13 februari 2012

Twee strategieën bij palliatieve sedatie

Bij het uitvoeren van continue palliatieve sedatie kiezen artsen er soms voor om te beginnen met een lichte verdoving, terwijl in andere gevallen direct naar diepe sedatie wordt gestreefd. Dat doen zij in beide gevallen echter om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie, blijkt uit een studie van Nederlandse onderzoekers in Canadian Medical Association Journal.

Beeld: Thinkstock Beeld: Thinkstock

In het kader van een groot onderzoek naar palliatieve sedatie in Nederland onderzochten Siebe Swart en collega’s hoe artsen kiezen voor de diepte van de verdoving. Daarvoor vroegen zij 54 artsen naar de achtergronden van de beslissingen die waren genomen bij de laatste patiënt bij wie ze palliatieve sedatie hadden uitgevoerd.

De ondervraagde artsen bleken twee strategieën te hebben. In een aantal gevallen startte men met een lichte verdoving en werd deze verdiept wanneer zij dat nodig achtten. In andere gevallen koos men vanaf de start voor een diepe slaap. In beide gevallen waren onder meer het afstemmen van de behandeling op de ernst van de symptomen en de voorkeur van de patiënt en de familie belangrijke aspecten bij de keuze voor een diepe of lichtere verdoving.

Als artsen kozen voor een lichte verdoving was dit naar hun mening afdoende en het meest gepast. Daarbij wogen de artsen de wensen van de patiënt en de familie over de mogelijkheid tot communiceren tijdens de sedatie mee. Artsen die direct waren gestart met een diepe vorm van sedatie gebruikten als argument dat de aanwezige symptomen, zoals ademhalingsproblemen of delier, het gebruik hiervan vereisten. Daarnaast wilden artsen soms voorkomen dat de patiënt wakker werd tijdens de sedatie, omdat dit zowel bij de patiënt als de familieleden tot onrust zou kunnen leiden. Ook gaven artsen soms aan dat zij streefden naar een patiënt die er rustig en vredig uitziet, mede omdat dit beeld aan de verwachting voldoet.

Bij continue palliatieve sedatie stemmen artsen de mate van verdoving niet alleen af op de symptomen van de patiënt, maar ook op bijkomende zaken zoals de wensen van betrokkenen, concluderen Swart e.a.

Twan van Venrooij


Meer weten?


Lees ook:

Online gepubliceerd op: 13 februari 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuwsNieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd