2011

Naast de tuchtzaken die in het blad staan, publiceert Medisch Contact wekelijks een niet eerder gepubliceerde tuchtzaak op de website. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak voor Medisch Contact uitgekozen en van commentaar voorzien. Centrale vraag: wat kunnen artsen van deze zaak leren?

 • Klaagster, een patiënte met PTSS, was bekend met suïcidale neigingen. Er werd met haar een bed-op-recept regeling (BOR) afgesproken. Voor haar gold geen zeer restrictief regiem wat betreft controles op middelen waarmee zij zichzelf wat kon aandoen.
 • Patiënte kwam bij de huisarts in verband met cyclische klachten aan de linkerborst en werd doorgestuurd voor een mammografie.
 • In 1996 heeft de arts bij patiënte een discectomie L5-S1 uitgevoerd en in 1997 op dezelfde plek een foraminotomie.
 • In 1996 heeft de arts bij patiënte een discectomie L5-S1 uitgevoerd en in 1997 op dezelfde plek een foraminotomie.
 • Patiënt was bij de arts bekend met onder meer een eerder doorgemaakte CVA en met diabetes mellitus type II. In april 2007 bezocht de arts patiënt en stelde open, droge wondjes tussen de tenen vast.
 • In de nacht van 1 op 2 augustus werd patiënte wakker, omdat zij naar het toilet moest.
 • Patiënt, een in 2007 geboren jongen, lijdt aan een stofwisselingsziekte en aan epilepsie. Vanuit het perifere ziekenhuis is hij opgenomen in het academische ziekenhuis.
 • Patiënte kwam bij de arts in verband met psychische klachten. Daarbij is onder meer aan de orde gekomen dat patiënte een alcoholprobleem had.
 • Patiënte kwam bij de arts in verband met psychische klachten. Daarbij is onder meer aan de orde gekomen dat patiënte een alcoholprobleem had.
 • Op woensdagavond heeft klaagster last van hevige buikpijn, overgeven en diarree. De klachten houden aan en de volgende avond 19.00 uur belt haar zoon de huisartsenpost.
 • Patiënte is in verband met een symptomatische hypertrofische obstructieve cardiomyopathie op 22 september in het ziekenhuis opgenomen voor een Morrowprocedure met resectie van septaal spierweefsel.
 • Verweerster heeft op verzoek van een maatschappelijk werkende bij het AMK, na een verwijzing door een huisarts, een psychiatrische rapportage over de ex-echtgenote van klager verricht.
 • Patiënt had sinds woensdag last van zijn linkeroog; er was een adertje gesprongen. Zijn dochter heeft, omdat zij vond dat het oog er slechter uit zag, op zaterdag de huisartsenpost gebeld.
 • De arts in kwestie heeft bij een patiënt een tumor in het colon transversum verwijderd. PA-onderzoek wees op een matig gedifferentieerd adenocarcinoom.
 • Tussen november 2008 en december 2009 is patiënte een paar keer door de arts onderzocht in verband met verschillende klachten, met name obstipatie en toenemende buikomvang.
 • Een patiënte die vaak ‘voor niets’ de huisartsenpost consulteert, heeft nu een reëel probleem, maar de diagnose is niet helemaal duidelijk. De waarnemend huisarts zegt tegen patiënte dat ze contact moet opnemen als de klachten niet verminderen.
 • Uit een standaard laboratoriumonderzoek blijkt dat klaagster een verhoogd aantal leukocyten heeft. Verweerder laat dezelfde dag nader bloedonderzoek verrichten.
 • Patiënt stond vanwege diabetes mellitus onder controle van een oogarts. Bij onderzoek door verweerder bleek er een verminderde gezichtsscherpte te zijn, veroorzaakt door een geluxeerde kunstlens.
 • Op 8 juni bezocht patiënte de arts omdat zij pijn had in haar linkerbeen en soms niet goed kon staan. De arts dacht dat dit kwam door spanningen. Op de HAP dacht men op 10 juni, toen patiënte moeite had met lopen en plassen, hetzelfde.
 • Bij patiënte is in 2003 een superficieel spreidend melanoom op de rug verwijderd. De arts heeft patiënte gezien volgens het nazorgschema van de consensusrichtlijn van de Nederlandse melanoom werkgroep.
 • Deze casus laat weer goed zien dat verwachtingen van patiënten en nabestaanden bij euthanasie uiterst serieus genomen én besproken moeten worden.
 • Deze casus laat weer goed zien dat verwachtingen van patiënten en nabestaanden bij euthanasie uiterst serieus genomen én besproken moeten worden.
 • De patiënt kan pas instemmen met een voorgestelde ingreep, als hij daarover goed is geïnformeerd: de essentie van informed consent.
 • Je moet wel heel zeker van je zaak zijn om bij een 13-jarige jongen de diagnose torsio testis te verwerpen ten gunste van een epididymitis. Dat moet je dan ook kunnen onderbouwen (het daarbij passende onderzoek is een echo) en de resultaten daarvan nauwgezet optekenen.
 • Op 7 juli 2009 werd na onderzoek bij patiënte, 37 weken zwanger van haar tweede kind, pre-eclampsie geconstateerd en is zij opgenomen.
 • Sinds in 1995 de echtscheiding tussen klaagster en haar ex-man is uitgesproken hebben zij onenigheid over de verblijfplaats en omgangsregeling van de kinderen.
 • Klaagster is op 23 juni 2008 wegens pijn op de borst en dyspnoe opgenomen op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis waar verweerster als longarts werkzaam is.
 • Klaagster is na een auto-ongeval met de ambulance op de SEH binnengebracht. Ze had drie gebroken ribben, er waren geen aanwijzingen voor een pneumothorax, noch voor subcutaan emfyseem, ze was niet benauwd, maar had veel pijn.
 • Op zondag 20 september 2009 bezocht de arts, die op dat moment dienst deed op de HAP, patiënte, geboren in 1936.
 • Op 3 november 2008 bezocht patiënte de arts in verband met klachten van moeheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn. De arts heeft deze klachten geduid als voortkomende uit overbelasting (surmenage).
 • Bij een zwangerschapsduur van ongeveer 31 weken heeft patiënte contact gehad met de huisartsenpost in verband met bovenbuikklachten.
 • Patiënte was door haar huisarts met spoed verwezen voor een dermatologisch consult in verband met een recidief huidlesie rechts op haar borst.
 • Op 28 juli 2008 om 22.21 uur heeft klager telefonisch contact opgenomen met de huisartsenpost wegens ziekte van zijn echtgenote.
 • Op 28 juli 2008 om 22.21 uur heeft klager telefonisch contact opgenomen met de huisartsenpost wegens ziekte van zijn echtgenote.
 • Patiënt heeft het syndroom van Down en is slechthorend.
 • De arts heeft, nadat een psychiater hem mondeling had geadviseerd aan patiënte Carbamazepine voor te schrijven, dit recept steeds verlengd zonder controle uit te oefenen.
 • Arts behandelt patiënte met het middel Dermalive in verband met rimpels rond de mond. Enkele jaren na de behandeling krijgt patiënte last van ingekapselde bultjes in haar gezicht...
 • Klaagster kampt al vele jaren met overgewicht, dat zich manifesteert als vetophoping in de buikzone.
 • Patiënt lijdt aan perifeer vaatlijden en hypertensie. Op 17 maart 2006 is met patiënt gesproken over een diagnostisch nierangiogram.
 • Patiënt lijdt aan perifeer vaatlijden en hypertensie. Op 17 maart 2006 is met patiënt gesproken over een diagnostisch nierangiogram.
 • Patiënt lijdt aan perifeer vaatlijden en hypertensie. Op 17 maart 2006 is met patiënt gesproken over een diagnostisch nierangiogram.
 • De arts werkt in een privékliniek voor cosmetische behandelingen. Klaagster heeft zich op 11 oktober 2004 laten behandelen door een arts die onder haar beide jukbeenderen het permanente vulmiddel Bio-Alcamid heeft ingespoten.
 • Klager is met zijn gezin sinds 1999 bij de praktijk van de arts ingeschreven geweest. Op 29 mei 2009 heeft klager de praktijk van de arts gebeld. Kort daarop heeft hij de praktijk bezocht waar hij met een assistente heeft gesproken.
 • Op 8 december 2006 vertelde de 64-jarige patiënt op het spreekuur van de arts dat hij sinds anderhalf jaar soms terminale hematurie had.
 • Een 13-jarige patiënt is wegens een zwelling in zijn linkerkaak gezien door een kaakchirurg. Uit CT-scan en biopsie bleek dat sprake was van fibreuze dysplasie (FD) met haarden in de linkerkaak en bij de ogen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd