6 maart 2013

Boek/dvd: Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte

Integrale zorg is te leren 

‘De grootste problemen kwamen toen het lichamelijk beter ging.’ Een veelzeggend zinnetje van ‘Patrick’, terugkijkend op de periode na zijn hartinfarct op 27-jarige leeftijd. Veelzeggend omdat hij op een structureel probleem wijst: zorgverleners zijn nog steeds gefocust op de behandeling van aandoeningen en hebben nauwelijks oog – en amper tools – voor een zorgvuldige omgang met de impact van een chronische ziekte. Over die impact vertellen tien patiënten met aandoeningen zoals reuma, hartfalen, dementie, MS, marfansyndroom en parkinson. Anders dan voor artsen, zijn voor patiënten wonen, welzijn en zorg nauwelijks los te zien van elkaar. Om die reden pleiten de auteurs van Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte voor een kritische, creatieve en integrale benadering.

Klinkt dit nieuw? Nee. Maar deze verhalen maken duidelijk hoezeer het toch nog aan zo’n integrale benadering schort. ‘Geen van de hulpverleners is bij mij thuis geweest om in mijn leven mee te kijken’, zegt iemand. Een ander stelt: ‘Ik moest het verhaal vaak vertellen en dat zat me dwars.’ Het zijn opmerkingen die tot nadenken stemmen. De tendens tot specialisering en daarmee verdere fragmentering van de zorg staat vrijwel haaks op het bonte patchwork van de patiëntverhalen. Waar deze patiënten behoefte aan hebben, zo lijkt het, is een soort toegewijde klusjesman die de voegen in het eigen verhaal dichtkit. Of die nu een coach, arts, mantelzorger of casemanager heet, maakt dan weinig uit.

Het boek bevat tien verhalen en de bijgevoegde dvd vijf filmportretten. In het werkboek worden de kernthema’s in de patiëntverhalen geduid en afgewisseld met opdrachten, die dwingen tot reflectie en meer samenwerking in de eerstelijnszorg.

Geen zorgopleiding mag dit boek links laten liggen. FM

Henk Rosendal & Lausanne Mies, Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte – Vanuit patiëntverhalen naar een nieuw perspectief op zorg. Reed Business Education, 130 blz., 39,95 euro.

Waardeer dit item:

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd