Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over psychiatrie

 • We zijn allemaal ‘addicted to love’

  Sociale contacten zijn van levensbelang. Niet iedereen wordt even hard getroffen door situaties van sociale isolatie, maar geen mens kan zonder anderen. Drie vragen over hoe dat zit.

 • Dokter Gremlin

  Bij Grietje stond ik direct op 1-0 ­achterstand toen ik haar met mevrouw aansprak. ‘Mevrouw Visser? Dat is mijn moeder en die woont in Zwolle’, zei ze en wilde de rest van dag niet meer met me praten.

 • Verleidende kracht

  Jan is een chronische patiënt met een dijk van een bipolaire stoornis, maar is de laatste maanden ­stabiel. Met een grote map onder de arm en een bos kleurige bloemen in de hand, stapt hij mijn kamer binnen. ‘Meid, je bent een heel prettige dokter!’

 • Verband tussen insulineresistentie en duur en ernst depressie

  Insulineresistentie hangt samen met de duur en de ernst van depressies. Het was al bekend dat insulineresistentie een risicofactor is voor een depressieve stoornis. De onderzoekers wilden weten of er ook een relatie is met bepaalde kenmerken daarvan.

 • Medisch-psychiatrische units zijn waardevol behandelaanbod

  De introductie van medisch-psychiatrische units (MPU’s) in de ziekenhuizen is in Nederland relatief geruisloos gegaan, en er is dan ook weinig bekend over hoe ze werken en of ze inderdaad een nuttige toevoeging zijn aan de zorg. Psychiater Maarten van Schijndel (Rijnstate) komt tot de conclusie dat ze een waardevol behandelaanbod bieden, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor het personeel van het ziekenhuis.

 • Coronawanen

  Wat iemand denkt, is meestal niet wat de meeste problemen geeft – hoe bizar of vijandig die gedachte ook is – maar de starheid waarmee hij aan die gedachte vasthoudt en de mate waarin hij probeert om de eigen overtuiging aan anderen op te dringen.

 • 1,5 miljoen euro voor studie naar afbouw antidepressiva

  Hoe antidepressiva veilig en zonder al te grote problemen af te bouwen, blijft een kwestie voor patiënten en behandelaars. Met een subsidie van ZonMw van 1,5 miljoen euro gaan Amsterdam UMC en Radboudumc hier onderzoek naar doen (de Taper-AD-studie).

 • Brancheorganisatie ggz verwacht golf ggz-patiënten

  De Nederlandse ggz, een branchevereniging van ggz-aanbieders, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de covid-19-pandemie voor de geestelijke gezondheid en veerkracht van de Nederlandse bevolking. De brancheorganisatie verwacht een toename van mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

 • Morgen beginnen we opnieuw

  Werken met chronisch psychiatrische patiënten is zoeken naar kleine successen. De patiënten worden niet snel beter. Snelle vooruitgang is er zelden. Het is de weg van de lange adem. De weg van beginnen, nog eens beginnen en iets anders proberen.

 • Schreeuw naar de psychiatrie

  ‘Ik zou de psychiatrie toe willen schreeuwen: “Alsjeblieft, gun dit de patiënten voor wie geen toekomst meer is en gun het hun naasten!” Met die zin eindigt een verhaal van Heleen Weber, een moeder die haar dochter heeft verloren.

 • Hoop op leven

  Om ongeveer 20.00 uur belt de ambulancedienst naar ons ziekenhuis dat ze onderweg zijn met een 26-jarige vrouw, die 43 weken zwanger is. Patiënte zou vandaag gepland staan voor een keizersnede, maar dit zou wegens drukte in het ziekenhuis zijn afgezegd. Alarmnummer 112 werd gebeld in verband met acute pijn in de buik en volgens de familie om een spoedkeizersnede af te dwingen.

 • Psychiaters zijn tevreden en uitgeput tegelijk

  Bijna één op de drie psychiaters voelt zich emotioneel uitgeput. Driekwart vindt dat zij een hoge dienstbelasting hebben met te veel administratieve taken. Daar staat tegenover dat veel psychiaters trots zijn op hun vak, en veel energie krijgen van patiëntenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek waarin psychiaters is gevraagd naar hun mentaal welbevinden en hun visie op het vak.

 • Nieuwe wet leidt tot juridisering van de psychiatrie

  De administratieve last die de nieuwe Wet verplichte ggz met zich meebrengt, houdt psychiaters van hun werk en frustreert patiënten. Psychiater Josine van Mill vreest dat sommige collega’s de geestelijke gezondheidszorg daardoor de rug toekeren.

 • Ongeschikt als psychiater

  Opvallend is dat keuzes vaak worden bepaald door de mensen met wie je samenwerkt, in ieder geval bij mij. Ik had een ontzettend leuke psychiater van de gesloten afdeling. Kortom, ik werd voorzichtig enthousiast. Maar toen kwam mijn tussenbeoordeling met de opleider.

 • Weinig erfelijkheid bij psychiatrische ziekten

  Erfelijkheid speelt – althans op populatieniveau – slechts een geringe rol in het ontwikkelen van psychiatrische ziekten. Dat blijkt uit onderzoek van Anne Marsman e.a. (Maastricht UMC, UMC Utrecht) gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin. Negen jaar lang volgden Marsman e.a. 2380 personen, ontleend aan de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 ofwel Nemesis-2.

 • Normale zorgniveau weer in zicht

  Ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg komen weer in de buurt van het normale niveau en er is ook weer ruimte voor minder urgente zorg. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • Verstoorde microcirculatie medeoorzaak ouderdomsdepressie

  Dat er een verband is tussen schade aan de kleine bloedvaatjes, de microcirculatie, en symptomen van ‘late life depressie’ wordt al langer vermoed. Onderzoek aan het Maastricht UMC+ door psycholoog en promovenda Anouk Geraets e.a. gepubliceerd in Hypertension versterkt dat vermoeden. Daaruit blijkt namelijk dat markers van vroege microvasculaire disfunctie zijn te relateren aan een verhoogd risico op depressie.

 • Twee psychiaters zonder blijk van enig zelfinzicht?

  Een zwakbegaafde vrouw met paranoïde schizofrenie loopt het kanaal in en overlijdt door suïcide. Krap een halfjaar eerder is ze opgenomen geweest op een crisisafdeling voor zo’n zelfde poging. Na die opname is ze teruggegaan naar haar woongroep. Dat was naar de wens van de patiënt, maar niet van haar broer – tevens mentor – en dochter.

 • Waar blijven de psychiatrisch patiënten?

  Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van intensivist Jan Bakker in New York en psychiater Remke van Staveren.

 • ‘Het zijn brave mensen hier in de Verenigde Staten’

  Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van psychiater René Kahn, die momenteel in New York werkt, en van arts M&G René Stumpel, directeur publieke gezondheidszorg bij GGD Gooi en Vechtstreek.

 • ‘Psychiatrische patiënten kwetsbaar voor covid-19’

  Psychiatrische patiënten behoren tot een kwetsbare groep met een verhoogd risico op fatale afloop van infecties, ook van covid-19. Psychiaters Rien Van en Geert Dom betwijfelen of deze groep te midden van alle hectiek voldoende in beeld is.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.