Agenda

Overzicht van congressen en symposia en andere leerzame evenementen.


  do 01 januari - do 31 december | |

  Postacademische opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’

  De postacademische opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ verhoogt het morele bewustzijn en biedt vaardigheden om ethische aspecten van het werk ter sprake te brengen en bespreekbaar te maken. »»


  di 01 september - di 01 december | | Utrecht, Regardz La Vie

  Intercollegiaal coachen

  Een vijfdaagse cursus leert gelijkwaardige collega’s te coachen en ze te ondersteunen bij problemen in de samenwerking en bij conflicten. Ook persoons- en loopbaanontwikkeling komen aan bod. »»


  di 01 september - do 31 december | |

  Management

  Wilt u als zorgprofessional slimmer en slagvaardiger opereren binnen uw zorginstelling? Dan is de collegereeks ‘Management in de zorg’ iets voor u. In zes bijeenkomsten leert u inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in uw sector. »»


  di 08 september - di 08 december | | Nijmegen, kasteel Heyendael

  Ethiek in de huisartspraktijk

  In zes avonden wordt u ingewijd in ethische thema’s die in de huisartspraktijk aan bod kunnen komen, zoals het privédomein van de patiënt, rechtvaardige zorg, zorg in multicultureel perspectief en palliatieve zorg. »»


  vr 02 oktober - vr 04 december | | Nijmegen, Radboudumc

  Noviteiten in ouderenzorg

  »»


  za 28 november | |

  Genetica

  Een cursus over Next Generation Sequencing (NGS), een vorm van genetisch testen. NGS is belangrijk omdat het de kans op het achterhalen van de oorzaak van een aandoening sterk vergroot. »»


  di 01 december | | Amsterdam

  Soa en hiv

  Het congres ‘Soa hiv seks’ gaat onder meer over de presentatie en het beloop van hiv, het proactief testen van migranten en een belangrijk aspect van de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen: de partnerwaarschuwing. »»


  di 08 december | |

  Onderzoek dat meetelt

  Het symposium ‘Bruikbaar onderzoek dat wetenschappelijk meetelt’ luistert het jubileum van het Nivel op. Belangrijke vraag die aan de orde komt: hoe kunnen Nivel, veld en overheid samenwerken voor een nog betere gezondheidszorg? »»


  di 08 december | |

  Kwetsbare ouderen

  Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol. Daarom moeten ziekenhuizen inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten om functieverlies te voorkomen. Hoe dat kan, is het onderwerp van dit congres. »»


  di 08 december | |

  Hartfalen en CVRM

  Een congres over hartfalen en cardiovasculair risicomanagement waarbij het accent ligt op transmurale samenwerking, telemonitoring en het ideale zorgpad voor cardiologiepatiënten. »»


  wo 09 december | | Nieuwegein, NBC

  Samen leren, samen werken

  Het congres ‘Samen leren, samen werken’ is bedoeld voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Er zijn flitstrainingen en workshops over kwaliteit en organisatie van de vervolgopleidingen. »»


  do 10 december | | Zeist, Slot Zei

  Euthanasie

  De studiedag ‘Een weloverwogen besluit’ gaat over de grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie. Ook de rol van de SCEN-arts en van de Levenseindekliniek komt aan de orde. »»


  do 10 december | | Groenekan, Fort Voordorp

  De dokter en de wet

  Het recht en het zorglandschap veranderen. In de toekomst van netwerkzorg met integrale bekostiging wordt het lastig te begrijpen hoe de rechtsverhoudingen zijn en waar de verantwoordelijkheden liggen. Vandaar dit congres. »»


  vr 01 januari - za 31 december | |

  Ethiek

  De opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ behandelt in drie modules van elk zes lesdagen onder andere thema’s als ‘zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen’ en ‘ethische vragen rond begin en eind van het leven’. »»


  vr 08 januari | | Leiden, LUMC

  Neuromusculaire aandoeningen

  Het symposium over neuromusculaire aandoeningen van het Prinses Beatrix Spierfonds gaat over onder meer myotone dystrofie, paraneoplastische syndromen, spierpijn en spierkramp. »»


  ma 18 januari | |

  Muziek

  Luisteren naar muziek roept emoties op en brengt mensen in contact. Om die reden wordt op het landelijk congres ‘Muziek, een waardevol instrument in de zorg’ nagegaan hoe muziek als hulpmiddel is in te zetten. »»


  vr 22 januari | | Groningen , UMCG

  Bewegen

  Belangrijkste vraag van dit sportsymposium is hoe afwijkingen in het staan, gaan en bewegen zijn te beïnvloeden. Tevens is er een training over de invloed van bewegen op gezonde en zieke mensen. »»


  di 26 januari | | Utrecht, Aristo

  Chronische pijn

  Een op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Op de landelijke studiedag ‘Chronische pijn’ wordt u bijgepraat over oorzaken, diagnostiek en behandeling ervan. »»


  do 28 januari | | Leiden, LUMC

  Genetica

  Steeds meer artsen krijgen te maken met de mogelijkheden van next generation sequencing (NGS), het onderzoeken van het menselijk genoom. Tijdens een nascholing komen al deze mogelijkheden aan de orde. »»


  vr 29 januari | | Ede, CineMec

  Prematuren

  Prematuur geboren kinderen hebben extra zorg nodig. De afwegingen en beslissingen die u als jeugdarts daarbij moet maken, komen ter sprake op het symposium ‘Nazorg prematuren 2016’. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd