Inloggen

Meer van Simone Paauw

 • ‘Meer onderzoek nodig naar menstruatie- en hormoongerelateerde klachten’

  Het kabinet moet investeren in meer onderzoek naar menstruatie-, bekkenbodem- en hormoongerelateerde klachten, waardoor kennisachterstanden kunnen worden ingelopen. Dat stellen 23 organisaties op het gebied van vrouwenrechten en -gezondheidszorg, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en WomenInc in een manifest dat dinsdag wordt aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor VWS.

 • Oogarts had fundoscopie niet mogen uitstellen

  ‘Ik kan me vinden in de visie van het Centraal Tuchtcollege, maar in deze tuchtzaak wordt mijns inziens de verantwoordelijkheid van de orthoptist onderbelicht. Ik weet dat orthoptisten buiten het tuchtrecht vallen, maar we leven niet in verschillende werelden’, zegt oogarts Koen Paarlberg.

 • VWS investeert in kernreactor medische isotopen, nucleair geneeskundigen blij

  Het ministerie van VWS reserveert dit jaar 30 miljoen en vanaf volgend jaar 129 miljoen per jaar voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. Daarmee moet de productie van medische isotopen, die worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van ziekten als kanker en hart- en vaatziekten, vele tientallen jaren zeker worden gesteld.

 • Werkgever dient klacht in tegen verzekeringsarts

  ‘Er worden meer en meer tuchtzaken tegen ver­­zekeringsartsen aangespannen door mensen die het niet eens zijn met de uitkomst van een onderzoek. Ze zoeken het tuchtrecht dan op, omdat ze daarmee een andere beslissing hopen af te dwingen. Wat mij betreft is dat oneigenlijk gebruik van het tuchtrecht’, zegt verzekeringsarts en jurist Guusje de Vries. Ze reageert daarmee op een tuchtzaak tegen een verzekeringsarts van het UWV.

 • Persoonlijke verhalen uit de huisartsenpraktijk

  Na drieënhalf jaar heeft Medisch Contact-blogger Marieke Dijkzeul haar verhalen gebundeld in Kwam je dan alleen voor mama? Op een vaak ontroerende manier vertelt ze over wat ze als huisarts meemaakt en over haar persoonlijke ervaringen.

 • Gezondheidsraad ziet meer speelruimte in vaccinatieprogramma niet zitten

  Meer flexibiliteit in het Rijksvaccinatieprogramma kan leiden tot verminderde bescherming van zowel individuen als groepen en tot meer uitbraken van infectieziektes. De Gezondheidsraad is er dan ook niet voor om individuen bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven bepaalde vaccinaties weg te laten of keuzemogelijkheden aan te bieden voor het moment waarop de vaccinatie wordt gegeven.

 • Regiebehandelaar mag vertrouwen op verantwoordelijkheid collega’s

  ‘Zowel bij collega’s als bij patiënten en hun naasten bestaat vaak een verwrongen beeld van hoe getrapte verantwoordelijkheid werkt’, dat stelt psychiater Delano Gerling. Hij reageert op een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege over een psychiater die in 2019 een tienermeisje eenmalig ziet in het kader van een intake.

 • Spaarne Gasthuis start keuzecoschap duurzaamheid

  Het Spaarne Gasthuis start voor coassistenten van de VU en UvA met een keuzecoschap duurzaamheid waarin zij leren hun (medische) vaardigheden in te zetten voor een duurzame zorgsector en een gezonde leefwereld.

 • Verzekeringsartsen kunnen leven met niet zelf beoordelen 60-plussers

  Verzekeringsartsen bij het UWV hoeven tot zeker eind 2023 geen 60-plussers meer te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een WIA-uitkering en om de hoogte daarvan te bepalen. Dit mag worden uitgevoerd door andere professionals, heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Ze wil daarmee onder meer de wachtlijsten verkorten.

 • ‘Weinig vertrouwen in basiszorg op noodlocaties asielzoekers’

  De situatie in Ter Apel van de afgelopen weken geeft weinig vertrouwen in de wijze waarop de basiszorg voor asielzoekers wordt aangepakt op andere locaties waar asielzoekers worden opgevangen. Dat stelt huisarts Steven van de Vijver, een van de initiatiefnemers van SOSMoria.

 • Opleiding psychiatrie GGzE tijdelijk geschorst vanwege onveilig leerklimaat

  De opleiding psychiatrie van GGzE, een ggz-instelling in Eindhoven, is sinds 1 juli tijdelijk geschorst en de instelling staat onder intensief toezicht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dit heeft de RGS besloten nadat enkele maanden geleden een melding binnenkwam over de opleiding bij GGzE. Op dit moment doet de RGS verder onderzoek, waarna mogelijk maatregelen volgen.

 • ‘We gaan dokteren, maar met minder kopzorgen’

  Opvallend nieuws twee weken geleden: inwoners van het Utrechtse Lexmond, verenigd in Stichting Dorpsinitiatief Lexmond, zijn zélf op zoek gegaan naar opvolgers voor de huisartsenpraktijk in hun dorp.

 • Gegevensuitwisseling binnen wetsvoorstel zorgfraude verder verruimd

  De mogelijkheden voor het uitwisselen van (medische) persoonsgegevens tussen colleges van burgemeester en wethouders en zorgverzekeraars moeten worden verruimd, vindt het ministerie van VWS. Het ministerie wil daarom een extra bepaling opnemen in het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, waarover eind september een debat plaatsvindt in de Tweede Kamer.

 • Psychiater geschrapt vanwege extreem hoge declaraties

  Deze keer is het niet een patiënt, maar een zorgverzekeraar die een klacht heeft ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam tegen een psychiater. Deze declareert in de periode van 15 maart tot 15 oktober 2013 een totaalbedrag van 432.724,28 euro aan geleverde zorg. Dat zit de zorgverzekeraar niet helemaal lekker.

 • Waarschuwing voor SCEN-arts na negatief euthanasieadvies

  In februari 2021 dient een vrouw een euthanasieverzoek in bij het Expertise­centrum Euthanasie, omdat ze door haar parkinsonisme toenemend invalideert en pijn­klachten heeft en een opname in een verpleeghuis wil voorkomen. Na verschillende gesprekken met een arts van het expertisecentrum, start de SCEN-procedure – terwijl een ‘potlooddatum’ voor de euthanasie al is vastgelegd.

 • AVG wordt arts VG vanwege verwarring met AVG

  De afkorting voor arts verstandelijk gehandicapten zal voortaan niet meer AVG zijn, maar arts VG. Dit om de verwarring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (eveneens AVG) op te lossen én het dubbele gebruik van het woord arts, als er wordt gesproken over AVG-arts.

 • Rechter wijst ontslag arts-assistent met corona en psychische klachten af

  De kantonrechter heeft een stokje gestoken tegen het ontslag van een arts-assistent, die in het voorjaar van 2021 vanwege een coronabesmetting vast kwam te zitten in Irak. Volgens de kantonrechter kan hem niet verweten worden dat hij niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie, omdat er door de werkgever geen re-integratie is ingezet. Ook heeft de werkgever gelijk ingezet op de beëindiging van zijn dienstverband, toen voorafgaand aan zijn vakantie bleek dat de arts-assistent te kampen had met persoonlijke problemen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.