Publicaties

Artikelen, verschenen in het blad Medisch Contact of op de website medischcontact.nl.


U bent momenteel niet ingelogd. Om besloten artikelen te bekijken dient u eerst in te loggen:

inloggen

Inlog vergeten | Inlog aanvragen  Laaggeletterdheid steeds groter probleem

    10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De laaggeletterdheid in Nederland neemt toe en vormt een veelkoppig probleem. Een aanpak gericht op leren lezen en schrijven is onvoldoende, betogen M&G-artsen Van Klei en Smit. Overheid en zorg moeten werken aan bereikbaar en begrijpelijk taalgebruik.    


  Preventie hart- en vaatziekten is los zand

    10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De samenhang tussen de verschillende activiteiten ter preventie van hart- en vaatziekten is ver te zoeken. Dat moet anders, bepleiten drie betrokken huisarts-onderzoekers, en wel door eensgezinde actie van beleidsmakers, beroepsgroep, wetenschappers en zorgverzekeraars.  


  Colorectale chirurgie van vader op zoon

  10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Eén keer in de maand opereren vader Cor en zoon Coen Baeten samen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Vader draagt de kunst over op zijn zoon, die – ongepland – dezelfde passie ontwikkelde als zijn vader enkele decennia eerder.    


  Commissie-Schnabel legt meer druk op dokter

    10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De commissie-Schnabel oordeelt afwijzend over nieuwe juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De arts behoudt zijn cruciale rol.    


  Meer jonge artsen twijfelen over loopbaan

  10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Het aantal vacatures voor basisartsen en medisch specialisten daalde in het laatste kwartaal van 2015. Ondertussen ziet het loopbaanadviescentrum CarrièreCentrum Zorg dat een toenemend aantal jonge artsen ernstig twijfelt over hun carrièrerichting.    


  De opmars van technische geneeskunde

  10-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Op de afdeling Radiotherapie van het AMC glimt de Alba 4D – een hypermodern apparaat, dat tumoren nog beter kan bereiken. Een goed voorbeeld van de voortsnellende techniek in ziekenhuizen en de behoefte aan deskundigheid op dat gebied: technische geneeskunde is in opkomst.    


  Opleidingsetalage: vernieuwd en op eigen benen

    03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De Opleidingsetalage houdt sinds deze maand haar eigen broek op. De website, die steeds beter en uitgebreider wordt, brengt aiossen en opleiders bij elkaar om stageplaatsen te vervullen. ‘Vooral bedoeld voor extra verdieping binnen je profiel’, zegt aios Ben Tomlow.    


  Voorlichting over keizersnede beter dan dwang

    03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De spoedkeizersnede onder dwang is een juridische oplossing voor een zeldzaam probleem. Niet doen dus. Veel beter is het om voorlichting te geven over kunstverlossingen in het algemeen en keizersnedes in het bijzonder.    


  Deskundigenoordeel bij ziekteverzuim onwerkbaar

    03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bij een meningsverschil tussen werkgever en werknemer over werkhervatting kan aan het UWV een deskundigenoordeel worden gevraagd. Dit oordeel is vaak inconsistent en afwijkend van het oordeel van de bedrijfsarts. Een onwerkbare situatie.    


  ‘Detaildrift bij richtlijn ic frustreert de regio’

    03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Vijf jaar werkten anesthesiologen, internisten en intensivisten tevergeefs aan een nieuwe richtlijn ic. Het Zorginstituut nam de regie over en diagnosticeerde: vastgeroeste debatposities en doorgeslagen detaildrift. Zomer 2016 verschijnt een kwaliteitsstandaard ic waarbinnen de zorg regionaal moet worden ingevuld, zo liet het Zorginstituut vorige week weten.    


  Sportartsen eindelijk erkend

  03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Vanaf dit jaar vallen de diagnostiek en behandeling die sportartsen leveren onder de verzekerde zorg. Het duurde lang om dit te bereiken, vertellen hoogleraar sportgeneeskunde Frank Backx (UMCU) en Rhijn Visser, voorzitter van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG).    


  Infectiepreventie in gevaar door gesteggel over geld

  29-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) is van onschatbare waarde. Maar door gebrekkige financiering staat alles wat is bereikt op het spel. Een noodkreet aan de minister om in te grijpen en te betalen.    


  Het einde van polio volgens Bill Gates

  Het einde van polio volgens Bill Gates 27-01-2016 |  Bill Gates was in Nederland. Hij sprak kort tijdens een bijeenkomst bij ... »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | In de dagelijkse medische praktijk worden zorgprofessionals regelmatig met ethische dilemma’s geconfronteerd. Een moreel beraad kan dan uitkomst bieden. Drie deskundigen leggen uit hoe dat in zijn werk gaat.    


  Bondage en sm, taboes om te overwinnen

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Er zijn mensen met een voorkeur voor bdsm – bondage, dominantie, sadisme en masochisme. Het is een levensstijl, seksuele voorkeur of geaardheid. Over deze voorkeur bestaan nogal wat vooroordelen, ook bij artsen en andere zorgverleners.    


  'OM over de schreef in zaak-Jansen'

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Neuroloog Jansen Steur was al publiekelijk veroordeeld toen de rechter tot een vrijspraak kwam. Zijn zoon beschrijft wat er in zijn ogen misging en waarschuwt voor herhaling in de toekomst.    


  Artsen negeren eigen werkgerelateerde klachten

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bewegingswetenschapper Martijn Ruitenburg onderzocht de incidentie van werkgerelateerde klachten bij ziekenhuisartsen en bedacht een instrument om de klachten al in een vroeg stadium op te sporen.    


  ZorgkaartNederland wapent zich tegen misbruik

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | ZorgkaartNederland, de site waarop patiënten waarderingen kunnen plaatsen over artsen en ziekenhuizen, is ruim vijf jaar in de lucht. ‘We moeten de dunne lijn tussen censuur en openbare schandpaal voortdurend en heel nauwgezet in de gaten houden.’    


  Zorgverzekeraars brengen umc’s in de verdrukking

  Zorgverzekeraars brengen umc’s in de verdrukking 22-01-2016 |  Doordat zorgverzekeraars academische ziekenhuizen dwingen om laagcomplexe-hoogvolumezorg af te stoten worden de umc’s feitelijk financieel gemangeld. Op termijn kan dit de ondergang van de academische ziekenhuizen betekenen, waarschuwt medisch specialist Chris Mulder. »»
  Reacties: 7 reacties


  Dure geneesmiddelen: samenwerking loont

  20-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Dat er met dure geneesmiddelen zo zinnig en zuinig mogelijk wordt omgegaan is in het belang van alle betrokkenen. Samenwerking tussen wetenschap, zorgverzekeraars en fabrikant leidt tot de beste uitkomsten    


  De grens tussen een knuffel en een handdruk

  20-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een professionele houding betekent fysieke distantie, dat weet elke zorgverlener. Maar waar ligt de grens precies? Mag ‘niet meer dan een handdruk’, of is een aai ook geoorloofd? Een recente uitspraak van de inspectie zorgt voor verwarring en verontwaardiging.    


  Levenseindekliniek: zelden euthanasie bij dementie

  Levenseindekliniek: zelden euthanasie bij dementie 20-01-2016 |  Aan euthanasie bij demente patiënten doet de Levenseindekliniek vrijwel niet, blijkt uit een onderzoek. Of de patiënten een schriftelijke wilsverklaring hadden opgesteld, maakt eigenlijk weinig uit. »»
  Reacties: 1 reactie


  Taaltoets Europese artsen moet strenger

  20-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Artsen die niet op een acceptabel niveau kunnen communiceren, kunnen geen goede zorg leveren. Nederland gaat daarom ook taaleisen stellen aan Europese artsen.    


  OM ondergraaft euthanasiewet

  20-01-2016 |  Als een regionale toetsingscommissie euthanasie oordeelt dat een arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet (Wtl) heeft voldaan, moet het Openbaar Ministerie beslissen om al of niet tot strafvervolging over te gaan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Sidney Dekker: ‘Medische fout criminaliseren schaadt veiligheid’

    20-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De inspectie wil een rechtvaardige cultuur in de zorg en verwijst daarvoor naar Sidney Dekker. Deze Australische hoogleraar van Hollandse komaf promoot just culture. ‘Als het misgaat zeggen we de verschrikkelijkste dingen over mensen die we eerst waardeerden. Wat zegt dat over ons?’    


  Verwarring over wilsverklaring door Euthanasiewet

  15-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De recente ‘Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek’ schept niet de beoogde duidelijkheid over de doodswens van een persoon met dementie die daarover een wilsverklaring opstelde. Beter is het om via het palliatieve-zorgbeleid deze mensen van dienst te zijn.    


  Spoedsectio onder dwang kan nodig zijn

  13-01-2016 |  Deze zomer stelde een gynaecoloog de volgende vraag aan de artseninfolijn van de KNMG: ‘Een vrouw meldt zich in partu op de Spoedeisende Hulp .... »»
  Reacties: 4 reacties


  Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg

  13-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Op een budget voor de gezondheidszorg van ongeveer 70 miljard wordt een fractie vergoed aan zorg die met inzet van ICT geleverd wordt.    


  KNMP-onderzoek foute recepten: betrouwbaar?

  13-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | ‘Huisartsen slordig bij maken van recept’, ‘10 miljoen foute recepten’, ‘Veel recepten van arts niet veilig voor patiënt’, ‘Huisartsen massaal in de fout bij uitschrijven’, ‘Miljoenen huisartsenrecepten zijn slordig, soms met dood patiënt tot gevolg’.    


  Odensehuis stopt menselijkheid in dementiezorg

  13-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een arts moet in een gesprek met iemand met dementie niet de nadruk leggen op wat er medisch niet meer kan, maar juist ingaan op de kansen die in het veranderende leven nog wel benut kunnen worden.    


  Wim Schellekens: ‘Macht zorgverzekeraars niet gebaseerd op gezag’

  06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Voormalig hoofdinspecteur Wim Schellekens is niet onverdeeld gelukkig met het functioneren van het zorgstelsel. Zorgverzekeraars moeten daarin een leidende rol spelen, maar worden in de praktijk gewantrouwd.    


  Leefstijladvies zinloos met snackbar om de hoek

    06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Leefstijlinterventies in de huisartsenpraktijk hebben geen zin zolang de voedingsindustrie en de overheid hun verantwoordelijkheid afschuiven. Overheid, bedrijfsleven én de medische beroepsgroep moeten samen de strijd tegen overgewicht en obesitas aangaan.    


  Positie bedrijfsarts blijft heet hangijzer

    06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden ligt primair bij het werkveld, en de opleiding tot bedrijfsarts hoeft niet op overheidssteun te rekenen. Dat bleek onlangs uit een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer. De discussie over arbeidsgeneeskundige zorg is hiermee weer flink opgelaaid.    


  Tien jaar Zorgverzekeringswet

    06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Tien jaar na invoering van de Zorgverzekeringswet blijkt de jubilaris niet helemaal aan de hooggespannen verwachtingen van destijds te voldoen.    


  Meetbaar Beter-programma mist onderbouwing

    06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Van der Nat e.a. betoogden dat in het Meetbaar Beter-programma ziekenhuizen verbeteringen doorvoeren als er klinisch relevante verschillen in uitkomstindicatoren werden gevonden.    


  Medisch Contact gratis op uw tablet

  16-12-2015 |  Medisch Contact is sinds kort, voor iedereen die is aangesloten bij de KNMG, gratis te lezen op iPad of Android tablet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Op zoek naar een betere leefstijl

  Op zoek naar een betere leefstijl 16-12-2015 |  Zelfhulpboeken hebben hun imago niet mee. Welke CEO zal toegeven dat hij zijn doortastend optreden heeft geleerd uit Eat that Frog? Een bondig advies komt altijd van pas, zeker als het wetenschappelijk onderbouwd is. Deze uitgaves bieden hoop op een betere leefstijl in 2016. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Genezing voor iedereen

  16-12-2015 |  Hoop op genezing is van alle tijden en altijd zijn er oprechte dokters, maar ook slimme handelaren geweest die wanhopige patiënten beloften doen. Advertenties uit de negentiende eeuw en twintigste eeuw staan er vol van »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoop door drie brillen

  16-12-2015 |  Medisch ethicus Erik Olsman promoveerde op hoop in de palliatieve zorg. Heb oog voor het verhaal achter de hoop, en neem ook je eigen hoop onder de loep, adviseert hij artsen. Ook verpleegkundig specialist Corine Nierop – van Baalen en psycholoog Sandra de Morée doen promotieonderzoek naar hoop. »»
  Reacties: 1 reactie


  Jacobine Geel: ‘Hoop betekent dat je niet bij de pakken gaat neerzitten’

  Jacobine Geel: ‘Hoop betekent dat je niet bij de pakken gaat neerzitten’ 16-12-2015 |  Jacobine Geel bestuurt brancheorganisatie GGZ Nederland. Een belangrijke taak van ‘haar sector’: ‘mensen de kans geven om te ontdekken dat er meer aspecten van het leven zijn waaraan je hoop zou kunnen verbinden’. »»
  Reacties: 3 reacties


  Haalbare perspectieven en het maaiveld

  16-12-2015 |  Diabetes straks te genezen. Waarom zou alzheimer onoplosbaar zijn? Kanker over twintig jaar zelden dodelijk. Drie krantenkoppen van de afgelopen jaren, die staan boven interviews met wetenschappers die niet bang zijn om te hopen op vooruitgang. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Schaamte over tranen

  Schaamte over tranen 09-12-2015 |  Bijna de helft van de artsen huilt weleens op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek. Een kwart zelfs in het bijzijn van de patiënt. Huilen is ongemakkelijk en ongewenst maar maakt je niet direct ongeschikt als arts. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen

  Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen 09-12-2015 |  Steeds meer mensen overleven een ic-opname. Maar dat deze ingrijpende periode ernstige gevolgen op lange termijn kan hebben, wordt te weinig beseft. Hoog tijd voor goede post-ic-zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet

  Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet 09-12-2015 |  De IND gebruikt onjuiste criteria om te beoordelen of een asielzoekerskind met psychische problemen in Nederland mag blijven. Daardoor lopen deze kinderen het risico op ernstige beschadiging met levenslange gevolgen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentratie spoedzorg geen doel op zich

  Concentratie spoedzorg geen doel op zich 09-12-2015 |  In het rapport van Zorginstituut Nederland over de spoedzorg gaat het om de kwaliteit, zegt Jan Kremer, voorzitter van de expertgroep die het rapport maakte. En bij sommige indicaties blijkt die kwaliteit gebaat bij concentratie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts met autisme

  Huisarts met autisme 09-12-2015 |  Het is een taboe, een huisarts met autisme. Maar deze huisarts wil er graag over vertellen. Anoniem, dat wel. ‘Ik hoop dat ik er over vijf jaar gewoon mee uit de kast kan komen.’ »»
  Reacties: 8 reacties


  Medisch-Specialistisch Bedrijf is zegen voor de zorg

  Medisch-Specialistisch Bedrijf is zegen voor de zorg 09-12-2015 |  MSB’s zijn doelmatige samenwerkingsverbanden, die tevens de innovatiekracht van de medisch specialisten stimuleren, leggen vier ervaringsdeskundigen uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Grasduinen in de geschiedenis

  Grasduinen in de geschiedenis 02-12-2015 |  De carrière van Mart van Lieburg is doordesemd van medische geschiedenis. In een loods op Urk laven hij en andere adepten van dit vakgebied zich aan de rijke verzameling boeken en andere parafernalia. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet elke oudere heeft baat bij nieuwe hartklep

  Niet elke oudere heeft baat bij nieuwe hartklep 02-12-2015 |  In het Radboudumc komen geriaters en cardiologen samen tot de best passende behandeling voor kwetsbare ouderen met een ernstige aortaklepstenose. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het ongelijk van een Deense internist

  Het ongelijk van een Deense internist 02-12-2015 |  Internist Peter Gøtzsche hekelde de psychiatrie en de farmaceutische industrie. Hoogleraren Kupka en Beekman reageren op de ongemeen felle uithaal. »»
  Reacties: 10 reacties


  Meldplicht kindermishandeling goed idee

  Meldplicht kindermishandeling goed idee 02-12-2015 |  De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik roept op tot een meldplicht voor artsen als kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. Kinderartsen Van de Putte en Post steunen die oproep omdat dat de veiligheid van kinderen kan bevorderen. »»
  Reacties: 6 reacties


  Frank Cobelens: ‘Tuberculose kan wel wat aidsactivisme gebruiken’

  Frank Cobelens: ‘Tuberculose kan wel wat aidsactivisme gebruiken’ 01-12-2015 |  Op 1 januari stapt Frank Cobelens over van KNCV Tuberculosefonds naar het expertisecentrum voor global health, de positie van wijlen Joep Lange. ‘Big shoes to fill, inderdaad.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hemofiliebehandeling gebaat bij concentratie

  27-11-2015 |  Het aantal patiënten met erfelijke stollingsziekten zoals hemofilie is relatief klein en de zorg voor hen is complex. Concentratie van die zorg is dan ook zeer doeltreffend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Immuuntherapie brengt afweersysteem in stelling

  27-11-2015 |  De ontwikkelingen in de oncologische hematologie gaan hard. Immuuntherapie begon als een gedurfde, experimentele behandeling. Inmiddels kan het immuunsysteem op verschillende manieren ingezet worden voor de behandeling van hematologische kanker. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oudere patiënten hebben baat bij nieuwe middelen

  27-11-2015 |  De levensverwachting van patiënten met diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom en met multipel myeloom is flink toegenomen. En deze winst is ook voor oudere patiënten goed nieuws. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opleiding hematologie klaar voor de toekomst

  27-11-2015 |  Hoewel hematologie in Nederland geen zelfstandig specialisme is, ligt het kennisniveau hoog. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Er kan nog veel meer met uitkomstindicatoren

  Er kan nog veel meer met uitkomstindicatoren 25-11-2015 |  Meetbaar Beter gebruikt uitkomstindicatoren om de hartzorg te verbeteren. Hiervoor is het niet altijd vereist dat de indicatoren statistisch significant zijn. Klinische relevantie moet vooropstaan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Student uit opleiding gezet, ook na beroep

  Student uit opleiding gezet, ook na beroep 25-11-2015 |  Het judicium abeundi is bedoeld om geneeskundestudenten die ongeschikt zijn voor het vak vroegtijdig uit te filteren. Door praktische obstakels wordt het instrument niet of nauwelijks toegepast. Het LUMC heeft nu een eerste ervaring met deze ultieme maatregel. »»
  Reacties: 1 reactie


  Btw-vrijstelling alternatieven schaadt de zorg

  Btw-vrijstelling alternatieven schaadt de zorg 25-11-2015 |  Volgens de rechter leveren alternatieve genezers even goede diensten als reguliere artsen en dienen zij daarom te zijn vrijgesteld van btw-heffing. Onbegrijpelijk dat rechters zonder inhoudelijke kennis van zaken tot zo’n oordeel komen. En schadelijk bovendien, vindt Cees Renckens. »»
  Reacties: 6 reacties


  Bert Keizer: ‘We blijven scannen tot halverwege de crematie’

  Bert Keizer: ‘We blijven scannen tot halverwege de crematie’ 25-11-2015 |  In zijn Els Borst Lezing veegt Bert Keizer de vloer aan met het obsessief vasthouden aan somatische diagnostiek, ook aan het einde van het leven. Artsen moeten meer oog krijgen voor palliatieve zorg, zegt de Amsterdamse arts. Onlangs verruilde hij het verpleeghuis voor de Levenseindekliniek. »»
  Reacties: 7 reacties


  Artsen willen meer bezieling (en minder administratie)

  Artsen willen meer bezieling (en minder administratie) 25-11-2015 |  Terug naar geloof in vakmanschap, minder bureaucratie en vooral meer vertrouwen. Daarvoor zetten de initiatiefnemers van Het alternatief voor de zorg zich in met een boek en een manifest. ‘Blijf van die indicatoren af. Ze zijn van ons!’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Steeds meer specialisten gebruiken WhatsApp

  Steeds meer specialisten gebruiken WhatsApp 25-11-2015 |  Het wordt voor medisch specialisten steeds gebruikelijker om patiëntgegevens via de smartphone te versturen. Maar hoe gewoon, weet eigenlijk niemand. Terwijl er toch privacyrisico’s aan zitten. Onder medisch specialisten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werd een onderzoek gedaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Veilig whatsappen een must voor dokters

  Veilig whatsappen een must voor dokters 24-11-2015 |  Radioloog Geert Lycklama à Nijeholt pakt zijn iPhone en scrolt langs de foto’s. Een angiogram verschijnt in beeld. ‘Deze foto kreeg ik om elf uur ’s avonds via WhatsApp toegestuurd door een collega-radioloog. Deze patiënt was in coma op dat moment; hij was bijna dood.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Onderzoek doen op de ‘meest bizarre plek’ op aarde

  Onderzoek doen op de ‘meest bizarre plek’ op aarde 18-11-2015 |  Onder extreme omstandigheden gaat expeditiearts Floris van den Berg dertien maanden lang onderzoek doen op de Zuidpool. Het hoort bij de voorbereiding van een mogelijke reis naar Mars. Hamvraag: wat doet dit met een mens? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Samenwerkende huisartsen, betere ouderenzorg

  Samenwerkende huisartsen, betere ouderenzorg 18-11-2015 |  In de Tilburgse wijk De Reeshof werken de huisartsen samen aan ouderenzorg en delen daartoe één praktijkverpleegkundige. Dat maakt die zorg overzichtelijk, daadkrachtig en succesvol. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Laat ziekenhuizen kwaliteitsregistratie betalen

  Laat ziekenhuizen kwaliteitsregistratie betalen 18-11-2015 |  De kwaliteitsregisters maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk maar kosten wel tientallen miljoenen per jaar. Omdat zieken-huizen financieel het meest profiteren van de kwaliteitsverbetering, zouden zij voorlopig de rekening moeten betalen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  SOLK bij migranten vergt extra inspanning

  SOLK bij migranten vergt extra inspanning 18-11-2015 |  Bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond komen somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) vaak voor. Taalproblemen en gebrekkige gezondheidskennis maken behandeling lastig voor artsen. Pharos heeft daarom, samen met het NHG, een handreiking ontwikkeld met praktische adviezen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nachtwerk te lijf met powernap

  Nachtwerk te lijf met powernap 18-11-2015 |  Ook ’s nachts zijn artsen actief, want gezondheidszorg is een volcontinubedrijf. Maar nachtwerk schaadt de eigen gezondheid. De Gezondheidsraad bracht daarover een advies uit. »»
  Reacties: 2 reacties


  Internist Gøtzsche: ‘Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak’

  Internist Gøtzsche: ‘Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak’ 17-11-2015 |  Volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche liegt en bedriegt de farmaceutische industrie stelselmatig en is de psychiatrie een pseudowetenschap. ‘Ik noem de dingen altijd bij hun naam.’ »»
  Reacties: 11 reacties


  Foetale operatie spina bifida mogelijk, maar complex

  Foetale operatie spina bifida mogelijk, maar complex 11-11-2015 |  Sinds 2011 is foetale therapie bij een open rug mogelijk. Dat verbetert de prognose voor het kind, maar heeft ook serieuze nadelen. Multidisciplinaire counseling is dan ook belangrijk voor de Nederlandse patiënten, die vooralsnog alleen in het Belgische Leuven terechtkunnen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  MijnHuisarts: patiëntdossier via de app

  MijnHuisarts: patiëntdossier via de app 11-11-2015 |  E-HEALTH Met een door het Radboudumc ontwikkelde app kunnen patiënten toegang krijgen tot hun eigen huisartsendossier. Er is een proef gedaan en de gebruikers zijn tevreden. »»
  Reacties: 2 reacties


  In Afrika zijn welvaartsziekten dodelijker dan hiv

  In Afrika zijn welvaartsziekten dodelijker dan hiv 11-11-2015 |  INTERVIEW Hart- en vaatziekten zijn het grootste gezondheidsprobleem in Afrika. Tropenarts Steven van de Vijver werkte aan een preventieproject en schreef er een boek over. ‘Als je nu niets doet, heb je over vijftien jaar een heel groot probleem.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Datalek melden, anders volgt dikke boete

  Datalek melden, anders volgt dikke boete 11-11-2015 |  In de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens zijn gezondheidsgegevens met het zwaarste geschut beschermd. ‘Privacybescherming wordt nu serious business’, aldus KNMG-jurist Sjaak Nouwt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bij goede lijkschouw hoort invasief onderzoek

  Bij goede lijkschouw hoort invasief onderzoek 11-11-2015 |  FORENSISCH ONDERZOEK Wettelijk is niet geregeld welke methoden een lijkschouwer mag hanteren. Maar dat zou wel moeten, en daarbij zou invasief onderzoek sowieso een plek moeten krijgen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Isala opent vondelingenkamer: ‘een second best-oplossing’

  Isala opent vondelingenkamer: ‘een second best-oplossing’ 04-11-2015 |  Binnenkort opent Isala in Zwolle als eerste ziekenhuis in Nederland een vondelingenkamer van Stichting Beschermde Wieg. Initiatiefnemer gynaecoloog Harm de Haan hoopt dat de kamer nooit gebruikt hoeft te worden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Echografie is een vak

  Echografie is een vak 04-11-2015 |  Steeds meer huisartsen – en ook specialisten die geen radioloog zijn – maken in hun praktijk gebruik van echografie. Dat vraagt om gedegen training en opleiding. De Nederlandse Echografie Academie (NEAc) voorziet hierin. »»
  Reacties: 2 reacties


  Groningse SCEN-artsen zien hun rol verschralen

  Groningse SCEN-artsen zien hun rol verschralen 04-11-2015 |  Een hoogbejaarde vrouw met ernstige pijnklachten vraagt om euthanasie, en krijgt die ook. De toetsingscommissie geeft het oordeel ‘zorgvuldig’, maar twee van de drie geconsulteerde SCEN-artsen zijn het daar beslist niet mee eens. »»
  Reacties: 6 reacties


  Dbc kindermishandeling moet er snel komen

  Dbc kindermishandeling moet er snel komen 04-11-2015 |  Kindermishandeling is een lastige diagnose die vaak ongelegen komt, veel tijd van de dokter vergt en waarvoor geen passende vergoeding bestaat. Hier ligt een taak voor de overheid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Communicatie cruciaal voor leefstijlverandering

  Communicatie cruciaal voor leefstijlverandering 28-10-2015 |  Gedrag zit diep verankerd in ons brein en is niet eenvoudig te veranderen, ondervinden artsen. De kans op succesvolle gedragsverandering is echter in te schatten. Vervolgens is een ongezonde leefstijl met goede communicatieve skills om te buigen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Rechten zwangere vrouw onder druk

  Rechten zwangere vrouw onder druk 28-10-2015 |  De bescherming van het ongeboren kind neemt verontrustende vormen aan, betogen gynaecoloog Gunilla Kleiverda en jurist Anniek de Ruijter. Waarom is de lichamelijke integriteit van de zwangere ondergeschikt aan de belangen van het kind? »»
  Reacties: 11 reacties


  Wie is de baas over het basispakket?

  Wie is de baas over het basispakket? 28-10-2015 |  Volgens minister Schippers is het aan de zorgverzekeraars om te bepalen of zorg onder het basispakket valt. Verzekeraars vrezen dat er dan rechtsongelijkheid ontstaat en zien Zorginstituut Nederland als eerst aangewezene voor deze taak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Personalized medicine: samenwerken is essentieel

  Personalized medicine: samenwerken is essentieel 28-10-2015 |  Gepersonaliseerde geneeskunde is een veelbelovend concept, maar wordt nog weinig in praktijk gebracht. Om dat te bewerkstelligen heeft een groot aantal organisaties de krachten gebundeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Indicatoren zonder kwaliteit

  Indicatoren zonder kwaliteit 27-10-2015 |  De praktijkvariatie bij de behandeling van borstkanker is heel groot. Dat doet de vraag rijzen naar het nut van sommige ‘kwaliteits’indicatoren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Meldcode kindermishandeling werkt soms averechts

  Meldcode kindermishandeling werkt soms averechts 21-10-2015 |  Procedureel verloopt de aanpak van een vrouw met een postpartumpsychose volgens het boekje. Toch trekt de patiënte aan het kortste eind: haar pasgeboren kindje wordt na een melding uit huis geplaatst. Een beschamende uitkomst voor alle betrokkenen. »»
  Reacties: 7 reacties


  DSM-5 is een slecht idee

  DSM-5 is een slecht idee 21-10-2015 |  Door strikt DSM-5 te hanteren ontstaat het risico dat patiënten medicijnen die voor hen werkzaam zijn toch niet krijgen, zeggen klinisch farmacoloog Loonen en psychopatholoog Hovens. Zij vinden DSM-5 dan ook geen hanteerbaar indicatie-instrument. »»
  Reacties: 3 reacties


  Pak ondervoeding structureel aan

  Pak ondervoeding structureel aan 21-10-2015 |  Ondervoeding is een veelvoorkomend, maar verwaarloosd probleem. Met een transmuraal zorgpad probeert Ziekenhuis Gelderse vallei het tijdig te herkennen. Dat lukt goed, al is het lastig om permanent alert te blijven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Totalbodyscan krijgt meer ruimte

  Totalbodyscan krijgt meer ruimte 21-10-2015 |  Commerciële screening lijkt een hype te worden en minister Schippers wil de teugels van de regelgeving laten vieren. Maar artsen zijn huiverig. »»
  Reacties: 9 reacties


  Zorggroepen in de knel door btw

  Zorggroepen in de knel door btw 21-10-2015 |  Dat zorggroepen btw moeten betalen, maakt de zorg duurder en ingewikkelder en leidt tot nodeloos rondpompen van geld. Het gaat soms om forse bedragen; voor sommige zorggroepen dreigt zelfs faillissement. ‘Niemand wordt hier beter van.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klachtbemiddeling voorkomt erger

  Klachtbemiddeling voorkomt erger 21-10-2015 |  Niet alleen artsen maar ook patiënten geven de voorkeur aan een snelle en informele klachtafhandeling. Bemiddeling – en meer specifiek: mediation – kan hierbij helpen. De praktijk is hoopgevend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steeds meer palliatieve zorg in het ziekenhuis

  20-10-2015 |  Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de beroepsvereniging Palliactief bekeken de voorzieningen voor het bieden van palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Het vereiste niveau komt in zicht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Behoefte aan palliatieve zorg geïnventariseerd

  20-10-2015 |  Over de omvang van palliatieve zorg in Nederland is weinig bekend. Uit het aantal patiënten met kanker in 2013 valt op te maken dat er veel behoefte is aan deze zorg in ziekenhuizen. »»


  Lezen als palliatieve zelfzorg

  16-10-2015 |  Pieter Steinz, journalist en literatuurkenner, is ALS-patiënt. ‘Met de diagnose kwam in één klap het besef dat ik een mooi leven had gehad, dat ik niet in de wieg was gesmoord en dat ik meer geluk had gehad dan miljarden mensen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Samenwerken voor betere palliatieve thuiszorg

  16-10-2015 |  Een methodiek om palliatieve patiënten in kaart te brengen én hen de best mogelijke zorg te geven: dat is de kern van PaTz (Palliatieve Thuiszorg). »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Wie bekommert zich om een onverzekerde vreemdeling?

  De Kwestie: Wie bekommert zich om een onverzekerde vreemdeling? 15-10-2015 |  Een Bulgaar met stadium 4 longkanker en een bloeding in een hersenmetastase is uitbehandeld, maar omdat hij geen zorgverzekering heeft neemt het verpleeghuis hem niet op. Wie neemt de zorg in de laatste levensfase van deze man op zich, ofwel wie wil opdraaien voor de kosten? »»
  Reacties: 10 reacties


  Uniforme en centrale wondzorg werkt beter

  Uniforme en centrale wondzorg werkt beter 14-10-2015 |  Wondzorg is een wat ondergeschoven kindje, dat zo’n beetje overal is ondergebracht – bij de huisarts, de thuiszorg, in het ziekenhuis. Uniformering en centralisatie leveren echter grote kwaliteitswinst op, zo is de ervaring in de regio Alphen aan den Rijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  VPH lanceert basiscontract

  VPH lanceert basiscontract 14-10-2015 |  Zorgverzekeraars bieden huisartsen tot nog toe weinig onderhandelingsruimte bij hun contractvoorstellen. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) grijpt het net gesloten ‘Het roer gaat om’-akkoord aan om een radicaal andere werkwijze te introduceren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Trombosediensten blijven van waarde

  Trombosediensten blijven van waarde 14-10-2015 |  Nu behandelend artsen massaal overstappen van VKA’s naar DOAC’s lijkt de rol van trombosediensten uitgespeeld. Maar niets is minder waar. Zij blijven van cruciaal belang om therapietrouw te bevorderen en de veiligheid op lange termijn te bewaken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Het woord ‘dood’ valt niet in het hospice

  Het woord ‘dood’ valt niet in het hospice 14-10-2015 |  Waar Nederlandse artsen vertellen hoe het zit en geen feiten achterhouden, sturen Britse artsen eropaan dat de patiënt zelf een beladen onderwerp aansnijdt. Specialist ouderengeneeskunde Susanne de Kort koestert de Nederlandse directheid, maar vindt dat we nog wat kunnen leren van de Engelse vriendelijkheid. »»
  Reacties: 2 reacties


  Diagnostische sneltests verdienen brede invoering

  Diagnostische sneltests verdienen brede invoering 14-10-2015 |  Er komen steeds meer diagnostische tests beschikbaar die snel en op elke gewenste locatie uitgevoerd kunnen worden. Invoering van point of care testing (POCT) op de hap kan onnodige verwijzingen voorkomen en de triage verbeteren. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Overdiagnostiek drijft zorgkosten op’

  ‘Overdiagnostiek drijft zorgkosten op’ 14-10-2015 |  Paul Glasziou is een bevlogen Australische huisarts met een stokpaardje: overdiagnostiek. Of beter: het bestrijden ervan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Het roer blijft om

  Het roer blijft om 13-10-2015 |  Onder druk van ‘Het roer moet om’ is deze zomer stevig vergaderd over de huisartsenzorg. Het resultaat: een reeks aanbevelingen om de administratieve rompslomp te verminderen, de samenwerking met zorgverzekeraars te verbeteren en kwaliteit beter in beeld te krijgen. ‘Het is nu aan huisartsen en verzekeraars zelf om de plannen vorm te geven.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Eerstelijnsdiagnostiek dichtbij is beter

  Eerstelijnsdiagnostiek dichtbij is beter 07-10-2015 |  Het is toch niet zo’n goed idee om alle diagnostische faciliteiten te concentreren, toont de regio Zwolle waar diagnostiek nabij eerste en tweede lijn beschikbaar is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Overheveling jeugdzorg zal rampzalig uitpakken

  Overheveling jeugdzorg zal rampzalig uitpakken 07-10-2015 |  De ingrepen van de overheid in de jeugdzorg zijn een slechte zaak. De beoogde kostenbesparing zal niet worden gehaald en de patiëntjes zijn de dupe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het nieuwe HPV-bevolkingsonderzoek voldoet niet

  Het nieuwe HPV-bevolkingsonderzoek voldoet niet 07-10-2015 |  Door het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de vorm van een HPV-screening te gieten, neemt de kans op overdiagnostiek en overbehandeling toe, waarschuwen pathologen Raimond Giard en Sietske Riemersma. »»
  Reacties: 8 reacties


  Eerbetoon voor epidemioloog Jan Willem Coebergh

  Eerbetoon voor epidemioloog Jan Willem Coebergh 07-10-2015 |  Epidemioloog Jan-Willem Coebergh is meer van regelneming dan van regelgeving. Hij ijverde voor het onderzoeken, behandelen en voorkomen van kanker en ontving daarvoor de maatschappelijke FederaPrijs. »»
  Reacties: 1 reactie


  Afrikaanse albino’s lijden onder stigma

  Afrikaanse albino’s lijden onder stigma 06-10-2015 |  Dermatoloog Ruud Horlings ontfermt zich in Tanzania over mensen met albinisme. Die kampen niet alleen met een huidprobleem, maar vallen ook sociaal buiten de boot. »»
  Reacties: 1 reactie


  In Sociorum Salutem: ‘Openheid is ons geheim’

  In Sociorum Salutem: ‘Openheid is ons geheim’ 30-09-2015 |  Het geneeskundig genootschap In Sociorum Salutem bestaat al 175 jaar en is daarmee het oudste van het land. Medisch Contact woonde een van de maandelijkse bijeenkomsten bij. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tropenzorg in de Jaarbeurs

  Tropenzorg in de Jaarbeurs 30-09-2015 |  In een vloek en een zucht is in de Utrechtse Jaarbeurs een opvangplek voor vluchtelingen ingericht. Huisarts Peter van Liere: 'Het is echt houtje-touwtjegeneeskunde, net als in de tropen.' »»
  Reacties: 5 reacties


  Reden voor AAA-screening verdampt

  Reden voor AAA-screening verdampt 30-09-2015 |  Een paar jaar geleden pleitte vaatchirurg Anco Vahl ervoor om mannen boven de 65 te screenen op een aneurysma van de abdominale aorta. Daar komt hij nu op terug. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Rampfoto’s essentieel voor medisch onderwijs’

  ‘Rampfoto’s essentieel voor medisch onderwijs’ 30-09-2015 |  Anatoom George Maat kwam in opspraak door tijdens een college foto’s te gebruiken van slachtoffers van de MH17-ramp. Collega-wetenschappers pleiten nu voor eerherstel – met succes. »»
  Reacties: 1 reactie


  Materiële controle: feiten en fabels

  Materiële controle: feiten en fabels 30-09-2015 |  Over het onregelmatigheidsonderzoek van zorgverzekeraars, ofwel de ‘materiële controle’, bestaan veel misverstanden bij artsen. Zo wordt nogal eens gedacht dat verzekeraars zonder meer patiëntgegevens mogen inzien. Onzin, zegt Zorgverzekeraars Nederland, die de feitelijke spelregels en bevoegdheden hier uiteenzet. »»
  Reacties: 24 reacties


  Zuinig en zinnig valt nog niet mee

  Zuinig en zinnig valt nog niet mee 30-09-2015 |  Utrechtse aiossen interne geneeskunde gingen op zoek naar de efficiëntie, evidence en kosten van een aantal alledaagse medische handelingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?

  23-09-2015 |  Dit voorjaar gaf de rechter een verpleeghuispatiënt gelijk die, tegen de wil van de instelling in, naar huis wilde om met behulp van de Levenseindekliniek euthanasie te verkrijgen. Deze zaak roept veel vragen op. Gezondheidsjurist Aart Hendriks loopt daarom de regels en valkuilen nog eens door. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Waardeer de frisse blik van de co

  Waardeer de frisse blik van de co 23-09-2015 |  Ondanks alle aandacht voor het belang van reflectie en feedback, durven de meeste co’s en aiossen nog steeds niet openlijk kritiek te uiten op opleiders en anderen van wie zij afhankelijk zijn. Er zou nu eindelijk eens aan de noodzakelijke openheid gewerkt moeten worden. »»
  Reacties: 19 reacties


  Gebruik bestaande data voor kwaliteitsindicatoren

  Gebruik bestaande data voor kwaliteitsindicatoren 23-09-2015 |  Neem vijf ziekenhuizen en ze leveren op drie verschillende manieren gegevens aan voor de kwaliteitsindicator ‘volume aneurysma aorta abdominalis (AAA)-operaties’. Het resultaat is een onbetrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen. Terwijl er in bestaande registraties genoeg data voorhanden zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Big data als medisch instrument

  Big data als medisch instrument 23-09-2015 |  Bigdata-expert Viktor Mayer-Schönberger over de impact van big data op de gezondheidszorg: ‘De arts moet zich erop voorbereiden dat zijn rol en zijn beroepsuitoefening heel anders worden.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Den Haag weet niet wat mevrouw Jansen in Emmen nodig heeft’

  ‘Den Haag weet niet wat mevrouw Jansen in Emmen nodig heeft’ 23-09-2015 |  Den Haag trekt extra geld uit voor de ouderenzorg. Het veld ziet het echter als een sigaar uit eigen doos en wil ook zelf beslissen hoe het geld wordt besteed. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nog steeds te weinig aandacht voor voeding bij kanker

  23-09-2015 |  Voedingsondersteuning is belangrijk bij de behandeling van kanker. Op alle terreinen moet hier meer aandacht voor komen en bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. »»
  Reacties: 2 reacties


  Medisch leiderschap voor dummies

  Medisch leiderschap voor dummies 16-09-2015 |  Medisch leiderschap is hot. Toch kunnen weinigen uitleggen wat het nou precies is en wat je er als ‘gewone’ arts mee moet. Een wetenschappelijke werkgroep heeft geprobeerd helderheid te scheppen. Een korte introductie in hun opvatting van het begrip, aan de hand van vijf domme vragen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Groningse basisopleiding toekomstbestendig

  Groningse basisopleiding toekomstbestendig 16-09-2015 |  In Groningen heeft men het curriculum over een andere boeg gegooid: doel is dokters opleiden die een leidende rol kunnen vervullen in een voortdurend veranderende maatschappij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  IGZ promoot just culture

  IGZ promoot <i>just culture</i> 16-09-2015 |  Onveilige zorg is vaak de uitkomst van onveilig gedrag. Niet de uitkomst, maar het gedrag dient daarom centraal te staan in een veiligheidscultuur. Deze cultuur staat tegenwoordig bekend als just culture. De inspectie werkt actief aan het verspreiden van dit gedachtegoed. »»
  Reacties: 2 reacties


  Sofosbuvir voorlopig alleen voor ernstig zieke hepatitis C-patiënten

  Sofosbuvir voorlopig alleen voor ernstig zieke hepatitis C-patiënten 16-09-2015 |  Hepatitis C kan worden verdreven uit Nederland, schrijven Andy Hoepelman en anderen. Maar nu nog niet, want het zeer effectieve maar peperdure sofosbuvir wordt alleen vergoed voor een beperkte patiëntengroep. Bijna was het helemaal niet vergoed. Hepatitis C-deskundige Rob de Knegt doet uit de doeken hoe dat gelopen is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hepatitis C is uit te bannen in Nederland

  Hepatitis C is uit te bannen in Nederland 16-09-2015 |  Dankzij ‘direct antivirale middelen’ is hepatitis C goed te behandelen. Met een goed screeningsprogramma is het in Nederland uit te roeien. Dit vergt investeringen, maar levert op termijn besparingen op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Whitebox alternatief voor LSP

  Whitebox alternatief voor LSP 09-09-2015 |  Uit onvrede met het Landelijk Schakelpunt (LSP) ging de Huisartsen Kring Amsterdam op zoek naar een veilig en werkbaar alternatief om onderling gegevens te kunnen uitwisselen. Het resultaat is een wit kastje dat de kritiekpunten op het LSP lijkt te ondervangen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Opleidingsportfolio aan herziening toe

  Opleidingsportfolio aan herziening toe 09-09-2015 |  De digitale portfolio's die de opleidingen nu gebruiken zijn gedateerd en schieten hun doel voorbij. Herziening van de eisen die aan een portfolio worden gesteld, is hard nodig. »»
  Reacties: 1 reactie


  Onderzoek naar bevallingen leidt weer tot ophef

  Onderzoek naar bevallingen leidt weer tot ophef 09-09-2015 |  Onderzoek naar perinatale sterfte in de eerste en tweede lijn staat bijna garant voor opschudding. Ook nu weer. Maar in de pers gaat de nuance nogal eens verloren. Verloskundig Nederland is er niet gelukkig mee: daar gaan we weer. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Boetes uitdelen leidt tot defensieve geneeskunde

  Boetes uitdelen leidt tot defensieve geneeskunde 09-09-2015 |  Eind september behandelt de Eerste Kamer de nieuwe klachtwet (Wkkgz). Die voorziet onder meer in een geschillencommissie die boetes kan uitdelen aan artsen. Geen goede ontwikkeling, betoogt huisarts Coen Albers. »»
  Reacties: 8 reacties


  Euthanasie is geen consumptieartikel

  Euthanasie is geen consumptieartikel 09-09-2015 |  De huidige euthanasiepraktijk is gemakzuchtig en vooral een remedie voor wie bang is voor de dood. We moeten terug naar de kern en dat betekent dat alleen terminale kankerpatiënten nog een beroep kunnen doen op deze voorziening. »»
  Reacties: 20 reacties


  Bijwerkingen melden moet beter

  Bijwerkingen melden moet beter 09-09-2015 |  Het aantal meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen stijgt weliswaar, maar onder artsen is juist sprake van een lichte daling. Bijwerkingencentrum Lareb vindt dat zorgelijk en doet verbetervoorstellen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pak uitval aiossen anders aan

  Pak uitval aiossen anders aan 02-09-2015 |  De uitval onder aiossen is hoog. In dat verband werd eerder in Medisch Contact gepleit voor assessments bij de sollicitatie. Dat kan, zegt Claire Loots, zelf aios huisartsgeneeskunde, maar dan wel met een heel andere insteek. »»
  Reacties: 6 reacties


  Kwaliteitsregistraties maken de zorg beter

  Kwaliteitsregistraties maken de zorg beter 02-09-2015 |  Registraties als DUCA (Dutch Upper GI Cancer Audit) leiden aantoonbaar tot betere zorguitkomsten voor patiënten, zegt DUCA-voorzitter Johanna van Sandick. Een registratiesysteem verdient zichzelf bovendien terug. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bij decentralisatie jeugdzorg hoort brede inzet jeugdarts

  Bij decentralisatie jeugdzorg hoort brede inzet jeugdarts 02-09-2015 |  Nu de gehele zorg voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt, krijgen ook zorgverleners een andere rol. Vier betrokkenen in de zorg voor jeugd pleiten voor een meer centrale rol voor de jeugdarts in het zorgnetwerk rondom onze kinderen en jongeren. »»
  Reacties: 3 reacties


  Noodhulp voor vluchtelingen is bijna onmogelijke opgave

  Noodhulp voor vluchtelingen is bijna onmogelijke opgave 02-09-2015 |  De Griekse eilanden worden overspoeld door vluchtelingen, die na een levensgevaarlijke reis over zee verstoken blijven van goede opvang. Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp, maar het is lastig om iedereen te bereiken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zuid-Hollandse huisartsen werken zonder consulttarief

  Zuid-Hollandse huisartsen werken zonder consulttarief 02-09-2015 |  In een groot deel van Zuid-Holland worden de huisartsen sinds dit jaar grotendeels via een inschrijftarief betaald. Maar deze ‘consultloze bekostiging’ heeft wel wat voeten in de aarde gehad. »»
  Reacties: 5 reacties


  Oliver Sacks (1933-2015)

  Oliver Sacks (1933-2015) 31-08-2015 |  Oliver Sacks was neuroloog van beroep, maar schrijven was de kern van zijn bestaan: ‘Een vreugde die met niets te vergelijken is.’ Hij overleed afgelopen weekend op 82-jarige leeftijd. »»
  Reacties: 1 reactie


  De Kwestie: Familiair kankerrisico: actief opsporen of niet?

  De Kwestie: Familiair kankerrisico: actief opsporen of niet? 27-08-2015 |  In 2013 kreeg mijn dochter de diagnose uitgezaaide borstkanker. Ze bleek een BRCA1-genmutatie te hebben die ze van mij had geërfd. Ik ben nooit geïnformeerd over mogelijk gendragerschap. Zouden KGC’s de verwanten van patiënten met een erfelijke aandoening niet veel actiever moeten informeren over dit dragerschap en de risico’s ervan? »»
  Reacties: 10 reacties


  Patiënt met delier hoort niet in separeer

  Patiënt met delier hoort niet in separeer 26-08-2015 |  Het Centraal Tuchtcollege vindt het onder omstandigheden aanvaardbaar dat een delirante patiënt in de separeerruimte van een ggz-instelling wordt verpleegd. Onbegrijpelijk en niet conform de richtlijn, oordeelt de richtlijncommissie Delier. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Farmacogenetica maakt behandeling effectiever

  Farmacogenetica maakt behandeling effectiever 26-08-2015 |  Of psychiatrische medicijnen aanslaan en hoe goed ze werken hangt mede af van genetische eigenschappen van de patiënt. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk achterhaalt deze informatie via een speekselmonster, zodat de behandelend arts een behandeling op maat kan geven. »»
  Reacties: 1 reactie


  Maartenskliniek meet individuele prestaties

  Maartenskliniek meet individuele prestaties 26-08-2015 |  Artsen kunnen van elkaar leren. Dat blijkt ook uit de proef van de Maartenskliniek met individuele prestatiemetingen bij een bepaald type anesthesie: de perifere zenuwblokkade. De uitkomsten zijn leerzaam en leiden tot collectief betere resultaten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 4. Suzanne van de Vathorst: ‘Euthanasie is gebaseerd op autonomie, maar ook op barmhartigheid’

  Zomerportret 4. Suzanne van de Vathorst: ‘Euthanasie is gebaseerd op autonomie, maar ook op barmhartigheid’ 26-08-2015 |  Als het aan Suzanne van de Vathorst ligt, gaat euthanasie uit het strafrecht. Tuchtrecht volstaat: ‘We staan toch ook toe dat een chirurg in je snijdt of een anesthesioloog je verdooft?’ Maar hulp door familie en vrienden moet strafbaar blijven, en zelfeuthanasie heeft zo z’n grenzen: ‘Ik ben er nog niet uit of een laatstewilpil zo’n goed idee is.’ »»
  Reacties: 6 reacties


  Titulatuur artsen vol onduidelijkheden

  Titulatuur artsen vol onduidelijkheden 26-08-2015 |  Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur, maar ook door de internationalisatie van de geneeskunde, heerst er verwarring over de titel of graad die een Nederlandse arts voor of achter zijn naam mag zetten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Philips stort zich op gezondheidszorg

  Philips stort zich op gezondheidszorg 26-08-2015 |  Philips heeft een nieuwe manier van zakendoen met zorginstellingen: het ‘strategisch meerjarig samenwerkingscontract’. Hierbij wordt niet alleen apparatuur geleverd, maar gaat er ook kennis over en weer tussen Philips en de zorginstelling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Voetje tussen de spaken: onnodig kinderleed

  Voetje tussen de spaken: onnodig kinderleed 12-08-2015 |  Een voet tussen de spaken is een van de meest voorkomende ongevallen bij kinderen. Terwijl met eenvoudige voorzorgsmaatregelen veel ellende valt te voorkomen en veel geld te besparen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zomerportret 3 - Marjolein Drent: ‘Patiënten willen dokter die weet waar het over gaat’

  Zomerportret 3 - Marjolein Drent: ‘Patiënten willen dokter die weet waar het over gaat’ 12-08-2015 |  Marjolein Drent is een bevlogen longarts die zich het vuur uit de sloffen loopt voor haar patiënten met een interstitiële longziekte. Dat botst nogal eens met regels, vergoedingen en budgets. Met als gevolg drie werkplekken in vier jaar tijd. »»
  Reacties: 3 reacties


  Durf als dokter leiding te nemen

  Durf als dokter leiding te nemen 12-08-2015 |  Shared decision making heeft de patiënt terecht een volwaardige rol in de spreekkamer gegeven. Maar we moeten het natuurlijk niet overdrijven, vinden internisten Bosch en Smulders. »»
  Reacties: 11 reacties


  Onbewezen behandeling, nodeloze onrust

  Onbewezen behandeling, nodeloze onrust 11-08-2015 |  Als toeschouwer bij de zorg voor zijn zwangere vrouw, trapte neuroloog Jan Bonte op de rem en voorkwam een zinloze ziekenhuisopname. Het advies om de bevalling in te leiden, was helemaal niet zo gek, zeggen twee betrokkenen bij de Hypitat-studie in een reactie. »»
  Reacties: 3 reacties


  Oncologie gaat voor, andere zorg in de verdrukking

  Oncologie gaat voor, andere zorg in de verdrukking 11-08-2015 |  Maag-, darm- en leverartsen merken dat patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) en andere benigne aandoeningen steeds langer moeten wachten op een operatie. Oncologische patiënten krijgen voorrang. Dat komt, zeggen deze artsen, doordat ziekenhuizen willen voldoen aan kwaliteits- en volumenormen die aan oncologische zorg worden gesteld. Chirurgen daarentegen zien het bevolkingsonderzoek naar darmkanker als oorzaak: ‘Er is een enorme groei in het aanbod.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meet dertigdagenmortaliteit en niet HSMR

  Meet dertigdagenmortaliteit en niet HSMR 29-07-2015 |  De Hospital Standardized Mortality Ratio, die ziekenhuizen verplicht zijn op hun website te vermelden, is een dure en weinig informatieve uitkomstmaat. De dertigdagenmortaliteit is een veel geschiktere indicator voor de ziekenhuissterfte. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vrijgevestigd specialist is wel degelijk ondernemer

  Vrijgevestigd specialist is wel degelijk ondernemer 29-07-2015 |  In tegenstelling tot wat de belastingdienst eerder stelde, ziet ze medisch specialisten nu als beoefenaars van een zelfstandig beroep, merken zorgadviseur Ivo Knotnerus en jurist Lex Berndsen op. Dus: die nieuwe modellen voor specialisten en ziekenhuizen waren nergens voor nodig. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2015-2: Iets meer vacatures

  Arbeidsmarktmonitor 2015-2: Iets meer vacatures 29-07-2015 |  De arbeidsmarkt voor artsen vertoonde in het afgelopen kwartaal een kleine opleving. Het aantal vacatures voor psychiaters was opvallend hoog; er lijkt sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. »»
  Reacties: 1 reactie


  Artsen: beroepsgeheim gaat voor fraudebestrijding

  Artsen: beroepsgeheim gaat voor fraudebestrijding 29-07-2015 |  Minister Schippers wil verzekeringsartsen en medisch adviseurs verplichten hun beroepsgeheim opzij te zetten om daarmee fraude te lijf te gaan. Principieel verkeerd, zeggen de betrokkenen. Bovendien is er een alternatief. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zomerportret 2 - Jenneke Rowel-van der Linde: ‘Soms lijkt de tekst wat kort door de bocht’

  Zomerportret 2 - Jenneke Rowel-van der Linde: ‘Soms lijkt de tekst wat kort door de bocht’ 28-07-2015 |  Jenneke Rowel-van der Linde is de nieuwe voorzitter van het Centraal Tuchtcollege. De organisatie krijgt nogal pittige kritiek te verduren, en Rowel komt dan ook niet echt in een gespreid bedje. Hoewel ze aanvankelijk even aarzelde is ze toch graag bereid de visie van het college toe te lichten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tuchtrechter wordt strenger

  Tuchtrechter wordt strenger 17-07-2015 |  Het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2014 leert onder meer dat de inspectie vaker zelf zaken aanbrengt en dat de tuchtrechter vaker een berisping uitdeelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Basisartsen opgepast: BIG-herregistratie komt eraan

  Basisartsen opgepast: BIG-herregistratie komt eraan 16-07-2015 |  Vroeger werd je arts na het behalen van het artsexamen. Tegenwoordig pas na inschrijving in het BIG-register. »»
  Reacties: 6 reacties


  Zomerportret 1 - Marli Huijer: ‘Controledrift bedreigt de arts-patiëntrelatie’

  Zomerportret 1 - Marli Huijer: ‘Controledrift bedreigt de arts-patiëntrelatie’ 15-07-2015 |  In de ideale wereld van Marli Huijer definieert niemand zichzelf meer in de eerste plaats als ‘patiënt’. Behandeling en screening worden werkelijk optioneel en artsen komen massaal in opstand tegen het ‘ge­organiseerde wantrouwen’ dat hun spreekkamer binnensijpelt. De nieuwe Denker des Vaderlands over haar oude vak. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Screenen op problematische gehechtheid is hard nodig

  15-07-2015 |  Veel psychiatrische problematiek bij kinderen en jongvolwassenen heeft hechtingsproblematiek als onderliggende oorzaak. Kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen kunnen veel leed voorkomen als zij hier vroegtijdig op screenen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Wie is hier nu eigenlijk de poortarts?

  De Kwestie: Wie is hier nu eigenlijk de poortarts? 15-07-2015 |  De huisarts is de poortwachter van de gezondheidszorg. Die beslist welke patiënten er in de eigen praktijk behandeld kunnen worden »»
  Reacties: 7 reacties


  Dure geneesmiddelen toch beschikbaar

  Dure geneesmiddelen toch beschikbaar 15-07-2015 |  De dure geneesmiddelen vormen een hoofdpijndossier in de zorg. Of dokters kunnen niet meer alles voorschrijven wat de richtlijn aanbeveelt, of er moet een zak geld bij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Mateloosheid aan de top

  01-07-2015 |  De hartelijke betrekkingen die verslaving en sport met elkaar onderhouden zijn drievoudig: de verslaafde die sport, de sportverslaafde – mits die bestaat – en de verslaafde (ex-)sporter. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sportarts in de huisartsenpraktijk

  01-07-2015 |  In de gang staat een sportfiets tegen de wasbak. ‘Van de sportarts natuurlijk’, zegt huisarts Arjen van Zwol. ‘Die is vanuit Rotterdam komen fietsen.’ Naar Hellevoetsluis is dat nog best een eindje, zeker 30 kilometer. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen bovengemiddeld sportief

  01-07-2015 |  Sporten is goed voor je, houdt menig arts zijn patiënten voor. Maar wat doen artsen eigenlijk zelf aan sport? »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Het is harde, meedogenloze topsport’

  ‘Het is harde, meedogenloze topsport’ 01-07-2015 |  De teamarts over de hockeykeepster: ‘Ze is koel en vastberaden.’ De keepster over de teamarts: ‘Ze is een echt vertrouwenspersoon.’ Een dubbelinterview met Conny van Bentum en Joyce Sombroek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Slank en gespierd

  01-07-2015 |  Vergeet de krantenkoppen over dopingschandalen bij wielerploegen. De meeste doping wordt gebruikt in de sportschool. Zo’n twee miljoen Nederlanders trainen in 1700 fitnesscentra, en ongeveer 8 procent gebruikt doping voor grotere spieren en een slanker lichaam. Het gaat om anabole steroïden plus bijbehorende hulpmiddelen. Voor vermageren zijn er vooral pepmiddelen en (uitgerangeerde) afslankmedicijnen verkrijgbaar op de zwarte markt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sport: het kost wat, maar dan heb je ook wat

  01-07-2015 |  Hoe gezond is sport eigenlijk, als we afgaan op de cijfers? Wat levert sport op, en wat geven we eraan uit? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Herken klachten na traumatisch verlies

  Herken klachten na traumatisch verlies 24-06-2015 |  Naar aanleiding van de vliegramp met de MH17 in Oekraïne heeft het ministerie van VWS het Nazorg Contact Punt (NCP) ingesteld. Dit hulploket geeft artsen advies over diagnostiek en doorverwijzing bij patiënten met een problematische rouwverwerking. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Experiment agressieremmer bij autisme geslaagd

  Experiment agressieremmer bij autisme geslaagd 24-06-2015 |  De autistische zoon van een arts wordt vanaf zijn puberteit zeer agressief. Dat doet vermoeden dat er hormonen in het spel zijn. Deze theorie wordt getoetst met een experimentele hormonale behandeling. Met opvallend positieve resultaten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verstandelijk beperkt en toch kinderen?

  Verstandelijk beperkt en toch kinderen? 24-06-2015 |  Wanneer is het krijgen van kinderen voor mensen met een verstandelijke handicap verantwoord en wanneer niet? Geen gemakkelijke vraag, en de hulpverlening is dan ook vaak aarzelend. Een speciaal consultatieteam kan veel betekenen, maar ook een protocol is nodig, bijvoorbeeld over (verplichte) anticonceptie. »»
  Reacties: 1 reactie


  Spinozawinnares hoopt op medicatie tegen auto-immuunziekten

  Spinozawinnares hoopt op medicatie tegen auto-immuunziekten 24-06-2015 |  De genetische ontrafeling van coeliakie leverde Cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica in Groningen, de Spinozapremie 2015 op. Met haar 2,5 miljoen euro aan prijzengeld hoopt ze meer zicht te krijgen op het samenspel van genen en omgeving. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gynaecologie en obstetrie in getal

  17-06-2015 |  Feiten en cijfers over het specialisme gynaecologie en obstetrie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Extreem vroeggeborenen verdienen meer nazorg

  Extreem vroeggeborenen verdienen meer nazorg 17-06-2015 |  Veel extreem vroeggeboren kinderen die in leven blijven, kampen vroeg of laat met milde tot ernstige beperkingen. Volgens een nieuwe richtlijn moeten zij dan ook met enige regelmaat worden teruggezien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vrijgesproken, maar niet echt blij

  Vrijgesproken, maar niet echt blij 17-06-2015 |  Specialist ouderengeneeskunde Luc Van Houdt wordt aangeklaagd door de weduwe van een overleden patiënt. Ze vond de zorg in het verpleeghuis ontoereikend. De tuchtrechter wijst de klacht af en Van Houdt is opgelucht. Toch gaat het knagen: had de vrouw niet gewoon gelijk? »»
  Reacties: 10 reacties


  ‘Binnen vijf jaar middel tegen plaques’

  ‘Binnen vijf jaar middel tegen plaques’ 17-06-2015 |  Harvard-hoogleraar Rudy Tanzi denkt dat de eerste werkzame medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer niet lang meer uitblijven. Maar het wordt nog een hele toer ze op de markt te krijgen.Ondertussen inspireert gezondheidsgoeroe Deepak Chopra de reductionist Tanzi tot holisme. »»
  Reacties: 1 reactie


  Meekijkconsult: iedereen tevreden én geld over

  Meekijkconsult: iedereen tevreden én geld over 17-06-2015 |  In De Bilt kijken sinds zes jaar specialisten mee in de huisartsenpraktijk. Dit tot tevredenheid van allen: kennis wordt overgedragen, de patiënt dicht bij huis geholpen en geld bespaard, zo blijkt uit onderzoek door betrokken artsen en zorgadviseurs. »»
  Reacties: 2 reacties


  Pijnstilling thuis versnelt herstel

  Pijnstilling thuis versnelt herstel 17-06-2015 |  De Maartenskliniek experimenteert met ‘patient controlled analgesia’: patiënten krijgen na een operatie een zenuwkatheter waardoor ze zichzelf pijnstilling kunnen toedienen. Dit kan ook thuis, zodat ze sneller kunnen worden ontslagen en herstellen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geboorte veiliger voor ­moeder en kind

  Geboorte veiliger voor ­moeder en kind 16-06-2015 |  Vergeleken met een eeuw geleden is het aantal moeders en kinderen dat sterft rond de geboorte spectaculair gedaald. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van vlokkentest tot ­ballondilatatie in utero

  12-06-2015 |  De zoektocht naar afwijkingen bij het ongeboren kind verloopt steeds nauwkeuriger. Voorlopig hoogtepunt is het verhelpen van hartaandoeningen terwijl het kind nog in de baarmoeder is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vruchtbare alternatieven voor platte bezuinigingen

  12-06-2015 |  Bezuinigingen bepalen de politieke agenda binnen het zorglandschap. Dat geldt ook voor de voortplantingsgeneeskunde. Gelukkig heeft daar een goede samenwerking tussen deskundigen en belanghebbenden geleid tot een uitstekend alternatief. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alles wijst op breed effect HPV-vaccinatie

  12-06-2015 |  Onderzoek naar de effecten van de HPV-vaccinatie is hoopgevend: de kans is groot dat de incidentie van baarmoederhalskanker inderdaad zal afnemen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Evaluatieonderzoek Consortium vereist structurele steun

  11-06-2015 |  Doelmatigheidsonderzoek is cruciaal voor de kwaliteit van het medisch handelen, weten gynaecoloog Sjaak Wijma en andere deskundigen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Switchen naar biosimilar ligt nog gevoelig

  Switchen naar biosimilar ligt nog gevoelig 10-06-2015 |  ACHTER HET NIEUWS Goed lopende patiënten overzetten van Remicade naar een biosimilar kan, onder voorwaarden, prima, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Veldnormen van de reumatologen en de Federatie Medisch Specialisten zijn voorzichtiger. Intussen zijn ziekenhuizen al aan het switchen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Chris blijft altijd 8

  Chris blijft altijd 8 10-06-2015 |  Eind 2013 overleed de jongste dochter van specialist ouderengeneeskunde Adrienne de Jonghe-Rouleau aan kanker. Ze maakte er het prentenboek Engel van hier en daar over. ‘Ik hoop dat mijn boek terechtkomt bij mensen die het kunnen gebruiken en dat het een troost voor hen is.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Radiologie en nucleaire geneeskunde fuseren

  Radiologie en nucleaire geneeskunde fuseren 10-06-2015 |  Door de ontwikkeling van onderzoeksmethoden als PET-CT, waarvoor expertise nodig is op het gebied van zowel radiologie als nucleaire geneeskunde, zijn beide vakgebieden naar elkaar toe gegroeid. Zozeer zelfs, dat de opleidingen per 1 juli aanstaande gaan fuseren: uniek in Europa. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Risico’s chemisch besmette patiënt vallen mee

  Risico’s chemisch besmette patiënt vallen mee 10-06-2015 |  Angst bij hulpverleners om zelf besmet te raken met chemische stoffen kan een goede behandeling van besmette patiënten in de weg staan. Terwijl de praktijk leert dat het nogal meevalt met de gevaren, weten de toxicologen van het NVIC. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Interactief dossier geeft patiënt de regie

  Interactief dossier geeft patiënt de regie 03-06-2015 |  Een eerste inventarisatie leert dat patiënten zeer tevreden zijn met een persoonlijk gezondheidsdossier. Ook artsen zien voordelen, al moeten er voor brede invoering nog wat plooien worden gladgestreken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe senatoren en hun banden met de zorg

  Nieuwe senatoren en hun banden met de zorg 03-06-2015 |  Zeven leden van de Eerste Kamer hebben of hadden functies in de zorg. Als bestuurder, wetenschapper en/of zorgverlener. ‘Politieke en zakelijke belangen moet je altijd scheiden.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  E-health in ggz niet per definitie doelmatig

  E-health in ggz niet per definitie doelmatig 03-06-2015 |  Ggz-instellingen omarmen massaal e-health, om zorgkosten te besparen en betere zorg te leveren. Maar vooralsnog nemen de kosten alleen maar toe, terwijl het effect van e-health-behandelingen nog niet is bewezen, waarschuwen psychiater Jeroen Koning en psycholoog Robin Kok. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ook ambulancetijd cruciaal na infarct

  Ook ambulancetijd cruciaal na infarct 03-06-2015 |  De kwaliteit van zorg na een hartinfarct wordt meestal afgemeten aan de snelheid van (be)handelen. Daarbij wordt gerekend vanaf het moment dat de patiënt het ziekenhuis bereikt. Maar ook de fase daarvoor is belangrijk, zo tonen ambulance en ziekenhuis in Alkmaar aan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kaljouw heeft verkeerd beeld van huisartsenzorg

  03-06-2015 |  Huisarts Ruud Gebel schrijft een open brief aan Marian Kaljouw, voorzitter van de adviescommissie ‘innovatie, zorgberoepen en opleidingen’, die de minister van VWS adviseert over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Het laatste rapport van deze commissie schoot Gebel in het verkeerde keelgat. »»
  Reacties: 12 reacties


  De Kwestie: Wie is hier nu eigenlijk de poortarts?

  01-06-2015 |  Als huisarts in opleiding word ik de laatste tijd vaker geconfronteerd met patiënten die een verwijsbrief vragen nadat ze al een afspraak hebben gemaakt bij een specialist. Hoe kan dit, waar gaat dit mis? Ik zal het probleem illustreren met een casus, die ik recentelijk heb meegemaakt. »»
  Reacties: 12 reacties


  ‘Global health maakt artsen bescheiden’

  ‘Global health maakt artsen bescheiden’ 27-05-2015 |  Hans Hogerzeil is hoogleraar global health in Groningen en werkte zijn hele loopbaan bij Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan ‘essential medicines’. ‘Elke arts moet iets weten van global health’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Op biologicals valt flink te besparen

  Op biologicals valt flink te besparen 27-05-2015 |  Met een op maat gesneden behandelplan kan bij veel reumapatiënten de dosering van biologicals worden teruggeschroefd. Een proef in het ziekenhuis van Lelystad leert dat er zo tonnen aan zorgkosten zijn te besparen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gezamenlijke intervisie verbetert functioneren

  Gezamenlijke intervisie verbetert functioneren 27-05-2015 |  Elke maand bespreekt de hele opleidingsgroep van epilepsiecentrum Kempenhaeghe een aantal willekeurig gekozen patiëntendossiers, in een open collegiale sfeer. Zo leren opleiders en aiossen voortdurend van elkaars handelen en verbetert de kwaliteit van zorg. »»
  Reacties: 3 reacties


  Overheid weigert het roken te bestrijden

  Overheid weigert het roken te bestrijden 27-05-2015 |  Er is geen enkele reden om op 31 mei, Wereld Niet Roken Dag 2015, de nationale driekleur te hijsen. De Nederlandse overheid is namelijk grof nalatig in het bestrijden van tabaksverslaving. Terwijl de mogelijkheden voor het oprapen liggen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Het hoger beroep van Jansen Steur in vijf vragen

  Het hoger beroep van Jansen Steur in vijf vragen 27-05-2015 |  Vorige week diende in Arnhem het hoger beroep in de zaak-Jansen Steur. Een terugblik. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ella Kalsbeek: ‘Vrije markt en zorg wezenlijk anders’

  Ella Kalsbeek: ‘Vrije markt en zorg wezenlijk anders’ 26-05-2015 |  Huisartsenvereniging LHV wil de mededinging in de zorg apart regelen, met respect voor de aard van de sector. Voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Het is de meest ingrijpende, maar gek genoeg ook de meest simpele oplossing voor de huidige problemen.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  Kortdurende opname ouderen onnodig complex

  Kortdurende opname ouderen onnodig complex 20-05-2015 |  In alle recente stelselwijzigingen bleek de voorziening ‘kort­durend verblijf’ over het hoofd gezien. En de pragmatische noodoplossing die daarop volgde, het zogenoemde ‘eerstelijnsverblijf’, dreigt nu uit te groeien tot een bureaucratisch monstrum. »»
  Reacties: 1 reactie


  Op de hoorns van een buffel

  Op de hoorns van een buffel 20-05-2015 |  Nu ‘de beschaving’ oprukt in de binnenlanden van Congo kruisen mens en dier vaker elkaars pad. Dat loopt niet altijd goed af, zo ziet tropenarts Marianne Reimert in haar ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Spiegelen alleen zinvol op kleine schaal

  Spiegelen alleen zinvol op kleine schaal 20-05-2015 |  Indicatoren vergelijken is nuttig in klein verband, binnen homogene zorggroepen. Maar op grote landelijke schaal is er zoveel ruis dat het zijn betekenis verliest. Dat laat huisarts Ferdinand van der Does zien, met diabetes als voorbeeld. »»
  Reacties: 1 reactie


  Van casus tot expertisecentrum

  Van casus tot expertisecentrum 20-05-2015 |  Het pijnsyndroom Acnes is weliswaar al in 1926 beschreven, maar de diagnose werd zelden gesteld. En een behandeling was er al helemaal niet. Totdat zich in het Máxima Medisch Centrum een patiënt aandiende met precies die klachten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Nieuwe regiebehandelaar houdt overzicht in de ggz

    19-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die de regie voert over een behandeling van een patiënt in de specialistische ggz. Als het aan de commissie-Meurs ligt, wordt dit mogelijk. De commissie vraagt zorgverzekeraars om hierin mee te gaan, in ruil voor meer garanties voor de kwaliteit.    


  Spiegel van de maatschappij

  Spiegel van de maatschappij 13-05-2015 |  De Belgische fotograaf Lieve Blancquaert reisde de wereld rond en legde voor haar project Birth Day vast hoe en onder welke omstandigheden kinderen worden geboren. Een tentoonstelling, een boek en een reeks tv-documentaires zijn het resultaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Draagbare gezondheidsmeters in opkomst

    13-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Marktanalisten voorspellen een stroom aan nieuwe ‘wearables’: draagbare gezondheidsmeters voor de consument. Bewijs voor de juistheid en nauwkeurigheid van de meters ontbreekt nog, net als een keurmerk.    


  Is stoppen met eten en drinken geen zelfdoding?

    13-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Volgens een recente KNMG-handreiking horen artsen patiënten bij te staan die bewust willen versterven. Gek eigenlijk, zegt specialist ouderengeneeskunde Ina van den Brink, want als iemand van een flat wil springen doen we alles om dat te voorkomen.    


  Ambacht van huisarts gaat verloren

    13-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De eerstelijnszorg wordt alsmaar complexer en een praktijk­houdend huisarts is steeds meer manager en steeds minder generalistisch geneesheer. Daardoor dreigt het huisartsenvak zijn aantrekkingskracht te verliezen, vindt waarnemend huisarts Derk Runhaar.    


  Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies al te theoretisch

    12-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam onlangs met het bericht dat de prijzen als gevolg van ziekenhuisfusies met vele procenten zouden kunnen stijgen. De cijfers zijn omstreden en allesbehalve nieuw.    


  Arbeidsmarktmonitor 2015-1: Zorgen om positie basisartsen

  Arbeidsmarktmonitor 2015-1: Zorgen om positie basisartsen 29-04-2015 |  De positie van basisartsen op de arbeidsmarkt verslechtert met rasse schreden. Hun aantal groeit, ze zijn vaker werkloos en het duurt langer voor ze een opleidingsplek hebben. Het Capaciteitsorgaan, artsenwerknemersorganisatie LAD en De Geneeskundestudent noemen de situatie zorgelijk. »»
  Reacties: 7 reacties


  Vergoedingsregels ggz ondoordacht

  Vergoedingsregels ggz ondoordacht 29-04-2015 |  Zorginstituut Nederland heeft de spelregels voor vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg zodanig aangepast dat een grote groep patiënten met ernstige klachten buiten beeld blijft. Geen slimme manier van bezuinigen, vindt psychiater Kees Kooiman. »»
  Reacties: 2 reacties


  Manifest brengt huisartsenzorg in beweging

  Manifest brengt huisartsenzorg in beweging 29-04-2015 |  Het manifest van een groep bezorgde huisartsen is als de spreekwoordelijke steen in de vijver. Huisartsen omarmen het, beroepsorganisaties gaan er graag in mee. Ook zorgverzekeraars lijken te bewegen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het ‘rijexamen’ voor de voorschrijver

  Het ‘rijexamen’ voor de voorschrijver 29-04-2015 |  Elke basisarts mag alle medicatie voorschrijven, zonder daarin serieus te zijn geschoold. Om te voorkomen dat artsen zich deze vaardigheid door schade en schande eigen maken, wordt een farmacotherapietoets geïntroduceerd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  In aantocht: dragerschapstest voor meer ziekten tegelijk

  In aantocht: dragerschapstest voor meer ziekten tegelijk 29-04-2015 |  Paren met een kinderwens kunnen binnenkort meedoen aan een preconceptionele screening op maar liefst zeventig ernstige erfelijke aandoeningen. Het UMC Groningen heeft hiervoor een test ontwikkeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stralingsrisico moet anders beoordeeld

  Stralingsrisico moet anders beoordeeld 29-04-2015 |  Aan hoeveel straling mogen proefpersonen worden blootgesteld? De norm hiervoor zou moeten worden gebaseerd op het risico om kanker te ontwikkelen, een risico dat voor vrouwen groter is dan voor mannen en voor jongeren groter dan voor ouderen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan?

  Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan? 23-04-2015 |  Meestal verlopen SCEN-consultaties probleemloos. Maar niet altijd. Voor die gevallen is eind 2008 de klachtencommissie SCEN in het leven geroepen. Een overzicht van de uitspraken van de afgelopen vijf jaar biedt bruikbare inzichten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zo zet je aan tot zelfmanagement

  Zo zet je aan tot zelfmanagement 22-04-2015 |  De arts-patiëntrelatie heeft trekken van die van leidinggevende-werknemer. Gemotiveerde werknemers die hun competenties optimaal benutten presteren het best. Artsen moeten dat inzicht gebruiken bij het stimuleren van zelfmanagement van patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Commissie-Kaljouw wil ‘burger in eigen kracht zetten’

  Commissie-Kaljouw wil ‘burger in eigen kracht zetten’ 22-04-2015 |  Utopisch, radicaal, slecht uitvoerbaar. Deze woorden vallen in reacties op het rapport-Kaljouw over de Nederlandse zorg na 2030. Dirk Ruwaard, lid van de commissie en hoogleraar gezondheidszorgonderzoek in Maastricht, pareert de kritiek. ‘Deze ontwikkelingen vinden al plaats, we willen ze alleen versnellen.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Herstel van kwetsbare ouderen kan beter

  Herstel van kwetsbare ouderen kan beter 22-04-2015 |  Na een ziekenhuisopname of een exacerbatie zal een oudere zo snel mogelijk het oorspronkelijke niveau van functioneren weer willen bereiken. Dat vergt van zorgverleners samenwerking van de betrokken disciplines en aanpassingen in hun opleiding. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hepatitiszorg beter regionaal organiseren

  Hepatitiszorg beter regionaal organiseren 22-04-2015 |  Er is sinds kort veel mogelijk in de behandeling van hepatitis B en C. Het probleem is echter patiënten op te sporen en te blijven volgen. In Arnhem is de zorg regionaal georganiseerd, een model dat volgens betrokkenen navolging verdient. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Uitkomst meten begint te renderen

  Uitkomst meten begint te renderen 17-04-2015 |  Het project van de Santeon-ziekenhuizen om uitkomsten te meten leidt tot tastbare resultaten. De zorg voor patiënten met longkanker of prostaatkanker is aangepast en verbeterd. En artsen leren van het kijkje in elkaars keuken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbitrage medisch specialisten: lessen uit het verleden

  Arbitrage medisch specialisten: lessen uit het verleden 15-04-2015 |  De afgelopen twaalf jaar hebben arbiters, benoemd door de Orde van Medisch Specialisten, zo’n veertig uitspraken gedaan. Drie juristen hebben hieruit nuttige tips gedestilleerd, die ook voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten actueel zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe ggz brengt dynamiek in huisartsenland

  Nieuwe ggz brengt dynamiek in huisartsenland 15-04-2015 |  In de nieuwe ggz krijgen huisartsen een centrale rol en wordt de concurrentie veel groter dan nu. Dat kan een zware dobber worden, maar ook kansen bieden en nieuw elan opleveren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Stop misbruik van onze standaarden

  Stop misbruik van onze standaarden 15-04-2015 |  NHG-Standaarden worden steeds meer gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld zijn, zoals de zorginkoop. Dat doet afbreuk aan een waardevol instrument en heeft het risico dat artsen zich ervan afkeren. Het NHG eist daarom dat oneigenlijk gebruik wordt gestopt. »»
  Reacties: 8 reacties


  Joodse artsen in de Tweede Wereldoorlog

  Joodse artsen in de Tweede Wereldoorlog 15-04-2015 |  ‘Vergeet niet dat je arts bent’ heet het proefschrift van Hannah van den Ende: een boek over de lotgevallen van Joodse artsen tijdens de Duitse bezetting. Een geschiedenis van altruïstische heldenmoed en morele verwarring. »»
  Reacties: 3 reacties


  Minister Schippers zet NZa op afstand

  Minister Schippers zet NZa op afstand 14-04-2015 |  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat grondig op de schop. Ook haar takenpakket verandert. Vier vragen over de vorming van een ‘professionele marktmeester’ en een ‘onafhankelijke, voorspelbare toezichthouder’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Met ICT snel en goed zorg leveren’

  ‘Met ICT snel en goed zorg leveren’ 08-04-2015 |  De nieuwe hoogleraar telemedicine Leonard Witkamp gaat onderzoeken hoe informatietechnologie de zorg efficiënter kan maken. Met zijn bedrijf Ksyos heeft hij laten zien dat het mogelijk is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ketenzorg is zinloos en kostbaar tijdverlies

  08-04-2015 |  Zorgverzekeraars verspillen jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan ketenzorg, concludeert huisarts Henk Bonarius. Onderzoeken naar ketenzorg leveren immers allemaal dezelfde uitkomst op: geen aantoonbare voordelen, wel hoge kosten. Maar deze studies worden vreemd genoeg genegeerd. »»
  Reacties: 15 reacties


  Betere oogzorg door innovatief procesmanagement

  Betere oogzorg door innovatief procesmanagement 08-04-2015 |  Uit data die in een zorginstelling zijn vastgelegd, kunnen de onderliggende processen worden gedestilleerd. Het Staar­centrum in Maastricht gebruikt die kennis om verbeteringen te realiseren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Laat student echt meedoen in behandelteam

  Laat student echt meedoen in behandelteam 08-04-2015 |  Het competentiegerichte opleiden is veel effectiever als de student verantwoordelijkheid draagt, vinden ze in Maastricht. Hun nieuwe masteropleiding voorziet daarin. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoge dosering, oprechte motieven

  Hoge dosering, oprechte motieven 07-04-2015 |  Dat huisarts Tromp in Tuitjenhorn ongebruikelijk hoge doseringen morfine en midazolam toediende, is duidelijk. Maar zijn motieven waren oprecht en menselijk, zegt een naaste collega. »»
  Reacties: 4 reacties


  Rode Kruis Ziekenhuis heeft het lek boven

  Rode Kruis Ziekenhuis heeft het lek boven 01-04-2015 |  Het Rode Kruis Ziekenhuis wist te overleven door zich aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak. Het ziekenhuis verloor zijn autonomie, maar kreeg er perspectief voor terug. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een collega als buddy

  Een collega als buddy 01-04-2015 |  Een schokkende gebeurtenis op de werkvloer heeft soms een behoorlijke en langdurige impact, ook bij huisartsen. Coaching door collega’s kan helpen het trauma te verwerken. Twee huisartsen vertellen over hun rol als ‘BOT-buddy’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Complexe buikwandbreuk verdient aandacht

  Complexe buikwandbreuk verdient aandacht 01-04-2015 |  Het opereren van een patiënt met een complexe buikwandhernia is een behandeling met een flink complicatierisico, waardoor de kosten hoog zijn. Dokters branden er hun vingers liever niet aan. Dat is niet terecht. Met gecentraliseerde en toegewijde zorg is veel haalbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Heb oog voor het lijden van uw patiënt

  Heb oog voor het lijden van uw patiënt 01-04-2015 |  Behalve in het kader van levensbeëindiging hebben artsen weinig expliciete aandacht voor het lijden. De Stille Week, oftewel de lijdensweek, die aan Pasen voorafgaat kan een aanleiding zijn voor bezinning op het lijden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Abortuspil bij de huisarts: wel gewenst, niet legaal

  Abortuspil bij de huisarts: wel gewenst, niet legaal 31-03-2015 |  Met de komst van Sunmedabon is er een nieuwe fase aangebroken in de controverse over de eerstelijnsabortuspil. Huisartsen mogen het nieuwe middel voorschrijven bij vroege zwangerschap, stelt Women on Waves. Nee, dat mag niet, zeggen alle andere spelers in het veld, maar velen vinden dat het wel zou móeten mogen. De lezingen op een rij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maartenskliniek draait warm met uitkomstmaten

  Maartenskliniek draait warm met uitkomstmaten 25-03-2015 |  Goede uitkomstindicatoren geven inzicht in de kwaliteit van zorg, verschaffen patiënten keuzemogelijkheden en faciliteren zorgverzekeraars bij hun zorginkoop. Sint Maartenskliniek experimenteert met maximale transparantie en ervaart welke haken en ogen daaraan zitten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leren van zorgbrede bekostiging à la VS

  Leren van zorgbrede bekostiging à la VS 25-03-2015 |  In de Verenigde Staten wordt gewerkt met zorgbrede Alternative Quality Contracts. Dit bekostigingsmodel lijkt ook voor Nederland bruikbare lessen te bevatten. Het biedt betere kwaliteit tegen lagere kosten zonder ingrijpende stelselwijzigingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Tuchtrecht reikt steeds verder…

  Tuchtrecht reikt steeds verder… 25-03-2015 |  Een psychiater kreeg onlangs een beroepsbeperking opgelegd wegens bezit van kinderporno, een privédelict dus. Maar moeten we die kant wel op? »»
  Reacties: 1 reactie


  Beroepsverbod hoort niet in tuchtrecht

  Beroepsverbod hoort niet in tuchtrecht 25-03-2015 |  Artsen die er privé ‘onfrisse praktijken’ op na houden, moeten daar via het tuchtrecht op kunnen worden aangesproken, vindt minister Schippers. Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen betwist die zienswijze. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Abortuswet is niet nodig’

  ‘Abortuswet is niet nodig’ 25-03-2015 |  De eerste Els Borst Oeuvreprijs is uitgereikt aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts, voorvechtsters van veilige abortus. ‘Het is een misvatting dat abortus uitzonderlijk of in principe onwenselijk is.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Ook reuma kan ondraaglijk zijn

  Ook reuma kan ondraaglijk zijn 25-03-2015 |  Reumatoïde artritis is weliswaar niet op korte termijn dodelijk, maar kan wel ondraaglijk en uitzichtloos zijn. Voor zulke patiënten is euthanasie soms de enige uitweg, betogen reumatoloog Evert-Jan ter Borg en collega’s aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Radboud heeft altijd obstetrist paraat

  Radboud heeft altijd obstetrist paraat 18-03-2015 |  De dienst van gynaecologie en obstetrie bestaat voor een groot deel uit acute verloskunde. In het Radboudumc beschikte de gynaecoloog van dienst echter niet altijd over een obstetrische achtergrond. Een herziening van het dienstsysteem heeft daar verandering in gebracht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Berekening praktijkvariatie deugt niet

  Berekening praktijkvariatie deugt niet 18-03-2015 |  Het rapport van Plexus over praktijkvariatie bij hernia-operaties rammelt aan alle kanten. De gehanteerde methodiek doet de werkelijkheid geen recht. Een ernstige zaak omdat het rapport alom dient als basis voor overheidsbeleid en forse bezuinigingen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Cd’s branden met patiëntgegevens hoeft niet meer

  Cd’s branden met patiëntgegevens hoeft niet meer 18-03-2015 |  Een patiënt die voor een behandeling wordt doorverwezen naar een tweede ziekenhuis, heeft nu nog de grootste moeite om zijn medisch dossier mee te verhuizen. Radioloog Evert Sanders en manager informatie Richard Kamman van het Amphia Ziekenhuis werken hard aan een betere uitwisselbaarheid van gegevens. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet mensenleven maar geneesmiddel waarderen

  Niet mensenleven maar geneesmiddel waarderen 18-03-2015 |  In de discussie over dure geneesmiddelen wordt nu de waarde van een extra levensjaar als uitgangspunt genomen. Dat levert lastige discussies op. Niet de waarde van een levensjaar, maar de waarde van het geneesmiddel zou ter discussie moeten staan, betogen Carin Uyl en Peter Huijgens. »»
  Reacties: 1 reactie


  De laatste sociaal geriater mag het licht uitdoen

  De laatste sociaal geriater mag het licht uitdoen 18-03-2015 |  Twintig jaar geleden werd nog veel verwacht van de sociaal geriaters in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is het doek bijna gevallen. Een besluit van de zorgverzekeraars heeft daaraan bijgedragen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Op weg naar het universele griepvaccin

  Op weg naar het universele griepvaccin 18-03-2015 |  Vaccinexpert Peter Palese is even in Nederland om de Beijerinck Virologie Prijs in ontvangst te nemen. Een mooie gelegenheid om met hem te spreken over het nut van vaccineren en de problemen bij het onderzoek naar vaccins. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pleitbezorger van minder pijn en angst

  11-03-2015 |  Kinderintensivist Piet Leroy probeert de behandeling van een kind zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Daarbij kan sedatie een helpende hand bieden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het zieke kind centraal

  11-03-2015 |  De kindergeneeskundige zorg is de afgelopen decennia onherkenbaar veranderd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Slapen: nodig, maar soms lastig

  Slapen: nodig, maar soms lastig 11-03-2015 |  Er zijn allerlei redenen waarom kinderen de slaap niet vatten. Gelukkig zijn er ook allerlei mogelijkheden om daar iets aan te doen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorg zonder muren

  Zorg zonder muren 11-03-2015 |  Jan Peter Rake heeft een missie: steeds meer zorg dicht bij het kind aanbieden: bij de huisarts of zelfs thuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De kinderarts van straks heeft een profiel

  11-03-2015 |  Een kinderarts moet vakinhoudelijk deskundig zijn. Maar er zijn kinderartsen nodig die daarnaast verstand hebben van management, financiën, onderwijs en kwaliteit. Die extra competenties kunnen in profieltrajecten in de opleiding worden aangeboden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Onrust over nieuwe antistolling onnodig'

  'Onrust over nieuwe antistolling onnodig' 11-03-2015 |  Cardiologen zijn overvallen door een stroom aan ongeruste patiënten, na de uitzending van radioprogramma Argos op 28 februari. Daarin werd gesproken over 45 doden en honderden ernstige bijwerkingen bij gebruik van nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’s). Cardioloog Victor Umans nuanceert. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Ondraaglijk lijden’ onder druk

  ‘Ondraaglijk lijden’ onder druk 11-03-2015 |  De substantiële eisen voor euthanasie krijgen steeds minder aandacht, signaleert emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh. ‘Ondraaglijk lijden’ zou een te subjectief begrip zijn. En een behandelrelatie is ook al geen voorwaarde meer. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beter zorgen na coma

  Beter zorgen na coma 11-03-2015 |  Wie met ernstig hersenletsel de acute fase overleeft, loopt het gevaar tussen wal en schip te raken. Er is veel misdiagnose, gespecialiseerde revalidatie is niet voor iedereen toegankelijk en de chronische zorg is versnipperd en onderbelicht. Een dringend pleidooi voor een samenhangend expertisenetwerk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ZorgkaartNederland biedt schijntransparantie

  ZorgkaartNederland biedt schijntransparantie 11-03-2015 |  Voor minister Schippers is 2015 het ‘jaar van de transparantie’, en zij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor ZorgkaartNederland. Maar dit is een uiterst onbetrouwbaar instrument, vindt dermatoloog Kees-Peter de Roos. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ella Kalsbeek: 'Het bord van de huisarts is te vol'

  Ella Kalsbeek: 'Het bord van de huisarts is te vol' 11-03-2015 |  LHV-voorzitter Ella Kalsbeek pleit voor praktijkverkleining en meer vertrouwen in de professional. ‘Wij proberen dingen op meerdere manieren te bereiken; als het nodig is ook door kabaal te maken.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Artsen moeten ook weten wanneer te stoppen’

  ‘Artsen moeten ook weten wanneer te stoppen’ 05-03-2015 |  Aan het einde van het leven is curatief behandelen niet per se de beste optie, leert het rapport van een multidisciplinaire stuurgroep. Drie deelnemende artsen spreken met elkaar over passende zorg in de laatste levensfase. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kleine ziekenhuizen in problemen

  Kleine ziekenhuizen in problemen 04-03-2015 |  Eén op de vijf ziekenhuizen verkeert financieel gezien in zwaar weer. Vooral een flink aantal kleinere ziekenhuizen wankelt. Ze hebben te weinig vermogensbuffers en hun liquiditeit staat onder druk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem

  Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem 04-03-2015 |  Veel artsen voelen weerstand tegen het voorschrijven of adviseren van onlinehulpprogramma’s. Dat is onterecht, zeker als het om alcoholproblematiek gaat. De beschikbare tools zijn zeer geschikt om problemen bespreekbaar te maken. »»
  Reacties: 3 reacties


  Huisartsen moeten elkaars expertise beter benutten

  Huisartsen moeten elkaars expertise beter benutten 04-03-2015 |  Steeds meer huisartsen hebben een subspecialisatie of volgden een kaderopleiding. Door deze expertise structureel in te zetten, kan substitutie van zorg uit de tweede lijn grootscheeps plaatsvinden, zegt Jurriën Wind. Dat spaart kosten en is een mooie aanvulling op het huisartsenwerk. »»
  Reacties: 4 reacties


  Minder CO2-uitstoot in zorg is haalbaar

  Minder CO2-uitstoot in zorg is haalbaar 04-03-2015 |  De gezondheidszorg is niet bepaald een schone ‘industrie’; de CO2-uitstoot van de sector is aanzienlijk. In het Verenigd Koninkrijk wordt al concreet gewerkt aan reductie van deze uitstoot. Nederland zou daaraan een voorbeeld moeten nemen, zegt arts maatschappij en gezondheid Lietje Petri. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Teamtraining van specialisten werkt

  Teamtraining van specialisten werkt 04-03-2015 |  In het VUmc is een ziekenhuisbreed trainingsprogramma opgezet voor alle medisch specialisten. De organisatoren van dit project willen hiermee een cultuuromslag bereiken die de teamprestatie vooropstelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Financieringsstructuur huisartsen deugt niet

  25-02-2015 |  De nieuwe financieringsstructuur voor huisartsen rammelt aan alle kanten. Er is te weinig geld om de beloofde groeiruimte waar te maken. En dokters worden ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor budgetoverschrijdingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ook patiënt hoort in behandelteam

  25-02-2015 |  De relatie tussen arts en patiënt verandert. De behandeling ook: vaak zijn er meer disciplines bij betrokken. In die multidisciplinaire teams hoort ook een plaats voor de patiënt te worden ingeruimd. Die moet dan wel helder worden geïnformeerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  CIZ moet geen indicaties stellen

  25-02-2015 |  Voor opname in een verpleeghuis blijft een zorgindicatie van het CIZ noodzakelijk. Patiënten dreigen hierdoor in de knel te raken, omdat het CIZ los van de zorg oordeelt en er daardoor vaak naast zit, zegt arts en zorgbestuurder Henri Plagge. »»
  Reacties: 2 reacties


  Heldere strategie houdt ziekenhuis overeind

  25-02-2015 |  Al vijf jaar scoort St Jansdal hoog op de Elsevierlijst. De succesformule van het Harderwijkse ziekenhuis: de patiënt centraal in een ziekenhuis met een strakke bedrijfsvoering: heldere keuzes maken en wars van externe investeerders en managementtrends. »»
  Reacties: 1 reactie


  Boekje open over declaratieonderzoek

  25-02-2015 |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, zo bleek uit het relaas van huisarts Chantal van het Zandt en de vele reacties daarop van artsen en van Achmea. »»
  Reacties: 4 reacties


  Praat dementerende geen doodswens aan

  24-02-2015 |  Het grote manco van het levenseindedebat in Nederland is de fixatie op (zelf)euthanasie. Verreweg de meeste mensen sterven namelijk ‘natuurlijk’. De zorg voor hen mag niet ondersneeuwen door eenzijdige aandacht voor de zelfgekozen dood, vinden Bert Ummelen en Marcel Olde Rikkert. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Basiszorg voor daklozen is urgent probleem

  Basiszorg voor daklozen is urgent probleem 18-02-2015 |  De Nederlandse Straatdokters Groep luidt de noodklok over de medische zorg aan dak- en thuislozen. Om basiszorg voor deze groep mensen te kunnen garanderen, is landelijke coördinatie vereist. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’

  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’ 18-02-2015 |  Vijf huisartsen in Den Helder hebben het contract met zorgverzekeraar VGZ niet getekend. Eén ochtend spreekuur laat zien wat de gevolgen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  De échte problemen van de langdurige zorg

  De échte problemen van de langdurige zorg 18-02-2015 |  Nee, het is geen kommer en kwel in de Nederlandse verpleeghuizen. Dat beeld ontstaat vooral doordat publiek, pers en politiek niet (willen) weten hoe het allerlaatste stukje van een mensenleven eruit kan zien. Dat zeggen vijf Nederlandse hoogleraren ouderengeneeskunde. »»
  Reacties: 1 reactie


  Wees open over calamiteitenonderzoek

  Wees open over calamiteitenonderzoek 18-02-2015 |  Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht calamiteiten te melden bij de IGZ, en deze vervolgens te onderzoeken. Maar lang niet alle ziekenhuizen delen de onderzoeksresultaten met de patiënt of diens familie. Dat zou wel moeten, bepleit hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate. »»
  Reacties: 2 reacties


  Bariatrische chirurgie verdient meer ruimte

  Bariatrische chirurgie verdient meer ruimte 18-02-2015 |  Waarom helpt bariatrische chirurgie wél bij Engelse patiënten met diabetes en een BMI tussen de 30 en 35, maar niet bij Nederlandse patiënten, vraagt chirurg Maurits De Brauw zich af. Engelse onderzoek naar deze ingreep leidt tot geheel andere conclusies dan Nederlands onderzoek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoofd-halsteam kan niet zonder dermatoloog

  Hoofd-halsteam kan niet zonder dermatoloog 18-02-2015 |  Bij het hoofd-halsoncologieteam komen ook patiënten met dermatologische aandoeningen. Omdat de expertise van een dermatoloog meerwaarde heeft, is dit specialisme in Maastricht aan het hoofd-halsteam toegevoegd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans

  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans 11-02-2015 |  De inperking van de vrije artsenkeuze is van de baan; wijziging van artikel 13 van de Zorgwet is niet langer nodig om in 2016 een miljard euro aan bezuinigingen in de zorg te realiseren. Minister Schippers van VWS komt met een alternatief pakket aan maatregelen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Update van de doodsoorzaak

  Update van de doodsoorzaak 11-02-2015 |  Een arts mag op het B-formulier slechts één ziekte aanwijzen als onderliggende doodsoorzaak. Bij hoogbejaarden of mensen met een waslijst aan kwalen valt dat niet mee. Hoogleraar Jan Kardaun gaat op zoek naar alternatieven die recht doen aan de nieuwe realiteit van het sterven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De ‘materiële controle’ van een huisarts

  De ‘materiële controle’ van een huisarts 11-02-2015 |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen: de zogenaamde ‘materiële controle’. Chantal van het Zandt, huisartspraktijkhouder, beschrijft wat zij meemaakt met de controleurs van haar preferente zorgverzekeraar ZV, die in opdracht van minister Schippers en de NZa op zoek is naar fraude. »»
  Reacties: 50 reacties


  Oefenen met intuberen baart kunst

  Oefenen met intuberen baart kunst 11-02-2015 |  Bij sommige patiënten is intuberen op de gebruikelijke manier onmogelijk. Daarom is het zaak de alternatieven geregeld te oefenen zodat veiligheidsrisico’s beperkt blijven. In Gelre ziekenhuizen gebeurt dat geregeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ruimte voor gewetensbezwaren is beperkt

  Ruimte voor gewetensbezwaren is beperkt 11-02-2015 |  Sommige artsen en andere zorgverleners willen bepaalde handelingen niet verrichten, omdat deze in strijd zijn met hun morele of religieuze opvattingen. De Rotterdamse ethici Ineke Bolt en Gert van Dijk stellen echter dat instellingen niet elk beroep op een gewetensbezwaar hoeven te honoreren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een tomtom voor de chirurg

  Een tomtom voor de chirurg 11-02-2015 |  Met nieuwe technieken kunnen operateurs tijdens de operatie haarscherp navigeren. Dat verbetert het operatieresultaat en verhoogt de patiëntveiligheid. Vier onderzoekers leggen uit hoe. Zij zijn bezig met de validatie en implementatie van deze technieken en wonnen daarmee de Innovation for Health Award 2014. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klinische obductie verdient herwaardering

  Klinische obductie verdient herwaardering 06-02-2015 |  In veel gevallen blijkt de veronderstelde doodsoorzaak te verschillen van de daadwerkelijke doodsoorzaak. Van ziekenhuispatiënten is dit al langer bekend. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment

  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment 04-02-2015 |  Volgens nieuw Nederlands onderzoek maakt het voor de overleving van patiënten niet uit hoe groot een intensive care is. Maar volgens de komende richtlijn zijn ernstig zieke patiënten beter af in een grote ic. Een controverse is geboren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dingeman Rijken, tropenarts in West-Afrika: 'Ebola kent geen waardigheid'

  Dingeman Rijken, tropenarts in West-Afrika: 'Ebola kent geen waardigheid' 04-02-2015 |  Tropenarts Dingeman Rijken was tijdens de feestdagen niet bij zijn familie in Nederland. In plaats daarvan stelde hij zijn leven in de waagschaal om patiënten in het door ebola geteisterde West-Afrika te helpen. Voor Medisch Contact hield hij een dagboek bij met indrukwekkende foto’s. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tweede locatie moet net zo veilig zijn

  Tweede locatie moet net zo veilig zijn 04-02-2015 |  Veel ziekenhuizen bestaan tegenwoordig uit meerdere vestigingen. Acute zorg is dan niet permanent op elke locatie aanwezig. Dat vraagt om een goed doortimmerd protocol, wil de patiëntveiligheid niet in gevaar komen. In deze casus ging het mis. »»
  Reacties: 3 reacties


  Individueel zorgplan: de lastige praktijk

  Individueel zorgplan: de lastige praktijk 04-02-2015 |  In de zorg voor chronisch zieken is het werken met een individueel zorgplan een belangrijke doelstelling. Maar een recent pilotproject in de diabeteszorg laat zien dat de organisatie van de zorg dit vooralsnog belemmert. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Acute-beroertezorg in Nederland gesimuleerd

  Acute-beroertezorg in Nederland gesimuleerd 04-02-2015 |  Er vindt in Nederland een levendige discussie plaats over de organisatie van de acute-beroertezorg in de toekomst. Het gebruik van computersimulaties kan hierbij behulpzaam zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ebola: een jaar na de uitbraak

  Ebola: een jaar na de uitbraak 04-02-2015 |  Ruim een jaar geleden begon de rampzalige ebola-epidemie, die zich aanvankelijk exponentieel verspreidde. Hoe is de situatie nu? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet meer de oude na tuchtzaak

  Niet meer de oude na tuchtzaak 28-01-2015 |  Kinderartsen die een tuchtzaak hebben meegemaakt, functioneren nadien duidelijk anders dan daarvoor. En vaak niet beter. Ongeacht de uitkomst van de zaak. Het perspectief van de arts verdient meer aandacht, vinden Martine de Vries en Wendela Leeuwenburgh. »»
  Reacties: 6 reacties


  Schakeljaar uit de kinderschoenen

  Schakeljaar uit de kinderschoenen 28-01-2015 |  Geleidelijk aan wordt op de geneeskundefaculteiten het ‘dedicated schakeljaar’ ingevoerd: focussen op één specialisme om zo de kans op je favoriete vervolgopleiding te vergroten. De Geneeskundestudent i.o. (het voormalig KNMG Studentenplatform) maakt de tussenbalans op en ziet nog wel ruimte voor verbetering. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts kan meer doen bij vrouwenbesnijdenis

  Huisarts kan meer doen bij vrouwenbesnijdenis 28-01-2015 |  Huisartsen vinden het vaak lastig om het onderwerp vrouwenbesnijdenis aan te roeren bij mogelijke slachtoffers. Echter geduld, openheid en vriendelijkheid kunnen een vertrouwensband scheppen, waarna een gesprek heel goed mogelijk is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alle specialisten verzamelen!

  Alle specialisten verzamelen! 28-01-2015 |  Het is zover, de Federatie Medisch Specialisten is een feit. Deze week lanceert de kersverse federatie – die ruim 18 duizend leden telt – een nieuwe website (demedischspecialist.nl) en een nieuw logo. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wilsverklaring volstaat voor euthanasie

  Wilsverklaring volstaat voor euthanasie 28-01-2015 |  Er is discussie over de vraag of de consulterende arts voorafgaand aan euthanasie nog verbaal of non-verbaal contact moet hebben met de patiënt om de euthanasiewens te bevestigen. De NVVE meent dat deze vereiste ingaat tegen de bedoeling van de wetgever. »»
  Reacties: 3 reacties


  Arbeidsmarktmonitor 2014-4: Vooral veel basisartsen in de WW

  Arbeidsmarktmonitor 2014-4: Vooral veel basisartsen in de WW 28-01-2015 |  Het aantal klinisch specialisten met een WW-uitkering is al twee jaar stabiel en ze krijgen steeds meer vacatures om uit te kiezen. Voor basisartsen nemen de problemen daarentegen toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Carrière maken in woelige tijden

  Carrière maken in woelige tijden 28-01-2015 |  Het wordt moeilijker om aan een opleidingsplaats, maatschapplek of vast dienstverband in het artsenvak naar keuze te komen. Hoe zorg je dat je desondanks grip houdt op je loopbaan en niet aan paniekvoetbal gaat doen? Zes tips van loopbaan­begeleiders van de KNMG en VvAA. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Assessments moeten uitval aiossen beperken

  Assessments moeten uitval aiossen beperken 21-01-2015 |  Maar liefst één op de tien aiossen breekt de opleiding af. Dat is duur en frustrerend voor alle betrokkenen. Meestal is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de opleiding en de aios. Valt dat te voorspellen? En hoe doe je dat dan? »»
  Reacties: 6 reacties


  Wees alert op Chikungunya

  Wees alert op Chikungunya 21-01-2015 |  In het Caraïbisch gebied heerst een Chikungunya-epidemie. Een deel van die patiënten komt in Nederland bij een arts. Het is goed als deze alert is op de ziekte en de verschijnselen kent die daarbij horen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts

  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts 20-01-2015 |  Zes verpleegkundigen van de Levenseindekliniek gaan als consulenten artsen ondersteunen die euthanasie om een of andere reden moeilijk vinden. Maar wat is dan het verschil met SCEN-artsen? »»
  Reacties: 1 reactie


  De ratio van religie

  De ratio van religie 20-01-2015 |  In deze woelige tijden heeft psychiater en oud-hoogleraar Herman van Praag een belangrijke boodschap. Hij benadrukt de redelijkheid van religieuze behoeften. Maar hij zegt ook: ‘Barbarij is mensenwerk.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Luc Bonneux: ‘De wetenschapper in mij sluit geen compromissen’

  Luc Bonneux: ‘De wetenschapper in mij sluit geen compromissen’ 14-01-2015 |  De Belgische epidemioloog Luc Bonneux schrijft al meer dan tien jaar columns in Medisch Contact. Zojuist verscheen een prachtige bloemlezing daarvan, met de veelzeggende titel Pinnekesdraad. Want prikken kan ie. ‘Ik ben een kwajongen die graag schiet op ivoren torens.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Werken zonder contract heeft ook voordelen

  Werken zonder contract heeft ook voordelen 14-01-2015 |  Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en andere paramedici werken al jaren contractvrij. De enige nadelen: meer gedoe over geld met de patiënt en pestende zorgverzekeraars. »»
  Reacties: 2 reacties


  IGZ kan carrières breken

  IGZ kan carrières breken 14-01-2015 |  Bemoeienis van de Inspectie van de Gezondheidszorg kan nog jaren doorwerken, ook al wordt de arts uiteindelijk van blaam gezuiverd. Orthopedisch chirurg Piet van Loon kwam op die manier nergens meer aan het werk, en schadevergoeding kreeg hij evenmin. »»
  Reacties: 7 reacties


  Euthanasie kan patiëntvriendelijker

  14-01-2015 |  Actieve levensbeëindiging is aan strenge voorschriften gebonden, maar die pakken soms een beetje kil uit, vond (inmiddels voormalig) huisarts Kees Lugtmeier. Hij paste daarom een humanere manier van euthanasie toe, die tevens binnen de regels valt. »»
  Reacties: 9 reacties


  Let op: arbeidsrecht drastisch gewijzigd

  14-01-2015 |  Bent u arts in loondienst of hebt u zelf medewerkers in dienst? Dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen, want het arbeidsrecht is zojuist ingrijpend veranderd. Snel hierop inspelen is noodzakelijk, waarschuwt Saskia Boonstra van advocatenkantoor Labré. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorgstelsel op de schop

  Zorgstelsel op de schop 07-01-2015 |  Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor delen van de langdurige zorg. Ook de financiering van de medisch-specialistische en de huisartsenzorg is veranderd. Een overzicht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Big data in de zorg: niet alleen verzamelen

  Big data in de zorg: niet alleen verzamelen 07-01-2015 |  Big data zijn hot, ook in de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten worden ze zelfs al verzameld door een supercomputer, Watson. Maar als we er echt van willen profiteren, moet het datadenken doorsijpelen in alle haarvaten van een instelling, zegt Nicky Hekster, big data-deskundige van IBM. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorg niet gebaat bij ‘medisch-specialistisch bedrijf’

  Zorg niet gebaat bij ‘medisch-specialistisch bedrijf’ 07-01-2015 |  Door zich in een apart ‘medisch-specialistisch bedrijf’ te organiseren, proberen vrijgevestigden een dienstverband met het ziekenhuis te ontlopen. Maar deze organisatievorm bedreigt de kwaliteit en de continuïteit van de ziekenhuiszorg. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Kwestie: Camerabeelden van stelende patiënt vrijgeven?

  De Kwestie: Camerabeelden van stelende patiënt vrijgeven? 06-01-2015 |  Een patiënt steelt bij een huisartenpraktijk de fiets van een andere patiënt. De politie verzoekt om vrijgave van de beelden van de bewakingscamera. De huisarts besluit dit niet te doen op grond van het beroepsgeheim. Wat zou u doen? »»
  Reacties: 15 reacties


  ‘Het is nooit: u vraagt, wij spuiten’

  06-01-2015 |  Zeven op de tien artsen vinden euthanasie belastend, zo blijkt uit een enquête van de KNMG. Medisch Contact vroeg vijf artsen die de vragenlijst invulden, wat euthanasie zo zwaar maakt. Hun antwoorden lopen uiteen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Dokters hikken soms tegen euthanasie aan

  Dokters hikken soms tegen euthanasie aan 06-01-2015 |  Een KNMG-onderzoek toont aan dat artsen euthanasie een waardevol onderdeel van het vak vinden. Maar in de praktijk is het ook soms lastig, mede vanwege veeleisende of slecht geïnformeerde patiënten en familieleden. De voorlichting moet daarom veel beter. »»
  Reacties: 1 reactie


  Mooi medisch - gadgets

  Mooi medisch - gadgets 17-12-2014 |  Weg met die moderne kunst, hang eens wat leuks aan de muur van de spreekkamer. Kijk bij uw plaatselijke antiquariaat: niet zelden zijn er mooie ouderwetse, medische prenten te koop. Slaagt u niet, dan zijn er genoeg prentenshops op internet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Het lichaam is een groot mysterie’

  17-12-2014 |  Het menselijk lichaam is een grote inspiratiebron voor de succesvolle kunstenaar Joep van Lieshout. Hij maakte een baarmoeder om in te wonen, verzon een orgaandonor die 2,7 organen afstaat en kijkt nu uit naar robots die falende lichaamsdelen vervangen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nils Malmros’ leven vol drama

  Nils Malmros’ leven vol drama 17-12-2014 |  Het leven van de Deen Nils Malmros is niet zonder drama verlopen. Het was allemaal stof voor zijn filmische oeuvre, waarin hij meedogenloos naar de werkelijkheid kijkt. ‘Ik ben een dokter. Ik heb een realistische kijk op de wereld.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ziekenhuis­architect moet aan de kunst voorbij

  17-12-2014 |  Ziekenhuisarchitectuur is een vorm van toegepaste kunst. Maar esthetiek alleen volstaat niet, zeggen architecten Victor de Leeuw en Hans van Beek. ‘In een geslaagd ziekenhuis vinden professionals en bezoekers moeiteloos hun weg.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Met hart en ziel

  Met hart en ziel 17-12-2014 |  De weergave van het hart is in de loop van de geschiedenis steeds natuurgetrouwer geworden. Toch staat het hart nog altijd symbool voor allerlei eigenschappen: liefde, moed en kracht. De verbeelding van het hart heeft daar weinig aan veranderd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hendrik Wiegersma, dorpsarts en schilder

  17-12-2014 |  ‘Dat kan ik ook!’ Met dat zinnetje begon de schildercarrière van de markante dorpsdokter Hendrik Wiegersma uit Deurne. De rest van zijn leven hield hij er een bijzonder dubbelleven op na: arts vóór het avondeten, schilder daarna. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Liefde én angst voor het podium

  Liefde én angst voor het podium 17-12-2014 |  ‘Het gevoel dat je doodgaat of knettergek wordt.’ Zo groot kan de angst voor het podium zijn. Psychiater én violiste Esther van Fenema weet wat het is. Zij richtte de psychiatrische muziekpoli op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig

  Afstemming huisarts en ambulance dringend nodig 10-12-2014 |  Ruim 40 procent van de ambulanceritten zijn overbodig, berichtten de media gisteren naar aanleiding van onderzoek van IQ Healthcare. Belangrijke oorzaak: onvoldoende samenwerking tussen huisarts en ambulancedienst. Maar daar zijn wel degelijk oplossingen voor, zeggen de onderzoekers. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’

  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’ 10-12-2014 |  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet. Maar de artsen geven niet op. De kwaliteit van zorg was toch goed? En stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer waarschuwt: ‘Wat hier gebeurt, kan collega’s elders ook overkomen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking

  Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking 10-12-2014 |  Klinisch verloskundigen doen werk waarvoor ze niet bevoegd zijn, zoals medicijnen voorschrijven. Een oplossing is het volgen van de masteropleiding tot physician assistant. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onverklaarde klachten eerder benoemen

  Onverklaarde klachten eerder benoemen 10-12-2014 |  Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) doorlopen vaak een veel te lang traject voordat de diagnose gesteld wordt. Als dat al gebeurt. Dat kan schadelijk zijn voor patiënt én maatschappij, zeggen twee aiossen psychiatrie en oprichters van de website solk.nl. »»
  Reacties: 12 reacties


  Medisch Contact Communicatieprijs 2014

  10-12-2014 |  Medisch Contact reikt volgende maand voor de vijfde keer de Communicatieprijs uit aan een team dat de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar en navolgbaar heeft verbeterd. »»
  Reacties: 2 reacties


  Apotheker moet eerstelijns zorgverlener worden

  Apotheker moet eerstelijns zorgverlener worden 10-12-2014 |  De apotheker is deskundig op farmacotherapeutisch gebied. Die vaardigheid is ondergesneeuwd door de nadruk op het afleverproces. Een pleidooi voor een actieve rol in de eerste lijn, naast de huisarts. »»
  Reacties: 5 reacties


  Tot het uiterste (voorpublicatie uit De Dokter en De Dood)

  Tot het uiterste (voorpublicatie uit De Dokter en De Dood) 10-12-2014 |  Dit is een ingekort hoofdstuk uit het boek De dokter en de dood. In dat boek beschrijven artsen aan de hand van een casus hun ervaringen met de dood. Huisarts Maria van den Muijsenbergh zoomt in op de stervensbegeleiding bij allochtonen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artikel 13 zet chronisch zieken klem

  03-12-2014 |  De aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ontneemt chronisch zieken en gehandicapten niet alleen de mogelijkheid van een vrije artsenkeuze. Zij zijn evenmin in de positie om van zorgverzekeraar te veranderen. »»
  Reacties: 6 reacties


  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde

  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde 03-12-2014 |  Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben er lang over kunnen nadenken. Nu nadert het uur van de waarheid, en de druk loopt op. Hoe gaan zij hun onderlinge relatie vormgeven? En wat vindt de minister van Financiën daarvan? »»
  Reacties: 1 reactie


  Euthanasie bij wie dat niet bevat

  Euthanasie bij wie dat niet bevat 03-12-2014 |  Hevig lijdend door een ongeneeslijke ziekte, maar wilsonbekwaam door een verstandelijke beperking. Beslissen over het levenseinde is een duivels dilemma voor behandelaars en familie. De adviesgroep Ethiek van de NVAVG zet de discussie hierover in gang. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Red de traditionele huisarts

  Red de traditionele huisarts 03-12-2014 |  In de huidige zorgstructuur is geen plaats meer voor de solopraktijk, die werkt vanuit de eigen expertise en dicht bij de patiënt, zegt huisarts Monique van Montfort. Zij houdt het contract met Achmea kritisch tegen het licht en pleit ervoor het tij te keren. »»
  Reacties: 14 reacties


  Rituele jongensbesnijdenis is geen medische ingreep

  Rituele jongensbesnijdenis is geen medische ingreep 03-12-2014 |  De KNMG is tegen religieuze jongensbesnijdenis, omdat deze geen medische voordelen en wel nadelen zou kennen. Chirurg Abdelali Bentohami vindt dat de artsenorganisatie daarbij voorbijgaat aan de sociaal-culturele dimensie van deze ingreep. »»
  Reacties: 17 reacties


  Toegang geriatrische revalidatie verschilt

  Toegang geriatrische revalidatie verschilt 03-12-2014 |  De geriatrische revalidatie blijft een zorgenkind. Er zijn grote regionale verschillen in de toegankelijkheid van deze zorg. De vraag is of dat verbetert, nu instellingen zullen worden afgerekend op indicatoren waarvan de waarde nog niet is aangetoond. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Marianne Lensink, directeur zorg ZN: 'Maak uitkomsten snel inzichtelijk'

  Marianne Lensink, directeur zorg ZN: 'Maak uitkomsten snel inzichtelijk' 03-12-2014 |  Zorgverzekeraars gaan zorg inkopen op kwaliteit, op basis van echte klinische data. Maar voor veel aandoeningen ontbreekt het nog aan indicatoren en toegang tot de klinische registraties. Marianne Lensink van Zorgverzekeraars Nederland roept zorgaanbieders op tot spoed, ‘ten gunste van onze verzekerden’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Richtlijn Sedatie kost meer dan hij oplevert

  Richtlijn Sedatie kost meer dan hij oplevert 03-12-2014 |  De richtlijn Sedatie is niet bij alle indicaties kosteneffectief, zo leert een budget-impactanalyse van SEO Economisch Onderzoek. Met name bij endoscopieën kost uitvoering van de richtlijn meer dan hij oplevert. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Henry Marsh: ‘Hersenchirurgie is niet ingewikkeld, wel gevaarlijk’

  Henry Marsh: ‘Hersenchirurgie is niet ingewikkeld, wel gevaarlijk’ 26-11-2014 |  De Britse neurochirurg Henry Marsh schreef een openhartig boek over zijn fouten, angsten en successen. Hij houdt daarmee zichzelf en zijn vakgenoten een spiegel voor: ‘Je wordt chirurg omdat het zoiets is als jagen: het is opwindend.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Boodschap over reanimatie moet eenduidig zijn

  Boodschap over reanimatie moet eenduidig zijn 26-11-2014 |  Iedereen kan tegenwoordig zelf een keuze maken: wil ik wél of niet gereanimeerd worden? Maar waar wat is wijs? Als de ene groep artsen iets totaal anders beweert dan de andere, is dat nog knap lastig, zegt medisch socioloog Hugo van der Wedden, die afstudeerde op reanimatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig

  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig 26-11-2014 |  Artsen zonder Grenzen traint in een Amsterdamse loods artsen en andere hulpverleners voor uitzending naar ebolagebied. Hoewel de organisatie in West-Afrika de grens van haar capaciteiten bereikt, handhaaft ze een streng selectiebeleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rijke landen, pak ebola aan!

  Rijke landen, pak ebola aan! 26-11-2014 |  De ebola-uitbraak in West-Afrika gaat ook de rijke landen aan, zeggen mondiale-gezondheidsdeskundigen Remco van de Pas en Anke Tijtsma. Structurele solidariteit is hard nodig, en is ook voor het westen beter. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Nervus vagus stimulator had sociale prijs’

  ‘Nervus vagus stimulator had sociale prijs’ 26-11-2014 |  Na implantatie van een nervus vagus stimulator ervaart een epilepsiepatiënte spraakproblemen. Ze stelt vast dat de behandelend arts wel de medische voor- en nadelen met haar heeft besproken, maar niet de mogelijke sociale nadelen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet-reanimeren-penning is geen oplossing

  Niet-reanimeren-penning is geen oplossing 26-11-2014 |  In plaats van duidelijkheid, creëert de niet-reanimeren-penning eerder verwarring, zeggen de internisten Bosch en Smulders. Zij kregen de nodige kritiek te verduren toen zij dit standpunt naar buiten brachten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag

  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag 19-11-2014 |  De grens tussen een medisch hulpmiddel en een geneesmiddel is niet altijd duidelijk. En als er vragen rijzen over een hulpmiddel, is het niet eenvoudig om achter de antwoorden te komen. Dat maakt een zoektocht naar de ins en outs van een cosmetisch middel duidelijk. Vetoplossende injecties lijken verboden, maar zijn officieel toegestaan op de markt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Labelverschillen leiden tot medicatiefouten

  Labelverschillen leiden tot medicatiefouten 19-11-2014 |  Nederlandse ziekenhuizen hanteren geen uniform systeem voor het labelen van parenteraal toegediende geneesmiddelen. Dit werkt fouten in de hand. Een pleidooi voor de landelijke invoering van de ISO-standaard. »»
  Reacties: 1 reactie


  IGZ en verzekeraar moeten niet dubbel controleren

  IGZ en verzekeraar moeten niet dubbel controleren 19-11-2014 |  Inspectie en zorgverzekeraar moeten allebei de kwaliteit van zorg bewaken. Om onnodige overlap en bureaucratie te vermijden, is het zaak zo goed mogelijk samen te werken en informatie met elkaar te delen, zeggen Geert Groenenboom en Bas Geerdes, beiden werkzaam bij Achmea Zorg & Gezondheid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aanval op het menselijk koraalrif

  Aanval op het menselijk koraalrif 19-11-2014 |  Door overmatig en ongericht gebruik van antibiotica bij jonge kinderen is de diversiteit van ons microbioom ondermijnd. Staan we daardoor aan de vooravond van een ‘antibiotische winter’? Reageer en win het boek De beestjes in ons. »»
  Reacties: 16 reacties


  De test: een collaberende man uit Sierra Leone

  De test: een collaberende man uit Sierra Leone 19-11-2014 |  Op de gecombineerde huisartsenpost en SEH in Dordrecht kwam een reiziger binnen die collabeerde. Hij kon nog net uitbrengen dat hij uit Sierra Leone kwam. De baliemedewerksters deinsden achteruit: ebola … »»
  Reacties: 2 reacties


  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening

  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening 12-11-2014 |  Achmea wil dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg iemand nodig heeft. Minister Schippers vindt dat een goed plan. In het veld wordt echter argwanend gereageerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: ‘Wie het goed doet, hoeft voor ons niet bang te zijn’

  Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: ‘Wie het goed doet, hoeft voor ons niet bang te zijn’ 12-11-2014 |  Dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de laatste tijd haar tanden laat zien, daar wil inspecteur-generaal Ronnie van Diemen niets van weten. Wel is er in de twee jaar na haar aantreden het nodige veranderd: ‘We letten scherper op instellingen en zorgverleners die door het ijs dreigen te zakken.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling

  Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling 12-11-2014 |  De jeugdarts is de spil in het preventieve zorgnetwerk rond het kind. Deze positie brengt kansen én verantwoordelijkheden mee als het gaat om het voorkómen van kindermishandeling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen

  Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen 12-11-2014 |  Patiëntenzorg kan beter als er solide informatie is over de resultaten van behandelingen. Voor chirurgische ingrepen gebeurt dat al. Maar ook voor farmacotherapeutische interventies zou dit moeten gebeuren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leren van dingen die goed gaan

  Leren van dingen die goed gaan 12-11-2014 |  De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe manier om naar patiëntveiligheid te kijken. In plaats van reageren op ongewenste gebeurtenissen moeten zorgprofessionals vooral bedenken waarom dingen meestal goed gaan. De mens is in het nieuwe veiligheidsdenken niet het probleem maar de oplossing. »»
  Reacties: 3 reacties


  Huisartsen maken zich zorgen over contractering

  Huisartsen maken zich zorgen over contractering 05-11-2014 |  In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, dat op 1 januari van kracht wordt. Maar of het beoogde resultaat – een sterke eerste lijn – wordt waargemaakt, is allerminst zeker. ‘In feite wordt het convenant niet uitgevoerd’, zegt Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter/penningmeester van de LHV. Zeven bedenkingen van huisartsenzijde. »»
  Reacties: 12 reacties


  Slimme prikkels maken zorg efficiënter

  Slimme prikkels maken zorg efficiënter 05-11-2014 |  Het cappuccinomodel – financiering die is opgebouwd uit populatiebekostiging, een verrichtingentarief en een innovatie-tarief – levert meer gezondheid en meer zorg voor dezelfde prijs. »»
  Reacties: 4 reacties


  Met een robot opereren gaat gewoon beter

  Met een robot opereren gaat gewoon beter 05-11-2014 |  Operatierobots zijn in opmars. Hoewel wetenschappelijk bewijs van hun meerwaarde moeilijk te leveren valt, is het voordeel voor patiënt en chirurg evident, zeggen vier van hen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Voorzitter met vakbondshart

  Voorzitter met vakbondshart 05-11-2014 |  Inwerken was niet nodig; hij maakte al ruim vier jaar deel uit van het centraal bestuur en de laatste twee jaar van het dagelijks bestuur. Sinds juni is Christiaan Keijzer voorzitter van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Laat kinderen rookvrij opgroeien

  Laat kinderen rookvrij opgroeien 04-11-2014 |  De schadelijke effecten van roken op de gezondheid zijn bij elke arts bekend. Ook de meeste rokers weten inmiddels wel dat roken ongezond is. Mede door maatregelen van de overheid is roken zo langzamerhand not done. Maar klopt dat beeld wel? »»
  Reacties: 1 reactie


  Tijdrekken tijdens de opleiding

  Tijdrekken tijdens de opleiding 29-10-2014 |  Vanwege de krappe arbeidsmarkt proberen veel aiossen hun opleiding zolang mogelijk te rekken. Een baan buiten het ziekenhuis kan een reële optie zijn, vindt LUMC-voorzitter Ferry Breedveld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’

  Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’ 29-10-2014 |  Zorginstituut Nederland maakt sinds kort afspraken met het veld over gepast gebruik van zorg en voorwaarden voor de vergoeding ervan, vertelt Bert Boer van Zorginstituut Nederland. Artsen krijgen meer invloed op de vergoeding, maar zullen ook vaker ‘nee’ moeten zeggen tegen een patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beroepsgeheim versus gevaar voor derden

  29-10-2014 |  Hadden hulpverleners van Tristan van der Vlis hun geheimhoudingsplicht moeten doorbreken? En hadden zij op die manier het schietincident in Alphen aan den Rijn kunnen voorkomen? Advocaat Kristel Sjouw schetst de ontwikkelingen en discussies die op dit drama volgden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH

  Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH 29-10-2014 |  Het overgrote deel van de spoedzorg is noch zeer acuut, noch hoogcomplex. Eerder dan op technische bedrevenheid komt het aan op diagnostische en communicatieve vaardigheden en een brede professionele blik. Volume is daarvoor geen geschikte kwaliteitsnorm. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ouderengeneeskunde moet uit het slop

  Ouderengeneeskunde moet uit het slop 29-10-2014 |  De zorg voor ouderen heeft een nieuwe impuls nodig. Dat kan het beste door een praktische aanpak waarbij de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts geleidelijk een samenwerking opbouwen om goede ouderenzorg te bieden. »»
  Reacties: 4 reacties


  De Kwestie: E-mailen zonder beveiligde verbinding

  De Kwestie: E-mailen zonder beveiligde verbinding 23-10-2014 |  Een huisarts wordt door een medewerker van een ggz-instelling dringend verzocht de brief over haar patiënt per mail toe te sturen. Als dit niet via een veilige verbinding kan, faxt zij het echter liever. Is zij nu gek, vraagt ze zich af, of hij? Lees meer en reageer »»
  Reacties: 15 reacties


  Herinrichting spoedzorg stuit op weerstand

  22-10-2014 |  De basisspoedzorg vanuit één bekostiging leidt tot kostenbesparing. Onmiskenbaar waar, zo blijkt uit een businesscase. Tegelijk is de praktijk weerbarstig. Tegengestelde belangen en de structuur van de gezondheidszorg zijn belemmerende factoren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Familieonderzoek FH kan binnen reguliere zorg

  Familieonderzoek FH kan binnen reguliere zorg 22-10-2014 |  De subsidie voor de georganiseerde opsporing van familiaire hypercholesterolemie is dit jaar stopgezet. Maar het belang van die opsporing is onverminderd groot. Voortzetting van het onderzoek moet en kan gelukkig plaatsvinden in de academische ziekenhuizen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beroepskeuze van studenten tegen het licht

  22-10-2014 |  Het Nivel is van plan een langlopend onderzoek naar de specialisatiekeuze van geneeskundestudenten te doen: de Keuzemonitor Geneeskunde. Nu al blijkt dat er een gapend gat zit tussen de vervolgopleidingen die studenten kiezen en de vakken waar behoefte aan is. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-3: Zware tijden voor basisartsen

  Arbeidsmarktmonitor 2014-3: Zware tijden voor basisartsen 22-10-2014 |  Het herstel van de arbeidsmarkt voor artsen, waarvan voor de zomer sprake leek te zijn, zet niet door. Vooral basisartsen vangen momenteel de klappen op; ze hebben iets minder opleidingsplaatsen en veel minder andere banen om uit te kiezen. Ondertussen groeit hun aantal. »»
  Reacties: 1 reactie


  Carrièrekansen op onverwachte plaatsen

  Carrièrekansen op onverwachte plaatsen 22-10-2014 |  De werkgelegenheid in Nederland neemt af, maar voor dokters die out of the box kunnen denken, zijn er kansen in diverse hoeken van de wereld. Dat zeggen de oprichters van een internationaal uitzendbureau MMedical en de Nederlandse directeur van een ziekenhuis in Azerbeidzjan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen

  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen 22-10-2014 |  Het snel groeiende aantal vluchtelingen legt druk op de medische zorg in de opvangcentra. ‘We staan elke dag met tweehonderd man in de rij voor die ene dokter’, zo citeerde NRC Handelsblad afgelopen week een bewoner van de IJsselhallen. Is het werkelijk zo erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alleen bloed als het moet

  15-10-2014 |  Dankzij de richtlijn Bloedtransfusie is het bloedverbruik in Nederland sterk afgenomen. Andere landen kunnen hier hun voordeel mee doen. Klinisch onderzoek blijft echter nodig om beter in kaart te krijgen welke patiënten baat hebben bij een bloedtransfusie en welke niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie

  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie 15-10-2014 |  Na de somatiek wil zorgverzekeraar CZ nu ook in de geestelijke gezondheidszorg een begin maken met het selectief inkopen van zorg. ‘Geprotocolleerd werken is lang niet altijd vanzelfsprekend in de ggz.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  'Invloed hebben om het werk goed te doen, daar gaat het om'

  14-10-2014 |  an OMS-vicevoorzitter Janko de Jonge hoeft een dokter hoeft niet per se in the lead »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe bestuursstructuur door integrale ­tarieven 2015?

  14-10-2014 |  Voor medisch specialisten in het ziekenhuis komt 1 januari 2015 dreigend naderbij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Levenseindekliniek beschadigt arts-patiëntrelatie

  14-10-2014 |  Het bestaan van de Levenseindekliniek leidt er gemakkelijk toe dat behandelaar zowel als patiënt dit als ‘alibi’ gebruikt om wezenlijke gesprekken over het levenseinde uit de weg te gaan. »»
  Reacties: 6 reacties


  Interview: Christopher Dobson: Heinekenprijs voor biochemie en biofysica

  10-10-2014 |  Dat ketens van eiwitten zich opvouwen tot complexe structuren is een normaal verschijnsel. Maar soms gaat het mis: dan vormt een verkeerd gevouwen eiwit het begin van een kleverige, groeiende kluwen vezels. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het lot van de geneeskundige behandelovereenkomst

  09-10-2014 |  Als per 1 januari 2015 het zelfstandig declaratierecht vervalt, raakt dat volgens advocaten Meersma en Velink ook de geneeskundige behandelovereenkomst. Sluit u als medisch specialist straks nog wel een behandelovereenkomst met de patiënt? En zo niet, is dat erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak dilemma’s rond donatie bespreekbaar

  08-10-2014 |  Aan het sterfbed orgaandonatie bespreken ligt gevoelig. De donatie-intensivist – een nieuwe functie – is erin getraind en kan collega-intensivisten ondersteunen bij alle dilemma’s die zich bij orgaandonatie kunnen voordoen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Interview: Kari Alitalo: Heinekenprijs voor geneeskunde

  Interview: Kari Alitalo: Heinekenprijs voor geneeskunde 08-10-2014 |  Op 2 oktober ontvingen vijf wetenschappers en één kunstenaar de gerenommeerde Heinekenprijzen. De winnaars zijn geselecteerd door de KNAW en hebben allen ruimschoots hun sporen verdiend in hun vakgebieden. Medisch Contact sprak met twee van hen, Kari Alitalo en Christopher Dobson. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Alternatieve artsen ridderen is ongepast

  Alternatieve artsen ridderen is ongepast 08-10-2014 |  Tot de 23 medici die afgelopen Koningsdag werden geridderd behoorde de Utrechtse basisarts en homeopathisch arts J.S., bekend van onder andere een nepmedicijn tegen aids, dat hij in Kenia aan de man bracht. »»
  Reacties: 1 reactie


  Melden kindermishandeling niet de enige weg

  08-10-2014 |  Huisartsen doen iets verkeerd, want politie en scholen melden veel vaker een vermoeden van kindermishandeling dan zij, aldus Nieuwsuur vorige week. Te kort door de bocht, reageert vertrouwensarts AMK Lia Jak. ‘Het gaat om handelen, niet om melden.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Betere ild-zorg met behandeladvies door experts

  Betere ild-zorg met behandeladvies door experts 08-10-2014 |  Een centraal team van experts dat collega-specialisten van steun en advies voorziet. Dit concept komt bijvoorbeeld de begeleiding van patiënten met een interstitiële longaandoening (ild) ten goede. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bedenkingen bij het Landelijk Meldpunt Zorg

  01-10-2014 |  Sinds half juli is het Landelijk Meldpunt Zorg actief. De klachten over hulpverleners die daar binnenkomen, worden dagelijks naar de inspectie doorgebriefd. Wat die daarmee doet, is niet duidelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Q-koortsproblemen nog lang niet voorbij

  01-10-2014 |  De Q-koortsepidemie is achter de rug. Maar voor veel patiënten is de nasleep lang en ernstig. Temeer omdat artsen de ziekte moeilijk herkennen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiëntervaringen nuttig, maar weet wat je meet

  01-10-2014 |  De roep om de kwaliteit van de zorg transparant te maken klinkt steeds luider en de ervaringen van patiënten zelf spelen hierbij, terecht, een steeds grotere rol. »»
  Reacties: 1 reactie


  Strengere Europese regels na lekkende borstimplantaten

  01-10-2014 |  De medische hulpmiddelen-industrie is goed voor zeker een half miljoen banen in Europa en een omzet van minstens 70 miljard euro, volgens de website van de Europese Commissie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Michael Gazzaniga: 'De managers hebben de wetenschap overgenomen'

  Michael Gazzaniga: 'De managers hebben de wetenschap overgenomen' 24-09-2014 |  Michael Gazzaniga is een van de grondleggers van de moderne neurowetenschap. Hij is ook pleitbezorger van de ‘neuro-ethiek’. Maar: ‘We zijn niet louter ons brein. Wie dat zegt, heeft weinig begrip van cultuur.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwaliteitsvenster biedt weinig uitzicht

  Kwaliteitsvenster biedt weinig uitzicht 24-09-2014 |  Het Kwaliteitsvenster zou patiënten moeten informeren over de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld voor wat betreft postoperatieve wondinfecties. Nadere inspectie leert echter dat op de gepresenteerde cijfers het een en ander is af te dingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voortgangstoets populair bij artsen

  Voortgangstoets populair bij artsen 24-09-2014 |  Hij is bedoeld voor studenten, maar ook artsen beleven plezier aan de voortgangstoets geneeskunde. Vooral de wekelijkse vragen in Medisch Contact zien ze als een laagdrempelige manier om hun basiskennis op peil te houden, zo blijkt uit een enquête. Leuke details: huisartsen scoren het best en veel makers overschatten zichzelf. »»
  Reacties: 1 reactie


  Screening bij kinderwens komt eraan

  Screening bij kinderwens komt eraan 24-09-2014 |  De ontwikkelingen op het gebied van preconceptioneel dragerschapsonderzoek zijn niet te stoppen. Het geeft toekomstige ouderparen de mogelijkheid hun plan te trekken als uit dat onderzoek blijkt dat de kans op een ernstige kinderziekte groot is. Maar deze materie roept nog wél veel vragen op. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ebola vereist geen geld, maar mankracht

  Ebola vereist geen geld, maar mankracht 24-09-2014 |  Wat doet de wereld tot nu toe om te helpen met de bestrijding van ebola in West-Afrika? En waar is behoefte aan? Vier vragen over de strijd tegen ebola. »»
  Reacties: 1 reactie


  Complexe slokdarm-maagkankerzorg verder centraliseren

  Complexe slokdarm-maagkankerzorg verder centraliseren 24-09-2014 |  Grotere aantallen leiden tot betere resultaten bij de behan­deling van slokdarm- en maagkanker. Een gespecialiseerd centrum, waar multidisciplinaire teams beide soorten kanker kunnen behandelen, kan betere zorg leveren, zeggen drie chirurgen. »»
  Reacties: 2 reacties


  HSMR ongeschikt voor ziekenhuisvergelijkingen

  HSMR ongeschikt voor ziekenhuisvergelijkingen 17-09-2014 |  Als een ziekenhuis meer hoogrisicopatiënten behandelt dan een ander ziekenhuis, komt het ook bij gelijk sterfterisico ongunstiger uit de vergelijking. Die stelling poneren én onderbouwen kwaliteitsdeskundigen van het LUMC. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Snijdende specialismen meest tevreden met hun werk

  Snijdende specialismen meest tevreden met hun werk 17-09-2014 |  Uit een onderzoek onder ruim tweeduizend artsen blijkt dat de meesten van hen tevreden zijn over hun beroepskeuze. Maar lang niet iedereen voelt zich door collega’s van andere disciplines gewaardeerd. Dat geldt zeker voor sociaal geneeskundigen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Visite aan het bed terug van weggeweest

  Visite aan het bed terug van weggeweest 17-09-2014 |  De gewoonte om in ziekenhuizen de patiëntenvisite achter computerschermen af te werken, maakt niemand gelukkig en is ook nog eens inefficiënt. In het Radboudumc gaan artsen en assistenten daarom weer echt aan het bed zitten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ronald Brus: 'Wij zijn geen cowboys'

  Ronald Brus: 'Wij zijn geen cowboys' 17-09-2014 |  Het bedrijf myTomorrows regelt toegang tot geneesmiddelen die nog niet geregistreerd zijn. Arts en CEO Ronald Brus heeft fundamentele kritiek op het huidige klinisch onderzoek. ‘Een patiënt die ongeneeslijk ziek is, wil dat ene testmedicijn gewoon hebben. MyTomorrows gaat ervoor zorgen dat hij die optie krijgt.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig

  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig 17-09-2014 |  Patiënten met een psychische ziekte moeten daarover frank en vrij kunnen vertellen. Dat voorkomt dat ze zich isoleren. Maar openheid is wel maatwerk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Decentrale selectie: betere match student en studie

  Decentrale selectie: betere match student en studie 17-09-2014 |  Decentrale selectie wordt de enige mogelijkheid voor toelating tot de geneeskundestudie. Vorige week kondigde minister Jet Bussemaker het afschaffen van de loting aan voor alle numerusfixusstudies vanaf het studiejaar 2017-2018. Wat gaat dit opleveren voor de studenten en opleidingen? »»
  Reacties: 1 reactie


  Oncologienetwerk goed alternatief voor concentratie

  Oncologienetwerk goed alternatief voor concentratie 10-09-2014 |  Met een visitatie door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) willen het Radboudumc en het Elkerliek Ziekenhuis laten zien dat de oncologische zorg bij longkanker goed in een netwerk van ziekenhuizen is te organiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Behandeling tbs'er begint te laat

  10-09-2014 |  Een ernstig gestoorde delinquent die een schokkend gewelds- of zedendelict heeft begaan, kan door een rechter worden veroordeeld tot gevangenisstraf met terbeschikkingstelling (tbs) en dwangverpleging. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onzekerheid voor bedrijfsartsen duurt voort

  10-09-2014 |  Dat het er stroef aan toe ging in de SER-commissie Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (zie kader), was geen geheim. Een in februari uitgelekt plan maakte duidelijk dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen

  Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen 10-09-2014 |  Remifentanil, een veelgebruikt alternatief voor epidurale analgesie, mag voortaan nog maar beperkt ingezet worden als pijnbestrijding bij de bevalling. En het oordeel is altijd aan de verloskundig hulpverlener, nooit aan de patiënt. »»
  Reacties: 5 reacties


  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet

  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet 03-09-2014 |  Alleen al in Nederland bracht de Ice Bucket Challenge één miljoen euro op voor onderzoek naar amyotrofe laterale sclerose, ALS. Leonard van den Berg, ALS-expert, vertelt welk onderzoek nodig is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Laat de huisarts beginnen als junior

  Laat de huisarts beginnen als junior 03-09-2014 |  De invoering van een juniortarief voor beginnende huisartsen biedt carrièreperspectief, maakt goodwill overbodig, stimuleert praktijkassociaties en een vorm van mentorschap. »»
  Reacties: 18 reacties


  Vrije artsenkeuze: voor wie eigenlijk?

  Vrije artsenkeuze: voor wie eigenlijk? 03-09-2014 |  Recente discussies over ‘de’ vrije artsenkeuze suggereren dat die keuze er in principe voor iedereen is. Maar dat geldt sowieso niet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Gezondheidsjurist Olga Floris vraagt zich af waarom niemand het voor hen opneemt. »»
  Reacties: 4 reacties


  Health checks: het kaf en het koren

  Health checks: het kaf en het koren 03-09-2014 |  Gezondheidschecks winnen aan belangstelling. De huisarts ziet ze als niet doelmatig. De ondernemer ziet een markt. Nu is er een richtlijn. »»
  Reacties: 5 reacties


  Aandacht voor patiënt én naaste loont

  Aandacht voor patiënt én naaste loont 03-09-2014 |  Het Amphia Ziekenhuis werkt sinds enkele jaren met een afdeling Patiëntenbetrekkingen. De medewerkers hiervan bieden patiënten en hun familie emotionele en informatieve ondersteuning. Zo ontlasten zij tevens zorgverleners met beperkte tijd voor patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Complicatieregistratie moet eenduidig

  Complicatieregistratie moet eenduidig 03-09-2014 |  Een onderzoek in zeven ziekenhuizen leert dat complicaties niet op een eenduidige manier worden geregistreerd. Dat maakt het moeilijker om ervan te leren. Chirurgen uit het AMC in Amsterdam doen een aantal suggesties voor standaardisatie. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zorginnovatie vereist krachtenbundeling

  Zorginnovatie vereist krachtenbundeling 27-08-2014 |  Technologische innovaties in de zorg komen vaak moeizaam en te laat op gang. Het platform IMDI.nl wil meer en sneller vernieuwingen van de grond krijgen door de juiste partijen uit zorg, wetenschap en bedrijfsleven, bij elkaar te brengen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Inkoop griepremmers was onbezonnen

  Inkoop griepremmers was onbezonnen 27-08-2014 |  Via een Wob-procedure achterhaalde Medisch Contact hoe de overheid heeft onderhandeld bij de aankoop van griepvaccins in 2005. De werkzaamheid van de vaccins kwam daarbij niet ter sprake. »»
  Reacties: 2 reacties


  De zelfmetende mens

  De zelfmetende mens 27-08-2014 |  Met slimme apps en sensoren kun je tegenwoordig een hele berg data over je gezondheid verzamelen. Dat kan een stimulans zijn voor gezonder gedrag. Of om onnodig ziekenhuisbezoek te voorkomen. Maar wat als ‘derde partijen’ met deze gegevens aan de haal gaan? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen

  Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen 27-08-2014 |  Het toetsen van artsen die euthanasie verlenen aan psychiatrische patiënten, is een heikele zaak. De regionale toetsingscommissies zouden hierbij ondersteund kunnen worden door een centrale toetsingscommissie. Dat komt ook de transparantie ten goede. »»
  Reacties: 3 reacties


  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden

  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden 27-08-2014 |  Duizend tot tweeduizend Nederlanders zijn een directe naaste verloren bij de ramp met vlucht MH17. Een deel van hen zal de rouwperiode niet zonder problemen doorkomen. ‘Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn’, voorspelt psychiater Eric Vermetten. Reden waarom een expertteam klaarstaat om ondersteuning te bieden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoge werkdruk a(n)ios vooral door weinig grip

  Hoge werkdruk a(n)ios vooral door weinig grip 27-08-2014 |  Uit een enquête onder a(n)iossen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijkt dat vooral het gebrek aan invloed op planning en werktijden veroorzaker is van te grote werkstress. Dat kan anders, vindt het opleidingsteam van het ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’

  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’ 13-08-2014 |  Bijna duizend mensen zijn al gestorven aan de gevolgen van ebola en de epidemie is nog lang niet voorbij. Maar het is uitgesloten dat ook Nederland op grote schaal wordt getroffen, zegt internist-infectioloog Martin Grobusch van het AMC. »»
  Reacties: 5 reacties


  Zomerportret 3. Yme Drost: ‘Als je een fout maakt, geef dat toe’

  Zomerportret 3. Yme Drost: ‘Als je een fout maakt, geef dat toe’ 13-08-2014 |  Letselschadedeskundige Yme Drost springt in de bres voor patiënten die het slachtoffer zijn geworden van fouten van artsen. Door zijn strijd tegen Jansen Steur veranderde de aanpak van de inspectie van afwachtend naar verbeten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Geen bewijs dat concentratie CVA-zorg beter is

  Geen bewijs dat concentratie CVA-zorg beter is 13-08-2014 |  Voor- en tegenstanders blijven zich roeren in de discussie over wel of niet concentreren van acute CVA-zorg. Neuroloog Jan Meilof betwijfelt of concentratie een verbetering is. De door to needle time is in academische ziekenhuizen weliswaar korter, maar de langere aanrijtijd doet deze winst teniet. »»
  Reacties: 1 reactie


  E-zorg geen doel maar middel

  E-zorg geen doel maar middel 13-08-2014 |  Lang niet alle huisartsen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van e-zorg. Kwantitatieve studies tonen tot nog toe ook weinig aanwijzingen die daarop duiden. Kwalitatief materiaal is er amper. Coassistent Yvette den Ouden deed daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen van huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten met e-zorg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Studenten moeten elkaar op fouten wijzen

  Studenten moeten elkaar op fouten wijzen 13-08-2014 |  Een enquête wijst uit dat coassistenten hun collega-dokters in opleiding niet snel aanspreken op onwenselijk gedrag. Toch zouden ze zich dit al tijdens de opleiding eigen moeten maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Corrigerende tik mag nooit

  11-08-2014 |  Het pleidooi voor een ‘pedagogische’ tik, eerder in Medisch Contact, is slecht onderbouwd, vinden vertrouwensartsen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Bovendien ervaren zij in de praktijk dat zo’n tik de drempel naar kindermishandeling lager maakt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zomerportret 2. Jim van Os: ‘Patiënt kan boven z’n diagnose uitstijgen’

  Zomerportret 2. Jim van Os: ‘Patiënt kan boven z’n diagnose uitstijgen’ 30-07-2014 |  De psychiatrie moet het ‘hokjesdenken’ verlaten, vindt hoogleraar Jim van Os. En de zorgkosten kunnen dalen bij een breed ingevoerd e-health in de ggz. Maar vooral moeten we ‘mensen niet onder alle omstandigheden blijven beloven dat we ze beter kunnen maken’. »»
  Reacties: 3 reacties


  Maak werknemer met werkstress zelfredzaam

  Maak werknemer met werkstress zelfredzaam 30-07-2014 |  De kans op burn-out neemt af als de mentale weerbaarheid van werknemers kan worden vergroot. Die insteek biedt meer perspectief dan behandeling als het kwaad al is geschied. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verloskundige triage klaar voor praktijk

  Verloskundige triage klaar voor praktijk 30-07-2014 |  Het Rotterdam Obstetric Triage System, kortweg ROTS, blijkt een bruikbaar instrument voor de verloskundige praktijk om in te schatten hoe snel een zwangere en haar kind behandeld moeten worden. Het triagesysteem kan nu in de praktijk worden getoetst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd

  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd 30-07-2014 |  Sinds de waarschuwing van de Autoriteit Consument en Markt ligt de verdere concentratie van de spoedzorg ogenschijnlijk stil. Maar in de praktijk gaat het proces gewoon door. »»
  Reacties: 1 reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-2: Arbeidsmarkt trekt iets aan

  Arbeidsmarktmonitor 2014-2: Arbeidsmarkt trekt iets aan 30-07-2014 |  De vraag naar artsen stijgt weer. Afgelopen kwartaal werden bijna 500 vacatures meer geteld dan in de eerste maanden van 2014. Ook in sommige door werkloosheid geplaagde specialismen was de vraag groot, maar dat is in de WW-cijfers nog niet terug te zien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  72-jarige kinderarts werkt lekker door

  72-jarige kinderarts werkt lekker door 30-07-2014 |  Nico Kors (72) stapt elke woensdagochtend fluitend in zijn Citroën 2CV voor de rit naar het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Daar werkt hij twee dagen achtereen met een nachtdienst ertussen. ‘Ga maar lekker van je pensioen genieten, zeiden mensen tegen me. Dan dacht ik: genieten? Ik geniet van het werk.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Verwarring door invoering NIPT

  Verwarring door invoering NIPT 16-07-2014 |  Met de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en het afschaffen van de vergoeding voor de combinatietest is voor zwangere vrouwen een onduidelijke situatie ontstaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Medisch specialist, pak nu uw bestuurlijke rol

  Medisch specialist, pak nu uw bestuurlijke rol 16-07-2014 |  Volgend jaar wordt de integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg ingevoerd. Maar wat wordt de positie van de specialist in de besturing van het ziekenhuis? Dit is hét moment om dat goed te regelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Slotervaartziekenhuis wacht forse reorganisatie

  Slotervaartziekenhuis wacht forse reorganisatie 16-07-2014 |  Na een tumultueus jaar is het Slotervaartziekenhuis in rustiger vaarwater gekomen. Maar de verliezen zijn nog groot, en een forse reorganisatie is in gang gezet: er vallen ontslagen en er staan ruimten en enkele vakgroepen te koop. ‘De uitvoering van de plannen gaat zeker vijf jaar duren’, zegt nieuwe directeur Loek Winter. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dienstverbanders akkoord met AMS

  Dienstverbanders akkoord met AMS 16-07-2014 |  Er is een akkoord over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Gezondheid van de specialist en patiëntveiligheid zijn leidend bij de gemaakte afspraken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten

  02-07-2014 |  Christian Hoebe bevindt zich in een unieke positie. Als arts maatschappij en gezondheid en als hoofd van de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van GGD Zuid-Limburg werkt hij in een gebied waarvan de omtrek voor 95 procent aan het buitenland grenst – zowel aan België als aan Duitsland. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoeveel buitenlandse artsen werken er in Nederland? En hoe zit het andersom?

  Hoeveel buitenlandse artsen werken er in Nederland? En hoe zit het andersom? 02-07-2014 |  Wat voor buitenlandse artsen komen er naar Nederland en welke Nederlandse specialisten zoeken hun heil in het buitenland? Een infographic toont het internationale artsenverkeer. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voor zorg het land uit

  02-07-2014 |  Vier tot vijf miljoen Nederlanders wonen in de grensstreek. Die kunnen baat hebben bij zorg over de grens. Maar tot omvangrijk zorgtoerisme leidt dat nog niet. ‘Het zorglandschap aan de andere kant van de grens is nog te onbekend.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Eurocommissaris Neelie Kroes: langer actief leven dankzij e-health

  Eurocommissaris Neelie Kroes: langer actief leven dankzij e-health 02-07-2014 |  Neelie Kroes is bezig met haar laatste jaar als lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Haar vele tweets en blogs liegen er niet om, Kroes ziet in e-health de oplossing voor de zorgproblemen die samengaan met de vergrijzing. »»
  Reacties: 1 reactie


  Internationaal onderzoek vol valkuilen

  02-07-2014 |  Ken de mensen met wie je werkt, maak goede afspraken en wees pragmatisch: bij internationale samenwerking gelden dezelfde regels als bij nationale. Maar dan nog sterker. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kinderarts uit Kazachstan wordt ouderengeneeskundige in Achterhoek

  02-07-2014 |  Kazachse ouderen wonen tot hun dood bij hun kinderen. Het hele fenomeen bejaardenhuis was dan ook een schok voor Injou Alhashime toen zij twintig jaar geleden naar Nederland kwam. Inmiddels is ze specialist ouderengeneeskunde en voelt ze zich ‘als een vis in de vijver’ in een verpleeghuis in de Achterhoek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe geneesmiddelen: Nederland hekkensluiter in Europa

  02-07-2014 |  Nederlandse dokters schrijven nieuwe geneesmiddelen relatief laat voor. Europese collega’s zijn er sneller mee. De innovatieve farmaceutische industrie signaleert dat Nederlandse patiënten hierdoor langer op een nieuwe behandeling moeten wachten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten

  Euregio Maas-Rijn strijdt tegen infectieziekten 02-07-2014 |  Het Nederlands-Belgisch-Duitse verbond Euregio Maas-Rijn doet onder meer aan infectieziektebestrijding. Dat is nodig, zegt de Zuid-Limburgse arts-hoogleraar Christian Hoebe, want: ‘Infectieziekten houden zich niet aan kunstmatige grenzen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Is België beter?

  01-07-2014 |  Tienduizenden Nederlanders zoeken jaarlijks hun heil in de Belgische gezondheidszorg. Kunnen we nog wat leren van onze zuiderburen? »»
  Reacties: 3 reacties


  Veilig opereren vraagt om eenduidige regels

  Veilig opereren vraagt om eenduidige regels 25-06-2014 |  De richtlijnen rond het operatieve proces zijn te vaak voor meerdere uitleg vatbaar en dat komt de patiëntveiligheid niet ten goede. Daarom heeft een multidisciplinaire werkgroep van het Radboudumc uniforme ‘gouden’ regels opgesteld. »»
  Reacties: 3 reacties


  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn

  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn 25-06-2014 |  Met zijn oordeel over de Hoornse gynaecoloog die betrokken was bij een slecht afgelopen bevalling, heeft het Gerechtshof Amsterdam de typisch tuchtrechtelijke thema’s regievoering en informed consent het strafrecht ingetrokken. Het kan worden opgevat als een tik op de vingers van het Centraal Tuchtcollege. Vijf vragen over deze opmerkelijke uitspraak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde

  Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde 25-06-2014 |  Hans van den Bosch lijdt aan grootcellig B-lymfoom (CZS). Hij kiest voor kwaliteit van leven en wil niet in een eindeloos behandelcircuit belanden. Zijn oncoloog vindt ‘niet behandelen’ een gemiste kans. Hans schrijft hem een brief, waarin hij zijn opvatting en gevoelens onder woorden brengt. »»
  Reacties: 10 reacties


  Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt

  Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt 25-06-2014 |  Door demografische gegevens op wijkniveau te koppelen aan data over leefstijl en gezondheid kan zorg doeltreffender worden aangepakt. Ook de huisarts profiteert van zo’n wijkgezondheidsprofiel, zo leert een proef in Nijmegen. »»
  Reacties: 3 reacties


  De Himalaya en haar risico’s

  De Himalaya en haar risico’s 25-06-2014 |  Het Nepalese hooggebergte is een enorme trekpleister voor toeristen, maar niet iedereen realiseert zich de risico’s. De beide kliniekjes daar – waar ook de lokale bevolking van profiteert – zijn dus geen overbodige luxe. Twee vrijwilligers geven een indruk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lean levert echt betere organisatie op

  25-06-2014 |  Consequente toepassing van de Lean Six Sigma-methoden levert, als onderdeel van een totaalvisie op kwaliteit, voordelen voor zorgverleners én patiënten. Dat toont een casus op de afdeling Orthopedie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. »»
  Reacties: 3 reacties


  Farma in crisis

  Farma in crisis 18-06-2014 |  Grote farmaceutische bedrijven zijn op overnamepad of ruilen divisies. Hun businessmodel lijkt uitgewoond. »»
  Reacties: 1 reactie


  Voorzitter Steven van Eijck neemt afscheid van de LHV: ‘Ik verwacht nooit applaus’

  Voorzitter Steven van Eijck neemt afscheid van de LHV: ‘Ik verwacht nooit applaus’ 18-06-2014 |  Steven van Eijck was acht jaar lang voorzitter van de LHV. ‘Ik heb er in de afgelopen acht jaar – echt waar – wel eens wakker van gelegen: Doe ik het goed, of niet?’ Een afscheidsinterview. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arts als parttimebestuurder is win-win

  Arts als parttimebestuurder is win-win 18-06-2014 |  Een arts in het bestuur van een ziekenhuis levert meerwaarde, omdat hij de taal van zijn collega-artsen spreekt. Maar een volledige overstap vinden velen een brug te ver. Een deeltijdaanstelling als bestuurder is dan de oplossing. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rechter op de stoel van de arts

  Rechter op de stoel van de arts 18-06-2014 |  In een recente uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden geeft de rechter een eigenzinnige interpretatie van de begrippen ‘generiek’ en ‘therapeutisch inwisselbaar’. Als dat vonnis overeind blijft, heeft dat verstrekkende gevolgen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Specialist vrijwel kansloos bij conflict

  Specialist vrijwel kansloos bij conflict 18-06-2014 |  In arbitragezaken stelt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bijna altijd het ziekenhuis in het gelijk als een specialist zich verzet tegen de opzegging van zijn toelatingsovereenkomst. Maar dit soort conflicten kunnen ook opgelost worden zonder dat het Scheidsgerecht in beeld komt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe klachtopvang beter voor iedereen

  Nieuwe klachtopvang beter voor iedereen 18-06-2014 |  De nieuwe wettelijke regeling voor het afhandelen van klachten van patiënten geeft ziekenhuizen meer ruimte om de klachtopvang naar eigen inzicht te organiseren. ‘Het maakt snel en oplossingsgericht werken mogelijk.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  De gekozen dood is niet altijd een dokterstaak

  De gekozen dood is niet altijd een dokterstaak 11-06-2014 |  Waarom zou een ánder, en conform de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is dat natuurlijk een arts, iemands leven moeten of willen beëindigen? Waar blijft de eigen verantwoordelijkheid van degene die dood wil? »»
  Reacties: 7 reacties


  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!

  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis! 11-06-2014 |  De verandering in artikel 13 moet de zorg goedkoper maken, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De bestaande selectiepolissen waren al weinig populair, de verwachting is dat dit met de nu voorgestelde polis niet anders zal zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Afvoerputje’ is een keuze

  ‘Afvoerputje’ is een keuze 11-06-2014 |  In een recent artikel in Medisch Contact schrijft huisarts Karen Konings hoe zwaar het beroep van huisarts is. Twee docenten van de huisartsopleiding VUmc denken dat ze het zich onnodig moeilijk maakt. Konings reageert. »»
  Reacties: 11 reacties


  Meer kwaliteit, minder verspilling

  Meer kwaliteit, minder verspilling 11-06-2014 |  Interview De vereniging van 28 STZ-ziekenhuizen heeft sinds kort een nieuwe directeur, internist-hematoloog dr. Fenna Heyning. Ze wil zich sterk maken voor meer kwaliteit en minder verspilling in de ziekenhuizen. ‘Als dokter behandel je de patiënt en ik heb heel bewust de overstap gemaakt om het systeem te behandelen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pedagogische tik niet per se slecht

  Pedagogische tik niet per se slecht 11-06-2014 |  Tegenwoordig is iedere vorm van lichamelijk straffen bij wet verboden, ook de corrigerende tik op de billen. Een al te stringent verbod kan kindermishandeling echter juist in de hand werken. »»
  Reacties: 5 reacties


  Patiëntenoordeel nog geen goede maat voor zorg

  11-06-2014 |  Zorguitkomsten die door patiënten worden gerapporteerd (PROM’s), mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. In zijn huidige vorm is dit instrument echter niet berekend op deze taak. Een pleidooi voor een verbetering. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Jeugd-ggz kan beter bij de huisarts

  Jeugd-ggz kan beter bij de huisarts 04-06-2014 |  Gezondheidscentrum Eudokia in Enschede biedt sinds drie jaar geïntegreerde eerstelijnszorg voor kinderen met psychosociale problemen. De hulp is laagdrempelig en werkt preventief. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn is flink gedaald. »»
  Reacties: 3 reacties


  Medisch non-jargon

  Medisch non-jargon 04-06-2014 |  Een bloemlezing van onzinbegrippen en -uitspraken die we regelmatig tegenkomen in het ziekenhuis. Mét commentaar en verbetertips. »»
  Reacties: 12 reacties


  ‘Oude’ medicijnen kans voor zeldzame ziektes

  ‘Oude’ medicijnen kans voor zeldzame ziektes 04-06-2014 |  Soms komen er vele jaren na de introductie nieuwe indicaties in beeld voor reeds bestaande medicijnen. Dat kan, zeker voor zeldzame aandoeningen, een uitkomst zijn. Longarts Marjolein Drent en collega’s laten zien hoe. »»
  Reacties: 1 reactie


  Een hap met prima terminale zorg

  Een hap met prima terminale zorg 04-06-2014 |  Hoe voorzie je buiten kantooruren in goede zorg voor terminale patiënten? Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord in Schiedam heeft daarvoor de palliatieve-zorgarts in het leven geroepen. Een uitstekende oplossing. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Jonge mensen gaan vaak strijdend ten onder’

  ‘Jonge mensen gaan vaak strijdend ten onder’ 04-06-2014 |  In Leiden is een hospice geopend voor jongeren en jongvolwassenen. Patiënten van 16 tot 35 jaar, die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen er terecht voor terminale zorg en ‘logeerzorg’. Verpleegkundige Jacqueline Bouts en huisartsen Karen van Eijk en Nanny van den Braken vertellen over Xenia Hospice. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Financiering huisartsenzorg bijna rond

  Financiering huisartsenzorg bijna rond 02-06-2014 |  Het moet wel heel gek lopen wil er binnenkort geen concreet plan op tafel liggen voor een nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg. Die krijgt vanaf 1 januari vorm. »»
  Reacties: 3 reacties


  Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk

  Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk 28-05-2014 |  Menig huisarts op de hap vindt dat veel patiënten onterecht een consult krijgen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat zij slechts 10 procent van de consulten als overbodig beoordelen. Een telefoonarts zou het aantal niet-noodzakelijke consulten nog kunnen verminderen. »»
  Reacties: 8 reacties


  Protonentherapie laat op zich wachten

  Protonentherapie laat op zich wachten 28-05-2014 |  Het idee achter protonentherapie is geweldig: heel precies bestralen op een tumor met zo weinig mogelijk schade aan gezond weefsel. Jammer alleen dat de investeringskosten zo hoog zijn. Daardoor zitten verzekeraars en behandelaars niet op één lijn als het gaat om hoeveel centra er in Nederland nodig zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan

  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan 28-05-2014 |  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft farmaceut MSD een boete opgelegd, omdat het bedrijf de regels voor gunstbetoon heeft overschreden. De fabrikant moet meer dan een ton boete betalen, maar vecht de maatregel aan. »»
  Reacties: 8 reacties


  Medische wetenschap is ‘vooral carrièrespel’

  Medische wetenschap is ‘vooral carrièrespel’ 28-05-2014 |  Er is veel mis in de wetenschap. Onderzoek is ondeugdelijk, de meeste middelen gaan naar de verkeerde onderzoeksvragen en vooral: de medische faculteiten zijn promovendifabrieken geworden. Decaan Frank Miedema: ‘Wetenschap is een spel van carrière, macht en geld’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rwanda maakt haar zorgsector zelfbewust

  Rwanda maakt haar zorgsector zelfbewust 28-05-2014 |  Een NVAG-delegatie bezocht Rwanda en zag dat de hervorming van het zorgstelsel tot succes heeft geleid. Een fijnmazig zorgsysteem met een slim financieringsstelsel levert uitstekende cijfers op. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kind en beeldscherm: een te hecht koppel

  Kind en beeldscherm: een te hecht koppel 21-05-2014 |  Kinderen brengen steeds meer tijd door achter een beeldscherm en dat kan hun gezondheid schaden. Veel ouders weten hun kind in dat opzicht niet goed te begeleiden. Deskundigen werken daarom samen een plan uit voor opvoedingssteun. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Normen nodig voor euthanasieconsulent

  Normen nodig voor euthanasieconsulent 21-05-2014 |  Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn geen strikte eisen geformuleerd. Dat is niet terecht, want deze ‘tweede artsen’ spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces. »»
  Reacties: 2 reacties


  Een moderne arts weet wat zorg kost

  Een moderne arts weet wat zorg kost 21-05-2014 |  Behalve over medisch-inhoudelijke kennis, zouden artsen ook moeten beschikken over organisatorische en financiële bagage. Als het gaat om de verdeling van het geld in de ziekenhuiszorg, spelen artsen immers een sturende rol. »»
  Reacties: 1 reactie


  Van het ziekenhuis terug naar de huisartspraktijk

  Van het ziekenhuis terug naar de huisartspraktijk 21-05-2014 |  Complexe zorg in de ziekenhuizen, eenvoudige zorg in de eerste lijn, dat is het ideaalbeeld. In tal van projecten proberen huisartsen en medisch specialisten het ideaal te realiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lauw welkom voor verloskundearts

  Lauw welkom voor verloskundearts 21-05-2014 |  Een nieuw vak heeft het licht gezien in MC Haaglanden: de arts verloskunde. Zeven basisartsen zijn inmiddels aan de opleiding begonnen. Een warm welkom moeten ze niet verwachten; voorlopig ziet het veld meer min- dan pluspunten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steeds meer Brussel aan het bed

  Steeds meer Brussel aan het bed 14-05-2014 |  D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy toont met vier voorbeelden dat het stempel van de EU op de Nederlandse gezondheidszorg groter is dan veel mensen beseffen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Schipperen met nieuwe anticoagulantia

  Schipperen met nieuwe anticoagulantia 14-05-2014 |  In de zomer en herfst van 2012 onderhandelde het ministerie van Volksgezondheid met twee Duitse farmareuzen, Boehringer Ingelheim en Bayer, over de vergoeding van Pradaxa en Xarelto. De prijsafspraken zijn vertrouwelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Betere radiologietoetsing met VQuest

  Betere radiologietoetsing met VQuest 14-05-2014 |  De bestaande methoden om de kennis van radiologische beelden te toetsen bij studenten lopen achter bij de mogelijkheden. UMC Utrecht ontwikkelde daarom een nieuwe, geactualiseerde toetsvorm: VQuest. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuw: de verloskundearts

  14-05-2014 |  Hoewel de ziekenhuisarts bedoeld is als generalistische functie, om de zorg voor álle klinische patiënten te verbeteren, vraagt het specifieke terrein van de verloskunde meer dan algemene vaardigheden. Daarom is Medisch Centrum Haaglanden gestart met een aparte opleiding voor verloskundeartsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  'Alleen maar' blind en toch euthanasie?

  14-05-2014 |  Euthanasie bij mensen zonder dodelijke ziekte, mag dat? En wie bepaalt dan hoe erg iemand lijdt? Deskundige Suzanne Vathorst vindt dat dat in principe de patiënt zelf is. Zoals in het geval van de blinde vrouw, wier dood in 2013 veel discussie opriep. »»
  Reacties: 7 reacties


  Hoe je als specialist ondernemer blijft

  Hoe je als specialist ondernemer blijft 14-05-2014 |  Met de introductie van de integrale bekostiging in 2015 gaat de verhouding tussen medisch specialist en ziekenhuis veranderen. In de discussie daarover lijkt het alsof de door de Orde van Medisch Specialisten gepresenteerde modellen de enig denkbare zijn. Dat is onjuist. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2014-1: Steeds meer specialisten in de WW

  Arbeidsmarktmonitor 2014-1: Steeds meer specialisten in de WW 30-04-2014 |  Banen voor artsen zijn opnieuw schaarser geworden en het aantal dokters met een WW-uitkering stijgt. Opvallend veel specialisten zitten zonder betaald werk: 168. De financiële onzekerheid in de ziekenhuisbranche wordt aangewezen als mogelijke oorzaak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Hervorming langdurige zorg op koers

  Hervorming langdurige zorg op koers 30-04-2014 |  Een Kamermeerderheid heeft groen licht gegeven voor de beoogde hervorming van de langdurige zorg. Met een discussie over vrije artsenkeuze als onverwacht bijeffect. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meer schade door internetpillen: melden moet

  Meer schade door internetpillen: melden moet 30-04-2014 |  In Nederland worden jaarlijks miljoenen vervalste medicijnen via internet gekocht. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit gezondheidsschade oplevert. Voor een goede beeldvorming is het belangrijk dat huisartsen hier tijdens consulten alert op zijn en daar vervolgens melding van maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vermoeidheid en veiligheid gaan niet samen

  Vermoeidheid en veiligheid gaan niet samen 30-04-2014 |  Hoewel uit studies niet blijkt dat uitgeputte artsen meer grote fouten maken, is vermoeidheid wel degelijk een risicofactor. Artsen moeten zich daarvan bewust zijn. Voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf. »»
  Reacties: 3 reacties


  Zelfverwijzer krijgt niet de optimale behandeling

  Zelfverwijzer krijgt niet de optimale behandeling 30-04-2014 |  Dezelfde klacht kan in eerste en tweede lijn anders worden beoordeeld, omdat de populatie waartoe de patiënt behoort verschillend is. Bij zelfverwijzers op de SEH is echter onduidelijk of ze tot eerste- of tweedelijnspopulatie behoren. Dit kan leiden tot onder- of overbehandeling. »»
  Reacties: 6 reacties


  WK-arts Edwin Goedhart: ‘Ik zorg voor rust in het voetbalteam’

  WK-arts Edwin Goedhart: ‘Ik zorg voor rust in het voetbalteam’ 23-04-2014 |  ‘Voetbaldokter’ Edwin Goedhart is dé arts van het Nederlands elftal. Er kan meer wetenschap in de begeleiding van topsporters, vindt hij. Maar aan de vooravond van het WK weet hij ook: ‘Als je een paar keer achtereen verliest, dan kunnen dingen gaan schuiven, ook in het medisch beleid.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Behandelen met suggestie

  Behandelen met suggestie 23-04-2014 |  Van suggestie kan een genezende – maar ook schadelijke – werking uitgaan. Hypnose is de overtreffende trap van suggestie. Artsen zouden kennis moeten hebben van de principes en de potentiële voordelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts anders belonen is kwestie van lef

  Huisarts anders belonen is kwestie van lef 23-04-2014 |  Om de kwaliteit van een huisartsenpraktijk te meten bestaat de in Engeland ontwikkelde Maturity Matrix. Huisarts Martijn van Nunen komt met het idee om daaraan de beloning te koppelen. Het werkt een beetje als de belastingdienst: zelf opgeven en achteraf afrekenen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Second opinion wel degelijk zinnig

  Second opinion wel degelijk zinnig 23-04-2014 |  In tegenstelling tot wat veel medisch specialisten en huisartsen denken, zijn second opinions en tertiaire verwijzingen zeker de moeite waard. Dat zeggen specialisten van Gelre ziekenhuizen, die hier onderzoek naar deden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Stel generalistische nascholing verplicht

  Stel generalistische nascholing verplicht 23-04-2014 |  De nascholing voor internisten is nu te vrijblijvend. Als bepaalde – generalistische – onderwerpen verplicht worden gesteld, komt dat de beroepsgroep en de patiënten ten goede. »»
  Reacties: 2 reacties


  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars

  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars 23-04-2014 |  Ziekenhuizen leveren hun inkoopindicatoren dit jaar via het transparantieportaal van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden en met bescherming van de privacy, legt DICA-directeur en gastro-intestinaal chirurg Eric Hans Eddes uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector

  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector 16-04-2014 |  Dat de jaarrekeningen van zorginstellingen straks niet worden goedgekeurd, heeft een voordeel. ‘Eindelijk komt op tafel hoe complex en onzeker het systeem is geworden’, zegt Rabobankier Michel van Schaik. »»
  Reacties: 2 reacties


  Huisartsenzorg = basiszorg

  Huisartsenzorg = basiszorg 16-04-2014 |  Basiszorg is de kern van het huisartsenvak, maar dreigt toch, mede door de ketenzorg, in het gedrang te komen. Ook in de bekostigingsvoorstellen van de NZa. Het dagelijks werk van de dokter moet in ere worden hersteld, vindt huisarts Marije Holtrop. »»
  Reacties: 7 reacties


  Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg

  Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg 16-04-2014 |  De vergrijzing en de diabetesexplosie wakkeren de vraag naar oogzorg aan. Maar de huisarts verwijst vooral, waardoor de tweede lijn wordt overspoeld. Anderhalvelijnszorg door een gespecialiseerde huisarts biedt een uitweg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Aan de slag met uitkomstindicatoren

  Aan de slag met uitkomstindicatoren 16-04-2014 |  Uitkomstindicatoren kunnen de zorg sterk verbeteren. Het behandelresultaat voor de patiënt is immers waar het om draait. Maar dan moeten alle partijen – artsen, patiënten, verzekeraars, ziekenhuizen én overheid – met deze indicatoren aan de slag gaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'DSM-5 is geen diagnostische bijbel'

  'DSM-5 is geen diagnostische bijbel' 16-04-2014 |  Psychiaters verwelkomen de nieuwe DSM, maar plaatsen wel zo hun kanttekeningen. ‘Wie geen DSM-label heeft, moet niet verstoken blijven van hulp. En omgekeerd geeft een DSM-label niet per se recht op hulp.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Afrika leert studenten veel over public health

  Afrika leert studenten veel over public health 16-04-2014 |  Gebrek aan preventie kost in Nederland jaarlijks tienduizenden levensjaren. Daarom behoren geneeskundestudenten óók opgeleid te worden in public health. De minor global health van het Erasmus MC geeft goed inzicht in de effecten van de omgeving op gezondheid. »»
  Reacties: 2 reacties


  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente

  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente 09-04-2014 |  Naar nu pas blijkt kwamen in de periode 2000 tot 2012 in de regio Twente veel meer recidieven voor bij vrouwen met vulvacarcinoom. Een kwestie met consequenties voor de betrokken gynaecologen. »»


  Huisarts is het afvoerputje van de zorg

  Huisarts is het afvoerputje van de zorg 09-04-2014 |  Als huisarts Karen Konings opsomt wat er op een werkdag allemaal passeert, ontstaat het beeld van een afvoerputje. Veel taken die andere zorgverleners afwijzen schuiven zij door naar de eerste lijn. »»
  Reacties: 16 reacties


  Data verzamelen voor betere uitkomsten

  Data verzamelen voor betere uitkomsten 09-04-2014 |  Zestien jaar geleden zag kno-arts Henk Blom de mensen wel eens glazig kijken als hij vertelde waar hij mee bezig was, maar inmiddels is er veel enthousiasme voor de door hem ontwikkelde kwaliteitsmodule. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ook zorgverlener heeft zorg nodig

  Ook zorgverlener heeft zorg nodig 09-04-2014 |  De zorg voor patiënten met ALS valt ook de zorgverleners zelf zwaar. In intervisiebijeenkomsten houden de zorgverleners bij elkaar de vinger aan de pols. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een goede maatschap, een goede specialist

  Een goede maatschap, een goede specialist 09-04-2014 |   »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiënt heeft recht op álle informatie

  Patiënt heeft recht op álle informatie 09-04-2014 |  Als je patiënten serieus wilt laten meebeslissen over behandelopties, dan moeten ze over harde uitkomstcijfers beschikken. Zowel over de voordelen als de nadelen van een behandeling. »»
  Reacties: 2 reacties


  Radioactieve besmetting: stel dát

  Radioactieve besmetting: stel dát 02-04-2014 |  Na de nucleaire top in Den Haag lijkt de nucleaire veiligheid weer een stukje vergroot. Maar wat als er toch iets misgaat? Vier (stralings)deskundigen geven een overzicht van de beschikbare middelen en behandelingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Behandel ‘stemmen horen’ en niet ‘schizofrenie’

  Behandel ‘stemmen horen’ en niet ‘schizofrenie’ 02-04-2014 |  Schizofrenie is een hypothetisch begrip; dat maakt het lastig om adequate hulp te bieden. Een symptoom als stemmen horen is echter goed te behandelen. Een pleidooi voor een pragmatische aanpak. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verstandelijk gehandicapt en terminaal

  Verstandelijk gehandicapt en terminaal 02-04-2014 |  Marijke Tonino is een arts die verstandelijk gehandicapten bijstaat als het levenseinde zich aandient. Een reportage over een bijzonder specialisme. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Regiomaatschap biedt wél voordelen

  Regiomaatschap biedt wél voordelen 02-04-2014 |  Minister Schippers plaatst het vormen van regiomaatschappen in een kwaad daglicht. Onterecht, want er zitten wel degelijk voordelen aan, voor artsen en voor patiënten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Concentratie verbetert CVA-zorg wel degelijk

  Concentratie verbetert CVA-zorg wel degelijk 02-04-2014 |  Een onderzoek in de drie noordelijke provincies weerlegt de recente pleidooien tegen het concentreren van CVA-zorg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Minder medicijnen in de laatste levensfase

  Minder medicijnen in de laatste levensfase 02-04-2014 |  Overbodige behandelingen aan het eind van het leven moeten vermeden worden, zeggen arts-onderzoeker Eric Geijteman e.a. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut

  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut 02-04-2014 |  Het idee achter Zorginstituut Nederland wordt alom onderschreven, maar er zijn ook zorgen: ‘Richtlijnen die erg op de praktijk gericht zijn registerproof maken, is enorm kostbaar en voegt weinig toe.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dotterkwaliteit lastig te vergelijken

  Dotterkwaliteit lastig te vergelijken 26-03-2014 |  Het dotteren wint veel terrein, onder meer bij acute hartinfarcten. Maar er is intussen weinig publiekelijk bekend over de kwaliteitsverschillen tussen hartcentra bij deze risicovolle ingreep. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Step Down Unit reduceert heropnames ic

  Step Down Unit reduceert heropnames ic 26-03-2014 |  De stap van ic naar verpleegafdeling is voor veel patiënten te groot. Een Step Down Unit kan de kloof overbruggen en het aantal heropnames verminderen, is de ervaring in ziekenhuis Tergooi. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Post-ic-syndroom wordt niet herkend

  Post-ic-syndroom wordt niet herkend 26-03-2014 |  Talloze patiënten houden na een opname op de intensive care klachten, vaak met verergering twee jaar na ontslag. Probleem is dat dan niet meer de relatie gelegd wordt met de inmiddels lang geleden ic-opname. »»
  Reacties: 4 reacties


  Handchirurgie is een vak apart

  Handchirurgie is een vak apart 26-03-2014 |  De ontwikkelingen in de handchirurgie hebben een hoge vlucht genomen. Daarom is het eigenlijk niet meer verantwoord om dit specifieke vakgebied er zomaar ‘bij’ te doen. Erkenning als specialisme zou de kwaliteit van diagnostiek en behandeling ten goede komen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Een dokter is niet immuun

  Een dokter is niet immuun 26-03-2014 |  Een huisarts raakt tot haar eigen verbazing via een patiënt besmet met mazelen. Dat heeft grote en ingrijpende gevolgen voor haar en haar omgeving. Het wordt een aangrijpende, maar leerzame ervaring. »»
  Reacties: 1 reactie


  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'

  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?' 26-03-2014 |  Een nieuwe voedingshype domineert het nieuws: superfoods. Menig arts zal het – terecht – als onzin afdoen en overgaan tot de orde van de dag. Maar, zegt emeritus hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde Jaap van Binsbergen, ‘ik zou wél doorvragen als een patiënt zo’n modedieet volgt’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Meer medicatiefouten door slechte software

  Meer medicatiefouten door slechte software 26-03-2014 |  Sinds januari van dit jaar mogen artsen alleen nog elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Dit om veilig gebruik te waarborgen. Maar de software daarvoor zit zo slecht in elkaar dat het juist medicatiefouten bevordert, laat anesthesioloog Charles Nyst zien. »»
  Reacties: 1 reactie


  E-consult via Constamed ter discussie

  E-consult via Constamed ter discussie 19-03-2014 |  De lancering van een site waar patiënten aan willekeurige huisartsen vragen kunnen stellen, zorgt voor beroering. ‘Zie het als een pilot om uit te vissen wat patiënten willen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen in de knoop zonder tolkenvergoeding

  Artsen in de knoop zonder tolkenvergoeding 19-03-2014 |  Artsen mogen nog maar mondjesmaat gebruikmaken van een tolk. Een nieuwe veldnorm moet hen helpen beslissen wanneer wel en wanneer niet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Durf sorry te zeggen na medische misser

  Durf sorry te zeggen na medische misser 19-03-2014 |  Als er in de behandeling van een patiënt iets misgaat, kan de arts door zijn gedrag langetermijngevolgen beperken. Excuses maken staat centraal, maar ook empathie tonen, uitleggen en erkennen zijn essentieel. »»
  Reacties: 3 reacties


  Stap voor stap samen beslissen

  Stap voor stap samen beslissen 19-03-2014 |  Met een helder stappenplan en een zorgvuldige voorbereiding is ook bij complexe patiënten gezamenlijke besluitvorming over de behandeling mogelijk. »»
  Reacties: 2 reacties


  Lijden aan het leven is uitzichtloos genoeg

  Lijden aan het leven is uitzichtloos genoeg 19-03-2014 |  Hulp bij levensbeëindiging mag wat de KNMG betreft alleen als het lijden (ook) een medische grondslag heeft. Volgens SCEN-arts Sytske van der Meer is dat een onnodig zwaar keurslijf. Met reacties van de KNMG en de toetsingscommissies. »»
  Reacties: 13 reacties


  Daar doe je het voor - Tropenarts in Congo

  Daar doe je het voor - Tropenarts in Congo 18-03-2014 |  4 uur ’s nachts, de telefoon gaat: ‘Docteur, we hebben een vrouw van 15 ontvangen met eclampsie.’ Ik spring uit bed, trek kleren aan en ren naar het ziekenhuis. Op de vloer van de verloskamer ligt een meisje op een brancard met een rochelende ademhaling en een hoogzwangere buik. »»
  Reacties: 3 reacties


  Tijdstip van overlijden is preciezer te bepalen

  Tijdstip van overlijden is preciezer te bepalen 12-03-2014 |  Om het tijdstip van overlijden te bepalen worden meestal globale methoden gebruikt. Dat kan veel nauwkeuriger, betogen Tristan Krap en Wilma Duijst van het Kenniscentrum forensische geneeskunde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Een alternatief voor het LSP

  Een alternatief voor het LSP 12-03-2014 |  Het Landelijk Schakelpunt kan de veiligheid van medische gegevens niet garanderen. VPHuisartsen stelt een systeem voor waarbij toestemming voor inzage en gebruik per keer en per werkplek wordt georganiseerd. Dat is veilig en technisch op korte termijn haalbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg

  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg 12-03-2014 |  Prostitutie, hondenbelasting en nieuwe wegen – dat zijn de belangrijkste thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over de nieuwe sociale taken op het gebied van zorg tasten veel gemeenten nog in het duister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De buitenpoli is lucratief

  De buitenpoli is lucratief 12-03-2014 |  Een polikliniek buiten het ziekenhuis brengt de zorg dichter bij de patiënt, maar vergroot ook het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en daardoor de omzet. Niet voor niks dus, dat steeds meer ziekenhuizen hiervoor kiezen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Specialisten Radboud besparen simpel kosten

  Specialisten Radboud besparen simpel kosten 12-03-2014 |  Nu het veld wordt geacht mee te denken over kostenbesparingen in de zorg, hebben internisten van het Radboudumc dat op een heel eigen manier gedaan. Zij kwamen daarbij relatief eenvoudig tot flinke bezuinigingen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verenso-voorzitter Nieuwenhuizen: ‘Angst voor ouderdom, willen we dat?’

  Verenso-voorzitter Nieuwenhuizen: ‘Angst voor ouderdom, willen we dat?’ 11-03-2014 |  Verenso heeft een zonnige nieuwe voorzitter. Specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen is trots op haar vak en optimistisch over de toekomst ervan. Ze fronst alleen als de afbraak van de intramurale ouderenzorg ter sprake komt. ‘Het gaat niet ineens thuis wél, alleen maar omdat de politiek dat wil.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Betere specialisten door loopbaanbegeleiding

  Betere specialisten door loopbaanbegeleiding 05-03-2014 |  Doordat de schijnwerpers zijn gericht op een paar disfunctionerende specialisten, staat de meerderheid van goed functionerende collega’s in de schaduw. Santeon wil juist deze specialisten stimuleren middels loopbaanbegeleiding. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Latex handschoenen schaden de gezondheid

  Latex handschoenen schaden de gezondheid 05-03-2014 |  Dat latex handschoenen huidirritaties en allergische reacties kunnen veroorzaken is bekend. Minder bekend is dat bij de productie van deze handschoenen restproducten achterblijven die kanker kunnen verwekken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Alzheimer is een mythe’

  ‘Alzheimer is een mythe’ 05-03-2014 |  Dé ziekte van Alzheimer bestaat niet, roept de Amerikaanse hoogleraar Peter Whitehouse al enige jaren. ‘Veel onderzoekers weten dat ook wel, maar ze geven het publiekelijk niet toe.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  De ontastbare waarde van een praktijk

  De ontastbare waarde van een praktijk 05-03-2014 |  Het wordt steeds normaler om bij het overnemen van een huisartsenpraktijk goodwill te betalen. Een schimmig fenomeen, waar je niet onderuit lijkt te kunnen komen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Snel meer kwaliteit door clinical audit

  Snel meer kwaliteit door clinical audit 05-03-2014 |  Het UMCG leidt aiossen interne op tot concrete kwaliteitsverbeteraars. Hoofdinstrument is de clinical audit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kaf en het koren van behandelingen

  Het kaf en het koren van behandelingen 05-03-2014 |  Praktijkvariatie indammen is een klus. Behalve artsen moeten ook zorgverzekeraars en patiënten meedoen. En er moet geld op tafel. »»
  Reacties: 2 reacties


  Het schakeljaar uit de mottenballen

  Het schakeljaar uit de mottenballen 26-02-2014 |  Geneeskundestudenten kunnen het laatste jaar van hun opleiding benutten om alvast kennis te maken met hun latere specialisme. Op die manier kan de vervolgopleiding korter. Een dergelijk schakeljaar vereist voorbereiding en aanpassing op velerlei gebied. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialist blijft ook in 2015 ondernemer

  Specialist blijft ook in 2015 ondernemer 26-02-2014 |  Vanaf 2015 declareren specialisten áán het ziekenhuis, en niet meer via het ziekenhuis. De vrees dat dat gevolgen heeft voor hun fiscaal ondernemerschap is echter onnodig, zegt belastingadviseur Marco van Ravesteyn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Inzet AED nog niet optimaal

  Inzet AED nog niet optimaal 26-02-2014 |  Door de uitgebreide beschikbaarheid van AED’s, worden veel patiënten al gedefibrilleerd voordat de ambulance arriveert. Maar soms weet de behandelend arts in het ziekenhuis daar niet van en dat gaat ten koste van de behandeling. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald

  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald 26-02-2014 |  Vorige week bracht de NZa een advies uit over de manier waarop vanaf 2015 de eerstelijnszorg zal worden bekostigd. Journalist Henk Maassen peilde de reacties op de plannen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Even coherent worden’

  ‘Even coherent worden’ 26-02-2014 |  Om de toenemende werkstress het hoofd te bieden, zijn er speciale workshops voor dokters en verpleegkundigen. Zoeken naar innerlijke balans staat voorop. Voor sommigen een eyeopener, voor anderen ‘wat aan de zweverige kant’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Terminale patiënten vertekenen ziekenhuissterfte

  Terminale patiënten vertekenen ziekenhuissterfte 19-02-2014 |  Sterftecijfers van ziekenhuizen worden sterk beïnvloed doordat veel patiënten al bij opname terminaal of preterminaal zijn, zeggen specialisten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, die hier onderzoek naar hebben gedaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Coassistent houdt opleiders spiegel voor

  Coassistent houdt opleiders spiegel voor 19-02-2014 |  Specialisten en aiossen beoordelen coassistenten. Maar op de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Radboudumc gebeurt het ook andersom. Met verrassende resultaten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Declaratierecht weg, specialisten vol vragen

  Declaratierecht weg, specialisten vol vragen 19-02-2014 |  Specialisten die niet in dienstverband willen werken als in 2015 het declaratierecht verdwijnt, hebben nog heel wat werk te verzetten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Beetje meer vrouw na genitale reconstructie

  19-02-2014 |  Nederland doet er alles aan om meisjes te beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking. Maar zorgen we ook goed voor vrouwen die al besneden zijn? Het kan beter, denkt een groep specialisten. Door minder te oordelen en de mogelijkheid te bieden de mutilatie ongedaan te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dilemma’s rond orgaankweek

  19-02-2014 |  Kweken van menselijke organen in dieren is een veelbelovende toepassing van stamceltechnologie die echter ook ethische vragen oproept. De meeste mensen staan ambivalent, maar niet bij voorbaat afwijzend tegenover deze mogelijke nieuwe bron van transplan-tatieorganen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geheime hiv-moeder brengt arts in benarde positie

  19-02-2014 |  Zwangerschappen bij hiv-positieve moeders komen ook in Nederland veel voor. Soms is de vader van het kind niet op de hoogte van de besmetting. Dat leidt tot lastige dilemma’s voor behandelend artsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts

  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts 19-02-2014 |  Een uitgelekte SER-notitie suggereert dat de bedrijfsgezondheidszorg op zijn kop gaat. ‘Voorbarige conclusie’, luidt de officiële reactie, maar daarmee is de kous niet af. De toekomst van de bedrijfsartsen blijkt inzet van een spannend potje polderen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Vervolgd en vernietigd

  Vervolgd en vernietigd 12-02-2014 |  In nazi-Duitsland werden psychiatrische patiënten en verstandelijk beperkte mensen op grote schaal gesteriliseerd en gedood. Daders en slachtoffers krijgen namen en gezichten op een tentoonstelling in Berlijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  DES-dochters verdienen nog volop aandacht

  DES-dochters verdienen nog volop aandacht 12-02-2014 |  Duizenden vrouwen ondervinden nog steeds de gevolgen van vroegere blootstelling aan het DES-hormoon. Het protocol om deze patiënten te screenen dateerde van 1992. Nieuwe inzichten hebben inmiddels tot een herziening geleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bedrijfsartsen scholen zelf nieuwe collega’s

  Bedrijfsartsen scholen zelf nieuwe collega’s 12-02-2014 |  Nu de traditionele opleiders in zwaar weer verkeren, heeft een aantal zelfstandige bedrijfsartsen het heft in eigen hand genomen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Verplicht de registratie van donorwensen

  Verplicht de registratie van donorwensen 12-02-2014 |  Het tekort aan orgaandonoren vergt actie. Aios Alex Gosselt presenteert een registratiesysteem waarbij kiezen de enige optie is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag

  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag 12-02-2014 |  De plannen van Zorgverzekeraars Nederland om het aantal SEH-afdelingen flink te saneren, valt niet goed bij de ziekenhuizen. Vooral de toekomstige CVA-zorg maakt bezorgde reacties los. »»
  Reacties: 3 reacties


  Arbeidsmarktmonitor 2013-4: Donkere wolken boven de arbeidsmarkt

  Arbeidsmarktmonitor 2013-4: Donkere wolken boven de arbeidsmarkt 12-02-2014 |  Een artsenopleiding betekent allang geen garantie meer op werk. Voor vele jonge klaren een somber vooruitzicht. Maar niet in alle sectoren is het werk schaars. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Wie zet de pacemaker uit?

  11-02-2014 |  Een man verzoekt, kort na overlijden van zijn vrouw, om zijn pacemaker uit te zetten. Hoe reageert u op dit verzoek? Lees het verhaal en reageer »»
  Reacties: 15 reacties


  UMCU verbetert zorg na kanker

  UMCU verbetert zorg na kanker 05-02-2014 |  Het programma Follow-up 3.0 maakt de zorg na oncologische behandelingen een stuk sneller en doelmatiger. Beter voor het ziekenhuis en aangenamer voor de patiënt, vertellen Utrechtse kankerdeskundigen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Duurzame zorg in Maastricht

  Duurzame zorg in Maastricht 05-02-2014 |  Onder de naam Blauwe zorg ondersteunen specialisten uit het ziekenhuis huisartsen in de regio Maastricht bij het leveren van duurzame zorg, dicht bij de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuw ggz-beleid gevaar voor de toekomst

  Nieuw ggz-beleid gevaar voor de toekomst 05-02-2014 |  Behandeling door een psychotherapeut wordt voortaan alleen nog vergoed als er een DSM-diagnose gesteld is. Het classificatie-systeem wordt daarmee voor verkeerde doeleinden gebruikt. »»
  Reacties: 4 reacties


  Voorschrijfbeleid ziekenhuizen bron van verspilling

  Voorschrijfbeleid ziekenhuizen bron van verspilling 05-02-2014 |  Ziekenhuis Gelderse Vallei schreef relatief veel merkstatines voor. Door deze waar mogelijk te vervangen door generieke statines is een forse besparing mogelijk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet alleen Ranbaxy komt uit India

  Niet alleen Ranbaxy komt uit India 05-02-2014 |  Commotie over de productie van geneesmiddelen en grondstoffen in de Indiase fabriek van Ranbaxy. Heleen Croonen zocht uit hoe het staat met de betrouwbaarheid van medicijnen uit niet-westerse landen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Interview Machteld Huber: ‘Het vermogen om zelf de regie te voeren’

  Interview Machteld Huber: ‘Het vermogen om zelf de regie te voeren’ 05-02-2014 |  Iedere arts is er elke dag mee bezig, maar wat is het nu eigenlijk precies gezondheid? Arts en onderzoeker Machteld Huber maakte er haar levenswerk van om die vraag te beantwoorden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Indicatoren: wat telt is de uitkomst

  04-02-2014 |  Santeon, het landelijke samenwerkingsverband van zes topklinische ziekenhuizen, ontwikkelde uitkomstindicatoren voor longkanker en prostaatkanker en toetste deze retrospectief. Dat leverde leerzame inzichten op, vertellen longarts Schramel en uroloog Van Basten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep

  Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep 29-01-2014 |  Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft veel werk verricht en resultaten bereikt. Maar de groep die weinig of niets meer zelf kan, wordt structureel vergeten, vindt specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Raymond Koopmans. »»
  Reacties: 3 reacties


  Politie start pilot oncologische revalidatie

  Politie start pilot oncologische revalidatie 29-01-2014 |  Een speciaal arbeidsrevalidatieprogramma voor politiemedewerkers in Amsterdam en Rotterdam Rijnmond is erop gericht om personeel dat kanker krijgt weer snel aan het werk te helpen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kwetsbare ouderen opsporen loont

  Kwetsbare ouderen opsporen loont 29-01-2014 |  Het Rotterdamse Gezondheidscentrum Ommoord heeft veel ouderen als patiënt. Om in kaart te brengen wie van hen wellicht extra zorg nodig hadden, screende een verpleegkundige ouderenzorg de patiëntenpopulatie boven de 75 jaar. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vijf vragen over borstkankerscreening

  Vijf vragen over borstkankerscreening 29-01-2014 |  Bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft wel degelijk nut, concludeert de Gezondheidsraad. Hoe zit dat precies? Henk Maassen beschrijft ontwikkelingen en feiten over borstkanker en preventieve screening. »»
  Reacties: 1 reactie


  Interview Ivan Wolffers: Op ontdekkingsreis door de zorg

  Interview Ivan Wolffers: Op ontdekkingsreis door de zorg 29-01-2014 |  31 januari verschijnt Kanker en smileys, een bundeling van vier jaar MC-columns door arts, schrijver en kankerpatiënt Ivan Wolffers. Lieke de Kwant sprak met deze ‘meester in milde kritiek’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niet elke specialist hoeft te promoveren

  Niet elke specialist hoeft te promoveren 29-01-2014 |  Promoveren vergroot de kans van jonge artsen op een opleidingsplek. Maar waarom eigenlijk, vraagt De Jonge Orde zich af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Circumcisiekamp - Arts in Zuid-Afrika

  Circumcisiekamp - Arts in Zuid-Afrika 28-01-2014 |  Daar waar Nederlandse jongens op voetbal- of zeilkamp gaan, gaan ze in ruraal Zuid-Afrika naar een circumcisiekamp. Jongens tussen de 15 en 18 jaar oud worden opgehaald van school en ingeladen achter in een pick-uptruck. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Crowdfunding door innoverende dokters

  Crowdfunding door innoverende dokters 22-01-2014 |  Het duurt vaak lang voordat medische innovaties daadwerkelijk op de markt komen. Financiering is lastig, maar ook het vinden van de juiste partners. Crowdfunding kan helpen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen

  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen 22-01-2014 |  De wetenschappelijke schuinsmarcheerderij van Don Poldermans brengt het advies over het toedienen van bètablokkers rond hartoperaties aan het wankelen. Cardiologen en anesthesiologen beraden zich op de gevolgen hiervan. »»
  Reacties: 3 reacties


  Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos

  Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos 22-01-2014 |  De oordelen van websites waar patiënten hun dokter kunnen beoordelen zijn volstrekt onbetrouwbaar, stellen twee medisch specialisten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Manuele therapie is kwakzalverij

  Manuele therapie is kwakzalverij 22-01-2014 |  Manuele geneeskunde is geleidelijk salonfähig geworden en voor de oppervlakkige toeschouwer ontdaan van haar alternatieve status. Volgens Cees Renckens echter totaal onterecht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Doodswens verdwaald in SCEN-labyrint

  Doodswens verdwaald in SCEN-labyrint 22-01-2014 |  Een psychotische vrouw heeft een doodswens. Vier consulenten kunnen het lang niet eens worden over het honoreren van dit bijzondere euthanasieverzoek. Pas na een jaar krijgt de vrouw wat ze wil. Een terugblik. »»
  Reacties: 3 reacties


  Leer studenten bijwerkingen herkennen

  Leer studenten bijwerkingen herkennen 22-01-2014 |  Om veilig geneesmiddelen voor te schrijven moet de dokter fingerspitzengefühl voor bijwerkingen hebben. Twee geneeskundefaculteiten hebben daarom het curriculum aangepast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen moeten zich niet lenen voor asielbeleid

  Artsen moeten zich niet lenen voor asielbeleid 22-01-2014 |  IND-artsen geven adviezen die niet stoelen op feiten en de artsen zijn niet aanspreekbaar. Specialisten van de Reinier de Graaf Groep roepen de KNMG op tot maatregelen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Bloeddonatie: ideëel of commercieel?

  Bloeddonatie: ideëel of commercieel? 15-01-2014 |  Bij de handel in bloedproducten is Sanquin veroordeeld tot een ongelijke concurrentiestrijd. Daarom wil ze Europese afspraken om deze markt te beschermen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Patiëntenportaal werkt niet vanzelf

  Patiëntenportaal werkt niet vanzelf 15-01-2014 |  Verschillende zorggroepen hebben inmiddels een prachtig elektronisch zorgportaal, maar het gebruik ervan valt tegen. Dat komt omdat de beoogde gebruikers nauwelijks betrokken zijn bij de totstandkoming, stelt kenniscentrum Vilans. »»
  Reacties: 2 reacties


  Weg met de wilsverklaring

  Weg met de wilsverklaring 15-01-2014 |  Er ligt een voorstel op tafel om de geldigheidsduur van de schriftelijke wilsverklaring te beperken tot twee jaar. SCEN-arts Ed Kenter heeft daar twijfels bij; de grenzen aan euthanasie blijven altijd grijze gebieden. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’

  ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’ 15-01-2014 |  Als het ambulancepersoneel een spoedpatiënt overdraagt aan het team op de SEH kan er van alles misgaan. In Utrecht wordt het proces gestroomlijnd door samen te oefenen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Wet BIG moet worden opgefrist

  Wet BIG moet worden opgefrist 15-01-2014 |  De Wet BIG is niet ongeschonden door z’n tweede apk-keuring gekomen. Hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons, die meedeed aan de evaluatie van deze wet, licht de bevindingen toe. »»
  Reacties: 1 reactie


  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie

  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie 15-01-2014 |  Het Antoni van Leeuwenhoek zocht samenwerking met een umc en vond die verrassend genoeg niet in Amsterdam maar in Utrecht, omdat de Amsterdamse umc’s niet wilden meewerken aan disciplineoverstijgende oncologische zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Van robotchirurgie valt veel te leren

  Van robotchirurgie valt veel te leren 08-01-2014 |  Robotchirurgie staat ter discussie omdat het duur is en (nog) geen bewezen meerwaarde heeft. Beperk deze innovatie daarom tot de academische setting, waar de betekenis van robotica nader kan worden onderzocht, zeggen bestuursvoorzitter Guy Peeters en chirurg Jos Maessen van Maastricht UMC+. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Strijder tegen dronken kinderen wint slag

  Strijder tegen dronken kinderen wint slag 08-01-2014 |  Dé protagonist in de strijd tegen alcohol drinkende kinderen is kinderarts Nico van der Lely. De nieuwe Drank- en Horecawet is een belangrijke victorie, maar nog niet het eindpunt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Rudi Westendorp: ‘Gezond oud worden bestaat niet’

  Rudi Westendorp: ‘Gezond oud worden bestaat niet’ 08-01-2014 |  Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp wil geen sombere verhalen over de ouderdom meer ophangen. Vitaal zijn, daar gaat het om. En die vitaliteit zit van binnen, ‘of je nou kunt lopen of niet.’ Een vraaggesprek. »»
  Reacties: 3 reacties


  Concentratie CVA-zorg negeert risico op vergissing

  Concentratie CVA-zorg negeert risico op vergissing 08-01-2014 |  Het voorstel van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tot volumecriteria en centralisatie in de CVA-zorg, stuitte en stuit op nogal wat weerstand. Twee eerder gepubliceerde artikelen en een nieuwe bijdrage deze week getuigen daarvan. ZN reageert. »»
  Reacties: 2 reacties


  VWS heeft fooi over voor antirookbeleid

  VWS heeft fooi over voor antirookbeleid 08-01-2014 |  De manier waarop de Nederlandse overheid het roken ontmoedigt, is ronduit teleurstellend. De prijs van een pakje sigaretten opdrijven naar 17 euro, dat zet pas zoden aan de dijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat

  Infectiepreventie in ziekenhuizen onder de maat 19-12-2013 |  Onderzoek van de inspectie toont aan dat de infectiepreventie in veel ziekenhuizen te wensen overlaat. Zo wordt het dragen van horloges en sieraden nog heel vaak getolereerd. Onbegrijpelijk, vindt inspecteur Merel Langelaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Fotoreportage: Gekoesterd beeld

  18-12-2013 |  Het uitzicht uit het raam, sporen in de sneeuw. ‘Gewone’ beelden krijgen een andere waarde voor wie geleidelijk blind wordt. Fotograaf Rein Jelle Terpstra legde ze vast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geheugengadgets

  18-12-2013 |   »»
  Reacties: 2 reacties


  Leren te vergeten

  18-12-2013 |  Een traumatische gebeurtenis blijft jarenlang letterlijk in het geheugen gegrift. Therapie kan de angst voor de dramatische beelden verzachten of zelfs doen verdwijnen, maar de beelden zélf blijven in de hersenen opgeslagen. Nog wel, want in de verre toekomst zijn ze wellicht rigoureus te wissen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  5 vragen over het geheugen

  5 vragen over het geheugen 18-12-2013 |  Hoewel neurowetenschappers er al decennialang hun tanden in zetten, blijft het geheugen lastig te ontrafelen. Waar zit het in ons brein? En hoeveel terabytes passen er eigenlijk in? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Stampen hoeft niet meer

  Stampen hoeft niet meer 18-12-2013 |  Iedereen kan goed onthouden, beweren geheugengoeroes. Als je de juiste technieken maar kent. En goed nieuws voor de geneeskundestudent: zelfs anatomie leren kan zonder te stampen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Douwe Draaisma: 'Het geheugen is een dampend regenwoud'

  Douwe Draaisma: 'Het geheugen is een dampend regenwoud' 17-12-2013 |  Een voorval in het nu kan een herinnering in een ander perspectief zetten en daarmee de herinnering ook letterlijk veranderen, zegt psycholoog en geheugendeskundige professor Douwe Draaisma. ‘Herinneren en vergeten liggen dichter bij elkaar dan we denken.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Pauline Meurs: ‘Patiënten bij palliatieve zorg niet in onzekerheid laten’

  Pauline Meurs: ‘Patiënten bij palliatieve zorg niet in onzekerheid laten’ 11-12-2013 |  Vorige week presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport naar de misstanden bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Volgens OVV-raadslid Pauline Meurs ‘kan iedereen hiervan leren.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak sterftecijfer ic's niet openbaar

  Maak sterftecijfer ic's niet openbaar 11-12-2013 |  Onder druk van zorgverzekeraars en de publieke opinie wil de stichting Nederlandse Intensive Care Evaluatie (NICE) sterftecijfers bekendmaken. Heel onverstandig, vindt intensivist Peter Bijlstra, want deze schijnbare transparantie kan leiden tot geleur met patiënten. »»
  Reacties: 3 reacties


  ‘Palliatieve sedatie is geen confectie’

  ‘Palliatieve sedatie is geen confectie’ 10-12-2013 |  Huisartsen zijn goede volgers van de richtlijn Palliatieve sedatie, zo blijkt uit onderzoek van Medisch Contact en de NCRV. Dat één op de tien wel eens méér medicatie voorschrijft dan de richtlijn aanraadt, is daar niet mee in tegenspraak. Soms vraagt de situatie om stevig ingrijpen »»
  Reacties: 2 reacties


  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut

  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut 09-12-2013 |  De leden van de Eerste Kamer zien het nut van het Kwaliteitsinstituut dat waakt over de kwaliteit van de zorg. Maar ze vrezen dat het een tandeloze tijger is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Winstuitkering ziekenhuizen komt eraan

  Winstuitkering ziekenhuizen komt eraan 05-12-2013 |  De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de vraag of, en onder welke voorwaarden ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra winst aan private financiers mogen uitkeren. Aan het wetsvoorstel zitten echter nog wel een paar haken en ogen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  NVVG-voorzitter Jim Faas: 'De Wajong is zinloos overheidsgeweld'

  NVVG-voorzitter Jim Faas: 'De Wajong is zinloos overheidsgeweld' 04-12-2013 |  Interview Verkeerd overheidsbeleid is NVVG-voorzitter Jim Faas een doorn in het oog: ‘Het kost veel geld en het levert een hoop ellende op. Hopeloos!’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Verhaal gestopte longarts maakt veel los

  Verhaal gestopte longarts maakt veel los 04-12-2013 |  Mariska Koster, die het zware vak van longarts te belastend vond, riep op om artsen beter emotioneel te ondersteunen. MC-journalist Sophie Broersen ging na wat er al bestaat. »»
  Reacties: 4 reacties


  Te veel onnodig onderzoek in tweede lijn

  Te veel onnodig onderzoek in tweede lijn 04-12-2013 |  Reumatologen vragen vaak ten onrechte röntgen- en labdiagnostiek aan, ontdekten arts-onderzoeker Nienke Lesuis en collega’s. Dat komt onder meer door systematische denkfouten. »»
  Reacties: 5 reacties


  Samen strijden voor betere leefstijl

  Samen strijden voor betere leefstijl 04-12-2013 |  De bevordering van gezond gedrag is een taak van alle maatschappelijke sectoren samen, niet alleen van de zorg, stellen Paul Habets en Pauline Terwijn. Noordoost-Overijssel geeft het goede voorbeeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Trial niet enige bron van wijsheid

  Trial niet enige bron van wijsheid 04-12-2013 |  Hoewel de randomized controlled trial (RCT) zeer waardevol is, kent die ook beperkingen, stellen Sietse Wieringa en Babette Rump. Ze brengen andere vormen van wetenschappelijk redeneren in herinnering, die ook tot ‘de waarheid’ kunnen leiden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Hiv-zorg kan via de huisarts

  Hiv-zorg kan via de huisarts 29-11-2013 |  Voor hiv-geïnfecteerden zijn er aparte voorzieningen in de tweede lijn. Maar het kan ook anders. Internist Kees Brinkman e.a. beschrijven hoe de huisarts een rol kan spelen in deze zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Smartphone draagt ziekten over

  Smartphone draagt ziekten over 27-11-2013 |  Meer dan de helft van de artsen en andere ziekenhuismedewerkers gebruikt een smartphone op het werk. Ontzettend handig, maar ook een belangrijke bron van ziekenhuisinfecties. »»
  Reacties: 7 reacties


  Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn

  Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn 27-11-2013 |  Om de kosten in de zorg te kunnen beheersen, moeten artsen wél weten wat die kosten zijn. Dat inzicht is er echter niet, ontdekten ze in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tijd om de prijskaartjes van aanvullend onderzoek en geneesmiddelen boven tafel te krijgen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vergelijk oncologische zorg regionaal

  Vergelijk oncologische zorg regionaal 27-11-2013 |  In het Zorgakkoord is de variabele beloning voor huisartsen geschrapt. Een grote praktijk met veel gezonde patiënten levert straks veel meer op dan een kleine praktijk met complexe patiënten. Dat kan niet de bedoeling zijn, stellen drie bezorgde huisartsen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beloon huisarts voor verkleinen praktijk

  Beloon huisarts voor verkleinen praktijk 27-11-2013 |  In het Zorgakkoord is de variabele beloning voor huisartsen geschrapt. Een grote praktijk met veel gezonde patiënten levert straks veel meer op dan een kleine praktijk met complexe patiënten. Dat kan niet de bedoeling zijn, stellen drie bezorgde huisartsen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Breng eenvoud terug in huisartsenzorg

  Breng eenvoud terug in huisartsenzorg 27-11-2013 |  Huisarts Nelleke Gruijters breekt een lans voor kleinschalige huisartsenzorg en meer aandacht voor de patiënt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht

  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht 27-11-2013 |  Onlangs meldde het Nivel dat het aantal patiënten dat te maken krijgt met vermijdbare schade, is gehalveerd ten opzichte van 2008. Een opvallend resultaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ook zeldzame ziekten verdienen zorgstandaard

  Ook zeldzame ziekten verdienen zorgstandaard 21-11-2013 |  Ondanks de geringe incidentie is het toch zinnig om voor zeldzame ziekten zorgstandaarden te ontwerpen, zeggen Ildikó Vajda en Marèl Segers. Want deze patiënten hebben net zoveel recht op goede zorg en inspraak als andere chronisch zieken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Angus Deaton - De illusie van de ontwikkelingshulp

  Angus Deaton - De illusie van de ontwikkelingshulp 20-11-2013 |  Ontwikkelingswerk baat niet en het schaadt wel. Dat vindt econoom Angus Deaton, die zichzelf niettemin beschouwt als een ‘gematigd optimist’. Een interview. »»
  Reacties: 7 reacties


  Huisarts Paul Giesen: ‘Uniforme protocollen spoedzorg hard nodig’

  Huisarts Paul Giesen: ‘Uniforme protocollen spoedzorg hard nodig’ 20-11-2013 |  Huisarts en onderzoeker Paul Giesen signaleert dat de spoedzorg in Nederland een allegaartje is. Hij spreekt erover op het NHG-congres van 22 november en Heleen Croonen voelde hem daarom aan de tand. »»
  Reacties: 2 reacties


  Specialisten samen in federatie

  Specialisten samen in federatie 20-11-2013 |  Straks vormen alle wetenschappelijke specialistenverenigingen, samen met de OMS, een federatie. ‘Een revolutie’, volgens OMS-voorzitter Frank de Grave. »»
  Reacties: 1 reactie


  Online inzage in eigen dossier werkt

  20-11-2013 |  De vrees van sommige artsen was dat online inzage in het medisch dossier veel vragen zou oproepen bij patiënten, maar in het Radboud universitair medisch centrum is dat niet gebeurd. Integendeel, de patiënten bezoeken nu beter voorbereid het spreekuur. »»
  Reacties: 1 reactie


  Het nut van onverwacht inspectiebezoek

  Het nut van onverwacht inspectiebezoek 20-11-2013 |  Bij een onaangekondigd bezoek in het Amphia Ziekenhuis telde de IGZ negen tekortkomingen op de ok en dreigde met sluiting als niet binnen vier weken orde op zaken was gesteld. Enkele nauw betrokkenen doen verslag van een intensieve maand. »»
  Reacties: 1 reactie


  Arts heeft eenzaam beroep

  Arts heeft eenzaam beroep 15-11-2013 |  Artsen die dagelijks met de dood te maken hebben, kunnen met hun emoties nergens heen. Dat breekt hen op. Mariska Koster, zelf mede om die reden gestopt als longarts, roept op tot professionele opvang. »»
  Reacties: 50 reacties


  IND-artsen: ‘Wij maken geen beleid’

  IND-artsen: ‘Wij maken geen beleid’ 13-11-2013 |  Eenieder die professioneel betrokken is bij het vreemdelingenbeleid, krijgt kritiek te verduren. Voor artsen die bij het Bureau Medische Advisering van de immigratiedienst IND werken is dat niet anders. Een gesprek met twee BMA-artsen, over hun werk en de kritiek daarop. »»
  Reacties: 5 reacties


  Weer vragen over ggz nieuwe stijl

  Weer vragen over ggz nieuwe stijl 13-11-2013 |  Nu de organisatie van de ggz op de schop gaat, vrezen huisartsen dat ze te maken gaan krijgen met complexe psychiatrie. Maar overhevelen ‘naar de eerste lijn’ is niet hetzelfde als ‘naar de huisarts’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klinische geriatrie? Nooit van gehoord

  Klinische geriatrie? Nooit van gehoord 13-11-2013 |  De klinische geriatrie komt nauwelijks in beeld bij de geneeskundestudenten. Op slechts twee faculteiten is het een verplicht coschap. Die onbekendheid maakt onbemind en dus kiezen weinig studenten voor dit specialisme. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De overdracht kan een stuk beter

  De overdracht kan een stuk beter 13-11-2013 |  Een goede dienstoverdracht bespaart tijd en voorkomt fouten bij de behandeling. Toch is er noch in de opleiding, noch in de praktijk veel aandacht voor. De Nederlandse Internisten Vereniging bracht de knelpunten in de huidige overdracht in kaart. Met een paar eenvoudige veranderingen valt veel te verbeteren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Elke boom zijn eigen breuk - Tanzania

  Elke boom zijn eigen breuk - Tanzania 13-11-2013 |  Aan het type breuk kan ik inmiddels zien uit welke boom de patiënt is gevallen. Mangobomen leiden typisch tot hersenschudding en gebroken armen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Korten op preventie? Niet doen!

  07-11-2013 |  Het aandeel van preventie in de totale uitgaven voor gezondheidszorg is flink gedaald de afgelopen jaren, en op preventieonderzoek wordt bezuinigd. Kortzichtig beleid, waardoor de burger onnodig gezondheid gaat mislopen. Hopelijk beseft de Tweede Kamer dat, te beginnen met de vaste Kamercommissie op 20 november. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?

  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen? 06-11-2013 |  Coassistenten leren dat ze hun mond moeten opendoen als hun opleider dingen doet die ogenschijnlijk niet door de beugel kunnen. Maar dat is niet altijd makkelijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Evaluatieonderzoek verzuipt in regelgeving

  Evaluatieonderzoek verzuipt in regelgeving 06-11-2013 |  Om kennis over de effectiviteit van medische interventies op te bouwen, is vergelijkend evaluatieonderzoek onontbeerlijk. Maar Europese én lokale regels maken dit onderzoek tot een onnodig langdurige en veel te kostbare onderneming. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gedrag co Tuitjenhorn stemt optimistisch

  Gedrag co Tuitjenhorn stemt optimistisch 05-11-2013 |  Het verslag van de coassistent die de zaak Tuitjenhorn aan het rollen bracht, geeft aanleiding tot optimisme, vindt voormalig onderwijscoördinator professioneel gedrag Myra van Zwieten. Het biedt een inkijkje in de leefwereld van een nieuwe generatie dokters die professionaliteit serieus neemt. »»
  Reacties: 19 reacties


  Arts-ondernemer Marcel Smolders: ‘Wij hebben vooral ambities op de ziekenhuismarkt’

  04-11-2013 |  Marcel Smolders van zorginvesteerder SJMG Health Investments popelt om een ziekenhuis over te nemen en om te vormen tot een zogenoemd doctors hospital. Maar de huidige ontwikkelingen op de zorgmarkt schrikken veel investeerders af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verzekeraar, investeer en breek niet af

  Verzekeraar, investeer en breek niet af 30-10-2013 |  Nu de vraag naar curatieve zorg onverwacht is afgenomen, zijn overheid en verzekeraars er als de kippen bij om bespaarde euro’s te incasseren. Dat is niet slim, stellen ziekenhuisbestuurders Bart Berden en Douwe Biesma. Verstandig investeren is beter. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’

  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’ 30-10-2013 |  De gang van zaken rond huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn wekte bij veel artsen woede en verontwaardiging. De openbaarmaking van het bevel van de IGZ heeft de reacties echter doen ombuigen: ‘Ontnuchterend.’ Toch blijft er ook begrip voor hun collega. »»
  Reacties: 7 reacties


  Richtlijnen met elkaar in strijd

  Richtlijnen met elkaar in strijd 30-10-2013 |  Soms staan verschillende richtlijnen op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een patiënt antistollingsmedicatie gebruikt en een operatie moet ondergaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oncologie haalt minimumnormen nog niet

  Oncologie haalt minimumnormen nog niet 30-10-2013 |  Met de komst van de oncologierichtlijnen van Soncos zou de kwaliteit van oncologische zorg moeten toenemen. Maar aan die normen wordt in menig ziekenhuis nog lang niet voldaan. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Te veel verschil in behandeling

  30-10-2013 |  Door de variatie tussen dokters terug te dringen, kunnen we jaarlijks ruim een miljard euro besparen aan zorgkosten, zeggen Bertien Dumas en Martijn Ludwig, adviseurs bij Deloitte. »»
  Reacties: 8 reacties


  Promoveren in de sloppen - Kenia

  Promoveren in de sloppen - Kenia 29-10-2013 |  Om half 12 ’s avonds gaat mijn mobiele telefoon af. Ik knip het licht van mijn bedlamp aan en kijk op het beeldscherm. Het is Mozes, mijn onderzoeksassistent in het veld. ‘Sorry dat ik je zo laat bel, maar Zacharia is een paar uur geleden neergestoken.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen kind ‘creëren’ met anonieme donoren

  Geen kind ‘creëren’ met anonieme donoren 23-10-2013 |  Een Spaanse fertiliteitskliniek creëert embryo’s uit ei- en zaadcellen van anonieme donoren en plaatst ze terug bij een Nederlandse draagmoeder. Vervolgens krijgen de gynaecologen van het Atrium Medisch Centrum haar op hun verloskundig spreekuur. De wensouders zijn zich van geen kwaad bewust. »»
  Reacties: 2 reacties


  Leren van Diane-35

  Leren van Diane-35 23-10-2013 |  Sterfgevallen door de Diane-35-pil, zonder melding bij het bijwerkingencentrum Lareb, zorgden begin dit jaar voor veel commotie. Lareb en NHG willen hier samen lering uit trekken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Feminisering specialisten zet door

  Feminisering specialisten zet door 23-10-2013 |  In de opleiding zijn vrouwen nu al in de meerderheid, dus het is slechts een kwestie van tijd dat dit ook onder medisch specialisten het geval is. Toch blijven sommige beroepsgroepen echte mannenbolwerken, signaleert Joris Meegdes van het Capaciteitsorgaan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Artsen herkennen muziekblessures niet

  Artsen herkennen muziekblessures niet 23-10-2013 |  Musiceren is topsport. En daar komen dus ook blessures bij voor. De muzikale context daarvan wordt echter vaak gemist. Revalidatiearts Kees-Hein Woldendorp vindt dat dokters hierin moeten worden bijgespijkerd. »»
  Reacties: 1 reactie


  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen

  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen 21-10-2013 |  Er wordt flink gesneden in de medische vervolgopleiding, maar minder dan eerder gepland. De aiossen zijn tevreden over het nieuwe akkoord. Ziekenhuizen leveren het meeste in. »»
  Reacties: 1 reactie


  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet

  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet 16-10-2013 |  Bijna iedereen is het erover eens dat de jeugdzorg hervormd moet worden. Toch oogst de nieuwe Jeugdwet veel kritiek. Zo vreest de LHV voor de onafhankelijke positie van de huisarts en ligt volgens de kinderombudsman ongelijke behandeling op de loer. »»
  Reacties: 4 reacties


  Artsen onmisbaar bij waarheidsvinding na incident

  Artsen onmisbaar bij waarheidsvinding na incident 16-10-2013 |  Na een medisch incident is het belangrijk om achteraf precies te achterhalen wat er is gebeurd, zodat er lessen uit kunnen worden getrokken. Maar juridische procedures staan het zoeken naar de waarheid soms in de weg. »»
  Reacties: 2 reacties


  Centralisatie CVA-zorg niet nodig

  Centralisatie CVA-zorg niet nodig 16-10-2013 |  Zorgverzekeraars Nederland pleit voor centralisatie van CVA-zorg. Onterecht, betogen deskundigen in ziekenhuis St Jansdal. Kwaliteitswinst kan minstens zo goed langs andere wegen worden bereikt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vergoeding duur middel vraagt breder fundament

  Vergoeding duur middel vraagt breder fundament 16-10-2013 |  Of een weesgeneesmiddel al dan niet wordt vergoed, hangt af van noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Maar in de praktijk blijken meer factoren een rol te spelen, waaronder morele. Daarom bepleiten deskundigen aan de Erasmus Universiteit een alternatief beoordelingsmodel. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Klein(er) ziekenhuis kan succesvol zijn

  Klein(er) ziekenhuis kan succesvol zijn 16-10-2013 |  Kleinere zelfstandige ziekenhuizen liggen onder vuur. Onterecht, vinden ze bij Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Bestuursvoorzitter Jacques Moors en voorzitter van de medische staf Michel Barnas over de geheimen van een succesvol klein ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Complicatieregistratie moet uniform zijn

  Complicatieregistratie moet uniform zijn 09-10-2013 |  Om vergelijkingen mogelijk te maken, moet complicatieregistratie overal op dezelfde manier plaatsvinden. De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde reikt hiervoor een aantal standaarddefinities aan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Help dokter, de zorg verzuipt!

  Help dokter, de zorg verzuipt! 09-10-2013 |  Politiek en verzekeraars bepalen steeds meer de inhoud van wat dokters mogen doen. Dit gaat ten koste van de primaire zorg, waarschuwen medisch specialisten Willem Oerlemans en Gerard Innemee. »»
  Reacties: 10 reacties


  Wachttijden terug van weggeweest

  Wachttijden terug van weggeweest 09-10-2013 |  Discussies over lange wachttijden zijn lange tijd niet gevoerd. Maar cijfers van de NOS wijzen erop dat de problematiek bij veel specialismen groot is. Joost Visser zocht uit hoe het nou precies zit. »»
  Reacties: 4 reacties


  Ratten sporen tbc op

  Ratten sporen tbc op 09-10-2013 |  Ze leveren goed werk af, zijn snel én goedkoop. Ratten blijken ideale ‘medewerkers’ als het gaat om het opsporen van de tuberculosebacterie. Een fotoreportage van innovatieve lowbudgetdiagnostiek in Afrika. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts en buurtsport moeten samenwerken

  Huisarts en buurtsport moeten samenwerken 09-10-2013 |  Sportbeoefening werkt preventief en huisartsen zouden dat dan ook meer kunnen stimuleren bij hun patiënten. Het Nivel deed daarom onderzoek naar de mogelijkheden van betere samenwerking tussen huisartsen en aanbieders van beweegactiviteiten in de buurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zelfmanagement op maat

  Zelfmanagement op maat 09-10-2013 |  Een zelfmanagementprogramma dat goed werkt bij de ene patiënt, is niet automatisch geschikt voor de andere. Zorggroep DOH in Eindhoven ontwikkelde daarom een meetinstrument dat het succes van zelfmanagement voorspelt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bernard Kouchner: ‘Ik ben een activistische pessimist’

  Bernard Kouchner: ‘Ik ben een activistische pessimist’ 02-10-2013 |  Bernard Kouchner is een Franse arts, politicus en vooral activist. Partijdoctrines zijn niet aan hem besteed. Wat telt is dat het recht op gezondheidszorg een mensenrecht is. ‘Geneeskunde is actie’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Maak tumornetwerken tussen ziekenhuizen

  02-10-2013 |  Voor optimale oncologische zorg zijn ziekenhuisoverstijgende tumornetwerken nodig, meent Integraal Kankercentrum Nederland IKNL. Directeur Jansen-Landheer legt uit waarom dat zo is en hoe je dat het beste kunt organiseren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tuchtzaak verloskundigen grote misser

  Tuchtzaak verloskundigen grote misser 02-10-2013 |  Deze zomer werden twee verloskundigen berispt, en een doorgehaald in het BIG-register, omdat zij vrouwen thuis bijstonden in een risicobevalling. Een treurige uitspraak, die mensen feitelijk in de steek laat, vindt hoogleraar Elselijn Kingma. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kostenstijging ggz wordt overdreven

  Kostenstijging ggz wordt overdreven 02-10-2013 |  Het idee bestaat dat de kosten in de ggz harder stijgen dan elders in de zorg. Reden voor de minister om extra bezuinigingen in te plannen. Onderzoek van enkele hoogleraren psychiatrie en psychologie wijst echter uit dat de berichten over een ‘kostenexplosie’ sterk overdreven zijn. »»
  Reacties: 1 reactie


  Zorgverzekeraars knijpen ziekenhuizen af

  02-10-2013 |  Tijdens de huidige inkooponderhandelingen met de ziekenhuizen zetten de zorgverzekeraars ongekend hard in. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakt zich zorgen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Veel burn-out onder geneeskundestudenten

  Veel burn-out onder geneeskundestudenten 01-10-2013 |  Onderzoek van het KNMG Studentenplatform laat zien dat een kwart van de geneeskundestudenten ernstige vermoeidheidsklachten heeft en 41 procent van de coassistenten de werkdruk als zwaar tot erg zwaar ervaart. Het platform pleit voor meer preventie van burn-out door opleiders en artsen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Bezuinigen met onzekerheden

  Bezuinigen met onzekerheden 25-09-2013 |  Het oordeel over de zorgbegroting is gemengd. Het zorgakkoord zal zeker de volumegroei beperken, maar het kabinet laat zijn oren te veel hangen naar het CPB. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis

  Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis 25-09-2013 |  Voor oudere patiënten is een ziekenhuis­opname vaak een hard gelag. Het zorgaanbod van veel zieken­huizen past niet goed bij de draagkracht van deze patiënten, die vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Het seniorvriendelijke ziekenhuis kiest een aanpak op maat. »»
  Reacties: 1 reactie


  De snijtafel op schildersdoek

  De snijtafel op schildersdoek 25-09-2013 |  Frank IJpma, chirurg in Zwolle, heeft een ongebruikelijke fascinatie: dokters die zich, in de zeventiende en achttiende eeuw, lieten portretteren tijdens een anatomische les. Hij is dan ook nauw betrokken bij een tentoonstelling over dit onderwerp, vanaf 28 september in Den Haag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Chemo wordt te lang doorgezet

  Chemo wordt te lang doorgezet 25-09-2013 |  Het niet-kleincellig longcarcinoom wordt soms te lang bestreden met chemotherapie. Dat is slecht voor de kwaliteit van leven na de behandeling. De afdeling Longziekten van de Isala klinieken onderzocht dit fenomeen en bedacht een oplossing. »»
  Reacties: 1 reactie


  OMS-topman Frank de Grave: ‘Verschuiving naar eerste lijn kent grenzen’

  OMS-topman Frank de Grave: ‘Verschuiving naar eerste lijn kent grenzen’ 24-09-2013 |  Deze maand stemde de achterban van de Orde van Medisch Specialisten in met het nieuwe zorgakkoord voor de tweede lijn. Medisch specialisten zijn wat groeiruimte verloren, maar hebben ook veel gewonnen. OMS-voorzitter Frank de Grave licht toe. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Exit receptblok

  18-09-2013 |  Elektronisch voorschrijven wordt de nieuwe norm, dat staat in de richtlijn die de KNMG en vijftien andere koepelorganisaties hebben gepubliceerd. Er is nog veel werk aan de winkel, want de polikliniek schrijft nog maar weinig elektronisch voor. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kansen en knelpunten van regiomaatschappen

  Kansen en knelpunten van regiomaatschappen 18-09-2013 |  Aan fusies tussen maatschappen uit verschillende instellingen kleven voor- en nadelen. Zo kunnen er mededingingsproblemen ontstaan als na een fusie van maatschappen bepaalde vormen van zorg nog slechts op één plek worden aangeboden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Waterinjectie stilt bevallingspijn

  Waterinjectie stilt bevallingspijn 18-09-2013 |  Een steriele waterinjectie in de onderrug is een bewezen effectieve methode van pijnbestrijding bij de bevalling, zeggen Eileen Hutton en Lena Mårtensson, deskundigen op dit gebied. Het geeft vrouwen de mogelijkheid om zonder medicatie thuis te bevallen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen

  Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen 18-09-2013 |  Het bestaan van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten geniet amper bekendheid. Huisartsen verwijzen daarom nog weinig door naar deze waardevolle voorziening, signaleren Rotterdamse onderzoekers van het Kenniscentrum Zorginnovatie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Screening is uitdaging voor mdl-artsen

  Screening is uitdaging voor mdl-artsen 18-09-2013 |  Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening in heel Nederland van start. Dat betekent veel extra werk, vooral voor de maag-darm-leverartsen. Een structurele oplossing voor de benodigde extra capaciteit is er nog niet, zeggen zij zelf. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ernstig trauma beter in één centrum

  Ernstig trauma beter in één centrum 18-09-2013 |  Traumatoloog Loek Leenen en revalidatiearts Herman Holtslag pleiten voor één gespecialiseerd traumacentrum voor meervoudig gewonden, bovenop de bestaande elf centra. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat een dergelijke concentratie de kwaliteit zeer ten goede komt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Jonge arts minder eenzaam 's nachts

  Jonge arts minder eenzaam 's nachts 18-09-2013 |  De ziekste patiënten in handen van de minst ervaren artsen die hun bazen niet durven bellen. Dat hardnekkige beeld van ziekenhuizen buiten kantooruren behoeft bijstelling. Arts-assistenten en specialisten vertellen over de verbeteringen van de afgelopen jaren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst

  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst 11-09-2013 |  Heleen Croonen sprak op het Europese cardiologiecongres met professor Harry Crijns over de medisch-inhoudelijke hoogtepunten. »»
  Reacties: 1 reactie


  In beeld: De kloof tussen arm en rijk

  In beeld: De kloof tussen arm en rijk 11-09-2013 |  De wereldwijde gezondheidskloof wordt kleiner, dat is het goede nieuws. Maar dat heeft lang geduurd, en de verschillen tussen arme en rijke landen blijven voorlopig gigantisch. Bekijk hier grafieken en animaties. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Interview Wilkinson en Pickett: Gelijkheid is gezond

  Interview Wilkinson en Pickett: Gelijkheid is gezond 11-09-2013 |  Boven een bepaald welvaartsniveau is het vooral de welvaarts­verdeling die bepaalt hoe gezond de bevolking van een land is. Dat toonden de epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett aan in hun boek The Spirit Level. Henk Maassen voelde hen aan de tand. »»
  Reacties: 1 reactie


  Reportage: Rijke zorg in de arme wijk

  Reportage: Rijke zorg in de arme wijk 11-09-2013 |  In de Nijmeegse wijk Hatert is sociaaleconomische achterstand een katalysator gebleken voor vruchtbare samenwerking in de gezondheidszorg. Journalist Joost Visser ging er kijken en maakte een vergelijking met het rijkere Nijmegen-Oost. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sarphati, armenarts met ambitie

  Sarphati, armenarts met ambitie 11-09-2013 |  De negentiende-eeuwse Amsterdamse dokter Samuel Sarphati had bevlogen ideeën over het verbeteren van de leefomstandig­heden van zijn arme stadgenoten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Griekse dokter pakt zijn biezen

  Griekse dokter pakt zijn biezen 11-09-2013 |  Was in Griekenland de gezondheidszorg vóór de crisis luxueus, nu is het aanbod zeer pover. Door de bezuinigingen is er voor grote groepen mensen slechts minimale zorg. En artsen krijgen hun rekeningen niet betaald door het ziekenfonds. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiëntparticipatie kent grenzen

  Patiëntparticipatie kent grenzen 04-09-2013 |  De ene patiënt is beter in staat om actief te participeren in de behandeling dan de andere. Het is daarom onverstandig om met financiële prikkels standaardbetrokkenheid te willen creëren, schrijft psychiater Remke van Staveren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Pillen op eigen recept

  Pillen op eigen recept 04-09-2013 |  Aios Anouck Visscher beschrijft de resultaten van een kleine enquête onder collega-aiossen over het voorschrijven van medicijnen aan familie en vrienden. Mag het? Gebeurt het vaak? Onder welke voorwaarden? »»
  Reacties: 1 reactie


  Leren van Cubaanse gezondheidszorg

  Leren van Cubaanse gezondheidszorg 04-09-2013 |  Cuba mag een ontwikkelingsland zijn, de gezondheidszorg staat op een hoog peil. Belangrijkste reden is de klemtoon die ligt op preventie. Een goed voorbeeld voor Nederland, als het aan public health-deskundigen van het LUMC ligt. »»
  Reacties: 1 reactie


  LHV-voorzitter Van Eijck: ‘Akkoord is gezonde nieuwe start’

  LHV-voorzitter Van Eijck: ‘Akkoord is gezonde nieuwe start’ 04-09-2013 |  Het nieuwe zorgakkoord voor de eerste lijn is bijna rond. Mathijs Smit sprak met LHV-voorzitter Steven van Eijck: ‘Een groei-scenario is voor ons het enige antwoord. De huisarts neemt zorg over van het ziekenhuis, maar krijgt daarvoor betaald.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Praten over levenseinde wordt verrichting

  Praten over levenseinde wordt verrichting 04-09-2013 |  Het bespreken van de behandelopties aan het einde van het leven wordt declarabel. Op een door de KNMG geïnitieerde hoorzitting presenteerden achttien deskundigen hun ideeën over passende zorg in deze levensfase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Nieuwe wet voorkomt NOVO-incident niet

  Nieuwe wet voorkomt NOVO-incident niet 03-09-2013 |  De dood van Roelie in een huis van de stichting NOVO blaast de discussie over vrijheidsbeperking weer nieuw leven in. Zorgdeskundigen Brenda Frederiks en Xavier Moonen vinden dat van wet- en regelgeving geen oplossing moet worden verwacht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  NIPT scoort goed, maar is niet diagnostisch

  NIPT scoort goed, maar is niet diagnostisch 28-08-2013 |  Er is veel commotie over de niet-invasieve prenatale test (NIPT) om chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Heleen Croonen zocht uit wat we aan deze test hebben. »»
  Reacties: 2 reacties


  Artsen niet inzetten voor politiewerk

  Artsen niet inzetten voor politiewerk 28-08-2013 |  Voor de politie is het handig: SEH-artsen die patiënten naar de toedracht van hun verwondingen vragen en deze geanonimiseerde informatie vervolgens met de politie delen. Maar volgens hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen slaan we daarmee een verkeerde weg in. »»
  Reacties: 2 reacties


  Voorlichting over chemo schiet tekort

  Voorlichting over chemo schiet tekort 28-08-2013 |  Informatie over zin en onzin van chemotherapie is vaak onduidelijk en verhullend. De patiënt is daardoor niet in staat een goede keuze te maken over de rest van de behandeling, weet chirurg Cornelis Bruijninckx uit eigen ervaring. »»
  Reacties: 2 reacties


  Achmea knevelt de huisarts

  Achmea knevelt de huisarts 28-08-2013 |  Zorgverzekeraar Achmea schroeft de eisen aan huisartsen op. Vier Zwolse huisartsen voelen zich onheus bejegend. »»
  Reacties: 17 reacties


  Kleine ziekenhuizen bedreigd

  Kleine ziekenhuizen bedreigd 28-08-2013 |  Kleine ziekenhuizen, zoals het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, hebben dubbele financiële tegenwind. Journalist Mathijs Smit sprak erover met bestuursvoorzitter Ankie van Rossum. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kwaliteitszorg CVA: volume is slechte raadgever

  Kwaliteitszorg CVA: volume is slechte raadgever 28-08-2013 |  Het volumecriterium voor kwaliteit wordt ook gehanteerd met betrekking tot trombolyse bij CVA-patiënten. Neuroloog Martien Limburg c.s. concluderen uit hun onderzoek in 63 ziekenhuizen dat dat criterium niet deugt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Invloed van licht op gezondheid onderschat

  Invloed van licht op gezondheid onderschat 14-08-2013 |  De onbewuste waarneming van licht is cruciaal voor de gezondheid, betogen hoogleraar Domien Beersma en collega’s. Het zou goed zijn als artsen daar rekening mee houden bij oogheelkundige behandelingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Goed verdeelmodel verhoogt kwaliteit

  14-08-2013 |  Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft bij de verdeling van het variabele deel van het specialistenhonorarium gekozen voor een collectieve aanpak. De praktijkkosten werden eerlijk verdeeld en het inkomen van vrijgevestigde specialisten is deels afhankelijk gemaakt van het behalen van kwaliteitsdoelstellingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Miljoenen voor protonentherapie

  Miljoenen voor protonentherapie 14-08-2013 |  Met het toelaten van vier behandelcentra begint minister Schippers voorzichtig met de introductie van protonenradio-therapie. Zorgverzekeraars vinden haar niet voorzichtig genoeg: ‘Straks worden indicaties bij een apparaat gezocht, in plaats van andersom.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vaatchirurgen zijn wél genoeg getraind

  14-08-2013 |  Hoogleraar Jim Reekers uitte zich in Medisch Contact zeer bezorgd over het uitvoeren van interventionele behandelingen door vaatchirurgen die hiervoor niet zijn opgeleid. Onterecht, stellen de chirurgen. De kwaliteit van hun opleiding is boven elke twijfel verheven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 4. Anne-Mei The: ‘Langdurige ouderenzorg is niet sexy’

  Zomerportret 4. Anne-Mei The: ‘Langdurige ouderenzorg is niet sexy’ 14-08-2013 |  Er moet veel veranderen in de ouderenzorg volgens Anne-Mei The. Zeker nu de geldkraan wordt dichtgedraaid en mensen met dementie meer aan de samenleving zullen deelnemen. Het Deltaplan Dementie richt zich helaas voornamelijk op de cure. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 3. Hans van der Linde: ‘Een beetje principiële levenshouding is niet verkeerd’

  Zomerportret 3. Hans van der Linde: ‘Een beetje principiële levenshouding is niet verkeerd’ 31-07-2013 |  Hans van der Linde, de ‘dwarse’ huisarts, is op zijn 70ste nog altijd actief: als arts en als actievoerder. ‘Hoe ouder ik word, hoe starder ik word, omdat ik telkens word bevestigd in mijn gelijk.’ »»
  Reacties: 5 reacties


  Nieuwe cognitietest voor dementerende migranten

  Nieuwe cognitietest voor dementerende migranten 31-07-2013 |  Cognitie testen bij eerstegeneratiemigranten is lastig, vanwege de taal- en cultuurbarrière. Daarom is in het Slotervaartziekenhuis een aangepaste dementiescreening ontwikkeld. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kijk ook naar mensen rond sterfbed

  Kijk ook naar mensen rond sterfbed 31-07-2013 |  Bij de beslissing rond een sterfbed houden artsen soms al rekening met het leed van de familie, blijkt uit onderzoek van docent huisartsgeneeskunde Donald van Tol. Tijd voor een debat hierover. »»
  Reacties: 2 reacties


  Psychotherapeuten onder druk om beroepsgeheim

  31-07-2013 |  Het Psychotherapeuten Team Bussum gaat niet in op verzoeken van medisch adviseurs om informatie over hun cliënten. Wat de adviseurs regelmatig spierballentaal ontlokt. »»
  Reacties: 5 reacties


  Stop dure soa-tests

  Stop dure soa-tests 31-07-2013 |  Labs vragen soms veel te hoge prijzen voor een soa-test via de huisarts, constateert huisarts Jan van Bergen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Gameboy-generatie verleert gezonde houding

  Gameboy-generatie verleert gezonde houding 31-07-2013 |  Kinderen hangen in plaats van zitten. En bewegen doen ze ook te weinig én verkeerd. Orthopedisch chirurg Piet van Loon waarschuwt, samen met andere deskundigen, voor de gevolgen. »»
  Reacties: 4 reacties


  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen

  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen 30-07-2013 |  Er is een nieuwe wet om klachten en geschillen in de zorg af te handelen. Joost Visser tekende het oordeel van juridische experts op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Donatie voorbereiden zonder Donorregister mag

  Donatie voorbereiden zonder Donorregister mag 26-07-2013 |  Het voorbereiden van een donatie kan onder voorwaarden al beginnen vóór het overlijden van de donor en zonder registratie in het Donorregister. Hoewel artsen en verpleegkundigen dat eigenlijk allang zo doen, mocht het officieel niet. Op 1 juli is de wet echter aangepast. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zomerportret 2. VtdK-voorzitter Catherine de Jong: 'Ik wil de alternatieve behandelwijzen aanvallen'

  Zomerportret 2. VtdK-voorzitter Catherine de Jong: 'Ik wil de alternatieve behandelwijzen aanvallen' 17-07-2013 |  Met grote verbetenheid bestrijdt Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, acupuncturisten, homeopaten en anderen. Deel twee in de serie zomerportretten. »»
  Reacties: 8 reacties


  Palliatieve sedatie voor moslims bezwaarlijk

  Palliatieve sedatie voor moslims bezwaarlijk 17-07-2013 |  Veel moslims willen niet worden gesedeerd, opdat zij het hiernamaals bij volledig bewustzijn betreden. Bij de communicatie hierover is een zorgconsulent met kennis van de betreffende taal en cultuur onontbeerlijk, zo is de ervaring in het Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. »»
  Reacties: 11 reacties


  Als psychisch lijden ondraaglijk is

  Als psychisch lijden ondraaglijk is 17-07-2013 |  Een 34-jarige patiënte vraagt huisarts Joukje Garretsen om hulp. De vrouw is na een gruwelijke gebeurtenis in haar leven al tien jaar in behandeling om dit trauma te verwerken, maar het helpt allemaal niks. Ze wil echt niet meer leven. »»
  Reacties: 8 reacties


  Arbeidsmarktmonitor 2013-2: Vertrekken of Pools leren

  Arbeidsmarktmonitor 2013-2: Vertrekken of Pools leren 17-07-2013 |  Een vaste baan in een Nederlands ziekenhuis is voor veel jonge specialisten momenteel niet bereikbaar. Dat concluderen Heleen Croonen en Robert Crommentuyn uit de arbeidsmarktmonitor van afgelopen kwartaal. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Snoeien in aantal opleidingsplaatsen

  Snoeien in aantal opleidingsplaatsen 17-07-2013 |  Het Capaciteitsplan 2013 kan ieder moment verschijnen. De kans is levensgroot dat het aantal opleidingsplaatsen voor specialisten daalt, voorspelt Mathijs Smit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen LangeLand steken nek uit

  Artsen LangeLand steken nek uit 16-07-2013 |  Journalist Eva Nyst sprak met Jos Roelofsen, voorzitter van de medische staf van het LangeLand Ziekenhuis over de opmerkelijke investering van de specialisten in hun eigen ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gouden handdrukken weer in de lift

  Gouden handdrukken weer in de lift 10-07-2013 |  De Wet Normering Topinkomens moet de salarissen en afkoopsommen van ziekenhuisbestuurders vanaf dit jaar gaan begrenzen. Mathijs Smit nam bij het samenstellen van het MC-jaaroverzicht van vertrekpremies echter bepaald nog geen ommekeer waar. »»
  Reacties: 3 reacties


  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt

  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt 10-07-2013 |  Strengere toelatingseisen voor medische hulpmiddelen zijn voorlopig nog niet in beeld. Tot die tijd moeten de beroepsgroepen zelf vaststellen hoe ze de veiligheid kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld als het gaat om operaties met gebruik van bekkenbodemmatjes. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Regievoerend arts biedt houvast

  Regievoerend arts biedt houvast 10-07-2013 |  Wat onderscheidt een hoofdbehandelaar van een behandelaar en eindverantwoordelijkheid van verantwoordelijkheid? Het LUMC kwam er niet goed uit en koos voor het begrip regievoerend arts. Het laatste artikel in een korte serie over verantwoordelijkheidsverdeling. »»
  Reacties: 1 reactie


  Politie schendt rechten patiënt op SEH

  Politie schendt rechten patiënt op SEH 10-07-2013 |  Arts Jan Hulshof heeft een suggestie om het medisch beroepsgeheim op de SEH beter te beschermen tegen opdringerige politieagenten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Lyme in soorten en maten

  Lyme in soorten en maten 03-07-2013 |  Diagnose en behandelmethodes van de ziekte van Lyme zorgen al jaren voor onenigheid en verwarring. De Gezondheidsraad kwam daarom vorige week met een advies en onderscheidde daarin maar liefst zes soorten lymepatiënten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vinken en communiceren houdt het team scherp

  Vinken en communiceren houdt het team scherp 03-07-2013 |  Door actief op zoek te gaan naar de oorzaak van complicaties heeft men in de Isala klinieken de veiligheidsprocedure rondom openhartoperaties verder kunnen verbeteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoofdbehandelaarschap op de werkvloer

  Hoofdbehandelaarschap op de werkvloer 03-07-2013 |  Twee casussen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis laten zien dat onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen behandelaars schade kan veroorzaken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts moet weg bij SEH

  Huisarts moet weg bij SEH 03-07-2013 |  Kosten besparen door de huisarts te positioneren op de SEH of net daarvóór gaat niet werken, zegt huisarts Arre Bekkering. »»
  Reacties: 8 reacties


  Richtlijn om met GHB te stoppen

  Richtlijn om met GHB te stoppen 03-07-2013 |  GHB is een populaire, maar ook extreem verslavende drug. Onderzoeker Boukje Dijkstra en haar collega’s hebben een richtlijn opgesteld om het afkicken in goede banen te leiden. »»
  Reacties: 3 reacties


  'Het werk is hier kwalitatief beter'

  'Het werk is hier kwalitatief beter' 03-07-2013 |  Zuid-Europese artsen zoeken steeds vaker hun heil in Nederland. Niet alleen de crisis drijft hen deze kant op, maar ook de betere kwaliteit van onze gezondheidszorg. Joost Visser sprak met een Griekse, Italiaanse en Spaanse arts. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht

  Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht 01-07-2013 |  Nieuw in de regelgeving over de verplichte meldcode kindermishandeling is de standaard ‘kindcheck’. Verder verandert er weinig voor artsen, aangezien zij al beschikken over de KNMG-meldcode. Omgang met het beroepsgeheim blijft volgens de KNMG een belangrijk aandachtspunt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

  Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater 26-06-2013 |  In de gespecialiseerde ggz kan er maar één hoofdbehandelaar zijn, en dat is de medisch specialist, oftewel de psychiater. Judith Godschalx en drie collega-psychiaters hopen de minister hiervan te overtuigen, nu het veld geen consensus weet te bereiken. »»
  Reacties: 4 reacties


  Waarom dokters hun handen niet wassen

  Waarom dokters hun handen niet wassen 26-06-2013 |  Patiënten lopen een verhoogd risico op kruisbesmetting als artsen hun handen niet goed wassen. Medisch ethicus Menno de Bree vraagt zich dan ook af waarom deze eenvoudige handeling zo vaak wordt nagelaten. »»
  Reacties: 7 reacties


  Herregistratie met meer kwaliteit en minder papier

  26-06-2013 |  Een psychiater die al tien jaar werkt zonder registratie, dat moet niet meer kunnen. Heleen Croonen sprak met de nieuwe voorzitters van de commissies die dit regelen, Ted van Essen (CGS) en Bas Schreuder (RGS). »»
  Reacties: 1 reactie


  Perverse prikkel kan verzekeraars lui maken

  Perverse prikkel kan verzekeraars lui maken 26-06-2013 |  Risicoverevening is een potentiële aanjager van de zorgkosten, stellen Qruun Schram en collega’s van zorg-ICT-leverancier 12Care. »»
  Reacties: 1 reactie


  Verpleeghuis reservoir van resistentie

  Verpleeghuis reservoir van resistentie 26-06-2013 |  In de jaarlijkse cijfers over het antibioticagebruik is nu voor het eerst het gebruik in verpleeghuizen apart vastgelegd. En dat levert een verontrustend beeld op, stelt journalist Heleen Croonen vast. »»
  Reacties: 1 reactie


  Veertien maanden Levenseindekliniek

  Veertien maanden Levenseindekliniek 19-06-2013 |  De Levenseindekliniek heeft sinds haar oprichting 127 van de 850 verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding gehonoreerd. Aan de hand van de cijfers en vier casussen laat de kliniek zien wat haar toegevoegde waarde is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bedrijfsarts in Frankrijk

  Bedrijfsarts in Frankrijk 19-06-2013 |  Bedrijfsarts Rienk Visser heeft zich in Frankrijk gevestigd. ‘Ik wierp nog tegen dat ik alleen maar camping-Frans sprak en niets wist van de wetgeving in Frankrijk, maar dat wuifde mijn huidige baas weg.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Niet snoeien in oncologische richtlijnen

  Niet snoeien in oncologische richtlijnen 19-06-2013 |  Heeft Nederland te veel richtlijnen en moet de bijl erin gezet worden? Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vreest voor de kwaliteit van de oncologische zorg als dat gebeurt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  IGZ: operatieve zorg moet nog beter

  19-06-2013 |  Het zesde IGZ-rapport over operatieve zorg is uit. Sophie Broersen zet de belangrijkste conclusies op een rij. Eén ding staat vast: wie vanaf nu een heup of been verwisselt, moet meteen naar de tuchtrechter.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  IGZ pakt operatieverwisselingen verder aan

  13-06-2013 |  Ondanks de al enkele jaren geldende afspraak dat nu bij alle operaties een time-out moet worden uitgevoerd, komen verwisselingen nog steeds voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komt met een rapport en wil nóg scherper gaan handhaven. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Net op de wereld maar zonder perspectief

  Net op de wereld maar zonder perspectief 12-06-2013 |  Minister Schippers geeft de eerste lijn een veel zwaardere rol in de behandeling van mensen met psychische problemen. Henk Maassen polste betrokkenen en merkte dat er steun is voor de plannen, al klinken er ook kritische noten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ggz nieuwe stijl roept veel vragen op

  Ggz nieuwe stijl roept veel vragen op 12-06-2013 |  Minister Schippers geeft de eerste lijn een veel zwaardere rol in de behandeling van mensen met psychische problemen. Henk Maassen polste betrokkenen en merkte dat er steun is voor de plannen, al klinken er ook kritische noten. »»
  Reacties: 3 reacties


  Handvatten om SOLK-patiënten te verwijzen

  Handvatten om SOLK-patiënten te verwijzen 12-06-2013 |  Voor meer dan de helft van de lichamelijke klachten vindt de huisarts geen oorzaak. Psychiater Guus Eeckhout en psycholoog Michel Reinders zetten uiteen hoe je deze SOLK-patiënten naar cognitieve gedragstherapie kunt geleiden. »»
  Reacties: 4 reacties


  Medische app op weg naar maatwerk

  Medische app op weg naar maatwerk 12-06-2013 |  Ze zien er gelikt uit, maar de bruikbaarheid van medische apps laat nog vaak te wensen over. Heleen Croonen signaleerde vier trends die de medische app zullen verbeteren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Twijfelen aan diagnose is goed

  Twijfelen aan diagnose is goed 12-06-2013 |  De casus van een 44-jarige man bij wie de cardiale oorzaak van klachten wordt gemist, toont de betekenis van twijfel in het diagnostisch proces. Huisarts-onderzoeker Robert Willemsen en collega’s concluderen dat artsen beter niet te zeker van zichzelf kunnen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen

  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen 12-06-2013 |  Journalist Mathijs Smit dook in de jaarrekeningen van ziekenhuizen. De financiële verslagen lijden onder het declaratiesysteem DOT en wijzigingen in het financieringsstelsel. Er missen vitale gegevens wat banken en zorgverzekeraars kan afschrikken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Eigen risico leidt tot mijden van zorg

  Eigen risico leidt tot mijden van zorg 05-06-2013 |  Uit een LHV-enquête onder huisartsen blijkt dat de verhoging van het eigen risico alarmerende effecten heeft. Voorzitter Steven van Eijck voorziet – terechte – politieke commotie en hoopt op maatregelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Jong gedrag vaak verward met ADHD

  05-06-2013 |  Vroege leerlingen gedragen zich meestal jonger dan hun klasgenoten. Daardoor krijgen zij onterecht het label ADHD opgeplakt, waarschuwen orthopedagoog Elsbeth Krabbe e.a. »»
  Reacties: 4 reacties


  Lek in systeem bedreigt interventieradiologie

  Lek in systeem bedreigt interventieradiologie 05-06-2013 |  Hoogleraar Jim Reekers ziet specialisten die na een commerciële training van anderhalve dag ongestraft complexe behandelingen uitvoeren. Behandelingen waarvoor een interventieradioloog twee jaar in opleiding is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zelfeuthanasie bij beginnende dementie

  Zelfeuthanasie bij beginnende dementie 05-06-2013 |  Artsen worstelen met euthanasie bij dementie. Maar eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de mens die aan geestelijke aftakeling wil ontkomen, stelt schrijver en filosoof Ton Vink. Hij beschrijft de begeleide zelfeuthanasie van Tom (83). »»
  Reacties: 6 reacties


  Rustig dokteren in de Bourgogne

  05-06-2013 |  ‘Als een Fransman zonder recept de deur uitgaat, deugt de arts niet’, zegt huisarts Geert van Haendel. Samen met zijn vrouw woont en werkt hij sinds ruim twee jaar in het voormalige mijnstadje Épinac. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisartsen, sta op voor jullie vak

  Huisartsen, sta op voor jullie vak 29-05-2013 |  Dbc’s, ketenzorg en marktwerking hebben de eerstelijnszorg niet goedkoper of beter gemaakt, zegt huisarts Hans van Gestel. Hij vreest de teloorgang van zijn geliefde vak, en vraagt zich af waar het protest blijft. »»
  Reacties: 24 reacties


  Ruimte maken voor jonge klaren

  Ruimte maken voor jonge klaren 29-05-2013 |  Het is treurig gesteld met de arbeidskansen van pas afgestudeerde medisch specialisten. Een enquête wijst uit dat in zes specialismen de werkloosheid zelfs boven het landelijk gemiddelde ligt. Gelukkig is er ook een lichtpuntje, meldt Heleen Croonen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vervolgcursus traumazorg onmisbaar

  Vervolgcursus traumazorg onmisbaar 29-05-2013 |  Alle artsen betrokken bij traumazorg zouden de multidisciplinaire masterclass Definitive Trauma Care moeten volgen, vinden Edward Tan en collega’s. Ze betreuren het dat de anesthesiologenvereniging dit anders ziet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gezondheid niet afdwingen met geld

  Gezondheid niet afdwingen met geld 29-05-2013 |  Het betaalbaar houden van ons zorgstelsel is een legitiem streven. Maar het belonen van gezond gedrag is zowel oneerlijk als corrumperend, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude

  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude 29-05-2013 |  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer een dag lang over de fraude in de zorg. Joost Visser was er getuige van en merkte dat eigenlijk niemand de omvang van het probleem kent. De Nederlandse Zorgautoriteit moet daar verandering in brengen. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Ondersteuning van ouderen wordt beter’

  ‘Ondersteuning van ouderen wordt beter’ 22-05-2013 |  Behalve kostenbeheersing verwacht Martin van Rijn twee dingen van de AWBZ-hervorming: ‘Dat we het normaal gaan vinden dat we zelf zaken regelen en dat de kwaliteit van de ondersteuning toeneemt.’ Een interview met de staatssecretaris, hoog in de Hoftoren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ruzie Catharina kent geen winnaars

  Ruzie Catharina kent geen winnaars 22-05-2013 |  Ook de finale poging om het conflict tussen de top van het Catharina Ziekenhuis en de vier dermatologen vlot te trekken, is mislukt. Mathijs Smit zet de gebeurtenissen op een rijtje. »»
  Reacties: 2 reacties


  Volume telt wél bij borstkankerzorg

  22-05-2013 |  Als vrouw van nog geen 40 met een triple negatieve tumor wil je niet de eerste patiënt zijn die in jaren wordt gezien in het ziekenhuis. Drie vrouwen met borstkanker pleiten daarom voor concentratie van zorg, want dat zorgt voor ervaring en routine. »»
  Reacties: 2 reacties


  De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid

  De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid 22-05-2013 |  Advocaat Hester Uhlenbroek en rechtenstudent Maurice Mooibroek laten aan de hand zes praktijkcases zien dat een tuchtrechter en een civiele rechter elk met een andere bril naar één en dezelfde zaak kunnen kijken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Naaktfoto's tussen twee patiënten door

  Naaktfoto's tussen twee patiënten door 22-05-2013 |  Pogingen van faculteiten om seksuele intimidatie van coassistenten tegen te gaan, hebben nog nauwelijks effect gehad. Dat concludeert het KNMG Studentenplatform na een enquête. Ruim 18 procent van de huidige co’s krijgt ermee te maken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts-onderzoeker wordt node gemist

  Huisarts-onderzoeker wordt node gemist 22-05-2013 |  Er is bijna geen huisarts die onderzoek doet, terwijl dat wel een ambitie is in Toekomstvisie huisartsenzorg 2022. Gepromoveerde huisartsen in opleiding tot onderzoeker (aiotho’s) zouden de leemte kunnen vullen, vinden artsen van het LUMC. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Monro Kliniek haalt krenten uit de pap

  Monro Kliniek haalt krenten uit de pap 15-05-2013 |  Volgende week is de officiële opening van het eerste Nederlandse borstkankerziekenhuis. Maar niet iedereen begroet deze kliniek met enthousiasme. Volgens radioloog Floris Sanders hebben borstkankerpatiënten met complicaties er weinig te zoeken, en wordt er goeie sier gemaakt met de ‘eenvoudige’ gevallen.
  Met een reactie van de Alexander Monro Kliniek. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen ibuprofen voor baby’s

  15-05-2013 |  Ouders die hun baby Nurofen-drank geven, zijn zich van geen kwaad bewust. Het is immers te koop in de supermarkt. Huisarts Florien van Heest maakt zich zorgen over de vrije verkoop van dit geneesmiddel. »»
  Reacties: 1 reactie


  DSM: een zoektocht naar fantomen

  DSM: een zoektocht naar fantomen 15-05-2013 |  Het categoriseren van psychiatrische ziektebeelden lijkt een, keer op keer nagejaagd, fantoom, zegt psychiater Edo Nieweg naar aanleiding van DSM-5. Volgens hem kunnen we de veelvormigheid van de stoornissen maar beter erkennen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Reanimeer, maar met mate

  Reanimeer, maar met mate 15-05-2013 |  Internist Frank Bosch, de voorzitter van het reanimatieteam van ziekenhuis Rijnstate, verklaart de neerwaartse trend in het aantal reanimaties in zijn ziekenhuis door het instellen van een zeer snel oproepbaar interventieteam. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kankeronderzoek staat voor tweesprong

  Kankeronderzoek staat voor tweesprong 15-05-2013 |  Er worden steeds meer subtypen kanker onderscheiden, die allemaal op een specifieke manier behandeld moeten worden. Dat heeft consequenties voor het klinische onderzoek naar kanker, maar ook voor de prijs van nieuwe geneesmiddelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?

  Geen verzorgingshuis, maar wat dan? 07-05-2013 |  Het kabinet wil strengere selectie aan de poort van het verzorgingshuis. Alleen de meest kwetsbare mensen hebben nog recht op intramurale zorg. De vraag is wie er gaat zorgen voor de grote groep ouderen die daar dan niet meer terechtkan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Oncologen VUmc en AMC slaan handen ineen

  07-05-2013 |  Hoogleraren oncologie Kees Punt uit het AMC en Peter Huijgens uit het VUmc zijn de wegbereiders van de alliantie tussen beide Amsterdamse umc’s. Medisch Contact bezocht hen en vroeg hoe het staat met de fusieplannen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vervang de term belangenverstrengeling

  Vervang de term belangenverstrengeling 07-05-2013 |  Gebruik van de term belangenverstrengeling om banden met de industrie aan te geven, is riskant geworden. Dat volgt uit de rechtszaak van het RIVM tegen huisarts Hans van der Linde, stelt advocaat Aldert van der Bent. »»
  Reacties: 2 reacties


  Dokter, mag ik rijden met gips?

  Dokter, mag ik rijden met gips? 07-05-2013 |  Patiënten willen graag van de arts horen of autorijden met gips is toegestaan. Wetgever noch verzekeraars zijn daar heel duidelijk over, ontdekte coassistent Hendrike Bolkenstein. Logisch nadenken is het devies. »»
  Reacties: 4 reacties


  Ziekenhuisarts klopt aan de deur

  Ziekenhuisarts klopt aan de deur 07-05-2013 |  Sommigen begroeten de ziekenhuisarts met veel enthousiasme, anderen kijken de kat nog uit de boom. Joost Visser brengt dit nieuwe, nog niet erkende specialisme in beeld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ziekenhuisarts zoveelste spin in web

  Ziekenhuisarts zoveelste spin in web 07-05-2013 |  De nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts brengt breed opgeleide dokters voort, die een regiefunctie in de ziekenhuiszorg krijgen. Maar is daar wel behoefte aan, vraagt De Jonge Orde zich af. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vijf vragen over DSM-5

  Vijf vragen over DSM-5 01-05-2013 |  Na jarenlang overleggen en meer dan 10.000 commentaren op eerdere versies zal op 18 mei tijdens het jaarlijks congres van de American Psychiatric Association (APA) in San Francisco DSM-5 officieel het licht zien: het nieuwe handboek om psychiatrische stoornissen te diagnosticeren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Worstelen met levensvatbaarheid

  01-05-2013 |  Behandelen of niet. Dóórgaan met behandelen, of stoppen. Op een neonatologie-ic zijn dit de dagelijkse dilemma’s. De dood wordt er uitgesteld, maar niet tegen elke prijs: ‘We zetten geen behandeling voort die kansloos is of zinloos.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts kan helpen bij ziekenhuiskeuze

  01-05-2013 |  Er is al veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en de openbaarmaking daarvan. Maar patiënten kunnen er weinig mee. Maaike Dautzenberg en collega’s onderzochten hoe dat komt en welke rol de huisarts kan spelen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Gezondheidszorg voor werkenden moet beter

  01-05-2013 |  Klinische arbeidsgeneeskunde, bedoeld voor patiënten met complexe arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, krijgt in Nederland moeilijk voet aan de grond. Onder andere omdat de financiering niet goed geregeld is. Terwijl deze aanvullende tweedelijnszorg juist veel kosten kan besparen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Jeugd-ggz bij gemeente in verkeerde handen

  01-05-2013 |  In 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren overgeheveld naar de gemeenten. Zorgverleners op dit vakgebied voorzien dat deze beleidswijziging tot schrijnende situaties zal leiden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Uitspraak in Hoornse zaak onbegrijpelijk

  01-05-2013 |  Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg draagt idealiter bij aan de normering van medisch handelen. In de zaak van de Hoornse gynaecoloog zaait het college volgens hoogleraar Joep Hubben echter verwarring met een afwijkend en niet goed onderbouwd oordeel. »»
  Reacties: 1 reactie


  Weinig klachten tegen kno-artsen

  Weinig klachten tegen kno-artsen 25-04-2013 |  Een analyse van tien jaar tuchtzaken tegen kno-artsen geeft enige reden tot tevredenheid, vinden kno-arts Peter Olde Kalter en hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben. Het aantal klachten is opvallend laag. Maar onnodige fouten worden nog steeds gemaakt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dood en cultuur - Gynaecoloog in Ghana

  Dood en cultuur - Gynaecoloog in Ghana 24-04-2013 |  ‘Töten Sie mich, oder Sie sind ein Mörder.’ Met deze woorden verlangde Franz Kafka van zijn arts de morfinespuit toen hij ondraaglijk leed. Mijn eerste patiënte, op de eerste dag van mijn eerste baan, leed ook ondraaglijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Arbeidsmarktmonitor 2013-1: Opvallend veel vacatures

  Arbeidsmarktmonitor 2013-1: Opvallend veel vacatures 24-04-2013 |  Het jaar 2013 is voor werkzoekende artsen gunstig begonnen; ze konden kiezen uit 2654 vacatures. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant worden veel nieuwe collega’s gezocht. »»
  Reacties: 2 reacties


  Basisartsen hebben de keus

  24-04-2013 |  De uitgangspositie van de huidige basisarts is niet slecht: banen en opleidingsplaatsen genoeg. Maar ervaring opdoen als zaalarts wordt steeds moeilijker. »»
  Reacties: 2 reacties


  Psychische nood asielzoekers hoog

  Psychische nood asielzoekers hoog 24-04-2013 |  De zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov maakte de psychische zorg voor deze kwetsbare groep weer actueel. Het gaat om mensen die niets hebben misdaan, maar die wel onder enorme druk in een gevangenisregime zitten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Is de hap nog van de huisarts?

