Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer van Mieke Draijer

 • Prinsjesdag 2013 - reactie Verenso-voorzitter Mieke Draijer

  Verenso-voorzitter Mieke Draijer:

  We zijn er heel blij mee dat door het overhevelen van de behandeling vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet specialisten ouderengeneeskunde zich nu kunnen inzetten voor patiënten thuis en in verzorgingstehuizen.

 • De sociaal geriater

  Hoofdbehandelaarschap in de ggz blijkt een ingewikkeld probleem voor VWS en de zorgverzekeraars. Volkomen ten onrechte, want het is heel eenvoudig.

 • Geriatrische revalidatiezorg - Voorzitter Verenso

  De SP heeft op 6 juni wederom Kamervragen gesteld aan minister Schippers over het bericht dat mensen die voorheen wel gebruik konden maken van geriatrische revalidatiezorg nu tussen wal en schip vallen.

 • Samen sterk voor kwetsbare ouderen! - Voorzitter Verenso

  Een overheidsbeleid dat gericht is op ‘zorg dicht bij huis’, scheiden van wonen en zorg en het verschijnen van ZZP 1-4 in de eerste lijn maakt dat dokters zich moeten bezinnen op de bemensing van die zorg aan huis.

 • Voorzitter Verenso: Doktertje spelen

  De goeie oude tijd komt terug. De wijkverpleegkundige gaat weer samenwerken met de huisarts, burenhulp wordt nieuw leven ingeblazen en de familie zorgt voor vader of moeder.

 • Voorzitter Verenso: Daarom ouderengeneeskunde

  De opening van het Verenso-congres, dat eind 2012 plaatsvond en een extra feestelijk tintje had vanwege het 40-jarig jubileum van de vereniging, stond in het teken van het boek Daarom Ouderengeneeskunde.

 • Voorzitter Verenso: Coschap ouderengeneeskunde

  Terwijl iedereen de mond vol heeft van vergrijzing, is het moeilijk uit te leggen dat er nog vrijwel aan geen enkele faculteit een verplicht coschap ouderengeneeskunde is, zo stelt klinisch geriater en klinisch farmacoloog Paul Jansen op 28 september in zijn blog op Artsennet.

 • Stellingen over ouderengeneeskunde - voorzitterscolumn Verenso

  Vrij breed heerst de opvatting dat door de toename van het aantal ouderen de kosten van de gezondheidszorg sterk zullen stijgen. Het is echter onjuist om de toenemende kosten van de zorg te wijten aan deze demografische ontwikkeling.

 • Agenda voor de ouderengeneeskunde

  De zorg voor kwetsbare ouderen en chronische patiënten met complexe problematiek is de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Om deze zorg betaalbaar en beschikbaar te houden zijn ingrepen in het stelsel noodzakelijk. Het heeft echter geen zin om willekeurig op onderdelen van de zorg te bezuiniging of maatregelen te treffen die meer administratieve overlast veroorzaken dan iets opleveren.

 • Geriatrische revalidatiezorg

  Het komt nog te vaak voor dat (kwetsbare) patiënten onvoldoende voorbereid zijn op ontslag uit het ziekenhuis na bijvoorbeeld een beroerte of heupfractuur.

 • Lijfarts voor ouderen met complexe problematiek

  Tijdens het Genero-symposium op 15 november liet Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het LUMC in Leiden, zien waar we in de ouderenzorg vandaan komen en welke richting we zouden moeten gaan.

 • 2012: het jaar van de draak

  De klok tikt verder en voor je het weet zitten we in 2012. In China het jaar van de draak. Volgens de voorspellingen een jaar waarin grootschalige projecten binnen de gezondheidszorg worden opgezet en spannende resultaten worden verwacht.

 • Langdurige zorg beter en betaalbaar

  In de programmabrief Langdurige zorg van de staatssecretaris van 1 juni staan interessante punten voor specialisten ouderengeneeskunde.

 • Wij benaderen multimorbiditeit al jaren..!

  Mijn oog viel op het artikel ‘Multimorbiditeit anders benaderen’. Hierin wordt een beeld geschetst alsof de benadering van multimorbiditeit iets nieuws is waar Nederland nog geen enkele kennis over en ervaring mee heeft.

 • Excellente zorg

  Te vaak worden wij geconfronteerd met verpleeghuizen die onder de maat functioneren. Deze huizen brengen veel schade toe. Aan bewoners en personeel.

 • De toekomst van de ouderengeneeskunde

  Verenso is betrokken geweest bij het opstellen van het Capaciteitsplan specialist ouderengeneeskunde 2010. Het plan schetst een realistisch beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg.

 • Maatwerk voor de ouderenzorg

  Het kabinet streeft naar maatwerk. Het regeerakkoord staat vol met uitspraken die dit voornemen onderstrepen.

 • Zorg voor ouderen: geen plicht, maar een uitdaging

  Er bestaat grote overeenstemming tussen alle betrokkenen over de noodzaak om de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde duidelijker te positioneren. Medisch studenten moeten al vroeg in de opleiding kennismaken met ouderengeneeskunde.

 • Geriatrische consultatie

  Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde.

 • Inspiratie door taakdelegatie

  Vergrijzing en ontgroening vereisen een andere organisatie van de medische ouderenzorg, zo bepleit het rapport ‘Toekomst Medische Ouderenzorg’.

 • Regisseur en teamspeler

  Primair zijn wij werkzaam in de verpleeghuizen, en steeds meer zijn wij te zien in het verzorgingshuis en in de eerste lijn.

 • Verantwoorde zorg

  Verantwoorde zorg vraagt om transparantie, helderheid en duidelijkheid. De specialist ouderengeneeskunde staat voor zijn professionele verantwoordelijkheid.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.