Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws
seksuele intimidatie

Schokkend en gênant

Plaats een reactie

Seksuele intimidatie van studenten blijft probleem

‘Heb jij je beoordeling boven of onder de tafel verdiend?’, vraagt een staflid tijdens een borrel aan een coassistent. Seksuele intimidatie tijdens de geneeskundeopleiding komt nog steeds veel voor. Henri Boersma, Clasine de Klerk en Nina van Sprang

Het KNMG Studentenplatform hield in 2006 voor het eerst een enquête over seksuele intimidatie tijdens de opleiding geneeskunde. Daaruit bleek dat 11 procent van alle geneeskundestudenten werd geconfronteerd met seksuele intimidatie. Latere onderzoeken lieten geen noemenswaardige verbetering zien, waarop het KNMG Studentenplatform een brief met adviezen stuurde naar alle faculteiten om te benadrukken dat het hun plicht is te zorgen dat seksuele intimidatie niet voorkomt. De faculteiten hebben vervolgens verbeteringen doorgevoerd zoals de aanstelling van vertrouwenspersonen.

Geen verbetering
In 2012 heeft het platform studenten wederom gevraagd naar de prevalentie van seksuele intimidatie. Ruim 2600 studenten van alle faculteiten en uit alle jaren vulden de vragenlijst in. Als we de resultaten vergelijken met die uit 2006, komt seksuele intimidatie, ondanks alle adviezen en inspanningen, nog steeds te vaak voor.

12 procent van de studenten heeft zich tijdens zijn of haar studie wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Het merendeel van deze studenten is vrouw (92%). Onder de coassistenten ligt het percentage nog hoger: 18 procent. En in Nijmegen heeft zelfs een kwart van de coassistenten zich wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Onder alle vrouwelijke coassistenten is het percentage dat aangeeft in aanraking te zijn gekomen met seksuele intimidatie maar liefst 23 procent.

Er is ook gevraagd door wie de student zich seksueel geïntimideerd voelde (zie figuur). Dat waren, naast patiënten (57%), voornamelijk specialisten en stafleden (51% waarvan bijna 99% mannelijk). Mannelijke studenten voelen zich het meest seksueel geïntimideerd door verpleegkundigen (29%).

De ervaringen die door de studenten omschreven worden, zijn zowel schokkend als gênant. Zo bood een plastisch chirurg een coassistent aan om haar schaamlippen te corrigeren, want daar was hij erg handig in. Een andere student kreeg herhaaldelijk telefonische voorstellen van een staflid – tevens beoordelaar – om ’s avonds even langs te komen om een presentatie te oefenen. ‘Zo, die coassistent kan wel zuigen’, merkte een gynaecoloog op bij het aansluiten van de zuigmachine. Een staflid vroeg tijdens een borrel aan een coassistent: ‘Heb jij je beoordeling boven of onder de tafel verdiend?’ En een anesthesist zei op ok luid en duidelijk: ‘Oeps, waren dat de billen van de coassistent?’

Weinig meldingen
Of je nu aan je eerste jaar bent begonnen of al coschappen loopt, als student sta je onder aan de ladder op de universiteit en in het ziekenhuis. Door deze afhankelijke positie is het soms lastig om seksuele intimidatie van artsen of ander personeel te melden. Ook als medestudenten of patiënten ongewenst gedrag vertonen, weten veel studenten vaak niet wat ze hiermee moeten doen.

Slechts weinig studenten (18%) zeggen er direct iets van tegen de dader als ze zich seksueel geïntimideerd voelen. Het merendeel reageert er niet op (46%) of wuift het weg met een grapje (24%). Slechts 7 procent van de studenten meldt het voorval op de faculteit. De meerderheid van de studenten zegt intimidatie niet te melden omdat ze het incident niet ernstig genoeg vinden (86%). Een kleine groep weet daarentegen niet waar ze kunnen melden (10%), 7 procent noemt als reden dat het coschap toch al bijna voorbij is en 12 procent dat hij of zij bang is dat zijn of haar naam bekend wordt.

Niet alleen voor jezelf
Door de lage meldingsgraad is het voor een faculteit erg moeilijk om de omvang van het probleem in te schatten en maatregelen te treffen. Immers, als er geen klacht binnenkomt, kan niemand erop worden aangesproken door de universiteit of het ziekenhuis. Mocht je tijdens je studie zelf te maken krijgen met seksuele intimidatie – en gezien de onderzoeksresultaten is die kans reëel – bedenk dan dat zonder jouw melding er ook niets zal veranderen.

Melden is dus niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor degenen die na jou komen.


Praten over seksuele intimidatie

Als je je als student of coassistent seksueel geïntimideerd voelt en er graag over wilt praten of een klacht wilt indienen, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van jouw faculteit. Hieronder vind je de namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen van alle geneeskundefaculteiten:

Als het voor jou nog een stap te ver is om met een vertrouwenspersoon te praten, kun je ook terecht bij het landelijke Overlegpunt Seksuele Intimidatie. Dat is vorig jaar opgericht door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) en het KNMG Studentenplatform. Hier kun je als student, coassistent, aios of anios (zowel mannen als vrouwen) geheel anoniem geholpen worden. Het enige wat je hoeft te doen is een e-mail sturen naar: overlegpunt.seks.intimidatie@vnva.nl.


Charlotte Kruydenberg, Voorzitter KNMG Studentenplatform


PDF van dit artikel

beeld: het Wonderlab
beeld: het Wonderlab
Faculteit Naam Telefoonnummer E-mail
Universiteit Utrecht Mw. Jeanette van Rees 030-2532791 J.vanrees@uu.nl
Universiteit Groningen Mw. Marijke Dam 050-3635435 j.m.dam@rug.nl
Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. Henny Bakker 06-22578168 h.r.bakker@erasmusmc.nl
Radboud Universiteit Nijmegen Mw. R. Stuut 024-3612228 r.stuut@dsz.ru.nl
Universiteit Leiden Mw. M. Bleeker 071-5278015 Niet kunnen achterhalen
Universiteit van Maastricht Mw. Lilian Limpens 06-26882763 lilian.limpens@mumc.nl
Universiteit van Amsterdam Mw. Lucia Creveld 020-5664559 l.d.creveld@amc.uva.nl
Vrije Universiteit Dhr. Frans Hendriks 020-4445984 studieadviseurs@vumc.nl
seksuele intimidatie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.