Inloggen

Meer over Tuchtrecht

 • Arts mag in dossier kijken voor verweer tegen klacht

  Zo af en toe geeft het Centraal Tuchtcollege aan het gezondheidsrecht een wending. Eerder voorbeeld is de invulling van de regie­behandelaar en vandaag in deze rubriek het gebruik van het medisch dossier bij het verweer tegen klachten. De patiënt in deze zaak had de waarnemer van haar huisarts in het gezondheidscentrum aangeklaagd.

 • Huisarts reed geen visite en miste signalen

  Verweerster is huisarts en regiearts bij een huisartsenpost. Zij had telefonisch contact met klaagster en patiënt en medicatie voorgeschreven. De klacht betreft het niet (juist) stellen van een diagnose en het daaruit voortvloeiende verdere handelen van verweerster.

 • Psychiater mocht beslissen om geen huisbezoek af te leggen 

  Klaagster is bekend met een schizoaffectieve stoornis en wordt ambulant behandeld door PsyQ. Klaagster verwijt verweerster in de kern dat zij als achterwacht van de crisisdienst heeft geweigerd klaagster ’s nachts thuis te (laten) beoordelen, geen nazorg heeft geboden en geen contact met de familie heeft opgenomen om hun onvrede te bespreken. Het regionaal tuchtcollege legt verweerster een berisping op. In beroep vindt het CTG het gekozen beleid verdedigbaar.

 • Huisarts schiet tekort bij hoge glucosewaarden

  ‘Wat opvalt in deze casus is dat de huisarts een ervaren huisarts is, bij wie de diabeteszorg adequaat georganiseerd is. Des te opvallender is het dan dat het zo mis is gegaan’, zegt huisarts Geert Jan Blom in reactie op een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven.

 • Onlineconsult huisartsenpost begrijpelijk in tijden van corona

  Klaagster is de echtgenote van een overleden patiënt. Verweerster was destijds bestuurder van de huisartsenpost waar zij ook als huisarts werkte. De klacht tegen verweerster in haar hoedanigheid als huisarts betreft het niet (juist) stellen van een diagnose en het verdere handelen bij het onlineconsult.

 • SEH-arts wees mondkapjesweigeraar terecht de deur

  De man die deze klacht indiende, was gewond geraakt aan zijn hoofd ­tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid. Met een vriend en nog wat mensen meldt hij zich bij het ziekenhuis. Aan de deur wordt hij tegen­gehouden omdat hij geen mondkapje wil dragen, maar dit is verplicht volgens de ziekenhuisregels. De SEH-arts uit deze zaak komt naar de deur, maakt een inschatting van de ernst en besluit de man niet te behandelen.

 • Klacht tegen kinderarts alsnog ongegrond

  Klaagster dient tegen de kinderarts van haar zoontje een klacht in. Met haar destijds bijna zes maanden oude zoontje, ging zij op 17 mei 2017 naar de SEH van het ziekenhuis waar de kinderarts werkt, wegens koorts, benauwdheid en slapheid van haar kind. Nadat het zoontje is onderzocht, zijn ze met medicatie naar huis gegaan. De volgende dag meldde klaagster zich opnieuw op de SEH.

 • Neuroloog beëindigt onterecht behandelrelatie

  Een oud-patiënte dient een klacht, met tien klachtonderdelen, in tegen haar vroegere neuroloog. De neuroloog heeft in 2016 bij klaagster de diagnose MS gesteld. Klaagster verwijt de neuroloog dat hij niet al in 2010, maar pas in 2016 de diagnose MS heeft gesteld en dat hij ten onrechte de behandelrelatie heeft beëindigd.

 • Gynaecoloog ziet bij ­operatie ovarium over het hoofd

  Vanwege een endometriumcarcinoom ondergaat een patiënt in augustus 2017 een totale laparoscopische hysterectomie, waarbij het de bedoeling is dat de gynaecoloog ook de beide adnexen ­verwijdert. Ruim een halfjaar later meldt de patiënt dat zij last heeft van bloedverlies en buikpijn.

 • Psychotherapeut beschuldigt ex-man cliënte van bezit kinderporno

  Klager lag in echtscheiding toen zijn (ex-)echtgenote cliënte was van psycho­therapeut (beklaagde). Naar aan­leiding van informatie van de (ex-)echtgenote dat zij kinderporno zou hebben geconstateerd op de laptop van klager, heeft beklaagde melding gedaan bij Veilig Thuis.

 • Huisarts ging te veel mee in aannames triagist

  Een 68-jarige man valt van een wenteltrap ruggelings naar beneden. Zijn hoofd wordt niet geraakt, maar hij heeft veel pijn en moeite met ademhalen. De assistente van de huisartsenpost adviseert in overleg met een andere arts pijnstilling. Als de aangeklaagde huisarts uit deze zaak start met werken, legt de assistente de zaak aan haar voor. Volgens de patiënt is hij even buiten westen geweest, maar de assistente denkt dat hij toen even niet kon praten door de pijn.

 • Nabestaande niet-ontvankelijk in haar klacht

  Klacht tegen een specialist ouderengeneeskunde, ingediend door de nabestaande (dochter) van de patiënt. Ten tijde van het indienen van de klacht was de patiënt nog in leven. Klaagster verwijt de specialist ouderengenees­kunde klaagster noch de familie te hebben geïnformeerd of gekend in het beleid dat zij heeft opgestart, de patiënt pas na forse druk vanuit klaagster naar het ziekenhuis is ingestuurd en aan de patiënt zonder overleg morfine is toegediend.

 • Waarschuwing voor specialist ouderengeneeskunde

  Klaagster is de moeder van patiënt die op 15-jarige leeftijd als gevolg van een plotselinge hartstilstand zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Hij is hierdoor zwaar gehandicapt geraakt en uiteindelijk twee jaar later overleden.

 • ‘Overleg met opleider bij twijfel over diagnose’

  Een derdejaars aios neurologie ziet twee dagen voor haar zwangerschapsverlof een patiënt die met spoed is verwezen door de huisarts. De patiënt heeft al enige maanden nekklachten, die zijn verergerd met uitstraling naar beide armen en het linkerbeen.

 • Gz-psycholoog doorbreekt beroepsgeheim

  Beklaagde (gz-psycholoog) behandelde de moeder van klaagster. De dochter klaagt deels over de behandeling van haar moeder en deels over hoe beklaagde met haarzelf is omgegaan.

 • Kaakchirurg in opleiding en supervisor reageren niet adequaat

  Klager is door verweerster op de poli MKA-chirurgie onderzocht wegens klachten aan zijn hals. Op de CT-scan bleek geen maligniteit te zien. Wel dat klager een ‘trombose vena jugularis boven de massa doorlopend tot in de sinus sigmoïdeus’ had, ook wel bekend als het syndroom van Lemierre.

 • Ruzie op de poli Neurologie na gemiste MS-diagnose

  Een vrouw krijgt in 2005 een CVA en in het beeldvormende traject dat daarop volgt, komen wittestofafwijkingen in de hersenen naar voren. Een collega van de later aanklaagde neuroloog concludeerde destijds dat sprake was van een CVA en dat er geen aanwijzingen waren voor multiple sclerose (MS).

 • Centraal Tuchtcollege vliegt uit de bocht

  In hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege wordt de registratie van een bedrijfsarts doorgehaald. Een onbegrijpelijke en onwenselijke uitkomst, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben.

 • Op korte termijn onderzoek nodig naar tuchtrecht

  Er is op korte termijn meer principieel onderzoek nodig naar tuchtrecht en deskundigheidsbevordering van basisartsen moet wettelijk verankerd worden, dat is de reactie van de KNMG op een brief van minister Kuipers.

 • Bedrijfsarts afficheert zich als dokter in eigen echtscheidingsproces

  Een bedrijfsarts is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. In zijn verweerschrift en een daaraan toegevoegde persoonlijk geschreven brief voor de gerechtelijke procedure stelt hij onder meer dat zijn ex-vrouw psychische problemen heeft, specialistische hulp nodig heeft en niet competent is om voor hun kinderen te zorgen.

 • Gz-psycholoog had persoonlijk gesprek moeten aangaan

  Klager is in zijn jeugd gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger en depressies. Vanwege depressieve gevoelens is klager verwezen naar de instelling waar beklaagde als gz-psycholoog en psychotherapeut werkzaam is. Beklaagde is bij de behandeling van klager betrokken geraakt in zijn rol als werkbegeleider van de basispsycholoog die klager behandelde.

 • Psychiaters maken misbruik van hun artsentitel

  Klager is de ex-partner van een collega van verweerster (psychiater) en verweerder (ook psychiater). Klager en zijn ex-partner zijn in een echtscheiding verwikkeld. Daarnaast speelt een voogdijzaak over de voogdij van hun minderjarige kind.

 • Met herziening zaak huisarts wil CTG eigen misslag rechtzetten

  In deze zaak behandelt de huisarts een oude dame met oedeem in de benen. Bij een huisbezoek reageert de vrouw stug en afwerend. ‘Moeizame visite. Er lijkt onvrede’, noteert de huisarts. Dan gaat de vrouw plots naar een andere huisarts en dient haar dochter een klacht in tegen de huisarts. Die vraagt zich af of de inmiddels overleden patiënt zelf wel achter de klacht stond en stelt dat de klacht van de dochter niet in behandeling moet worden genomen. Maar de tuchtrechter neemt aan dat de klacht volgens de wil van de patiënt is.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.