Spiraaltje geplaatst bij zwangere

Publicatie Nr. 03 - 20 januari 2012
Jaargang 2012
Rubriek Selectie van de inspectie
Pagina's 155

Feiten
Patiënte heeft haar huisarts een Mirena-spiraaltje laten inbrengen. Ook was er een zwangerschapstest gedaan. Maar op het moment van de plaatsing wist de huisarts daar nog niet de uitslag van. Direct na het plaatsen vernam de huisarts van haar assistente dat die uitslag positief was. Zij heeft dit direct aan patiënte verteld. De volgende dag heeft patiënte het spiraaltje laten verwijderen. De zwangerschap kwam ten einde.

Patiënte verwijt de huisarts onder meer dat deze het spiraaltje plaatste, zonder de uitslag van de zwangerschapstest af te wachten. Daardoor is haar de mogelijkheid ontnomen zelf te beslissen over eventuele voortzetting van de zwangerschap.

Overwegingen tuchtcollege
De huisarts heeft het spiraaltje bij patiënte geplaatst voordat was vastgesteld of klaagster zwanger was. Daarmee heeft ze gehandeld in strijd met de NHG-Standaard Het Spiraaltje (Standaard M 14). Hiervan moet haar een verwijt gemaakt worden.

Relevantie volgens de inspectie
De huisarts erkent de fout, en toch geeft het tuchtcollege een waarschuwing. Vooral omdat in strijd gehandeld is met de NHG standaard. Het gezond verstand zegt toch ook dat je nu eenmaal geen spiraaltje plaatst als je er niet zeker van kunt zijn dat de vrouw in kwestie niet zwanger is? Zeker als afgesproken is een test te doen, moet je de uitslag daarvan afwachten. Er is geen reden om dat niet te doen.

(Zaaknummer RTC Amsterdam 10/170)


Beslissing in de zaak onder nummer van: 2010/170
REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM
Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 10 juni 2010 binnengekomen klacht van:

A, wonende te B, k l a a g s t e r,

tegen C, huisarts, wonende en werkzaam te D, v e r w e e r s t e r.

 1. Het verloop van de procedure.
Het college heeft kennisgenomen van:
- het klaagschrift;
- het aanvullend klaagschrift met bijlage;
- de op 13 juli 2010 ingekomen brief van klaagster;
- de op 16 juli 2010 ingekomen brief van verweerster;
- de op 27 juli 2010 ingekomen brief van klaagster;
- het op 23 augustus 2010 ingekomen verweerschrift met bijlage;
- het op 30 augustus 2010 ingekomen medisch dossier van klaagster.
- de correspondentie betreffende het vooronderzoek;
- de op 18 november 2010 ingekomen brief van klaagster;
- de op 17 december 2010 ingekomen brief van klaagster;
- de op 27 april 2011 ingekomen brief van verweerster met bijlage.
Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid in het kader van het vooronderzoek mondeling te worden gehoord.
De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting.
Klaagster was, met bericht, afwezig.
Verweerster was aanwezig, bijgestaan door mr. S.J. Berkhoff-Muntinga, verbonden aan Stichting VvAA rechtsbijstand te Utrecht.

2. De feiten.
Op grond van de stukken en hetgeen ter terechtzitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden uitgegaan:
Klaagster was patiënte van verweerster. Klaagster wilde voorkomen dat zij zwanger zou worden. Zij had een onregelmatige menstruatiecyclus. Op 25 november 2009 heeft verweerster bij klaagster een Mirena-spiraaltje ingebracht. Op het moment van plaatsen was verweerster nog niet bekend met de uitslag van de zwangerschapstest. Direct na de plaatsing vernam zij van haar assistente dat die uitslag positief was, wat verweerster meteen aan klaagster vertelde. De dag erna heeft klaagster het spiraaltje laten verwijderen.
De zwangerschap kwam ten einde.

3. Het standpunt van klaagster en de klacht.
De klacht houdt in dat verweerster niet de uitslag van de zwangerschapstest heeft afgewacht alvorens het Mirena-spiraaltje te plaatsen. Daardoor is klaagster de mogelijkheid ontnomen om zelf te beslissen over eventuele voortzetting van de zwangerschap.
Daarnaast verwijt klaagster verweerster dat zij haar na de ingreep pardoes heeft weggestuurd terwijl klaagster in shock was en niet wist wat haar was overkomen.

4. Het standpunt van verweerster.
Verweerster heeft van begin af aan erkend dat zij de uitslag van de zwangerschapstest had moeten afwachten alvorens het Mirena-spiraaltje in te brengen. Verweerster betwist dat klaagster in shock of overstuur de spreekkamer heeft verlaten.

