Inloggen

Meer over KNMG

 • ‘De patiënt echt kennen is cruciaal’

  Een goede dialoog tussen arts en patiënt leidt tot de best passende behandeling. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar hoe breng je ‘samen beslissen’ in de praktijk? Huisarts Pim Keurlings en internist Prabath Nanayakkara geven een inkijkje. ‘Als je weet waarvoor iemand wil leven, kan dat helpen om de behandeling nog doelmatiger in te zetten.’

 • Gezondheidsplannen van het kabinet te vrijblijvend en ondoelmatig

  De gezondheid van alle Nederlanders moet voorop staan bij het beleid van de overheid. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG. In het Integraal Zorgakkoord wordt de gezondheid van burgers niet centraal gesteld, constateert de KNMG. Volgens de artsenfederatie focussen de huidige kabinets­plannen onvoldoende op gezond blijven. Dat kan ertoe leiden dat het beoogde effect van het Integraal Zorgakkoord niet bereikt wordt.

 • ‘Werkgevers hebben belangrijke rol in gezondheidswelzijn van medewerkers’

  ‘We zien jullie, we horen jullie, maak gebruik van het aanbod als je het nodig hebt.’ Dat is de boodschap van het Jeroen Bosch Ziekenhuis als werkgever. ‘Aandacht voor het gezondheidswelzijn van onze mensen heeft hopelijk een positief effect op onze medewerkers zelf.’ zegt psycholoog Floor van Bergen.

 • Wat betekent de SCEN-arts voor u?

  Hebt u wel eens een SCEN-arts geraadpleegd? Dan weet u waarom het zo belangrijk is dat er deskundige, ervaren en onafhankelijke collega’s zijn die met u meekijken bij een euthanasie­verzoek.

 • Werk aan uw carrière!

  Geef uw carrière een boost met een van onze trainingen en ontvang 50 euro zomerkorting op uw inschrijving. Deze zomer­korting geldt voor al onze opleidingen en trainingen als u zich voor 23 september inschrijft.

 • Jaarverslagen

  De jaarverslagen van beide commissies over 2021 zijn verschenen. Lees alles wat de Adviescommissie en Geschillencommissie voor jou kunnen betekenen via knmg.nl.

 • Levenskwaliteit en gezondheid van burgers moet voorop staan

  Onlangs las ik een artikel in het NRC waarin dierenarts Jan van der Zee haarfijn uitlegt hoe het stikstofprobleem dat ons nu zo bezighoudt, is ontstaan. Alles is het gevolg van politieke (onjuiste) keuzes, die con­sequent door de opeenvolgende kabinetten in de afgelopen 40 jaar zijn gemaakt.

 • Nieuwe versie EuthanasieCode beschikbaar

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) hebben onlangs een nieuwe versie van de EuthanasieCode gepubliceerd. Hierin staat aan welke criteria de RTE euthanasiemeldingen toetsen. Zo weten artsen vooraf waar zij aan toe zijn.

 • Nieuwe artsenpodcast: Diversiteit in de spreekkamer

  De manier waarop patiënten omgaan met ziekte kan nogal verschillen per cultuur. Veel artsen ervaren dat in hun spreekkamer. Wat vraagt dit van jou als arts? Hoe ga je om met diversiteit onder je patiënten? En hoe ontwikkel je culturele sensitiviteit die het contact met je patiënten en de kwaliteit van zorg ten goede komt?

 • Wijziging samenstelling Uitvoeringscommissie in RvO RGS

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) stelde op 1 juli 2022 een wijziging in het Reglement van Orde (RvO) vast. Het RvO bevat bepalingen over de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en taak­verdeling van de RGS.

 • Gewijzigd Besluit cardiologie voor instemming naar minister

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 6 juli jl. het gewijzigde Besluit cardiologie na verloop van de adviesronde, definitief vastgesteld. Het besluit is gewijzigd naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsplan.

 • Richtlijn Palliatieve sedatie herzien

  De richtlijn Palliatieve sedatie is herzien. De richtlijn ondersteunt artsen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze vorm van levens­eindezorg. De richtlijn is op een aantal punten herzien. Zo staat een multi­disciplinaire aanpak centraal.

 • KNMG levert concrete suggesties bij debat Arbeidsmarkt in de zorg

  Op 6 juli vindt het debat Arbeidsmarktbeleid in de zorg plaats in de vaste Kamercommissie VWS. In een position paper doet de KNMG gerichte voorstellen aan de Tweede Kamer over acties die de artsenfederatie nodig vindt om de arbeidsmarkt in de zorg toekomstbestendig te maken.

 • Actieweek huisartsenzorg

  Van 27 juni tot en met 1 juli vragen we als huisartsen extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we door met zoveel mogelijk mensen vanuit de huisartsen­zorg een werkweek lang ons geluid te laten horen. Als sluitstuk van de actieweek is er een manifestatie op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli.

 • Reactie op wijzigingsvoorstel Besluit zorg en dwang

  De KNMG heeft mede namens Verenso, NVvP, LHV en de NVAVG gereageerd op een voorstel van het ministerie van VWS over de rol van de onafhankelijk deskundige in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

 • KNMG bepleit structurele aanpak preventie bij commissiedebat

  De KNMG bepleit in een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS een structurele aanpak om de volksgezondheid te verbeteren. Wij vragen om bij de staatssecretaris aan te dringen op een plan van aanpak met gerichte maatregelen om de gezondheidskloof te verkleinen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.