Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Actuele uitspraken tuchtcolleges

 • Orthopedisch chirurg gebruikt ongeschikte ­operatiefaciliteit

  Bij klaagster is een artrodese van de linkerenkel uitgevoerd door beklaagde (orthopedisch chirurg). Na de operatie heeft klaagster aanhoudende pijnklachten. Er wordt een röntgenfoto gemaakt waarop een ruimte in de artrodese zichtbaar is, maar hierop volgt geen actie.

 • Aanvraag revalidatiezorg terecht afgewezen

  Klaagster is vanwege aanhoudende schouderklachten verwezen naar een revalidatiecentrum voor medisch-specialistische revalidatiezorg (MSR). Hiervoor had klaagster toestemming nodig van de zorgverzekeraar. De aanvraag werd namens klaagster door een revalidatiearts ingediend bij de zorgverzekeraar, die de aanvraag afwees.

 • Arts had Wmo-advies beter moeten onderbouwen

  Klaagster heeft een Wmo-aanvraag ingediend voor een woningaanpassing vanwege hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De aanvraag werd beoordeeld door beklaagde (arts). Die acht behandeling en begeleiding noodzakelijk en adviseert negatief over aanbrengen van geluidsisolering in de woning.

 • Arts trok wél lering, vindt Centraal Tuchtcollege

  Een bedrijfsarts is in zijn lange loopbaan nooit eerder met het tuchtrecht in aanraking geweest. Dan deelt hij met een werkgever informatie die hem ter ore is gekomen over een expertiserapport opgesteld door een polikliniek.

 • Huisarts mocht medische gegevens verstrekken

  Klaagster is door beklaagde (huisarts) verwezen naar de neuroloog. Die kon geen duidelijke diagnose stellen en heeft haar verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Daar heeft klaagster een aantal gesprekken gehad met een gz-psycholoog in opleiding. Deze adviseerde de huisarts klaagster te verwijzen naar een psychiater.

 • Arts reageerde adequaat op medisch adviesrapport

  Klager is rolstoelgebonden en maakt gebruik van Wmo-vervoer. Hij heeft een aanvraag ingediend voor een hoog persoonlijk kilometerbudget. Deze is afgewezen omdat klager in staat wordt geacht te reizen met de trein.

 • Internist heeft patiënt niet overhaast ontslagen

  Klaagster heeft een klacht ingediend tegen beklaagde (internist) over de behandeling van haar moeder (patiënte). Patiënte werd opgenomen wegens een facialisparese en krachtverlies links.

 • Neuroloog hoefde geen vervolgafspraak te maken

  Klaagster brak bij een val haar linkerenkel op drie plaatsen. Zij is hiervoor geopereerd. De chirurg verwees klaagster naar beklaagde (neuroloog) wegens invaliderende zenuwpijn.

 • Plastisch chirurg onzorgvuldig voorafgaand aan mammareductie

  Bij klaagster is door beklaagde (plastisch chirurg) een borstverkleiningsoperatie uitgevoerd. Het verwijderde weefsel werd opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Hierbij werd een maligniteit vastgesteld. Klaagster verwijt de chirurg dat hij de operatie heeft verricht zonder vooronderzoeken.

 • Multiproblematiek: Wvggz of Wzd?

  De officier van justitie heeft ten behoeve van een cliënt met een verstandelijke beperking en schizofrenie bij de Rechtbank Midden-Nederland een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) verzocht.

 • Arts niet aansprakelijk voor schade door Bio-Alcamid

  Patiënte heeft in 2003 en 2004 injecties met Bio-Alcamid (een permanente vuller) gekregen. Hierna zijn bij haar infecties ontstaan die tot misvormingen aan haar gezicht hebben geleid. Patiënte stelt haar arts aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden.

 • Bedrijfsarts bij Defensie schoont dossier niet zorgvuldig 

  Klacht tegen bedrijfsarts, werkzaam voor de Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Klager heeft verzocht zijn medisch dossier over de periode van 16 november 2009 tot en met 5 januari 2010 volledig te schonen en elke referentie naar deze periode eveneens uit het medisch dossier te verwijderen. Verweerster heeft dit verwijderingsverzoek in behandeling genomen.

 • Bestuursrechter volgt advies medisch deskundige 

  In een aantal uitspraken oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een ZW- of WIA-uitkering ten onrechte is beëindigd. In alle gevallen concludeerde een door de raad geraadpleegde deskundige afwijkend van het oordeel van de verzekeringsarts bezwaar en beroep.

 • Huisarts verstrekt ten onrechte medisch dossier aan arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

  Klaagster verwijt haar huisarts dat hij zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden en verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door veel meer medische informatie aan de medisch adviseur van haar arbeidsongeschiktheidsverzekeraar te verstrekken dan waar door die medisch adviseur om was verzocht en dan waar de huisarts door patiënte toe was gemachtigd.

 • Gynaecoloog te snel overgegaan tot melding bij Veilig Thuis

  Klaagster had een intakegesprek met beklaagde (gynaecoloog) voor overname van de verloskundige zorg. Dit gesprek verliep moeizaam waarop klaagster aangaf niet door de gynaecoloog begeleid te willen worden en terugkoppeling naar de huisarts weigerde.

 • Kno-arts heeft juiste operatie juist uitgevoerd

  Klager is door beklaagde (kno-arts) geopereerd vanwege een chronische middenoorontsteking. Voorafgaand is de ingreep met klager besproken. Tijdens de operatie bleek sprake van een niet-functionerende gehoorbeenketen en is een reconstructie uitgevoerd waarbij een prothese is geplaatst.

 • Orthopedisch chirurg had geen heupprothese mogen plaatsen

  Klager werd vanwege verdenking op een pathologische heupfractuur opgenomen op de afdeling Orthopedie waar beklaagde (orthopedisch chirurg) zijn hoofdbehandelaar was. Bij klager werd, zonder voorafgaand onderzoek om een botmaligniteit uit te sluiten, een totale heupprothese geplaatst door de chirurg. Twee weken na de operatie werd alsnog een CT-scan gemaakt. Uit verdere diagnostiek blijkt klager een primaire bottumor te hebben.

 • Huisarts volgt richtlijn niet en legt beleid onvoldoende vast

  Klaagster is patiënt in de huisartsenpraktijk van beklaagde (huisarts). De huisarts zag haar vanwege ernstige hoofdpijnklachten. Uit onvrede over het gevoerde beleid is klaagster uiteindelijk overgestapt naar een andere huisarts. Die heeft aanvullend onderzoek gedaan en klaagster doorgestuurd naar een mdl-arts en een neuroloog. Uit onderzoek bleek dat sprake was van een hersentumor.

 • Uitstel operatie valt cardiothoracaal chirurg niet te verwijten

  De echtgenote (patiënte) van klager is op consult geweest bij beklaagde (cardiothoracaal chirurg) om behandeling voor een asymptomatisch aneurysma te bespreken. De geplande operatie werd acht dagen uitgesteld vanwege een spoedoperatie, en werd nogmaals uitgesteld omdat de bloeddruk van patiënte bij opname te hoog was.

 • Arts mocht patiënt overdragen na overlijden behandelaar

  Klager was onder behandeling bij een psychiater. Toen deze plotseling overleed, is de behandeling voortgezet bij een andere psychiater. De arts die betrokken was bij het verdelen van de patiënten van de overleden psychiater is aangeklaagd.

 • Fysiotherapeut had advies specialist moeten volgen

  laagster is door een pijnspecialist naar beklaagde (fysiotherapeut) verwezen voor een bandage wegens een sternumfissuur. De fysiotherapeut heeft bij klaagster een geluxeerde rib ontdekt en is deze vervolgens gaan behandelen.

 • Kinderarts niet verantwoordelijk voor informeren patiënt

  Klaagster is gezien door een collega (aios) van beklaagde (kinderarts) vanwege moeheid en buikpijn. Klaagster is onder supervisie van een andere collega van de kinderarts onderzocht. In het medisch dossier staat dat de aios de uitslagen van het onderzoek en de vervolgstappen telefonisch heeft teruggekoppeld aan de moeder van klaagster.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.