van het tegenovergestelde overtuigen.

  Dolf Algra
  De Werkplaats
  strategie - analyse - advies


 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.