Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ingezonden reactie

 • De arts van morgen hoeft niets te weten over Klimaatverandering

  "Recent is het Raamplan Artsopleiding 2020 gepubliceerd. De competenties en kennisdomeinen van de toekomstige arts worden in belangrijke mate bepaald door dit Raamplan. Gelukkig is er veel aandacht voor preventie, extramurale zorg en ouderen. Echter wordt een belangrijk onderwerp over het hoofd gezien: klimaatverandering.

 • Aanhef onder de loep

  Het consequent weglaten van een geslachtsaanduiding bij mannelijke artsen insinueert dat hun titel voor zich spreekt – of zoals de Engelsen het verwoorden: ‘it goes without saying’. Door vrouwen expliciet als vrouw te benoemen en dit bij mannen ongenoemd te laten, wordt het idee versterkt dat een mannelijke arts de norm is.

 • Lessen uit de coronacrisis

  Door de coronacrisis moesten we naar een nieuwe werkwijze. Bij het bespreken van onze ervaringen hiermee tijdens een vakgroepbrede sessie kwamen twee punten naar voren.

 • Covid-19 graag

  Ik word op 21 juni 81 jaar. Ik wil graag op bijvoorbeeld 23 juni mijn covid-19-infectie ophalen.

 • Waar is de aandacht voor de verzorgende?

  In de media is afgelopen tijd veel gepubliceerd over de helden van nu: de artsen en verpleegkundigen. Ik ben zelf vijfdejaars geneeskundestudent en heb tijdens mijn studie goed meegekregen hoe zwaar de werkdruk voor verpleegkundigen en artsen is. Zeker in het begin van de coronapandemie leverde dat veel stress op.

 • Na corona een betere toekomst?

  Er is een parallel met de aanpak van andere epidemieën: hart- en vaatziekten, suikerziekte, obesitas en roken. Zij eisen jaarlijks veel meer mensenlevens dan corona. Zorgverleners zijn hier veel drukker mee bezig dan met corona. We willen van de overheden een steuntje in de rug om deze te voorkómen.

 • Medische congressen na en tijdens corona

  “Degenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert, leven in een illusie”, zei Rutte in een kamerdebat over de coronacrisis. Ook voor medici zal de wereld er waarschijnlijk straks anders uitzien. Vele congressen zijn in de afgelopen periode afgelast om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

 • Handen schudden

  Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden er geen handen meer geschud, ook niet in zorg. Een preventieve maatregel die ons goed bevalt.

 • Goodwill en solidariteit

  Het druist in tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid dat huisartsen nog steeds goodwill vragen bij de overdracht van praktijken, ondanks het standpunt van de LHV. Een pensioenstelsel voor huisartsen heeft de functie van de goodwill overgenomen.

 • De zelfmoordpreventielijn en de ggz

  X, veertiger, heeft een doodswens. Hij is al dertig jaar in behandeling bij de ggz en zit nu tegenover me. Is dit huisartsenwerk, vraag ik me even af? Ik ben wel de huisarts en hulpverlener. Een hulpverlener van de ggz aan de telefoon krijgen was vaker niet heel makkelijk. Toch geprobeerd. Niet gelukt, althans niet snel genoeg.

 • Mondkapjes

  Onze regering moet tot het einde van de covid-19-pandemie mondkapjes verplichten op plaatsten waar voldoende afstand houden onmogelijk is.

 • Advance care planning is geen triage-instrument

  Adviezen om extra aandacht te besteden aan advance care planning (ACP) of proactieve zorgplanning zijn bedoeld om patiënten goed geïnformeerde keuzes te laten maken bij een SARS-CoV-2-infectie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en de preventie van overbehandeling. ACP is echter geen triage-instrument voor ic-opname.

 • Communicatie tussen de eilandjes: een zwijgzame flessenpost

  Vreemde tijden vragen om bijzondere informatievoorzieningen. In menig ziekenhuis gaat er dagelijks een updatende nieuwsbrief de deur uit om de status quo te delen. Voor de MICU-transporten is een centraal coördinatiepunt opgezet. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie deelt op haar website protocollen van verschillende centra. Zelfs het ombouwen van een snorkelmasker tot beademingsmateriaal wordt belicht. Hulde!

 • Wie hoort nog de noodklok?

  Cardiologen luiden de noodklok: hartpatiënten blijven thuis uit angst voor een coronabesmetting. Dat nieuws werd breed uitgelicht door de media. Al ruim een maand worden patiënten met klachten en koorts geweerd uit ziekenhuizen, huisartspraktijken en andere zorgvoorzieningen.

 • Corona treft ook sollicitatieprocedure huisartsenopleiding

  De Huisartsenopleiding Nederland berichtte op 19 maart de sollicitanten van voorjaar 2020 dat door de coronamaatregelen de Landelijke Kennistoets en de STARR-interviews zijn geannuleerd. Normaal gesproken valt door de toets en de interviews ongeveer 25 procent van de kandidaten af: zij zijn niet geschikt bevonden. De geschikte kandidaten worden geplaatst door middel van een lotingssysteem, op basis van het aantal opleidingsplekken. In dit voorjaar worden de kandidaten enkel geselecteerd op hun brief en door loting.

 • Is handen schudden nog van deze tijd?

  Vroeger had handen schudden een functie. Er waren tijden dat elkaar de hand geven ‘ik ben niet gewapend betekende’. Dat is gelukkig niet meer aan de orde. Respect tonen en contact maken? In tijden van infectiepreventie én in onze multiculturele samenleving lijken we klaar te zijn voor de introductie van een nieuwe gewoonte bij het contact maken met een medemens.

 • Meegaan met de tijd

  Wat is een goede arts? Volgens de VU kan een goede arts meer dan alleen medische kennis toepassen. Er zijn acht competenties opgesteld waarvan kennis er één is. Waarom komt kennis dan toch zo vaak naar voren bij beoordelingen?

 • Zorgen om elektromagnetische velden

  Nederlandse artsen blijven opvallend stil over het 5G-netwerk. In België, Duitsland en Zwitserland staan artsen op. In de steden waar 5G is uitgerold, melden steeds meer mensen zich met vage klachten.

 • De nieuwe generatie medisch specialisten

  Een van de onderdelen van de traumacursus voor heelkundig specialisten, die onlangs plaatsvond, was een practicum preoperatieve planning waarin de assistenten een operatie plannen die ze dan de volgende dag moeten uitvoeren op een kunstbot. Dit jaar werd hiervoor veel minder instructie geleverd dan het jaar ervoor.

 • Oncologische netwerken

  De laatste maanden is er in de media veel aandacht geweest over de organisatie van oncologische zorg.

 • Blote billen

  Je moet het maar durven: met de billen bloot in Medisch Contact. Audrey Beckers (MC 48/2019: 14) doet het, als zij vertelt hoe Koning Alcohol haar in zijn greep kreeg.

 • Lichamelijk onderzoek obsoleet?

  In 1970 behaalde ik mijn artsdiploma. Daarna deed ik de huisartsenopleiding, die toen bestond uit vier weken meelopen met een huisarts. Sindsdien is er veel veranderd in de huisartsengeneeskunde. Mijn situatie veranderde ook. Van werker in de gezondheidszorg werd ik zorgconsument.

 • Situatie jeugd-ggz onacceptabel

  Onlangs heb ik, zoals velen, mijn functie binnen de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie opgezegd. Hierbij speelden verschillende afwegingen, maar de belangrijkste zijn de veranderingen sinds de transitie, waardoor het plezier in mijn werk zeer was afgenomen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.