  Is de hap nog van de huisarts? 24-04-2013 |  De huisartsenpost is uitgegroeid tot een officiële zorginstelling waar de huisarts verplicht aan deelneemt en weinig zeggenschap heeft. Dat wringt. In Amsterdam pakt men het daarom anders aan. »»
  Reacties: 1 reactie


  In beeld: Mooie ziekmakers

  In beeld: Mooie ziekmakers 17-04-2013 |  Ze bezorgen de mensheid ziekte, verderf, angst en vreze. Maar onder de elektronenmicroscoop kunnen ze prachtig zijn. De schoonheid van ziekteverwekkers in gekleurde beelden. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Wij zijn de schakel tussen kliniek en lab’

  ‘Wij zijn de schakel tussen kliniek en lab’ 17-04-2013 |  Michiel van Agtmael is internist-infectioloog in het VUmc. Zijn rol in het ziekenhuis is uiterst belangrijk, zeker nu bacteriële resistentie oprukt. ‘Er valt heel veel winst te behalen door beter voor te schrijven.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Samen tegen infectieziekten

  Samen tegen infectieziekten 17-04-2013 |  Volgens Marc Sprenger, directeur van het Europese centrum voor ziektebestrijding, is alleen door internationaal samen te werken echt vooruitgang te boeken in de infectieziektebestrijding. ‘Dat proberen wij hier in Stockholm te doen, met een handvol zeer gemotiveerde mensen.’ Heleen Croonen bezocht hem daar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Infectieziekten in cijfers

  Infectieziekten in cijfers 17-04-2013 |  Een overzicht van veelvoorkomende infectieziekten wereldwijd. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen paniek - interview Marc Bonten

  Geen paniek - interview Marc Bonten 17-04-2013 |  De kans op een infectie met een resistente bacterie is nergens zo klein als in Nederland, nuanceert microbioloog Marc Bonten. ‘We praten mensen stelselmatig wantrouwen aan tegen ons systeem.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  A-team bindt strijd aan met resistentie

  A-team bindt strijd aan met resistentie 17-04-2013 |  Elk ziekenhuis moet vanaf 1 januari 2014 een A-team hebben dat antibioticaresistentie aanpakt. Dat hebben de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de inspectie bepaald. »»
  Reacties: 1 reactie


  ‘Medicijnen zijn geen snoepjes’

  ‘Medicijnen zijn geen snoepjes’ 17-04-2013 |  Is de receptplicht voor het vaginale antischimmelmiddel Canesten om de juiste redenen geschrapt? Nee, zeggen critici. Ze vrezen dat het CBG is gezwicht voor commerciële belangen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Aanpak ziekenhuisinfecties hapert

  Aanpak ziekenhuisinfecties hapert 17-04-2013 |  Een uitbraak van Klebsiella-bacteriën twee jaar geheimhouden, zoals het Maasstad Ziekenhuis deed, is uit den boze. Punt is dat de surveillancesystemen nog geen landelijk dekkend beeld geven. En dat de financiering tekortschiet.
  *Met kortingsbon voor het boek ‘Het einde van de antibiotica’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Knagende eed van Hippocrates

  10-04-2013 |  Een man blijkt hiv-positief te zijn, maar is bang zijn vrouw en kinderen kwijt te raken en vertelt zijn vrouw liever niets. Wat doet u? »»
  Reacties: 8 reacties


  Arts vraagt te weinig naar drankgebruik

  Arts vraagt te weinig naar drankgebruik 10-04-2013 |  Alcoholgebruik ter sprake brengen bij de patiënt is voor veel artsen moeilijk. Wat hindert hen? De KNMG peilde haar leden. »»
  Reacties: 1 reactie


  Achterkamertjespolitiek beheerst de zorg

  Achterkamertjespolitiek beheerst de zorg 10-04-2013 |  Met richtlijnen die de inrichting van de zorg beïnvloeden, zijn grote belangen gemoeid. Volgens internist-intensivist Bert Voerman hoort de besluitvorming hierover dan ook thuis in de politiek en niet bij de wetenschappelijke verenigingen. »»
  Reacties: 5 reacties


  CanBetter: steun bij het nieuwe opleiden

  CanBetter: steun bij het nieuwe opleiden 10-04-2013 |  Dat artsen horen te beschikken over algemene competenties zoals professionaliteit is weliswaar gemeengoed, maar in de opleiding gebeurt er nog steeds weinig aan. De landelijke CanBetter-projectgroep wil daarom opleiders en aiossen op een praktische manier ondersteunen. »»
  Reacties: 1 reactie


  UMC Amsterdam komt snel dichterbij

  UMC Amsterdam komt snel dichterbij 10-04-2013 |  De samenwerking tussen AMC en VUmc begint concreet vorm te krijgen en blijkt behoorlijk ver te gaan. Of sprake is van voldoende machtsevenwicht tussen beide ziekenhuizen, valt te bezien. Feiten en context bij een mega-alliantie. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt

  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt 04-04-2013 |  Artsen moeten kwetsbare ouderen realistische informatie geven over de kans op een succesvolle reanimatie. Bij voorkeur in een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde. ‘Trek daar wel de nodige tijd voor uit, want het roept bijna altijd emoties op. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Haal doping uit de criminele sfeer’

  ‘Haal doping uit de criminele sfeer’ 03-04-2013 |  Cardioloog Jan Hoogsteen was een paar jaar medisch manager van de Rabo-ploeg. Artsen gingen altijd voor de gezondheid van hun renners, zegt hij. Maar waar sport en commercie samenkomen is altijd doping in het spel. ‘Honderd procent zeker.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Een goede dood bij dementie

  Een goede dood bij dementie 03-04-2013 |  Een euthanasiewens die iemand tijdens zijn wilsbekwame leven heeft geuit, wordt waardeloos zodra die persoon hem niet meer kan herhalen. Dat is vreemd, vindt huisarts Jos van Bemmel. Hij pleit voor een proef met een andere aanpak. »»
  Reacties: 4 reacties


  Selectieve inkoop schaadt zorgkwaliteit

  03-04-2013 |  Als het aan minister Schippers ligt, mogen zorgverzekeraars zelf bepalen met welke ziekenhuizen zij een contract afsluiten. Oncoloog Marjan van Dijk vreest de gevolgen hiervan voor de oncologische zorg. »»
  Reacties: 3 reacties


  Nefroloog Weimar: ‘Levende nierdonatie veruit het beste’

  Nefroloog Weimar: ‘Levende nierdonatie veruit het beste’ 03-04-2013 |  Veel artsen denken dat nierpatiënten baat hebben bij dialyse. Dat klopt niet, zegt de Rotterdamse nefroloog Willem Weimar. Transplantatie van een nier is beter. Zeker als die afkomstig is van een levende donor en wordt ingebracht voor de dialyse begint. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Sociale verloskunde voorkomt armoedeval

  Sociale verloskunde voorkomt armoedeval 03-04-2013 |  Vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag. Gynaecoloog Eric Steegers en collega’s uit het Erasmus MC pleiten er daarom voor de sociale verloskunde nieuw leven in te blazen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Spoedinternist’ kan acute zorg versterken

  ‘Spoedinternist’ kan acute zorg versterken 03-04-2013 |  De concentratie van spoedeisende zorg vormt een bedreiging voor patiënten met een diffuse opnamediagnose. Internisten acute geneeskunde menen dat zij een sleutelrol kunnen spelen bij de snelle beoordeling van deze patiënten op de SEH. »»
  Reacties: 5 reacties


  Apen leren dokters ruzie oplossen

  Apen leren dokters ruzie oplossen 27-03-2013 |  Bestuurders moeten leren de evolutionaire functie van ruzie te begrijpen en toe te zien op een goede regulatie ervan. Zodoende kunnen ze een conflict tussen specialisten oplossen en de veiligheid van het zorgproces verbeteren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ziekenhuissterfte geografisch bepaald

  Ziekenhuissterfte geografisch bepaald 27-03-2013 |  Limburgers en Brabanders lopen meer kans om bij een ziekenhuisopname te overlijden dan Groningers en Friezen. Ze sterven relatief ook vaker in een ziekenhuisbed dan in hun eigen bed. Deze regionale verschillen bemoeilijken de interpretatie van de ziekenhuissterftecijfers. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Ziekte moet verteld worden'

  'Ziekte moet verteld worden' 27-03-2013 |  Narratieve geneeskunde wil het verhaal van de patiënt horen én begrijpen. En dat is niet altijd in bloeduitslagen en scans te vangen. Medisch Contact sprak met een van de grondleggers, de Amerikaanse internist Rita Charon. »»
  Reacties: 2 reacties


  LangeLand in kritieke toestand

  LangeLand in kritieke toestand 26-03-2013 |  Met het afketsen van de overnamebesprekingen tussen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis en zorgondernemer Loek Winter is het ziekenhuis in Zoetermeer in een kritieke toestand beland. Wordt het het eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet gaat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Solidariteit kost handenvol geld

  Solidariteit kost handenvol geld 21-03-2013 |  De gezondheidszorg kan zich in vier richtingen ontwikkelen, stellen economen van het Centraal Planbureau. Zelf maken zij geen keuze: ‘Wij laten zien wat de consequenties zijn.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Huisarts bereikt risicovrouwen goed’

  ‘Huisarts bereikt risicovrouwen goed’ 20-03-2013 |  Er komen maar weinig rokende mannen bij de huisarts, terwijl rokende vrouwen er kind aan huis zijn. De eerste lijn is daarmee een belangrijke plek voor preventie bij vrouwen, zegt huisarts Hedwig Vos. Ze ontvangt zaterdag de Corrie Hermann Prijs van de VNVA. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Minder specialismen, betere communicatie

  20-03-2013 |  De opleiding kan veel efficiënter als het aantal specialismen wordt beperkt. Bovendien verbetert daardoor de communicatie tussen specialisten. Hoogleraar Marco Marcus laat dit zien aan de hand van de opleiding tot perioperatieve arts. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Vastgoedkosten horen niet in dbc’s

  Vastgoedkosten horen niet in dbc’s 20-03-2013 |  In Nederland zijn in een dbc niet alleen de medisch specialistische tarieven opgenomen, maar ook de vastgoedkosten. Dat maakt ons dbc-systeem tot het meest complexe ter wereld. Het effect op de financiële positie van ziekenhuizen is bovendien ongelukkig. »»
  Reacties: 1 reactie


  Embryoselectie slordig geëvalueerd

  Embryoselectie slordig geëvalueerd 15-03-2013 |  Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), ofwel embryoselectie, bestaat al twintig jaar, maar is nog steeds beladen. Binnenkort overlegt de Kamer erover en komt waarschijnlijk ook het evaluatierapport over de vier jaar geleden ingestelde Regeling PGD aan de orde. Helaas een rapport vol losse eindjes, betogen Maastrichtse ethici. »»
  Reacties: 2 reacties


  Overtijdbehandeling hoort in de kliniek

  Overtijdbehandeling hoort in de kliniek 13-03-2013 |  Is de overtijdbehandeling bij de huisarts in betere handen, zoals eerder betoogd in Medisch Contact? Helemaal niet, vindt gynaecoloog Douwe Verkuyl. De morele lading van een abortus mag niet in de buurt komen van die van een griepprik. »»
  Reacties: 6 reacties


  Te weinig consultatie bij palliatieve zorg

  Te weinig consultatie bij palliatieve zorg 13-03-2013 |  Zorgverleners kunnen dag en nacht gratis advies inwinnen bij de 21 Consultatieteams Palliatieve Zorg van IKNL. Maar dat gebeurt nog te weinig. Het gevolg: onnodig lijden en overbodige crisisopnames voor patiënten in de palliatieve fase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Ouderengeneeskunde nieuwe stijl

  Ouderengeneeskunde nieuwe stijl 13-03-2013 |  Steeds meer specialisten ouderengeneeskunde oefenen hun vak uit buiten de vertrouwde muren van het verpleeghuis. Het is een sprong in het onbekende, maar volgens de voorlopers zeker de moeite waard: ‘Ik voel me er senang bij.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Disfunctioneren tijdig tackelen met IFMS+

  Disfunctioneren tijdig tackelen met IFMS+ 13-03-2013 |  IFMS biedt prachtige mogelijkheden tot ontplooiing voor mensen die daarvoor openstaan, maar bij serieuze knelpunten in het functioneren schiet het systeem tekort, vanwege de vrijblijvendheid ervan. In ziekenhuis Rijnstate bedacht men daarom een aanvulling op het model. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek

  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek 13-03-2013 |  Om de steeds complexere borstkankerzorg op hoog niveau te kunnen verzorgen, is concentratie ervan noodzakelijk. Vanuit dat oogpunt is chirurg Jan van Bodegom een borstkankerkliniek aan het oprichten: het Alexander Monro-ziekenhuis, in Bilthoven. Daar is niet iedereen in oncologisch Nederland blij mee. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zwijgplicht inperken is gevaarlijk

  Zwijgplicht inperken is gevaarlijk 13-03-2013 |  Onder druk van maatschappelijke discussie wil minister Schippers het beroepsgeheim inperken. Ze houdt echter onvoldoende rekening met het belang dat de geheimhouding dient: onbelemmerde toegang tot de zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Dees Brandjes: ooit steunpilaar van Erbudak

  Dees Brandjes: ooit steunpilaar van Erbudak 06-03-2013 |  Jarenlang streed internist Dees Brandjes zij aan zij met zorgondernemer Aysel Erbudak voor een succesvol voortbestaan van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. In de recentelijk losgebarsten machtsstrijd keerde hij zich plots tegen haar. Het einde van een ijzersterke coalitie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Leiderschap ontwikkel je niet vanzelf

  Leiderschap ontwikkel je niet vanzelf 06-03-2013 |  Goede artsen zijn niet vanzelfsprekend goede leidinggevenden. Het UMC Groningen biedt afdelingshoofden en stafleden daarom sinds enkele jaren coaching aan ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling. Tot tevredenheid van allen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Ruim twaalfhonderd richtlijnen is te veel

  Ruim twaalfhonderd richtlijnen is te veel 06-03-2013 |  Ziekenhuizen moeten zich al met al aan ruim twaalfhonderd voorschriften houden. Onbegonnen werk, vond het Atrium MC, en zocht uit hoeveel er echt belangrijk zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Woningisolatie met PUR moet in de ban

  Woningisolatie met PUR moet in de ban 06-03-2013 |  Veel woningen worden geïsoleerd met polyurethaan (PUR). Bij het aanbrengen en ook later nog, kunnen stoffen vrijkomen die de gezondheid soms blijvend kunnen schaden. Daarom zou deze isolatiemethode verboden moeten worden. »»
  Reacties: 4 reacties


  Transmuraal melden maakt zorg veiliger

  Transmuraal melden maakt zorg veiliger 06-03-2013 |  Er zijn al veel systemen om de veiligheid in de zorg te waarborgen. Maar als patiënten worden overgedragen van de ene zorginstelling of zorgverlener naar de andere, kan het nog makkelijk misgaan. In West-Friesland sloeg een aantal zorgorganisaties daarom de handen ineen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Vrije jongen’ is meestal een man

  ‘Vrije jongen’ is meestal een man 06-03-2013 |  Het vrije beroep kent een aantal verleidingen: meer zelfstandigheid en meer inkomen. Toch heeft het niet veel aantrekkingskracht op vrouwelijke specialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ADHD-medicatie: generiek of genereus?

  ADHD-medicatie: generiek of genereus? 06-03-2013 |  Hoewel preferentiebeleid goed is voor de beheersing van geneesmiddelenkosten, is het soms slecht voor de patiënt, stelt psychiater Lion Tan. Vijf van zijn patiënten met ADHD/ADD kwamen in de problemen na gedwongen overschakeling op een Spaans preparaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Kwestie: Stiekem medicatie geven

  28-02-2013 |  De echtgenoot van een patiënte dient zijn vrouw in het geheim antipsychotica toe die ze zelf weigert. Wat te doen als arts? »»
  Reacties: 17 reacties


  Inkoop Cervarix tegen het licht

  Inkoop Cervarix tegen het licht 27-02-2013 |  Minister Schippers wil dure geneesmiddelen best vergoeden, maar in ruil daarvoor wel nieuwe onderzoeksresultaten zien. Hoe ging dat bij de inkoop van het prijzige HPV-vaccin voor het Rijksvaccinatieprogramma, waar nog zoveel klinische vragen over leven? De aanbestedingsdocumenten geven een eerste inkijk, onderzoek blijkt daar geen voorwaarde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Coderen van diagnoses nog veel te divers

  Coderen van diagnoses nog veel te divers 27-02-2013 |  Wil de patiënt waar voor zijn geld krijgen, dan is betrouwbare meting van de zorgkwaliteit essentieel. Maar voor goede, risico-gecorrigeerde uitkomstmaten is het nodig veel preciezer codes toe te kennen aan hoofd- en nevendiagnoses, zeggen specialisten en andere betrokkenen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Patiënten oneens met richtlijn CVS

  Patiënten oneens met richtlijn CVS 27-02-2013 |  De CBO-richtlijn over het chronischevermoeidheidssyndroom geeft een onjuist beeld van de ziekte, aldus patiënten, en biedt maar één behandeloptie: cognitieve gedragstherapie. Het is het enige wat werkt, zeggen deskundigen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend

  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend 20-02-2013 |  Nu geriatrische revalidatie per 1 januari wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, vallen patiënten buiten de boot en komen verpleeghuizen in de problemen. Hoe komt dat? »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Rapport over ggz had duidelijker moeten zijn’

  ‘Rapport over ggz had duidelijker moeten zijn’ 20-02-2013 |  Het College voor zorgverzekeringen heeft nooit de bedoeling gehad om de geneeskundige ggz tot op het bot terug te snijden, zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp: ‘De wijze van bekostiging mag geen belemmering vormen voor het bieden van kwaliteit.’ »»
  Reacties: 4 reacties


  Kwetsbare ouderen tussen wal en schip

  20-02-2013 |  Kortdurende geriatrische revalidatiezorg is overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee krijgen ouderen een op maat gesneden intensieve behandeling. Maar veel mensen vallen nu buiten de criteria waardoor onderbehandeling dreigt, constateren specialisten ouderengeneeskunde. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Zorgconcentratie heeft grote impact op aios

  Zorgconcentratie heeft grote impact op aios 20-02-2013 |  Concentratie van zorg is in volle gang. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de opleiding van medisch specialisten? Naar aanleiding van een conferentie van de OMS zetten Lise Rijnierse en Joep Dörr de consequenties uiteen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Labwaarden verhogen medicatieveiligheid

  20-02-2013 |  Medicatieverificatie bij acuut opgenomen patiënten geeft geregeld aanleiding om labwaardes te controleren. Die moeten dan wel beschikbaar zijn. Het Kennemer Gasthuis zocht uit of dit het geval was. »»
  Reacties: 3 reacties


  Mediadeskundigen: ‘Publieksvertrouwen moet je onderhouden’

  Mediadeskundigen: ‘Publieksvertrouwen moet je onderhouden’ 13-02-2013 |  De gezondheidszorg wordt overspoeld door mediaschandalen en het imago van artsen verslechtert. Geen reden om bij de pakken neer te zitten, zeggen mediadeskundigen. Ze hebben verklaringen én wijze raad. ‘Gooi de ramen en deuren open. Dat neemt veel venijn weg.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Slotervaart versus Achmea

  Slotervaart versus Achmea 13-02-2013 |  Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft het eindbod van zorgverzekeraar Achmea verworpen. Vijf vragen en antwoorden over een opvallend conflict. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kosten doorbehandelen ook zaak van arts

  Kosten doorbehandelen ook zaak van arts 13-02-2013 |  De ‘zorg is te duur’-discussie wordt doorgaans gevoerd door ambtenaren, verzekeraars en politici, maar zelden door of met artsen. Merkwaardig en onterecht, want het zijn de artsen die de dure besluiten nemen. »»
  Reacties: 8 reacties


  Dood minderjarige vaak niet gemeld

  Dood minderjarige vaak niet gemeld 13-02-2013 |  Artsen moeten het overlijden van minderjarigen sinds 2010 melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. Dat gebeurde in het eerste jaar echter nog veel te weinig. Als de meldingsgraad niet stijgt, blijft de NODO-procedure een lege huls. »»
  Reacties: 2 reacties


  In spagaat tussen patiënt en milieu

  In spagaat tussen patiënt en milieu 13-02-2013 |  Er is strenge milieuwetgeving over geneesmiddelen die gebaseerd zijn op genetisch gemodificeerde organismen. Voor offlabelgebruik van een toegelaten middel is een aparte milieuvergunning vereist. Dat vertraagt enorm, ten koste van de patiënt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Minister moet medicatie slim inkopen

  12-02-2013 |  Sinds kort bemoeit de minister van VWS zich actief met de prijsstelling van geneesmiddelen. In dat kader hebben Adri Steenhoek en Marc Koopmanschap een voorstel ontwikkeld waarmee honderden miljoenen kunnen worden bespaard, zonder dat de farmaceutische industrie ontmoedigd raakt. »»
  Reacties: 1 reactie


  André Rouvoet: ‘Onze winst is goed voor premiebetaler’

  André Rouvoet: ‘Onze winst is goed voor premiebetaler’ 06-02-2013 |  De ouderenzorg hoort, anders dan het kabinet wil, in zijn geheel in de Zorgverzekeringswet, vindt ZN-voorzitter André Rouvoet. Restitutiepolissen blijven en praktijkvariatie is nooit helemaal uit te bannen. ‘De professionaliteit van de arts bepaalt dat niet iedereen in dezelfde mal moet.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Foetale groei beter in beeld

  Foetale groei beter in beeld 06-02-2013 |  In de regio Helmond is een proef gestart om kinderen met een te laag geboortegewicht op te sporen. De crux is dat op basis van maternale eigenschappen de verwachte groei wordt ingeschat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Opleiding SEH-arts toe aan vakverdieping

  Opleiding SEH-arts toe aan vakverdieping 06-02-2013 |  Het is tijd dat de opleiding spoedeisende geneeskunde zich verder verdiept, zegt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Ook om internationaal te worden erkend, zijn enkele stevige aanpassingen geboden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Snel ingrijpen bij conflict nog lastig

  06-02-2013 |  Ondanks alle maatregelen komen hoogoplopende conflicten nog steeds voor in de ziekenhuizen. Iedereen is gebaat bij snel ingrijpen, niet in de laatste plaats de patiënt. Toch lukt dat vaak niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ruwaard: ook onrust bij anesthesiologen

  Ruwaard: ook onrust bij anesthesiologen 06-02-2013 |  Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis raakte in opspraak wegens misstanden op de afdeling Cardiologie. Maar ook de anesthesiologen blijken te hebben gedisfunctioneerd. Wat kunnen we ervan leren? »»
  Reacties: 2 reacties


  Verzekeraar misbruikt ‘medische noodzaak’

  Verzekeraar misbruikt ‘medische noodzaak’ 30-01-2013 |  Menig verzekeraar laat aan patiënten weten dat hun medicijnen alleen worden vergoed als de huisarts even ‘medische noodzaak’ op het recept schrijft. Maar dat legt de verantwoordelijkheid volgens huisarts Tack op het verkeerde bordje. »»
  Reacties: 7 reacties


  Redders van het ongeboren leven

  Redders van het ongeboren leven 30-01-2013 |  Nog niet eens geboren en dan al onder het mes. Het overkomt de patiënten van Dick Oepkes en collega’s. Met intra-uteriene operaties vergroten de gynaecologen-perinatologen de overlevingskansen van foetussen met zeldzame afwijkingen. ‘De grote uitdaging is om het perfecte moment te vinden.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

  Verloskundige zorg veiliger dan gedacht 30-01-2013 |  Nog steeds heerst het idee dat de obstetrische zorg in de avond, nacht en weekenden te wensen overlaat. De perinatale sterftecijfers geven echter al jaren een geheel ander beeld. Grootschalige ingrepen in het verloskundig zorgsysteem zijn dan ook niet op zijn plaats. »»
  Reacties: 2 reacties


  Beroepsgeheim op de tocht

  30-01-2013 |  De druk om soepeler om te springen met het beroepsgeheim, neemt toe. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Schippers vorige week wetswijzigingen aan die doorbreking van de geheimhoudingseed vergemakkelijken. Artsen en gezondheidsjuristen zien de noodzaak er niet van. »»
  Reacties: 3 reacties


  Orthopedie gebaat bij anderhalvelijnszorg

  Orthopedie gebaat bij anderhalvelijnszorg 30-01-2013 |  Ook voor orthopediepatiënten is anderhalvelijnszorg een model dat patiënten, huisartsen en specialisten voordelen biedt. Lastig probleem daarbij is vooralsnog dat de klassieke scheidslijnen tussen eerste en tweede lijn geslecht dienen te worden. »»
  Reacties: 5 reacties


  Ook bestuur moet evidencebased werken

  Ook bestuur moet evidencebased werken 30-01-2013 |  Bewijs is heilig in de geneeskunde. Behalve dan op bestuurlijk niveau. Instellingen investeren veel tijd en geld in populaire managementtechnieken waarvan de effectiviteit niet is bewezen, constateren Bosman e.a. van het centrum voor evidencebased management. »»
  Reacties: 3 reacties


  Toewijzen donorlongen wordt eerlijker

  Toewijzen donorlongen wordt eerlijker 24-01-2013 |  De wachtlijst voor donorlongen groeit pijlsnel. Prioritering is nodig, maar op grond waarvan? Nu geldt nog ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, maar een nieuw toewijzingssysteem, dat vooral naar urgentie kijkt, is aanstaande. Specialisten uit het UMCG leggen uit waarom dat moet. »»
  Reacties: 1 reactie


  Risicoheupen minder geplaatst

  23-01-2013 |  De resurfacing heupprothese die de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sinds 2010 afraadt, wordt sindsdien inderdaad minder vaak geplaatst: van 4,2 procent van de heupvervangingen in 2007 naar 0,8 procent in 2011. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Angela Maas: ‘Hartklachten vrouwen apart definiëren’

  Angela Maas: ‘Hartklachten vrouwen apart definiëren’ 23-01-2013 |  Toen ze wilde promoveren op de rol van oestrogenen bij het ontstaan van cardiovasculaire ziekten, kreeg ze van de professoren nul op het rekest. Nu is Angela Maas zelf hoogleraar en twijfelen weinigen nog aan het nut van cardiologie voor vrouwen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Poli koemelkallergie bespaart kosten

  23-01-2013 |  Het diagnosticeren van een koemelkallergie gebeurt vaak met een open provocatietest in de eerste lijn. Dat lijkt effectief, maar is het niet. Een uitgebreidere test in de tweede lijn blijkt per saldo kosten te besparen. »»
  Reacties: 3 reacties


  NVAB-topman Penders: ‘Er bestaat huiver om bedrijfsarts te worden’

  NVAB-topman Penders: ‘Er bestaat huiver om bedrijfsarts te worden’ 23-01-2013 |  Twee maanden geleden trad Jurriaan Penders aan als voorzitter van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, de NVAB. De bedrijfsgeneeskundige sector staat onder zware druk, en Penders wil er alles aan doen het tij te keren. »»
  Reacties: 2 reacties


  Als een gehandicapt kind lijdt

  Als een gehandicapt kind lijdt 23-01-2013 |  Een verstrekkende medische beslissing nemen over iemand met een verstandelijke beperking die wilsonbekwaam is. Dat vergt intensief overleg tussen de naasten en de arts. Een zorgvuldige inschatting van de kwaliteit van leven is essentieel bij deze beslissingen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Overtijdbehandeling beter door huisarts

  Overtijdbehandeling beter door huisarts 17-01-2013 |  Het is huisartsen bij wet verboden om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium met de overtijdpil af te breken. Daarmee wordt kwetsbare vrouwen een veilige behandeling in een vertrouwde omgeving onthouden, vinden de huisartsen Lagro-Janssen en Van den Hombergh. »»
  Reacties: 5 reacties


  Arbeidsmarktmonitor: Iets minder vacatures

  16-01-2013 |  Het jaar 2012 eindigt met een lichte daling van het totaalaantal vacatures voor artsen. Het aantal personeelsadvertenties voor urologen trekt licht aan. Maar nog steeds komen zij in grotere getale van de opleiding dan dat er vacatures zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarkt: Jonge urologen vinden moeilijk een baan

  16-01-2013 |  Terwijl het totaalaantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kind van een zieke ouder

  Het kind van een zieke ouder 16-01-2013 |  Heeft vader of moeder een chronische aandoening, dan is het kind een risicokind. Gelukkig is er een screeningsinstrument om deze kinderen op te sporen zodat ze vroegtijdig kunnen worden bijgestaan. »»
  Reacties: 1 reactie


  Centramonitor maakt zorg stukje veiliger

  16-01-2013 |  Zo’n twintig ziekenhuizen die zijn aangesloten bij risicoverzekeraar Centramed, hebben tussen 2008 en 2012 hun veiligheid gemeten op tien risicogebieden. De verbeteringen zijn klein, maar onmiskenbaar. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Actief donorsysteem zonder morele druk

  Actief donorsysteem zonder morele druk 16-01-2013 |  Voor veel mensen is actieve donorregistratie – ‘ja, tenzij’ – een te dwingend systeem. Zij vrezen een publieke moraal waarbij orgaandonatie vanzelfsprekend is. Die angel kan eruit, als de overheid de juiste maatregelen neemt. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oudere specialisten maken geen haast met hun pensioen

  16-01-2013 |  Hoewel beginnende specialisten staan te springen om hun baan over te nemen, zijn oudere artsen er soms nog lang niet aan toe om hun werk neer te leggen. Waarom blijven ze werken? En zitten ze daarmee hun jonge collega’s niet in de weg? ‘Ik voel me er niet schuldig over.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Integrale ouderenzorg loopt gevaar

  16-01-2013 |  Het kabinet is voorstander van maatwerk in de ouderenzorg en stelt een groot aantal hervormingen in het vooruitzicht. Maar er wordt ook royaal bezuinigd. Het is de vraag of dit strookt, zegt huisarts Anton Maes. »»
  Reacties: 2 reacties


  Staken opleiding moet simpeler

  09-01-2013 |  Als een aios moest stoppen met de opleiding wegens ongeschiktheid mocht het opleidingsziekenhuis een nieuwe aios aannemen. Per 1 januari 2013 is deze regeling afgeschaft. De Jonge Orde en de Orde van Medisch Specialisten hebben een andere regeling voor ogen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Levenseindekliniek bouwt echte relatie op’

  09-01-2013 |  Drie keer heeft de Amsterdamse psychiater Gerty Casteelen, verbonden aan de Levenseindekliniek, al euthanasie verleend. Het werk valt haar niet zwaar. ‘Na afloop weet ik dat ik iets goeds heb gedaan.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Herziene financiering maakt aios vrijer

  09-01-2013 |  Sinds 1 januari wordt het Opleidingsfonds niet meer beheerd door het ministerie, maar door twee zelfstandige bestuursorganen. Een formaliteit, maar voor aiossen pakt de verandering gunstig uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Praktische cursus helpt jonge klaren

  09-01-2013 |  Om goed te kunnen functioneren in een ziekenhuis is ook niet-medische kennis nodig, zoals over begrotingen of zorgverzekeraars. Bij veel ‘verse’ specialisten ontbreekt het hieraan. Daarom biedt het Elkerliek ziekenhuis nieuwelingen een aanvullend curriculum. Ook goed voor de contacten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Kwetsbare patiënten opsporen met VMS

  09-01-2013 |  De capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde en geriaters is te klein om alle ouderen die in een ziekenhuis belanden te bezoeken. Er is daarom een methode nodig om de meest kwetsbare ouderen eruit te pikken. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kan daarbij helpen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  E-dossier jgz leidt nog niet tot inzicht

  09-01-2013 |  De jeugdgezondheidszorg is overgestapt van papieren naar digitale dossiervoering. Dat heeft veel energie en geld gekost, maar nog niet geleid tot meer inzicht in de gezondheid van de jeugd. Een forse tegenvaller, waar snel iets aan moet gebeuren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Rutger-Jan van der Gaag: 'Artseneed is onze gezamenlijke basis’

  02-01-2013 |  Alle artsen hebben hetzelfde belang: goede zorg leveren ten dienste van de medemens. Dat benadrukt Rutger Jan van der Gaag, de nieuwe voorzitter van de KNMG. ‘Als men elkaar straks op vergaderingen in de haren vliegt, moeten we terug naar waar het werkelijk om gaat.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen nieuwe middelen voor huisarts

  02-01-2013 |  Farmaceutische innovatie richt zich tegenwoordig vooral op de specialist. Daardoor krijgen huisartsen steeds minder nieuwe geneesmiddelen tot hun beschikking. Over de nieuwe specialistische middelen worden ze bovendien niet geïnformeerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Kwaliteit nieuwe stijl

  Kwaliteit nieuwe stijl 02-01-2013 |  Sinds 1 januari is het Kwaliteitsinstituut een feit. Daarmee wil de overheid het veld meer achter de broek zitten op het gebied van kwaliteit. Tien vragen over wat u kunt verwachten, en tien antwoorden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Geheimentest

  20-12-2012 |  'Spreken is zilver, zwijgen is goud', luidt de uitdrukking. Maar hoe werkt dat voor u? Wat bespreekt u met vrienden en collega's? Gooit u alle geheimen die u hoort op straat of zwijgt u als het graf? Doe de test! »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onder pseudoniem: Geheime auteurs

  19-12-2012 |  Al sinds jaar en dag schrijven coassistenten en arts-assistenten in Medisch Contact over hoe zij hun opleiding ervaren. De meeste onder een pseudoniem. En dat is niet voor niets, blijkt uit een rondgang langs een aantal oud-auteurs. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bewaken & onthullen

  19-12-2012 |  Gouden tips voor wie een geheim wil bewaken. En ook voor wie er juist één wil onthullen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wat de dokter niet vertelde...

  19-12-2012 |  Dokters met een dubbelleven, je vindt ze in alle tijden. Wat het daglicht niet kan velen, is vaak geïnspireerd door één van de zeven hoofdzonden. Zoals in deze zeven verhalen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Doktersromans: Heimelijke escapade naar een happy end

  Doktersromans: Heimelijke escapade naar een happy end 19-12-2012 |  Nergens zoveel geheimen als in doktersromannetjes. Ingewikkelde intriges waardoor de lezer – als zij niet beter wist – gaat twijfelen of het ooit nog goed komt met de twee hoofdpersonen. Gelukkig is er altijd een happy end. »»
  Reacties: 6 reacties


  Andreas Wismeijer: ‘Onthullen werkt reinigend’

  19-12-2012 |  Mensen zijn groepsdieren die niet graag worden afgewezen. Daarom houden ze dingen voor elkaar achter. Meestal trivialiteiten, maar soms ook grote geheimen die veel gepieker geven. Gevolg: depressie, angststoornissen of obsessief gedrag. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Socioloog Abram de Swaan: 'Moeder Theresa hield niets geheim'

  Socioloog Abram de Swaan: 'Moeder Theresa hield niets geheim' 19-12-2012 |  Vroeger sprak je niet over kanker. Was de arts exclusief gezaghebbend. Had de patiënt geen mening. Maar ‘het ziekenhuis van nu is onherkenbaar veranderd’, zegt socioloog Abram de Swaan. Soms gaat de transparantie over grenzen, vindt hij. ‘Het epd is volstrekt onverantwoord.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Niks te verbergen

  19-12-2012 |  Vanaf voorjaar 2013 kan iedereen lezen hoe nauw zijn arts met de industrie is verbonden in het nieuwe online transparantieregister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoe rekbaar is uw beroepsgeheim?

  19-12-2012 |  Artsen weten precies wanneer zij ondanks hun beroepsgeheim iets over een patiënt naar buiten mogen brengen. Of toch niet? Medisch Contact vroeg het hunzelf. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bijna elk ziekenhuis levert kankerzorg in

  14-12-2012 |  Met haar onlangs gepresenteerde normering schetst de Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) een scenario voor centralisatie in de oncologie. Naast kwalitatieve eisen stelt zij volumenormen voor de behandeling van kanker. De gevolgen zijn niet gering. Slechts twee ziekenhuizen zullen hun pakket aan kankerzorg volledig behouden. »»
  Reacties: 1 reactie


  De concentratiehype voorbij

  13-12-2012 |  Politici en zorgverzekeraars staan te popelen om het zorgaanbod te concentreren want dat zou de kwaliteit van behandelingen ten goede komen. Maar klopt die veronderstelling wel? Hoog tijd om de voor- en nadelen voor alle belanghebbenden tegen het licht te houden. »»
  Reacties: 3 reacties


  Kankerdeskundigen stellen normen op

  Kankerdeskundigen stellen normen op 12-12-2012 |  Radiotherapeuten, internisten-oncologen en oncologisch chirurgen hebben samen normen opgesteld waaraan ziekenhuizen en hulpverleners moeten voldoen bij de behandeling van de meest voorkomende tumorsoorten. Hogere kwaliteit is het doel, centralisatie een onvermijdelijk gevolg. Medisch Contact ging in gesprek met de betrokken beroepsgroepen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Afbouw antidepressiva kan veel beter

  Afbouw antidepressiva kan veel beter 12-12-2012 |  Over het afbouwen van antidepressiva is weinig meer bekend dan ‘het moet geleidelijk aan’. Ook over de ontwenningsverschijnselen bestaan veel misverstanden. En een goede richtlijn ontbreekt. »»
  Reacties: 2 reacties


  Interview Arie Kruseman: ‘Veel artsen stellen patiënt voorop’

  Interview Arie Kruseman: ‘Veel artsen stellen patiënt voorop’ 12-12-2012 |  Arie Nieuwenhuijzen Kruseman neemt deze maand afscheid als voorzitter van de KNMG. Tevreden kijkt hij terug op ‘zijn’ wapenfeiten. Zoals een keurmerk voor senior friendly hospitals. ‘Dat is een typisch Kruseman-onderwerp.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Slaapcentra langs de meetlat

  Slaapcentra langs de meetlat 12-12-2012 |  Visitatie en accreditatie van multidisciplinaire medische centra zijn lastig te regelen, omdat niet duidelijk is welke wetenschappelijke vereniging verantwoordelijk is. De twaalf grootste slaapcentra in Nederland hebben er iets op verzonnen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Eén spoedzorgloket buiten kantoortijd

  12-12-2012 |  De SEMD, een eenduidige structuur om basis spoedeisende zorg te leveren, integreert de HAP en SEH en valt onder een ander financieringsmodel. Met deze ingrediënten wordt de spoedeisende zorg op een andere leest geschoeid. »»
  Reacties: 3 reacties


  Communicatie train je op de werkvloer

  12-12-2012 |  Goed kunnen communiceren is een belangrijke competentie voor een arts. Maar in de praktijk blijkt dat nog best lastig te zijn. Systematische training op de werkplek werpt op de orthopedische opleidingsafdeling in Maastricht zijn vruchten af. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patricia van Wijngaarden: ‘Vrouwelijk autisme is wat minder bizar’

  Patricia van Wijngaarden: ‘Vrouwelijk autisme is wat minder bizar’ 05-12-2012 |  Een meisje dat veel kwebbelt of gek is van paarden. Niks raars aan. Of toch? Psychiater Patricia van Wijngaarden komt in de verslavingszorg geregeld vrouwen tegen bij wie in de jeugd de diagnose ADHD of autisme is gemist. Ze pleit voor een vrouwelijke vertaling van de criteria. »»
  Reacties: 3 reacties


  Psychiater Glen Gabbard: ‘Professionaliteit is grenzen stellen’

  Psychiater Glen Gabbard: ‘Professionaliteit is grenzen stellen’ 05-12-2012 |  ‘Professioneel gedrag is belangrijk voor alle artsen, maar met name voor psychiaters’, zegt de Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Glen Gabbard. ‘Bij psychiaters is de arts-patiëntrelatie een essentieel onderdeel van de therapie.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steeds meer tuchtklachten

  05-12-2012 |  Het aantal tuchtklachten neemt toe, blijkt uit analyse van jaarverslagen van de tuchtcolleges. De inspectie draagt hier, ondanks haar goede voornemens, niet aan bij. Ook blijkt dat klagers nog steeds onvoldoende duidelijk is op wie het tuchtrecht van toepassing is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Stervenshulp met het hart

  05-12-2012 |  In de discussie over palliatieve sedatie, euthanasie en ‘klaar met leven’ spelen protocollen een steeds dominantere rol. Minder aandacht is er voor een goede arts-patiëntrelatie, flexibel inspelen op gebeurtenissen en intuïtie. En juist die zijn onmisbaar bij stervenshulp. Twee praktijkvoorbeelden. »»
  Reacties: 6 reacties


  Landelijk schakelpunt terug van weggeweest

  28-11-2012 |  Zorgverzekeraars Nederland vraagt wat terug voor haar steun van 75 miljoen euro aan het landelijk schakelpunt: 8 miljoen gedeelde dossiers en uiteindelijk 95 procent van de huisartsen op het net. Vier vragen over de doorstart. »»
  Reacties: 2 reacties


  Levenseinde op maat

  Levenseinde op maat 28-11-2012 |  Met patiënten praten over het naderend einde vraagt tijd en moed. Een wilsverklaring kan helpen. Landelijke voorbeelden zijn er genoeg, maar verklaringen-op-maat zijn beter, zeggen huisarts Jaap Schuurmans en oud-verpleegkundige Chris Bartelds. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisarts kan meer doen bij kanker

  Huisarts kan meer doen bij kanker 28-11-2012 |  Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de zorg voor het groeiend aantal kankerpatiënten. Maar dan zijn er wel bruikbare studieresultaten nodig. Fondsen zouden een deel van hun geld moeten reserveren voor een nationaal onderzoeksprogramma in de eerste lijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Erfelijk risico goed te verzekeren

  28-11-2012 |  Angst voor onverzekerbaarheid kan patiënten doen besluiten geen erfelijkheidsonderzoek te laten doen. Maar die angst is lang niet altijd terecht. Aan artsen de taak om hun patiënten een reëel beeld te schetsen van mogelijke consequenties. »»
  Reacties: 5 reacties


  Nederland nog niet kindveilig genoeg

  Nederland nog niet kindveilig genoeg 28-11-2012 |  Gelukkig overlijden steeds minder kinderen door een ongeval. Maar elk kind telt en bovendien zijn er bij overleving soms wel grote gevolgen. Overheden én zorgverleners moeten zich inspannen om het aantal kinderongelukken zo klein mogelijk te maken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beter zicht op opleidingskosten

  Beter zicht op opleidingskosten 22-11-2012 |  Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat de vergoeding voor specialistenopleidingen ongeveer gelijk is aan de gemiddelde kosten. Het verschil tussen snijdende, ondersteunende en beschouwende vakken is echter groot. De one size fits all-vergoeding voldoet daarom niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Strafrecht steeds vaker van toepassing’

  21-11-2012 |  In hun boek Over de grenzen van het medisch beroepsgeheim laten de onderzoeksjournalisten Herman Jansen en Michel Knapen zien dat het beroepsgeheim zwaar onder druk staat. Ze doen dat aan de hand van gesprekken met artsen, juristen en advocaten. Een fragment. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Steunhart vereist ieders zorg

  Steunhart vereist ieders zorg 21-11-2012 |  In het Hartcentrum in Leiden wordt bij patiënten met ernstig hartlijden een mechanisch steunhart geïmplanteerd. Het op een veilige manier introduceren van dit zorgprogramma, waar veel disciplines bij betrokken zijn, vergt veel inspanning. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kees Tulleken: ‘Artsen kunnen zeer hard tegen elkaar zijn’

  Kees Tulleken: ‘Artsen kunnen zeer hard tegen elkaar zijn’ 21-11-2012 |  Begin dit jaar kreeg de gerenommeerde neurochirurg Kees Tulleken een golf kritiek over zich heen nadat zijn vrouw, een journaliste, met zijn hulp een artikel had gepubliceerd over de gezondheidstoestand van lawineslachtoffer prins Friso. Nu kijkt hij terug. »»
  Reacties: 7 reacties


  Stapeling medicijnen bij ouderen aangepakt

  16-11-2012 |  De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen adviseert een jaarlijks consult met alle kwetsbare ouderen die meer dan vijf geneesmiddelen krijgen. Er wordt nog wel gesteggeld over de vergoeding en ook de automatisering voldoet nog niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Huisarts kan zorg betaalbaarder maken

  15-11-2012 |  De Nederlandse zorg kan betaalbaarder als huisartsen zelfmanagement meer stimuleren, vaker ‘nee’ zeggen en beter worden geïnformeerd door de tweede lijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een recent internationaal onderzoek onder huisartsen. »»
  Reacties: