Selectie van de Inspectie

Naast de tuchtzaken die in het blad staan, publiceert Medisch Contact wekelijks een niet eerder gepubliceerde tuchtzaak op de website. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak voor Medisch Contact uitgekozen en van commentaar voorzien. Centrale vraag: wat kunnen artsen van deze zaak leren?

Selectie van de Inspectie 2012 >>

2013

 • Een patiënt komt ’s nachts bij de huisartsenpost met ernstige keelpijn waarbij hij nauwelijks nog kan slikken. De dienstdoende huisarts denkt aan een ontstoken lymfeklier en schrijft vloeibare amoxicilline voor.
 • Patiënte was met vele gezondheidsproblemen opgenomen in het verpleeghuis. Over de behandeling daar zijn meerdere klachten ingediend.
 • Patiënte is in maart 2010 vanuit de ggz opgenomen in een woonzorgcentrum. Zij gebruikte neuroleptica. In verband met decubitus werd pijnstilling voorgeschreven.
 • Bij een patiënte die met een gebroken vinger door de dienstdoende chirurg was geholpen, heeft een tweede chirurg op een later tijdstip de controle verricht.
 • Toen zij ongeveer 38 weken zwanger was, bezocht patiënte het ziekenhuis voor een controle.
 • Een verzekeringsarts verzocht verweerder – de psychiater – in het kader van de herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van klager – patiënt – een psychiatrisch onderzoek uit te voeren.
 • Patiënte is gevallen. Zij heeft een vinger gebroken en meldt zich bij de Spoedeisende Hulp, waar röntgenfoto's worden gemaakt. De verpleegkundige consulteert de chirurg telefonisch. Deze beoordeelt vanaf haar huis de röntgenfoto's.
 • In de tijd dat patiënt in een ziekenhuis werd behandeld, heeft de daar werkzame anesthesioloog, die klaarblijkelijk een bekende van patiënt was, zijn medisch dossier ingezien.
 • Patiënte heeft al heel lang last van misselijkheid en braken. Uiteindelijk wordt er laboratorium- en microbiologisch onderzoek gedaan.
 • Klaagster is in 2001 als 12-jarig kind door een glazen deur gevallen en heeft daarbij letsel aan haar rechterschouder opgelopen, waarvoor zij op de SEH is behandeld.
 • Klager heeft zijn huisarts op 8 september 2010 verzocht zijn gegevens uit het medisch dossier te verwijderen.
 • Klaagster is wegens rugklachten door haar huisarts verwezen naar het ziekenhuis, waar zij multidisciplinair is behandeld.
 • Klager is echtgenoot van patiënte, die in het verleden een ooginfarct heeft gehad en zich nu meldde op de huisartsenpost met een acuut zichtprobleem.
 • Klager is echtgenoot van patiënte, die in het verleden een ooginfarct heeft gehad en zich nu meldde op de huisartsenpost met een acuut zichtprobleem.
 • Klager deed bij de politie aangifte van een incident dat zich had afgespeeld in de flat waar hij woonde. Daarop bezocht de wijkagent klager, samen met een psychiatrisch verpleegkundige.
 • Verweerster in deze zaak is crisispsychiater, bij wie klaagster enkele malen is geweest.
 • Verweerster in deze zaak is crisispsychiater, bij wie klaagster enkele malen is geweest.
 • Klaagster komt met een klacht over haar behandeling door haar kaakchirurg.
 • Klager is vader van een 6-jarige dochter. Hij woont niet samen met de moeder, wel is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag. Het contact over de gezondheid van de dochter loopt vooral via de moeder.
 • Klager is de ex-partner van verweerster. Kort na het beëindigen van hun relatie liet klager aan verweerster weten dat hij in zijn jeugd seksueel was misbruikt door zijn stiefmoeder en dat hij hierin een belangrijke aanleiding zag voor het mislopen van hun relatie.
 • Klager is vanaf augustus 2010 bij verweerster (dermatoloog) onder behandeling geweest voor psoriasis.
 • Patiënte kwam op het spreekuur van verweerder, haar huisarts, en vroeg om een verwijzing naar een psycholoog. De volgende dag werd ze dood aangetroffen. Er zou sprake zijn geweest van zelfdoding.

 

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd