2007

 • Een bedrijfsarts verklaart een zieke werknemer die wekelijks driemaal drie uur thuiswerk deed in één klap volledig arbeidsgeschikt. Het verzuim zou samenhangen met een arbeidsconflict.
 • Een verzekeringsarts moet haar werk kunnen doen. En als zij daarvoor zonder toestemming van de patiënt medische informatie inwint bij een bedrijfsarts, heeft zij het recht aan haar zijde.
 • Zelden gaven een regionaal tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege zo’n verschillend oordeel over de vraag of een bepaald protocol moest worden gevolgd of dat daar nu juist van had moeten worden afgeweken.
 • Deze week publiceert MC een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van een notaris die wordt verdacht van een strafbaar feit en zich op zijn verschoningsrecht beroept.
 • Een arts presenteert een afschuwelijke diagnose op een heel onhandige manier aan de familie van een patiënt. Hierdoor richt hij onnodig leed aan.
 • Gebrek aan overleg tussen de behandelaars over de medicatie werd een psychiatrische patiënte fataal. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep tegen de waarschuwing die het Regionaal Tuchtcollege in Groningen hem eerder al had opgelegd.
 • Kort voor zijn prepensioen wordt bij een man prostaatkanker geconstateerd. De bedrijfsarts wil de man bezoeken, maar treft hem niet thuis omdat hij radiotherapie ondergaat.
 • Een arts is getuige van een zwaar verkeersongeluk. Hij belt vanuit zijn auto 112 en rijdt door. De tuchtrechter oordeelt dat zulk gedrag een arts niet past.
 • Een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij staat voor het gerecht omdat hij de whiplash van een vrouw afdoet als een substraatloze pseudodiagnose.
 • Een vader heeft zijn twee zoontjes - jonger dan 12 jaar - laten besnijden. De arts die de ingreep heeft uitgevoerd, wordt aangeklaagd door de moeder die het ouderlijk gezag over beide kinderen heeft.
 • Een klassiek drama. Een familie wil dat de arts verklaart dat de overleden moeder niet in staat was haar belangen te behartigen.
 • Ook al heb je geen dienst en lig je na het sporten uitgeteld met je derde biertje op de bank, dan nog ben je verplicht om als arts adequaat te reageren op een noodoproep van een patiënt.
 • Als een patiënt kampt met misselijkheid en braken en zich met buikklachten tot zijn huisarts wendt, neemt deze alleen de anamnese af en werpt slechts een terloopse blik op de buik.
 • Bij een subclaviale punctie prikt een chirurg zowel links als rechts mis. Hij veroorzaakt daardoor een kleine toppneumothorax.
 • Een 48-jarige reumapatiënte krijgt in 2003 sulfasalazine voorgeschreven onder bewaking van haar bloedbeeld.
 • Zo vaak komt het niet voor dat een maatschap of een raad van bestuur daadwerkelijk ertoe overgaat afscheid te nemen van een medisch specialist vanwege diens functioneren.
 • Lichamelijk onderzoek bij anamnestisch en ogenschijnlijk gezonde patiënten is niet het meest spectaculaire onderdeel van uw vak. Alleen coassistenten die het onderzoek nog moeten leren, kunnen er nog veel voldoening aan ontlenen.
 • In hoeverre mag je als huisarts in je beleid nog afgaan op het advies van een specialist? Als het aan het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven ligt niet al te zeer. Dat stemt tot nadenken.
 • Een vrouw met een meningeoom wordt naar een neurochirurg verwezen. Hij legt haar de behandelmogelijk­heden en de risico’s uit en gaat vervolgens vijf weken op vakantie.
 • Een 19-jarige patiënt is geopereerd aan prognathie van de onderkaak. Een paar minuten na vertrek van de recovery raakt hij buiten bewustzijn; enkele dagen later overlijdt hij.
 • De tuchtrechter berispt een huisarts die in een duopraktijk werkt omdat zijn partner te laat op de visiteaanvraag van een CVA-patiënt reageert.
 • Een verloskundige verwijst een vrouw in partu naar het ziekenhuis. In de aanloop naar een spoedsectio wordt de arts-assistent die haar begeleidt, weggeroepen. Het kind komt dood ter wereld.
 • Het zijn niet per se de meest risicovolle ingrepen die vermijdbare en verwijtbare sterfte kunnen veroorzaken. Zoveel is wel duidelijk geworden uit het recentelijk gepubliceerde EMGO/Nivel-rapport ‘Onbedoelde schade in ziekenhuizen’ (MC 17/2007: 720).
 • Een huisarts weigert tot tweemaal toe ’s nachts een patiënt te bezoeken en legt ook niet uit wat daarvoor zijn beweegredenen zijn. Het regionaal tuchtcollege vraagt zich af of de huisarts wel voldoet aan de eisen van professionaliteit.
 • Een bedrijfsarts heeft een vertrouwensrelatie met een werknemer. Vraagt die laatste een WAO-uitkering aan, maar weigert hij zijn werkgever toegang tot zijn medische gegevens, dan zal de werkgever een gemachtigde aanwijzen.
 • Een arts vermoedt dat een collega via internet onverantwoord antibiotica voorschrijft. Hij besluit zich voor te doen als patiënt met een soa en laat zijn collega in de val lopen. Uitlokking? Jazeker. Maar in het tuchtrecht is dat niet strafbaar.
 • Een chirurg met veel oncologiepatiënten past actieve levensbeëindiging toe door bij zijn terminale patiënte de morfinepomp gestaag verder open te draaien. Sterker nog: hij is ervan overtuigd dat hij juist handelt.
 • De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) is al enige tijd bezig het toezicht te verscherpen op personen, instellingen en bedrijven die onverantwoorde zorg zouden leveren.
 • Het is niet altijd kommer en kwel bij de tuchtrechter. Dat blijkt uit onderstaande uitspraak waarin het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven een klacht afwijst en de aangeklaagde arts een uitbundige pluim geeft.
 • Een gynaecoloog reageert inadequaat op de verslechterende gezondheid van een vrouw die juist van een tweeling is bevallen.
 • Een arts belooft in een folder dat zijn Exoderm-peeling om de huid te verjongen geen bijverschijnselen kent. Een vrouw die van deze dienst gebruikmaakt, krijgt na de behandeling echter last van ontsierende depigmentatie.
 • In onderstaande zaak was een huisarts nauw betrokken bij het ziekteproces van een 67-jarige patiënt. Nadat de patiënt afzag van verdere behandeling, verzocht hij om euthanasie.
 • Op 13 februari van dit jaar besliste de raadkamer van de Rotterdamse Rechtbank over twee zaken uit het Erasmus MC.
 • Een hidha wil inzicht in haar gesprekstechniek en legt daarom een consult op video vast. De patiënt vecht dat vervolgens aan en bestrijdt dat haar om toestemming is gevraagd. De tuchtrechter hecht aan het kristalhelder informeren van patiënten.
 • Een verzekeringsarts in opleiding schrijft een rapportage in verband met een WAO-herbeoordeling, waarover een klacht bij het tuchtcollege wordt gedeponeerd. Die oordeelt dat de conclusies in zijn rapportage buiten zijn deskundigheidsgebied vallen.
 • U zou er nu voor kunnen kiezen om eerst de hieronder afgedrukte uitspraak te lezen en dan pas ons commentaar. De tuchtzaak is ons terecht ‘om reden van algemeen belang’ (artikel 71 Wet BIG) ter publicatie aangeboden.
 • Voor de tuchtrechter verschijnt een dermatoloog die kennelijk meer belang hechtte aan zijn publicatie over de anorectale vorm van lymphogranuloma venereum, dan aan het informeren van de GGD om verspreiding van deze zeldzame soa te voorkomen.
 • Twee verpleeghuisartsen staan tegenover elkaar omdat de een zich benadeeld voelde in de ontslagprocedure die door de ander was aangespannen.
 • Blijf trouw aan je professionele standaard en laat je niet meeslepen in een hevige en jarenlange strijd tussen gewezen echte­lieden over de zorg voor hun kinderen - in dit geval twee minderjarige dochters.
 • Onderstaande uitspraak heeft betrekking op het handelen van een verpleegkundige, maar de uitspraak van de tuchtrechter bevat op onderdelen overwegingen en standpunten die ook voor artsen van belang zijn.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd