Geen besluit DBC door Orde

Op de gisteravond gehouden en massaal bezochte Algemene Ledenvergadering van de Orde heeft het bestuur de geplande besluitvorming over het gezamenlijke plan van aanpak voor de invoering van de DBC's moeten aanhouden.


Letterlijk te elfder ure moest Orde-voorzitter Rob Valentijn zwichten voor de druk vanuit zijn ledenvergadering om meer zekerheid te verkrijgen van andere partijen - met name van de minister van VWS - over de hardheid van de randvoorwaarden bij de invoering van de DBC.


Bij de leden leefden vragen als: Is het ’passende’ uurtarief wel het tarief dat de specialist wenst? Wordt de budgettering van de specialisten inderdaad verlaten en vervangen door een openeindfinanciering? Dat alles mede in verband met de voorgestelde inkomensherijking. Kunnen we nog terug? Geven we niet te snel de informatie uit de registraties uit handen?


De vergadering waarin de plastisch chirurgen zodanig domineerden dat een internist uitriep: 'Zit ik hier bij de vereniging van plastische chirurgie of bij de Orde?', leek minder haast te hebben dan het bestuur. Als het maar bij de komende kabinetsformatie wordt geregeld, was de teneur.


Terwijl L. Koopmans, de voorzitter van de projectgroep DBC, adviseerde het DBC-plan nu te omarmen en de overheid daarbij te vertrouwen ‘tenzij’, kozen vele aanwezigen vooralsnog liever voor de ‘nee, tenzij’-variant. Het feit dat er met diezelfde overheid nog steeds geen goede afspraken zijn gemaakt over de afschaffing van de goodwill en de vergoeding voor de gestegen arbeidsongeschiktheidspremies, waren daar mede debet aan. Voorzitter Valentijn beloofde bij zijn achterban terug te komen zodra er nog meer duidelijkheid was.


Een nieuw geluid in de zorg - DBC's essentieel voor de overgang naar een vraaggestuurde zorg MC18/2001
Brief over besluitvorming plan van aanpak DBC 2003 van Orde-voorzitter Valentijn aan de leden van 7 december j.l.

Online gepubliceerd op: 12 december 2001

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

«« Meer nieuws

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd