Contact

Voor algemene vragen mailt u het redactiesecretariaat: redactie@medischcontact.nl.

Persberichten stuurt u naar nieuwsdienst@medischcontact.nl


Adres

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Postadres:
Postbus 20052
3502 LB Utrecht
030-2823384


De redactie

Contactgegevens van redactieleden van Medisch Contact en Arts in Spe 


Artikel insturen

Wilt u een artikel aanbieden aan Medisch Contact klik dan hier


Inloggen op de site

Bent u lid van een van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de KNMG, dan kunt u zich gratis registreren voor toegang tot de site van Medisch Contact. Hier heeft u uw lidmaatschapsnummer voor nodig die u op de verpakking van het blad Medisch Contact vindt of onderaan in de nieuwsbrief. Of vraag deze dan op bij uw beroepsvereniging of via de Infodesk KNMG (info@fed.knmg.nl): 030 282 3800.


Bezorging

Bent u lid van een van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de KNMG of bent u lso abonnee, dan ontvangt u iedere donderdag Medisch Contact per post. Meer informatie


Adreswijzigingen

Voor het doorgeven van een adreswijziging dient u contact op te nemen met uw beroepsvereniging of  met de KNMG via info@fed.knmg.nl of tel. 030 282 3800. Bent u abonnee, dan neemt u contact op met Abonnementenland.


Abonnementszaken

Voor abonneren, adreswijzigingen, opzeggingen en andere vragen betreft uw abonnement: meer info


Andere vragen

  • Heeft u een vraag of klacht over de gezondheidszorg, dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland, via 0900 243 70 70, of Zorgbelang Nederland. Zorgbelang Nederland helpt en adviseert kosteloos bij het indienen van een klacht.
  • Voor medische klachten kunt u het best uw huisarts of specialist raadplegen of contact opnemen met de betreffende patiëntenvereniging. 

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd