16 maart 2012

Btw-vrijstelling alternatieve genezers is duur

Het kabinet loopt 65 miljoen euro aan belastinginkomsten mis, als het alternatieve behandelingen vrijstelt van btw. ‘Een aanzienlijk bedrag dat de regering zich in deze tijden van bezuiniging niet mag laten ontgaan’, aldus emeritus-hoogleraar psychologie Frits van Dam.

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

De meeste reguliere medische behandelingen zijn vrijgesteld van btw-heffing. In de zomer van 2009 vroeg de Tweede Kamer de regering om een regeling waarmee ook (bepaalde) alternatieve behandelaars in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling. Het kabinet stelde vervolgens voor dat, om in aanmerking te komen voor vrijstelling, alternatieve behandelaars hun opleiding moeten laten accrediteren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Volgens Frits van Dam en medeauteurs van een artikel dat op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is verschenen, betekent dit dat er dan een register moet komen van alternatieve therapeuten die een geaccrediteerde alternatieve opleiding hebben voltooid, compleet met permanente controle op nascholing. Zij vinden dat een onwerkbaar voorstel.

Beter en praktischer is het btw-vrijstelling alleen te verlenen voor bewezen effectieve behandelingen, dus voor behandelingen die zijn opgenomen in de multidisciplinaire medische richtlijnen of die zijn goedgekeurd door alle bij de behandeling betrokken erkende medische beroepsgroepen. Als bijvoorbeeld in de richtlijn ‘lage rugpijn’ acupunctuur of chiropraxie niet zijn opgenomen, dan volgt daar logischerwijs uit dat deze alternatieve behandelingen niet in aanmerking komen voor btw-vrijstelling, aldus Van Dam e.a. Alternatieve therapeuten zouden, als ze vrijstelling claimen, bovendien zelf moeten aangeven in welke erkende behandelingsrichtlijn van een erkende beroepsgroep de betreffende interventie staat.

Henk Maassen

Links:
Het artikel op de site van de VtdK: Hoe vrijstelling van btw te regelen voor alternatieve behandelwijzen?

Lees ook:

Online gepubliceerd op: 16 maart 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuwsNieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd