Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws
De Geneeskundestudent
3 minuten leestijd
Nieuws

Professioneel gedrag begint in je studie

Plaats een reactie

Het is van groot belang dat geneeskundestudenten leren dat het vertonen van professioneel gedrag (o.a. aanspreekgedrag), praten over fouten en het openstaan voor zelfreflectie deel uitmaken van het dagelijks werk van een arts. Om dit goed onder de knie te krijgen, moeten zij tijdens de coschappen al beginnen elkaar aan te spreken op fouten en feedback te geven op elkaars functioneren. Op die manier worden studenten opgeleid tot optimaal functionerende artsen.

Op maandag 14 november publiceerde De Geneeskundestudent de handreiking ‘Professioneel gedrag voor geneeskundestudenten’. Hierin wordt concreet omschreven hoe om te gaan met professioneel gedrag in de studie geneeskunde. Aanleiding is het document ‘Optimaal functioneren’ van de KNMG, dat aangeeft hoe men kan streven naar een optimaal functionerende arts. Daarnaast onderstreept het document hoe belangrijk het is dat de basis hiervoor al in de opleiding wordt gelegd.

Begin 2016 is afgesproken dat alle federatiepartners van de KNMG, waaronder De Geneeskundestudent, een document opstellen waarin wordt omschreven hoe je kunt streven naar optimaal functionerende artsen en wat te doen indien dit niet het geval is. Voor geneeskundestudenten bestaat al het Iudicium abeundi, waarin de verschillende stappen staan beschreven die een faculteit kan ondernemen als zij onprofessioneel gedrag constateren bij een student. De Geneeskundestudent is van mening dat voorkomen beter is dan genezen en heeft daarom voor een andere insteek gekozen: een handreiking.

Claudia van Woerkom, voorzitter van De Geneeskundestudent: Wij willen met de handreiking bewustzijn creëren en de geneeskundestudenten al vroeg in de opleiding de benodigde tools geven om met elkaar de vereiste cultuurverandering in gang te zetten. Het is tenslotte belangrijk om in het kader van optimaal functioneren te beginnen met kritisch naar jezelf te kijken.’

Met deze handreiking probeert De Geneeskundestudent handvatten te bieden aan geneeskundestudenten over de vraag  wat te doen bij alledaagse situaties betreffende professioneel gedrag tijdens de studie. In het document staat een algemeen stappenplan beschreven, maar ook hele concrete alledaagse casuïstiek. Veel coassistenten kunnen zich dan ook in de omschreven situaties herkennen. Daarnaast is deze handreiking voor bachelorstudenten goed toe te passen op niet-patiëntgebonden contact. 

Professioneel gedrag aanleren in een vroeg stadium is niet voor niets van belang. Op 2 januari dit jaar meldde de NOS: ‘Opnieuw heeft een ziekenhuis een ernstig incident na een operatie niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het Amsterdamse ziekenhuis AMC meldde een calamiteit dat anderhalf jaar daarvoor optrad, niet bij de IGZ’.[i] Ook uit andere ziekenhuizen kwamen geluiden dat artsen elkaar weinig aanspreken op fouten en zo onprofessioneel gedrag laten zien. Maar ook onder coassistenten is elkaar aanspreken op niet-professioneel gedrag nog niet zo vanzelfsprekend.  In 2013 lieten de enquêteresultaten van De Geneeskundestudent zien dat 40 procent van de coassistenten zijn of haar medecoassistent niet aansprak op het niet wassen van de handen. De meest genoemde reden om niets te zeggen was dat het voor de studenten niet gebruikelijk was om iemand hierop aan te spreken.[ii] Dat terwijl het vertonen van professioneel gedrag minstens zo belangrijk is voor een dokter als het beschikken over medisch inhoudelijke kennis: bij het beroep van arts gaat het om mensenlevens en is het maken van een fout vaak onomkeerbaar.

De nu gepubliceerde handreiking is opgesteld door een werkgroep bestaande uit bestuursleden van De Geneeskundestudent en heeft ook input ontvangen van andere betrokkenen, zoals het LMSO, LOCA en de NVMO-werkgroep professioneel gedrag, waardoor een zo concreet mogelijk toepasbaar document is opgesteld. Het document is te vinden op de website van De Geneeskundestudent. Begin januari wordt bovendien een thema-avond georganiseerd. Studenten worden uitgenodigd om hier hun eigen ervaringen met professioneel gedrag te delen en hierover te debatteren met medestudenten. Houd de website en social media van De Geneeskundestudent in de gaten voor meer informatie over de thema-avond en de handreiking.

Op de volgende link is de handreiking te vinden: https://www.degeneeskundestudent.nl/archief/onderwerpen-standpunten/professioneel-gedrag


[i] Brink, R. v. (2015, 01 02). Ook AMC meldde medische calamiteit niet. NOS .

[ii] Duijzer, E., Butter, R., Beekman, R., & Conijn, M. (2014). Studenten moeten elkaar op fouten wijzen. Medisch Contact , 1564-1565.

Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.