27 februari 2012

Buurtzorgpension aan opmars bezig

Deze week gaat het eerste buurtzorgpension open, een tussenvoorziening tussen ziekenhuis en thuiszorg. Binnen een paar jaar telt Nederland twintig tot dertig van dergelijke pensions, voorspellen de initiatiefnemers.

Beeld: Buurtzorgpension.nl Beeld: Buurtzorgpension.nl

Het buurtzorgpension in Zierikzee, dat dinsdag de deuren opent, is voor 40 procent eigendom van Buurtzorg Nederland, leverancier van kleinschalige thuiszorg. De resterende aandelen zijn in handen van een aantal particuliere investeerders.

Directeur is Charles Versluijs, één van de vier initiatiefnemers van de landelijke bv Buurtzorgpension en tevens directeur van de Victoria Kliniek Zierikzee, een zbc voor onder meer kno-geneeskunde, orthopedie en plastische chirurgie. De kliniek, waar vanaf maart ook eenvoudige operaties worden gedaan, is een verzelfstandigd onderdeel van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, dat nog altijd voor 49 procent eigenaar is.

Het eerste buurtzorgpension heeft 24 bedden en 16 fte medewerkers, onder wie verpleegkundigen en verzorgenden. Het is bedoeld, zegt Versluijs, voor patiënten die in de Victoria Kliniek zijn geopereerd maar nog niet naar huis kunnen, voor ‘verkeerde-bed-patiënten’ en voor patiënten die om wat voor reden dan ook tijdelijk zonder mantelzorg komen te zitten.

De zorg wordt deels door de zorgverzekering en deels vanuit de AWBZ vergoed. Medisch specialisten van de Victoria Kliniek zijn verantwoordelijk voor de medische zorg aan patiënten die daarvandaan komen, met de huisartsen in Zierikzee wordt overlegd over de mogelijkheid van 7x24-uurszorg aan de andere bewoners.

Buurtzorgpension verwacht binnen enkele jaren twintig tot dertig zorgpensions gerealiseerd te hebben, zegt Versluijs. ‘Er komen steeds minder en grotere ziekenhuizen, waardoor het gat steeds groter wordt tussen het kortdurende verblijf daar en de zorg thuis. Een keten van buurtzorgpensions, één in iedere stad met meer dan 50.000 inwoners, kan dat gat opvullen.’ Hij verwacht voor de zomer de opening van een tweede buurtzorgpension, ‘ergens in Gelderland’.

Nieuw is een tussenvoorziening als het buurtzorgpension niet. Zo biedt in Zeeland de ZorgSaam Kliniek in Hulst met acht AWBZ-bedden en twaalf ziekenhuisbedden hulp aan patiënten die uitbehandeld zijn, vertraagd herstellen of tijdelijk intensieve verpleegkundige zorg nodig hebben (MC 16/2009: 699).

René de Bakker, als specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg aan de in de kliniek opgenomen AWBZ-patiënten, is ervan overtuigd dat tijdelijke opvang steeds belangrijker wordt, en dan op een afdeling waar goede verpleegkundige en medische zorg aanwezig is: ‘Wij hebben hier ook draaideurpatiënten. Dat is geen probleem, als zij maar weer naar huis gaan en daar een tijd lang goed functioneren. Het is dan niet nodig hen op te vangen in een duurdere voorzieningen als een verzorgingshuis of een verpleeghuis.’

Joost Visser

Links:


 

Online gepubliceerd op: 27 februari 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuwsNieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd