2008

 • De klager in deze zaak wil niet meer communiceren met zijn bedrijfsarts. Een collega-bedrijfsarts treedt ongevraagd op als vervanger. Zonder onderzoek bevestigt deze collega – als ware het een second opinion – het aanvankelijke oordeel.
 • Het botert niet tussen de familie van een 42-jarige wilsonbekwame man, die in een instelling verblijft, en zijn huisarts. Het gaat echt verkeerd als de laatste sondevoeding voorschrijft zonder de familie te informeren.
 • De doktersassistente op een huisartsenpost wordt ’s nachts gebeld over een bejaarde man die pikzwart braakt. Ze belooft dat de arts van de post zal terugbellen. Die probeert gerust te stellen en zegt dat de eigen huisarts moet worden ingelicht.
 • Hij heeft niet genoeg tijd om haar te zien, maar velt wel een oordeel dat voor de patiënte nogal wat consequenties heeft. De drukke bedrijfsarts komt daar niet mee weg. Ook had hij zich niet mogen uitlaten over de arbeidskansen van de vrouw.
 • Een verloskundige schat de nachtelijke telefoontjes van een ongeruste moeder over haar pasgeboren baby niet in als alarmerend. Terwijl moeder en kind geen vlekkeloze voorgeschiedenis hebben. Dit heeft uiteindelijk fatale gevolgen.
 • Een vrouw voert een rechtszaak tegen haar ex-man en wil van haar huisarts een uitdraai van haar dossier. In het dossier beschuldigt ze haar ex van pedofilie, mishandeling en drugs­gebruik.
 • Tijdens een neurochirurgische operatie wordt de arm van een vrouw volledig steriel afgedekt. Maar daardoor ziet niemand dat het infuus subcutaan loopt, wat uiteindelijk huidnecrose tot gevolg heeft. Hoort dit bij de risico’s van zo’n operatie?
 • Een basisarts in Nederland treedt op als bemiddelaar voor een Belgisch behandelcentrum. Bij hem komt een vrouw die na een liposculptuur van de hals en twee antirimpelbehandelingen nu een borstvergroting wenst.
 • Als bedrijfsarts ben je extra op je hoede als je de verzuimbegeleiding van een directeuraandeelhouder voor je rekening moet nemen.
 • Het regionaal tuchtcollege geeft een neuroloog een waarschuwing. Op basis van de informatie van de huisarts had hij een patiënt met een vermeende TIA sneller moeten onderzoeken. Maar het Centraal Tuchtcollege zet de huisarts in het beklaagdenbankje.
 • Een mogelijk chronisch psychotische vrouw die alle hulpverlening weigert, dient bij het regionaal tuchtcollege een klacht in tegen de ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ van haar zoon.
 • Een psychiater/psychotherapeut ‘behandelt’ veertien jaar lang een vrouw. Een deugdelijke diagnose heeft hij nooit gesteld. Hij houdt het medisch dossier slecht bij en volgt geen bij- of nascholing. Wel maakte hij seksueel misbruik van de vrouw.
 • Ruim een jaar nadat een moeder en haar kinderen zijn uitgeschreven bij de praktijk, krijgt de huisarts een telefoontje van de Raad voor de Kinderbescherming. Uit het hoofd verhaalt de dokter wat zij zich zoal herinnert van de familie.
 • ’s Nachts tijdens een vaarvakantie krijgt een meisje hoge koorts. Haar ouders brengen haar per bootje en leenauto naar een huisartsenpost. Daar wordt aan een virale infectie gedacht.
 • Een patiënte is na een operatie bewusteloos aangetroffen en moet worden gereanimeerd. De volledige zaak gaat over de dosering van de pijnstilling. In dit tussenvonnis gaat het echter om de dossierplicht van het ziekenhuis ...
 • De ouders zijn gescheiden. Hun zoon woont bij de moeder, maar zowel vader als moeder is belast met het gezag over de jongen. Vader vindt dat zijn zoon bijstand nodig heeft omdat de moeder hem psychisch zou mishandelen.
 • Het advies van een psychotherapeut aan een man om zijn echtgenote eens te ‘verrassen’ als zij opnieuw zegt haar ex te willen zien, is in strijd met de professionele standaard. Met een berisping komt de therapeut er nog goed van af.
 • Kent u dat knagende onrustgevoel als u een prothese, stent, spiraaltje, pessarium, pacemaker of noem maar op heeft geplaatst en u kunt de gedachte niet loslaten dat er iets niet goed is gegaan? Deze uitspraak heeft daar alles mee te maken.
 • Een gescheiden moeder wil inzage in de medische dossiers van haar kinderen om te controleren of ze echt ziek waren toen om die reden een weekendbezoek niet kon doorgaan. De dokter schuift haar verzoek even terzijde.
 • Twee huisartsen nemen de praktijk van een collega waar. Ze krijgen te maken met een vrouw die uiteindelijk overlijdt aan een subarachnoïdale bloeding. Het tuchtcollege velt over beide waarnemers een verschillend oordeel. Dat maakt van deze zaak een l
 • Ook voor tandartsen geldt het tuchtrecht. De essentie van deze zaak is ook interessant artsen: Mag een (tand)arts zijn hulpverlenerrelatie laten afhangen van de vraag of zijn patiënt ook gebruikmaakt van de diensten van iemand die bij hem in dienst i
 • Een psychiater geeft een man met een chronische paranoïde psychose onder dwang een antipsychoticum. Als reden voor de onvrijwillige toediening gaf hij aan dat de man delictgevaarlijk was.
 • Hoewel de huisarts aan oorontsteking denkt, blijkt de zieke baby die al een week met koorts kampt, meningitis te hebben.
 • Een baby van ruim zes maanden met koorts overlijdt aan de gevolgen van een pneumokokkenmeningitis, dit ondanks onderzoek door een huisarts op de huisartsenpost en later telefonisch consulteren van een praktijkassistente.
 • Huisartsen vullen soms hun voorraad verbandmiddelen, desinfectantia e.d. aan door een receptje uit te schrijven op naam van een getapete of anderszins behandelde patiënt. Een handelwijze die door de vingers wordt gezien.
 • Een spina bifida-patiëntje met een urine­stoma en een spitz-holterdrain moet een cholesteatoomoperatie ondergaan. Enkele uren na de operatie wordt het patiëntje levenloos aangetroffen.
 • In onderstaande zaak doet het regionaal tuchtcollege een leerzame uitspraak over de verantwoordelijkheid van bedrijfsartsen.
 • Een man die zeer allergisch is voor penicilline, wordt in het ziekenhuis opgenomen.
 • Als het aan het Regionaal Tuchtcollege Zwolle had gelegen, zou u het belangrijke leermoment van onderstaande uitspraak nooit hebben vernomen.
 • Mesenteriale ischemie van ileum tot colon ascendens veroorzaakt bij een vrouw dagenlang steeds heviger wordende buikpijn. Uiteindelijk moet zij een spoedresectie ondergaan.
 • Een huisarts keurt niet zijn eigen patiënten als die hun rijbewijs moeten verlengen. Kraakhelder. Een haio in dezelfde praktijk kan dat wel doen. Ook duidelijk. Maar een verwisseling van petten is dan zo gebeurd.
 • In 25 maanden komt een vrouw regelmatig bij haar huisarts met buikklachten. Hij denkt eerst aan een urineweginfectie, later aan gastritis en weer later verwijst hij haar naar onder meer een gastro-enteroloog en een internist.
 • Een voormalig huis- en verpleeghuisarts start een herstellingsoord voor mensen die aan burn-out lijden. In die setting presenteert ze zich nog steeds als arts en ze schakelt daarbij ook andere onbevoegden, zoals een ex-patiënte, in.
 • Als huisarts ken je soms een hele familie, van grootvader tot kleinkinderen.
 • Een man eist inzage in de MIP-gegevens van zijn overleden vrouw omdat zij mogelijk door een medische fout is overleden. Het ziekenhuis weigert dat om de melder te beschermen.
 • Een patiënte verschijnt na een val op de SEH. Na behandeling - maar zonder INR-bepaling - laat de agnio de vrouw vervolgens naar huis gaan. De vrouw overlijdt door verbloeding.
 • Afwachten of direct handelen, dat is veelvuldig de lastige afweging waar een huisarts voor staat. In dit geval maakte de huisarts de verkeerde keuze.
 • Een psychiatrisch ziekenhuis meldt een suïcide bij de inspectie. De inspectie wordt vervolgens gedwongen via de Wet openbaarheid van bestuur om inzage te geven in dit dossier.
 • Onderstaande uitspraak is vooral van belang voor de situatie waarin een psychiater wil beletten dat een vrijwillig opgenomen patiënt die een gevaar voor zichzelf is, de instelling wil verlaten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd