Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Vervolgopleidingen
2 minuten leestijd
dossier

Plastische chirurgie

Het beroep

Het specialisme plastische chirurgie, officiële benaming 'plastische, reconstructieve- en handchirurgie' is het specialisme dat zich bij uitstek bezig houdt met het herstel van vorm en functie van lichaamsdelen. Hierbij gaat het om herstel van lichaamsafwijkingen en verminkingen of uiterlijke onvolkomenheden die verstoord zijn door ofwel een aangeboren afwijking (zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen) ofwel later verkregen zijn (door een ongeval, een infectie of operatie).

Ook reconstructies van patiënten die voor een kanker in het hoofd-halsgebied geopereerd worden, zoals kanker van de tong of mondholte, worden door plastisch chirurgen uitgevoerd. Een heel belangrijk onderdeel van de plastische chirurgie omvat de handchirurgie.

Tevens houdt de plastisch chirurg zich bezig met aspecten van het uiterlijk, die de patiënt ervaart als storend, maar die geen ziekte vormen. Vaak geeft dit de patiënt lichamelijke of psychische klachten. Bij deze gevallen gaat het om esthetische of cosmetische chirurgie.

De opleiding

De aios volgt de vooropleiding heelkunde, bedoeld in het Besluit heelkunde en volgt de basiscursus heelkundige specialismen, zoals die onder auspiciën van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum wordt gegeven, neemt deel aan de toetsen en legt deze met goed gevolg af.

Om plastisch chirurg te worden, moet je eerst het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Hierna kunt je je specialiseren in de plastische chirurgie.

De opleiding is ingedeeld in een tweejarige vooropleiding heelkunde en een vierjarige vervolgopleiding plastische chirurgie. De vooropleiding vindt plaats in een chirurgische opleidingskliniek.

De vervolgopleiding wordt in een A-opleidingskliniek voor plastische chirurgie gevolgd. Binnen deze vervolgopleiding kan gedurende één jaar een stage in een andere opleidingskliniek (eventueel een B-opleidingskliniek) gevolgd worden of kan bijvoorbeeld een buitenlandse stage gedaan worden.

Gedurende de vervolgopleiding wordt theoretisch onderwijs gevolgd, met per jaar twee schriftelijke examens. Het onderwijs en de examinering wordt door de commissie Opleiding en Examinering (ONE) verzorgd. Het afsluitend mondelinge examen valt onder verantwoordelijkheid van het Concilium Plastico-Chirurgicum. Het Europese (EBOPRAS) examen geeft vrijstelling voor het Nederlandse mondelinge examen.

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar en bestaat uit een vooropleiding van twee jaar in de heelkunde en een vervolgopleiding van vier jaar in de plastische chirurgie.

Informatieadressen

Vacatures

Voor de laatste vacatures ga je naar medischcontactbanen.nl


LEESTIPS

 • Hydrochirurgie verbetert littekens na brandwonden

  Bij patiënten met brandwonden kan door middel van een waterstraal onder hoge druk dood weefsel in de wond worden verwijderd. Dat heet hydrochirurgie en het zorgt voor een betere kwaliteit van de littekens dan bij de standaardbehandeling, zo blijkt uit onderzoek van Nine Legemate, aios plastische chirurgie, waarop ze aan de VU promoveerde.

 • Groeiend aantal complicaties na plastische chirurgie in buitenland

  Het aantal patiënten dat zich na een cosmetische operatie in het buitenland met complicaties meldt in Nederlandse ziekenhuizen groeit. Tussen oktober 2018 en februari 2020 ging het alleen al in het OLVG om ruim vijftig patiënten, allen vrouwen tussen de 23 en 63 jaar.

 • Clitorale reconstructie na besnijdenis hoort in basispakket

  Vrouwen die een hersteloperatie willen ondergaan na genitale verminking, krijgen dat in Nederland nog niet vergoed. Het wachten is op een richtlijn voor deze reconstructieve chirurgie. Maar volgens mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg e.a. zijn er al voldoende gegevens bekend om hierover een positief besluit te nemen.

 • Minister neemt beslissing in dilemma rondom borstimplantaten

  Minister Bruins verbiedt borstimplantaten niet, maar komt wel met strengere regels. Dit bleek een brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC) is tevreden met dit besluit.

 • Chirurgen zien af van bepaald borstimplantaat 

  Na een Frans verbod zien plastisch chirurgen in Nederland vrijwillig af van het gebruik van bepaalde borstimplantaten. Het gaat vooral om producten die worden gebruikt bij borstreconstructies en minder bij cosmetische ingrepen.

plastische chirurgie

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.