Zbc’s zwijgzaam over heupprothesen

Publicatie 13 maart 2012
Jaargang 2012

Zbc’s die heupvervangende operaties uitvoeren, geven op hun websites te weinig exacte informatie over de gebruikte prothesen en hun levensduur. Dat stelt arts-onderzoeker Marloes Schmitz van het UMC St Radboud in Nijmegen.

beld: Thinkstock beld: Thinkstock

Volgens onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn er in Nederland negentien zbc’s die orthopedische ingrepen doen; drie daarvan plaatsen daadwerkelijk heupprothesen en geven daarover informatie op hun website. Schmitz en haar collega’s bekeken wat deze informatie inhoudt – peildatum: 1 november 2011 – en vroegen zo nodig aanvullende informatie op.

Eén van de zbc’s meldt dat na vijftien jaar 90 tot 95 procent van de geplaatste heupprothesen nog steeds goed functioneert. ‘Deze survival geldt inderdaad voor de steel van de gecementeerde prothese’, zegt Schmitz, ‘maar voor de kom die met deze steel wordt gebruikt, is maar één langetermijnstudie bekend. Resultaten van de combinatie van deze twee implantaten zijn er niet.’

Een ander zbc wekt op de website de suggestie dat er gecementeerde heupprothesen worden geplaatst, hetgeen bij navraag niet blijkt te kloppen. Verder krijgen bezoekers van deze website slechts summier informatie over de problemen met de resurfacing prothese – de zogeheten ‘sportheup’ – die in deze kliniek wordt geplaatst. Een derde zbc geeft op de website geen enkele informatie over de te verwachten overleving van de geplaatste heupprothesen of details over het te gebruiken implantaat, bleek uit de peiling.

‘Zbc’s opereren vooral relatief jonge patiënten met weinig medische risico’s, die afgezien van hun heupprobleem verder gezond zijn’, zegt Schmitz. ‘Deze patiënten moeten langer dan tien jaar met hun heupprothese kunnen doen,  maar er zijn maar weinig klinieken die een adequate tienjaarsoverleving van hun prothese hebben beschreven.’ Concentratie van jonge patiënten in gespecialiseerde klinieken is dan ook geboden, vindt zij.

In een vergelijkbaar onderzoek onder alle ziekenhuizen in Nederland, uitgevoerd in 2010,  werden overigens vergelijkbare resultaten gevonden. Schmitz: ‘Ook daar wordt weinig specifieke informatie gegeven over het gebruikte type prothese en de te verwachten levensduur, terwijl patiënten dat wél willen weten.’ Zij zegt niet te weten of de ziekenhuizen de informatie op hun websites inmiddels hebben aangepast.

Joost Visser

Links:
Lees het volledige onderzoeksverslag: ZBC's wekken onterechte verwachtingen

Lees het onderzoek onder ziekenhuis: Total hip arthroplasty: what information do we offer patients on websites of hospitals?

Lees ook:

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd