Le Grand: ''Nieuwe opleiding moet er snel komen''

Artsen en verpleegkundigen moeten binnen vijf jaar kunnen rekenen op een samenhangend stelsel van opleidingen en beroepen, nodig om een moderne en doelmatige organisatie van het zorgproces te realiseren. Om de - stapsgewijze - implementatie aan te sturen en te begeleiden moet een stuurgroep worden opgericht, die tot 2008 de beschikking moet krijgen over ruim 100 miljoen euro. Dat staat in het advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking (ook wel: commissie-Le Grand), dat vandaag is aangeboden aan de ministers van VWS en OCW.

In negen zittingen heeft de commissie zich de afgelopen maanden gebogen over de aanbevelingen uit drie andere rapporten: 'De arts van straks' (in oktober 2002 uitgebracht door onder meer de KNMG), 'Taakherschikking in de gezondheidszorg' (2003, RVZ) en 'Evaluatie Wet BIG' (2003, ZonMw). Nagegaan is welke aanbevelingen moeten worden geïmplementeerd, hoe die implementatie in zijn werk moet gaan en hoeveel geld ervoor nodig is.
In grote lijnen steunt de commissie-Le Grand de onderzochte aanbevelingen. Ook volgens haar moeten een schakeljaar en een samenhangend stelsel van eindtermen zorgen voor een betere aansluiting tussen initiële opleiding en vervolgopleidingen; moet de medische vervolgopleiding opnieuw worden ingericht door de introductie van de basisspecialist, het verkorten van de opleidingsduur en de implementatie van nieuwe opleidingsmethoden; en moeten met spoed nieuwe professionals als nurse practitioners en physician assistents worden opgeleid, van wie de bevoegdheid met de Wet-BIG moet worden gewaarborgd en het aanbod geraamd door het Capaciteitsorgaan.
Implementatie van deze aanbevelingen is volgens de commissie een proces van 'lerend voorwaarts gaan' en verdient een duidelijke regie. Die moet in handen komen van een stuurgroep voor de Modernisering van de Opleiding en Beroepsbeoefening in de Gezondheidszorg ('Stuurgroep MOBG'), die zal bestaan uit drie onafhankelijke leden en vijf leden op voordracht van de veldpartijen. Voor onder meer het moderniseren van de opleidingsmethoden, het opzetten van opleidingen en de introductie van nieuwe professionals is vanaf het jaar 2004 jaarlijks 12,5 tot 32,5 miljoen euro nodig, berekent de commissie. In totaal is dat 101,5 miljoen. << JV

De zorg van morgen: flexibiliteit en samenhang, rapport van de Commissie Le Grand op website VWS

Dit bericht komt uit de rubriek NieuwsReflex uit het nieuwe nummer MC 28/29

 

NieuwsReflex
 • Ziekenhuizen gaan prestaties meten
 • Opleiding Hagro-manager
 • Contributie districten blijft verplicht
 • Opleidingen voor medisch deskundigen op komst
 • Le Grand: 'Nieuwe opleiding moet er snel komen'
 • Zorgverleners weten Prikinfo te vinden
 • Specialisten frustreren DBC's
 • ArboNed wil af van betaald verwijzen
 • Huisartsen steunen praktijkondersteuner

  Online gepubliceerd op: 10 juli 2003

  Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

  «« Meer nieuws

  Deelnemende sites

  Voor deze site(s) bent u ingelogd