Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Federatienieuws

 • De KNMG lanceert ABS-artsen toolkit

  In het kader van een goede fysieke en mentale gezondheid van artsen, lanceert de KNMG de ABS-artsen toolkit. Hierin vinden artsen en zorgorganisaties producten die bijdragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat, waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. En verslaving als ziekte wordt behandeld.

 • Symposium Zorgevaluatie

  Graag verwelkomt de Federatie Medisch Specialisten u vrijdag 13 november op het Symposium Zorgevaluatie.

 • Reactie KNMG internetconsultatie Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

  In de afgelopen weken heeft de KNMG met Verenso, LHV, NVvP en de NVAVG gewerkt aan een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel tot reparatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Op 3 juli is deze namens alle ondertekenaars ingediend.

 • Artsen niet aansprakelijk voor gebreken borstimplantaten

  De KNMG heeft bij de Hoge Raad bepleit dat artsen en ziekenhuizen niet aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door gebrekkige PIP-borstimplantaten, omdat ze de gebreken ten tijde van het gebruik niet konden kennen. De Hoge Raad heeft dit standpunt overgenomen.

 • Lessen van de crisis: geef de professional de ruimte

  In de media merk je dat de crisis voorbij is. Medisch specialisten zouden ’onzinnige zorg’ leveren vanwege ‘perverse prikkels‘ en moeten allemaal in loondienst. Het ‘controleren en beheersen van de zorgprofessional’ is weer terug.

 • Magazine Medisch Specialist over de eerste golf van de covid-19-pandemie

  In de nieuwe editie van het magazine Medisch Specialist vertellen viroloog Ann Vossen en intensivist Diederik Gommers hoe het is om een kijkcijfercanon te zijn. Ineens hing Nederland aan hun lippen. Tientallen keren verschenen zij in de media: ‘Je spreekt voor heel het volk, niet op een congres voor vakspecialisten’.

 • Werk aan uw carrière!

  KNMG Arts & Carrière Biedt, in samenwerking met VvAA Opleiding en teamcoaching, geaccrediteerde workshops en trainingen voor geneeskundestudenten, basisartsen, aiossen en medisch specialisten. Kijk voor meer informatie, locaties en aanmelding op knmg.nl/artsencarriere.

 • Zorgvuldige aandacht voor draaiboek Fase 3 Stap C

  Op 16 juni publiceerden de Federatie Medisch Specialisten ende KNMG het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de covid-19-pandemie’.

 • ‘Ik ben heel blij dat we weer patiënten zien’

  ‘Wat wij meenemen uit de coronaperiode is dat heel veel dingen telefonisch of via e-consult kunnen. Je hoeft niet iedere patiënt altijd te zien. Je kunt ook goede patiëntenzorg leveren zonder fysiek spreekuur te hebben. Dat redt ons bij het weer opstarten van de reguliere zorg’

 • Nog eens over testen

  Maar ik wil het nu niet hebben over het covid-19-testbeleid. Dat is inmiddels voor iedereen toegankelijk.

 • Andere dilemma’s

  ‘Maar nu, nu is het echt anders. Nu zijn er dagelijks dilemma’s. Het zijn er veel en ze zijn anders dan anders.’ Deze zinnen uit de column van specialist ouderengeneeskunde Nathalie Sins in de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde vatten de huidige ouderengeneeskundige praktijk goed samen. De covid-19-pandemie dwingt ons niet alleen het belang van de individuele patiënt te wegen, maar ook het hogere doel van infectiepreventie en de (terechte) angst bij het zorgpersoneel.

 • De KNMG Artsenpodcast

  In de nieuwe serie Artsenpodcast, praat BNR-presentator Paul Laseur met gasten over belangrijke onderwerpen die het artsenvak raken. De eerste aflevering staat nu online.

 • Kantelpunt

  Nederland gaat langzaam terug naar het ‘nieuwe normaal’. Uit eten gaan kan weer, musea openen hun deuren en veel mensen zijn voorzichtig aan het nadenken over de bestemming van hun zomervakantie. Betekent dit dat we verdergaan waar we begin maart waren gebleven? Of komen de voorspellingen uit dat deze crisis voor een kanteling zorgt op tal van punten.

 • Stilzwijgen

  Na drieënhalf jaar besturen leg ik per juni mijn functie als voorzitter bij De Geneeskundestudent neer. Veruit het meest bijzondere vanuit deze positie is dat je opeens een podium krijgt om je mening te geven. Dit is iets wat ik graag doe, zeker als het namens mijn achterban is.

 • Gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ voor opleiders en aiossen

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft afgelopen week de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ gepubliceerd als hulpmiddel voor opleiders en aiossen voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de covid-19-pandemie voor de medisch-specialistische vervolgopleiding.

 • Verantwoordelijkheden behandelend arts en collega bij collegiaal consult

  Casus ‘Tijdens de dienst op de huisartsenpost zag ik (huisarts) een patiëntje van drie jaar. Omdat ik geen goede diagnose kon stellen, belde ik de dienstdoende kinderarts in het ziekenhuis voor advies. Nadat ik had verteld welke symptomen het patiëntje had, gaf hij aan welke diagnose naar zijn mening aan de orde was.

 • Herhaalde oproep 

  Werkt u met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

 • Veel te rustig

  Het was rustig bij Veilig Thuis in de begintijd van corona. Akelig rustig. Niet alleen omdat er slechts één persoon in een werkkamer mocht en het kantoorgebouw min of meer uitgestorven was. Maar vooral omdat er minder meldingen waren.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.