5. De overwegingen van het college.
5.1 Verweerster heeft bij klaagster het spiraaltje geplaatst voordat was vastgesteld of klaagster zwanger was. Door aldus te handelen heef verweerster gehandeld in strijd met NHG-Standaard Het spiraaltje (Standaard M 14). De klacht is in zoverre dan ook gegrond.
5.2 Het college heeft niet kunnen vaststellen of klaagster na afloop van het consult in shock is geweest en dat verweerster dat had moeten opmerken zodat zij klaagster niet zo maar naar huis had mogen laten gaan. Wat dat betreft is het het woord van klaagster tegenover het woord van verweerster. Dit deel van de klacht is ongegrond.
5.3 Verweerster is van het begin af aan jegens klaagster open geweest over haar fout.
Dit blijkt onder meer uit de door verweerster overgelegde brief aan klaagster van 2 december 2009. Verder heeft verweerster ter zitting verklaard dat zij van haar fout heeft geleerd. Verweerster laat het niet langer over aan de assistente om haar voor plaatsing van een spiraaltje de uitslag van een zwangerschapstest mede te delen. Verweerster doet de zwangerschapstest nu zelf, in de eigen spreekkamer, alvorens met het plaatsen aan te vangen. Toch nemen genoemde acties van verweerster niet weg dat de klacht over de gemaakte fout, waarvan haar een verwijt moet worden gemaakt, gegrond wordt verklaard.
5.4 De oplegging van de maatregel van een waarschuwing is in dit geval passend.
Daarbij wijst het college erop dat een waarschuwing een zakelijke terechtwijzing is die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken.

6. De beslissing.
Het Regionaal Tuchtcollege waarschuwt verweerster.
Aldus gewezen op 10 mei 2011 mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, L.M. Gualthérie van Weezel, J.N. Bennen en J.C. van der Molen, leden-arts, mr. Q.R.M. Falger, lid-jurist, mr. T.H.C. Coert, secretaris,
en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 5 juli 2011 door de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris.
J.S.W. Holtrop, voorzitter
T.H.C. Coert, secretaris

 • PDF van deze uitspraak
 • Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (2)

  "Met veel plezier lees ik uitspraken van tuchtcolleges en ook de selectie van de inspectie, die Medisch Contact al geruime tijd afdrukt. Het is zeker goed om te weten wat zoal strafbaar is, waar je op moet letten en de voorbeelden kunnen ons allemaal overkomen, dat is duidelijk.
  Maar het moet toch niet veel gekker worden bij dit voorbeeld, waarbij een huisarts een spiraaltje plaatst bij een dame, die mogelijk zwanger is. Ze heeft daartoe zelf een zwangerschapstest uitgezet. Het is niet duidelijk of de huisarts dat heeft gedaan, of dat ze dat zelf heeft gedaan. Maar hoe dan ook, zij wilde weten of ze zwanger was, ja dan nee. En diezelfde patiënt laat een spiraaltje te laten plaatsen in die huisarts praktijk… En het college verwacht dat wij het geweten van die patiente zijn.!! Zij vraagt om een plaatsing van het spiraaltje… de zwangerschaptest al uit het geheugen..??
  Dat die huisarts zijn fout erkent, vind ik zeer te loven. Maar dat de Tuchtraad toch een waarschuwing uitdeelt aan de dokter, verbaast mij zeer. Patiënte had een waarschuwing verdiend, daar zij als geen ander wist waar ze mee bezig was, wat uitstond en of er wel of niet een kind of komst was."

  H.J. Buijs, revalidatie-arts, Dordrecht - 13-03-2012 18:48

  "Uiteraard had de arts de uitslag van de zwangerschapstest moeten afwachten alvorens het spiraaltje te plaatsen.
  Ik mis echter in het artikel wel een opmerking over de eigen verantwoordelijkheid van patiënte. Een zwangerschapstest is geen ingewikkelde labuitslag, de noodzaak om de uitslag te weten vóór het spiraaltje geplaatst wordt lijkt me ook vrij duidelijk en het plaatsen van een spiraal is geen handeling die 'even tussendoor' gedaan wordt en voorbij is voordat je het doorhebt. Patiënte had dus mijns inziens zelf ook kunnen navragen of de testuitslag inderdaad negatief was, vóór ze het spiraaltje liet plaatsen."

  E.I. van Koppen, Jeugdarts, ALPHEN AAN DEN RIJN - 20-01-2012 08:34

  Deelnemende sites

  Voor deze site(s) bent u ingelogd