Disclaimer

Algemeen
Medisch Contact is een vakblad en website van de KNMG voor artsen. De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De website van Medisch Contact maakt onderdeel uit van de portal Artsennet.

Inhoud
Medisch Contact doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Medisch Contact is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Beweringen en meningen geuit op de pagina's van Medisch Contact zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Medisch Contact, de KNMG, de webredactie, de webmaster of de internet-provider. 

Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot Medisch Contact, zijn verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie.
De op Medisch Contact opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van Artsennet, zijn opgenomen ter informatie.

Medisch Contact geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Ook is Medisch Contact niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.

Acceptatie van een advertentie door Medisch Contact kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

Rechten
Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Medisch Contact.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredactie van Medisch Contact.
Wél toegestaan is het overnemen van de lead/intro van een artikel met vermelding van de bron en link naar de betreffende pagina op


www.medischcontact.nl.

U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.

Medisch Contact is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de website.

Privacy
Medisch Contact heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot (verschillende) besloten gedeelten van Medisch Contact, Artsennet en/of de deelnemende sites, waartoe de gebruiker gerechtigd is.

Medisch Contact benadrukt hierbij dat inloggegevens en persoonlijke gegevens niet ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld voor websites met een commercieel karakter. 

Medisch Contact respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden. 

Medisch Contact gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd