Retrograad: Griepvaccins vernietigd

Eerder, in 1976, was er ook veel ophef over een H1N1-griepvirus. Toen vreesde men voor een pandemie van de varkensgriep. Met name in de VS was er commotie doordat de media en medische instanties snel een link legden met de Spaanse griep van 1918 (óók een H1N1-stam) en de verwoestende uitwerking daarvan. Uiteindelijk zijn er 45 miljoen Amerikanen ingeënt, maar na diverse complicaties (o.a. het Guillain-Barrésyndroom) en schadeclaims is het vaccinatieprogramma stopgezet. Ook in Nederland is destijds vaccinatie overwogen.

‘In het rapport van de Gezondheidsraad (1) wordt ten aanzien van de A/New Jersey/76 (een varkensinfluenzavirus) onder meer opgemerkt dat het hoogst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat het virus zich de eerste 8 à 10 jaar zal verspreiden. De commissie die het rapport heeft opgesteld, is voorts van oordeel dat niet tot massavaccinatie van de bevolking tegen dit varkensinfluenzavirus moet worden overgegaan.’

Griepvaacinatie in 1976

Dit zegt arts en hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, R. Drion, in Medisch Contact van 17 september 1976. Ook toen was er een grote voorraad vaccins besteld:

‘Zij adviseert wel een voorraadvorming van monovalent influenzavaccin tegen de A/New Jersey/76 stam, opdat in geval er duidelijke aanwijzingen zouden zijn met betrekking tot een mogelijke verspreiding van dit virus over de wereld alsnog tot inenting kan worden  overgegaan van niet eerder gevaccineerde personen die vallen in een (of meerdere) groepen met een verhoogd risico (uitsluitend in dat geval worden zwangeren ook tot de high risk groepen gerekend). De staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft zich met dit advies kunnen verenigen en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid opdracht gegeven deze vaccinvoorraad te realiseren.’

De toenmalige staatssecretaris Hendriks liet, op basis van dit advies, voor 4,5 miljoen gulden een voorraad van 2,5 miljoen doses aanleggen. Nederland is nooit begonnen met vaccineren. Ongebruikt werd de voorraad na een paar jaar weer vernietigd.

Referentie
1. Verslagen, Adviezen, Rapporten 1976, no. 27 van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.


Video

Overheidsfilmpje ter promotie van griepvaccin (1976)

Uitzending Andere Tijden: 'In de ban van de griep' (26 maart 2006)

 

Lees ook

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd