De Dokter: ‘Zonder substitutie stijgen de zorgkosten met 30 miljard’

Publicatie Nr. 46 - 18 november 2011
Jaargang 2011
Pagina's 2857

Dat minister Schippers 112 miljoen euro weghaalt bij de huisartsenzorg, staat vrijwel vast. Kortzichtig en onrechtvaardig, maar belangrijker is de vraag: hoe voorkomen we dat dit volgend jaar weer gebeurt, in 2013 en in de jaren daarna? Twee huisartsen met cijferkennis blikken terug in het novembernummer van De Dokter, maar vooral vooruit. ‘We moeten erop blijven hameren dat dit systeem ten koste gaat van de patiënt.’

Anton Maes, huisarts in Dieren en een van ’s lands grootste kenners van de huisartsenbekostiging, en Bram Stegeman, huisarts in Maarssenbroek en secretaris-penningmeester in het landelijk LHV-bestuur, komen aan het woord.

De overheid werkt bij de financiering van de zorg met zogenoemde ‘kaders’. Budgetten voor de verschillende onderdelen van de zorg zijn opgedeeld in die kaders, een soort financiële compartimenten. Zo is er onder meer sprake van een kader huisartsenzorg, een kader ketenzorg en een kader ziekenhuiszorg. Wanneer de uitgaven in een van deze kaders het budget overschrijden, is het momenteel onmogelijk om budgetten uit andere kaders ‘over te hevelen’. ‘Dat zijn bijna letterlijk gescheiden werelden’, zegt Anton Maes.

Bram Stegeman: ‘Punt is dat de uitgaven in het kader huisartsenzorg in 2009 en 2010 zijn overschreden, respectievelijk met 30 en 45 miljoen. Heel weinig dus. Als gevolg van bewust beleid: namelijk door zorg vanuit de tweede lijn over te hevelen naar de eerste lijn. Door deze kadersystematiek gaat de minister nu snijden in de huisartsenzorg, terwijl de financiële voordelen neerslaan in een ander kader, namelijk dat van de ziekenhuiszorg. Maar het is dus niet toegestaan om de ziekenhuizen daarom minder middelen te gunnen vanwege minder geleverde zorg, ten faveure van het kader huisartsenzorg. De indeling in kaders moet heel snel geslecht worden, daarover gaan we met de minister onderhandelen. Dat kan niet wachten.’

Lees meer over de visie van Bram Stegeman en Anton Maes op het Nederlandse zorgsysteem in het tiende nummer van De Dokter. Deze week valt het magazine bij alle leden en stakeholders van de LHV op de mat.


De Dokter in vogelvlucht:

  • Bezuiniging: de gevolgen op de werkvloer
  • HAweb
  • Theo Langejan (NZa) over zorg op afroep
  • Huisartsenzorg in Noorwegen
  • Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP)

Meer informatie over De Dokter op www.lhv.nl/dedokter.Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

ActueelFederatienieuws

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd