Inloggen

Meer over Federatienieuws

 • Postcovidsyndroom: focus op herstel van de energiebalans

  De meeste mensen herstellen vlot en volledig van een covid-19-infectie. Maar veel mensen ondervinden langdurig klachten na covid-19. ‘Focus bij aanhoudende klachten na covid-19 op het herstel van de energiebalans. Dat is echt de sleutel’, zegt bedrijfsarts Ernst Jurgens.

 • Actieweek huisartsenzorg

  Van 27 juni tot en met 1 juli vragen we als huisartsen extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we door met zoveel mogelijk mensen vanuit de huisartsen­zorg een werkweek lang ons geluid te laten horen. Als sluitstuk van de actieweek is er een manifestatie op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli.

 • Podcast Stem van de dokter: Bestuurbaarheid van de zorg

  'Zou elk ziekenhuis of elke instelling een structuur van shared governance moeten inrichten?', vraagt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem in de podcast over bestuurbaarheid van de zorg. Hij spreekt met hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuyderland Medisch Centrum David Jongen en longarts en voormalig MSB-voorzitter van het Amphia Remco Djamin. 'Hoe organiseer je dit en waar moet het aan voldoen?', vraagt Van Benthem.

 • Loopbaan(wensen) medisch specialisten in beeld

  Aiossen en medisch specialisten vinden vaak dat ze het mooiste vak ter wereld hebben en zijn trots op hun werk. Er zijn echter ook een paar breed gedeelde knelpunten, zo blijkt uit de Loopbaan­monitor Medisch Specialisten 2022.

 • Reactie op wijzigingsvoorstel Besluit zorg en dwang

  De KNMG heeft mede namens Verenso, NVvP, LHV en de NVAVG gereageerd op een voorstel van het ministerie van VWS over de rol van de onafhankelijk deskundige in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

 • KNMG bepleit structurele aanpak preventie bij commissiedebat

  De KNMG bepleit in een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS een structurele aanpak om de volksgezondheid te verbeteren. Wij vragen om bij de staatssecretaris aan te dringen op een plan van aanpak met gerichte maatregelen om de gezondheidskloof te verkleinen.

 • Een urgente noodzaak

  Recent bevond ik mij op het Mosplein in de Amsterdamse ­Bloemenbuurt, de ­locatie van het voormalige ziekenhuis Amsterdam-Noord. In de gauwigheid telde ik maar liefst acht fastfood-restaurants, geflankeerd door een ambachtelijke ­bakker, een slager en nog twee andere speciaal­zaken.

 • Samen op de bres voor de huisartsenzorg

  We staan voor een grote maatschappe­lijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken. Personeelstekorten, stijgende zorgvraag, toenemende medische en technologische mogelijkheden, almaar groeiende zorgkosten, werkdruk; we hebben er allemaal mee te maken.

 • Good Practice: het adm-beleid van het Groene Hart Ziekenhuis

  Het Groene Hart Ziekenhuis ontwikkelde zijn eigen alcohol-, drugs- en medicatie­beleid. ‘Wat heb jíj nodig aan ondersteuning?’ Die vraag bracht de Vereniging Medische Staf van het Groene Hart Ziekenhuis tot het ontwikkelen van adm-beleid.

 • Regeling online medicijnen voorschrijven na videoconsult per 1 juni vervallen

  Vanaf 1 juni geldt weer de Geneesmiddelenwet. Dat betekent dat medicijnen alleen mogen worden voorgeschreven als de arts de patiënt fysiek heeft gezien. Het is niet meer toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

 • Column: Hogere zorgpremie bij een ongezonde leefstijl?

  Zouden mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie moeten betalen? 40 procent van de Nederlanders vindt van wel, zo bleek onlangs uit een onderzoek van Zorginstituut Nederland. Op het eerste gezicht klinkt dat ook logisch. De vervuiler moet immers betalen?

 • Inbreng KNMG Kamerdebat medische ethiek

  Op 2 juni vond het commissiedebat medische ethiek plaats. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging in debat met Kamer­leden over diverse medisch-ethische kwesties.

 • Raad van State bevestigt bezwaren KNMG tegen wet voltooid leven

  Op 17 juli 2020 diende D66 het initiatiefwetsvoorstel ‘Voltooid Leven’ in. Dit wetsvoorstel heeft als doel om mensen van 75 jaar en ouder hulp bij zelfdoding te verlenen als ze vinden dat hun leven ‘voltooid’ is. Veel artsen hebben op basis van hun praktijkervaring zorgen over dat voorstel. Zij vrezen dat deze wet voor een groep ouderen die zij in de spreekkamer tegenkomen onbedoeld negatieve effecten zal hebben.

 • Overuren maken wordt aangeleerd in de opleiding geneeskunde

  Als je het structureel overwerken van aniossen, aiossen en medisch specialisten wilt aanpakken, moet je beginnen met de overuren die worden gemaakt in de coschappen, stellen Nynke Nubé en Rowen de Jong, bestuursleden bij De Geneeskundestudent.

 • Een gouden jubileum voor Verenso

  Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Dit jaar viert de vereniging haar 50-jarig bestaan. ‘We zijn als Verenso al 50 jaar richtinggevend in de ouderengeneeskunde. Dat vieren we 1 en 2 juni tijdens ons jubileumcongres, maar daarbij richten we onze blik ook onverminderd op de toekomst. Want daar liggen grote uitdagingen voor de ouderenzorg in Nederland’, stelt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso. Ze neemt ons mee door verleden, heden en toekomst van de beroepsvereniging.

 • Hoeveel redenen hebben we nodig voor een filterverbod?

  Afgelopen zaterdag in Amsterdam viel mij het weer op. De grote hoeveelheid sigarettenfilters die overal rondslingeren. Op de stoep, in de goot, in de bosjes en ga zo maar door. Je kunt je afvragen of dat erg is; een sigarettenpeuk is maar een klein dingetje, dat is toch geen probleem? Maar toen ik mij hier echt in verdiepte, was ik geschokt dat we nog steeds geen verbod op sigarettenfilters hebben.

 • Rookvrije samenleving

  Elk half uur overlijdt in Nederland iemand vroegtijdig aan de gevolgen van roken. Het is dan ook met afstand de grootste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in ons land. De KNMG zet zich samen met haar federatiepartners in voor een rookvrije samenleving. Elk op onze eigen terrein en met onze eigen expertise, zodat we elkaar aanvullen en versterken. Een kort overzicht in de week van de World No Tabacco Day.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.