Selectie van de Inspectie 2012

Naast de tuchtzaken die in het blad staan, publiceert Medisch Contact wekelijks een niet eerder gepubliceerde tuchtzaak op de website. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak voor Medisch Contact uitgekozen en van commentaar voorzien. Centrale vraag: wat kunnen artsen van deze zaak leren?

 • Een vrouw met chronische allergieklachten is in behandeling bij een arts, met wie ondertussen een seksuele relatie ontstaat.
 • Een patiënt wordt met aanhoudende kortademigheid opgenomen in het ziekenhuis.
 • Op 24 juni 2002 heeft klager een auto-ongeluk; hij schakelt niet direct medische hulp in. Op 2 juli komt hij bij de huisarts voor een periodieke controle van hypertensie en diabetes.
 • Een vrouw bezocht haar huisarts wegens een rode plek in haar knieholte. Ze zei zelf te denken aan de ziekte van Lyme, als gevolg van een tekenbeet.
 • Een vrouw bezocht haar huisarts wegens een rode plek in haar knieholte. Ze zei zelf te denken aan de ziekte van Lyme, als gevolg van een tekenbeet.
 • Bij een reguliere gebitscontrole bleek dat bij drie kiezen van klaagster een vulling moest worden geplaatst
 • Bij een reguliere gebitscontrole bleek dat bij drie kiezen van klaagster een vulling moest worden geplaatst
 • Klager was, na tussenkomst van het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling), met zijn gezin in behandeling bij de psychotherapeut. Het doel was het contact tussen zijn ex-echtgenote, de kinderen en hemzelf te verbeteren.
 • Verweerster was sinds 1983 huisarts van patiënte. Tussen beiden ontstond daarnaast een vriendschapsrelatie.
 • Een 71-jarige vrouw belt vroeg in de ochtend naar de praktijk van haar huisarts met pijnklachten in rug, armen en borst
 • Patiënt had buikpijnklachten bij recente diarree met benauwdheid en pijn op de borst die verergerde bij inademen.
 • De klacht is ingediend door de zus van een inmiddels overleden patiënt, die bij leven aan zijn zus een onbeperkte volmacht had verstrekt om ook na zijn overlijden namens hem op te treden.
 • Verweerder is huisarts en de broer van de ex-echtgenote van klager.
 • Patiënte heeft een uitgebreide ziektegeschiedenis en medisch dossier. Ze wilde overstappen naar een andere huisarts en vroeg daarom haar medisch dossier op dat, toen zij dit kwam ophalen, uit slechts vier velletjes bestond.
 • Ditmaal een casus met twee aangeklaagden: de arts en de verpleegkundige. In nummer 16 kwam het handelen van de arts aan de orde. In dit nummer het oordeel over de verpleegkundige.
 • Ditmaal een casus met twee aangeklaagden: de arts en de verpleegkundige. In dit nummer komt het handelen van de arts aan de orde. In nummer 17 volgt het oordeel over de verpleegkundige.
 • Klaagster neemt haar dochtertje mee naar de huisarts in verband met forse klieren in de hals. Deze stelt de diagnose tonsillitis. Daarna wordt patiëntje nog driemaal door collega’s van de huisarts gezien.
 • Patiënte bezocht haar huisarts omdat ze een keer de pil vergeten was, haar menstruatie uitbleef en zij vreesde voor een zwangerschap.
 • Een arts zag patiënte in verband met jeukklachten aan hals en rug, waarvoor hij respectievelijk cutivate crème en antimycotica voorschreef.
 • Klager is een gescheiden man. Hij, zijn ex en zijn pasgeboren dochter stonden alle drie ingeschreven bij dezelfde huisarts.
 • Patiënt is 87 en wordt door zijn dochter liggend op de bank in zijn woning aangetroffen. Zij belt met de arts, die een visite aflegt.
 • Bij een patiënte met een longtumor is een bilobectomie van de rechterbovenkwab en middenkwab verricht (het RTC vermeldt abusievelijk door longarts, maar dat moet zijn door chirurg).
 • Een zwangere patiënte belt de verloskundige, onder meer omdat ze wat roze vocht verliest en troebele urine heeft.
 • Patiënt is door zijn huisarts verwezen naar de psychotherapeut. Daartoe overlegt de huisarts telefonisch met de therapeut, dit in het bijzijn van patiënt en diens vrouw.
 • Patiënt is slachtoffer geworden van mishandeling en heeft daarbij hoofdletsel opgelopen. Hij meldt zich rond 2.30 uur in dronken toestand bij de huisartsenpost.
 • De internist heeft voor patiënte, sinds twintig jaar dementerend met een geleidelijk verloop en een complexe medische voorgeschiedenis, een aantal onderzoeken aangevraagd, waaronder – omdat hij rekening hield met de mogelijkheid van vasculitis – een ANCA-onderzoek.
 • Klager is gescheiden en vader van drie kinderen. Hij was patiënt bij de huisarts en heeft zichzelf en zijn kinderen (die bij hem wonen) in 2005 uitgeschreven. Enkele jaren later is vanuit het consultatiebureau een melding gedaan bij het AMK wegens zorgen over de opvoedingssituatie.
 • Patiënte heeft haar huisarts een Mirena-spiraaltje laten inbrengen. Ook was er een zwangerschapstest gedaan.
 • Een psychotherapeut voert een solopraktijk, waar hij met patiënt twee intakegesprekken had gevoerd, inclusief psychologische tests. Toen patiënt voor een vervolgafspraak kwam, bleef de deur gesloten.
 • Een huisarts informeert de gescheiden vader van een jongen die een stem in zijn hoofd hoort, pas nadat hij de naam van diens zoon al aan de psychiater heeft doorgegeven.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd