Zeurende schouder

Publicatie Nr. 35 - 31 augustus 2012
Jaargang 2012
Rubriek Gezien
Auteur Remco N. Dinjens, Juul M.A.J. van der Lingen
Pagina's 1959
Het rechtersleutelbeen heeft een verticale stand Het rechtersleutelbeen heeft een verticale stand

Op de polikliniek orthopedie zagen wij een 34-jarige vrouw van Afrikaanse afkomst met een pijnlijke rechterschouder. Ongeveer twee weken daarvoor was zij, tijdens een zelfverdedigingstraining, hierop gevallen. Sindsdien klaagde zij over zeurende pijn ter plaatse van haar rechterclavicula met uitstraling richting de borst en bovenarm. Er was geen sprake van tintelingen of krachtverlies van de rechterarm en er bestonden geen nekklachten. Patiënte was niet bekend met een (oud) trauma en is rechtshandig. Haar voorgeschiedenis toonde enkel een uterusextirpatie.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een gezonde vrouw met een normaal postuur. Inspectie van de schouderregio toonde een verticale stand van de rechterclavicula, in vergelijking met links. Functieonderzoek van de schouderregio was zonder afwijkingen. Bij palpatie bestond er drukpijn over de rechterclavicula. De neurovasculaire status was intact. Röntgenonderzoek toonde rechts een clavicula, bestaande uit twee benige delen, met een hoekstand en beiderzijds afgeronde randen. Er bestonden geen aanwijzingen voor een recente fractuur. De linkerclavicula toonde röntgenologisch een normale anatomische configuratie. Gezien het afwijkende en onverwachte, röntgenologisch beeld in combinatie met de klinische presentatie werd een CT-scan vervaardigd. Deze toonde over beide fragmenten een sclerotische begrenzing zonder andere ossale afwijkingen; de hoek tussen de beide delen bedroeg ongeveer 80 graden.

Röntgenbeeld laat zien dat de clavicula uit twee delen bestaat. Röntgenbeeld laat zien dat de clavicula uit twee delen bestaat.

Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een oude niet geconsolideerde fractuur of een congenitale variant. De casus werd voorgelegd in de wekelijkse radiologiebespreking. Het was onwaarschijnlijk dat het hier ging om een congenitale variant, maar dit was niet volledig uit te sluiten. Daarom werd de diagnose ‘oude niet geconsolideerde claviculafractuur met tendomyalgie’ gesteld. Er werd een conservatief beleid middels fysiotherapie en pijnstilling geadviseerd.

Enkele weken later waren de klachten nagenoeg verdwenen en werd de patiënte ontslagen uit de poliklinische behandeling. De verdenking bestaat dat deze afwijking is ontstaan als gevolg van een (niet onderkend) geboortetrauma in haar geboorteland Senegal. Navraag bij patiënte en haar moeder gaf geen opheldering; er zijn geen geboortegegevens beschikbaar.

Remco N. Dinjens, semi-arts orthopedie, Juul M.A.J. van der Lingen, anios orthopedie, Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Correspondentieadres: r.dinjens@student.maastrichtuniversity.nl

 c.c.: redactie@medischcontact.nl

beeld: auteurs


PDF van dit artikel

Voetnoot:

Test uzelf!

Bekijk eerst de casussen in de rubriek Wat ziet u? en geef uw kijk op de zaak. Bekijk daarna de uitgewerkte casussen in de rubriek Gezien.

Wat ziet u? | Gezien

 

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

 

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd