De Kwestie

Ondanks protocollen en richtlijnen is de dagelijkse praktijk van het artsenvak vaak verre van eenduidig. Schijnbaar eenvoudige omstandigheden kunnen leiden tot complexe vragen en situaties. In de rubriek ‘De Kwestie’ legt Medisch Contact praktijkdilemma’s voor aan de lezers en aan een deskundige.

Heeft u een casus die u wilt voorleggen, stuur dan een uitgebreide gevalsbeschrijving naar: redactie@medischcontact.nl onder vermelding van De Kwestie. U kunt uw kwestie ook anoniem voorleggen mits uw naam bij de redactie bekend is.Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd