Inloggen

Meer over Tuchtrecht

 • Volgens klager weigert arts hem te keuren

  Klager beklaagt zich erover dat een arts zijn bsn-nummer met anderen heeft gedeeld en onjuiste informatie in de zaak van zijn zus heeft ingediend. Hierdoor heeft de arts volgens klager zijn privacy geschonden.

 • Beroepsverbod en drie jaar cel voor huisarts die patiënten verkrachtte

  Drie patiënten doen aangifte tegen hun huisarts vanwege betasting en verkrachting. Ze zijn ver in de 80 en al jaren patiënt bij de 53-jarige huisarts. Nadat de huisarts haar heeft betast en vaginaal met de vingers heeft gepenetreerd, doet de eerste patiënt na enige twijfel in 2019 aangifte.

 • CTG haalt streep door berisping huisarts na suïcide patiënt

  Het Centraal Tuchtcollege heeft een streep gehaald door de berisping die een huisarts door het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven kreeg opgelegd na de suïcide van een patiënt. Over deze berisping ontstond een jaar geleden veel ophef onder artsen.

 • Bedrijfsarts laat zich ongepast uit over brief van advocaat

  De beklaagde bedrijfsarts begeleidt een werknemer die uitviel vanwege fysieke klachten. Daarnaast loopt er een letselschadeprocedure waarvoor de werknemer een advocaat inschakelde. Die schrijft een brief naar de eveneens betrokken arbeidsdeskundige in reactie op haar conceptrapportage.

 • Bedrijfsarts adviseert werkhervatting zonder medisch dossier in te zien

  Klager heeft zich ziek gemeld op zijn werk vanwege spanningsklachten en paniekaanvallen. Klager verwijt de bedrijfsarts met name dat zij verschillende malen zijn werk­gever heeft geadviseerd dat er werkhervatting kon plaatsvinden zonder eerst de medische dossiers in te zien van zijn behandelende huisarts, gz-psycholoog en psychiater.

 • Klaagster wilde dat psychiater doorvroeg over haar zus

  Klaagster heeft tijdens een consult bij haar psychiater hem om hulp gevraagd voor haar zus die op dat moment met psychische problemen kampte. Klaagster verwijt de psychiater dat hij is tekortgeschoten in zijn informatievoorziening over het aanvragen van een zorgmachtiging voor haar zus.

 • Klacht tegen huisarts over dosering lithium­medicatie

  De klacht gaat over de dosering van klagers lithiummedicatie. Volgens klager wist de huisarts niet hoe zij moest handelen toen het lithiumgehalte in zijn bloed verhoogd was. Klager meent dat hij door haar toedoen is teruggevallen en weer is opgenomen in een gesloten inrichting.

 • Wethouder oneens met onderzoeksresultaten verzekeringsarts

  Klager was fulltime wethouder in de gemeente B. In 2014 is hij wethouder op parttimebasis van een kleinere gemeente geworden. Na afloop van een aanvullende wachtgelduitkering van de gemeente B heeft een andere arts dan de verzekeringsarts de medische beperkingen van klager vastgesteld.

 • Patiënt weigert mondkapje en wil dat huisarts uitzondering maakt

  ‘Mag dit alsjeblieft de laatste tuchtzaak zijn over zo’n casus?’, vraagt Geert Jan Blom zich hardop af na het lezen van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam over een klacht van een patiënt tegen haar huisarts. Zij heeft op 24 januari 2022 een afspraak bij haar huisarts vanwege chronische verkoudheids- en oorklachten.

 • Huisarts laat essentiële informatie weg tijdens overleg met oogarts

  ‘De les die we hier als huisartsen én specialisten uit kunnen trekken, is dat een afwijkend beloop van een behandeling door een ervaren huisarts een goede reden voor verwijzen is’, constateert huisarts Lia ten Hove die ook een minor gezondheidsrecht volgde. Ze reageert hiermee op een huisarts die een waarschuwing kreeg.

 • Klager maakt misbruik van tuchtrecht

  Dit is de vierde klacht die klager indient tegen de bedrijfsarts over haar begeleiding van klager in 2014. Alle klachtonderdelen zijn in eerste instantie ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard en de door klager ingestelde beroepen zijn uiteindelijk alle verworpen.

 • Arts geeft geneeskundige verklaring af voor echtscheidingsprocedure

  De ex-echtgenote van klager heeft bij de arts onder behandeling gestaan vanwege depressieve klachten. De ex-echtgenote heeft de arts gevraagd om, in het kader van de echtscheidingsprocedure tussen haar en klager, een brief op te stellen over haar psychische functioneren.

 • Internist-oncoloog: ‘Ik heb me nooit mogen verweren’

  ‘Wat me heel erg geraakt heeft, is dat ik me nooit heb mogen verweren’, zei de oncoloog-internist tegen wie twaalf tuchtklachten lopen, donderdag op de eerste zittingsdag bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle.

 • Klacht tegen kaakchirurg over afstaan gouden kroon

  Klacht tegen (destijds) kaakchirurg in opleiding. Klager stelt dat de kaakchirurg misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden om toestemming te krijgen voor het afstaan van de gouden kroon en dat hij zich de gouden kroon onrechtmatig heeft toegeëigend.

 • Tegenvallend resultaat valt artsen niet te verwijten

  ‘Patiënten hebben altijd het recht om te klagen, maar naar mijn gevoel is de drempel naar het tuchtrecht te laag. Na tien jaar nog een gang naar het tuchtcollege, voelt in dit geval als een enorm zwaar en onterecht middel’, zegt Huib Cense, gastro-intestinaal chirurg en deskundige op het gebied van kwaliteit.

 • Oncoloog voor de rechter na twaalf klachten

  Een internist-oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen staat donderdag en vrijdag voor het tuchtcollege in Zwolle, nadat elf nabestaanden en één patiënt klachten hebben ingediend. De arts werd in augustus 2019 door het ziekenhuis op non-actief gesteld omdat ze bij de behandeling van 45 patiënten ernstige fouten gemaakt zou hebben.

 • Advocaat verwijt bedrijfsarts intimiderende uitlatingen

  Klacht van advocaat tegen bedrijfsarts. Klager is advocaat van een werk­nemer die gedeeltelijk is uitgevallen voor zijn werkzaamheden en bezig is met re-integreren. Klager heeft namens de werknemer een brief gestuurd aan de arbeidsdeskundige naar aanleiding van de conceptrapportage die zij over de werknemer had opgesteld.

 • Bedrijfsarts had doortastender moeten optreden in arbeidsconflict

  Volgens Erwin Gorissen, bedrijfsarts en jurist, is dit echt een voorbeeld van ‘een bedrijfsarts die het enerzijds heel goed voor heeft met de werknemer en de situatie met de werkgever, en anderzijds te weinig oog lijkt te hebben gehad voor het proces’. Hij reageert hiermee op de tuchtzaak tegen een bedrijfsarts die een waarschuwing krijgt van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam omdat hij niet aan de zorgplicht heeft voldaan.

 • De vechtscheiding is een mijnenveld voor huisartsen

  Zo nu en dan leidt het wapengekletter rond een vechtscheiding tot een tuchtklacht tegen de betrokken huisarts. Vaak delft dan de huisarts het onderspit omdat hij of zij ergens buiten de lijntjes heeft gekleurd.

 • Neuroloog had defensiever moeten handelen

  Een 63-jarige patiënt komt ’s nachts naar de Spoedeisende Hulp met acuut ontstane hoofdpijnklachten in combinatie met nekpijn en braken. De neuroloog beoordeelt vanuit huis de CT-scan die is gemaakt vanwege een verdenking op intra­craniële afwijkingen of een subarachnoïdale bloeding, maar ziet geen afwijkingen.

 • Geen onjuiste informatie verstrekt aan Kinderbescherming 

  Klaagster verwijt een huisarts onjuiste informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming te hebben verstrekt en het beroepsgeheim te hebben geschonden door de privacy van klaagster niet te respecteren. De raad deed onderzoek naar de gezag- en omgangsregeling van klaagster en haar ex-echtgenoot voor hun beider dochter.

 • Zich misdragende patiënt klaagt over verpleegkundige

  Een patiënt verwijt een (leidinggevend) wijkverpleegkundige dat zij hem valselijk heeft beschuldigd van bedreiging, dat hij door haar toedoen eenzijdig uit zorg is gezet en dat de verpleegkundige niet heeft gezorgd voor continuering van zorg.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.