24 april 2012

Arts te terughoudend met morfine bij COPD

Artsen zijn te terughoudend in het voorschrijven van opiaten bij ernstige COPD-patiënten met onbehandelbare dyspneu. Dit terwijl…

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

Artsen zijn te terughoudend in het voorschrijven van opiaten bij ernstige COPD-patiënten met onbehandelbare dyspneu. Dit terwijl morfine wel aangeraden wordt voor dit doel in COPD-richtlijnen.

Dit stellen Graeme Rocker e.a. op basis van een kleinschalig onderzoek dat zij publiceerden in Canadian Medical Association Journal. De onderzoekers vroegen COPD-patiënten, hun mantelzorgers en artsen van allerlei disciplines naar hun mening en ervaringen over het gebruik van opiaten bij ernstige COPD.

De patiënten, die allemaal opiaten kregen vanwege onbehandelbare dyspneu bij ernstige COPD, en hun mantelzorgers waren allemaal positief over het effect van de opiaten. Deze kunnen de dyspneu verlichten en rust brengen. Ook artsen merkten op dat opiaten bij sommige patiënten de klachten van dyspneu verlichtten, maar schreven het toch niet zo snel voor. Veel artsen waren bezorgd over het risico op ademhalingsdepressie. Uit een recent ander onderzoek in Australië bleek echter dat er geen gevallen waren van respiratoire depressie onder 65 patiënten die opiaten gebruikten voor refractaire dyspneu. Het grootste deel van deze patiënten, die drie maanden werden gevolgd, had COPD.

Artsen van alle disciplines noemden gebrek aan kennis over opiaten de grootste barrière om voor te schrijven. Ze merkten op dat opiaten bij COPD niet worden gezien als standaardzorg, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij kanker.

Graeme e.a. laten zien dat er een kloof is tussen ervaringen van artsen en patiënten en de attitude van medici met betrekking tot opiaten bij COPD. Dit verdient aandacht, omdat het goede zorg in de weg staat.

Wonnie Lo-A-Foe

CMAJ 2012, doi: 10.1503/cmaj.111758: Perspectives of patients, family caregivers and physicians about the use of opioids for refractory dyspnea in advanced chronic obstructive pulmonary disease

Lees ook:

Online gepubliceerd op: 24 april 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuwsNieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd