Achter het nieuws

  ‘Detaildrift bij richtlijn ic frustreert de regio’

    03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Vijf jaar werkten anesthesiologen, internisten en intensivisten tevergeefs aan een nieuwe richtlijn ic. Het Zorginstituut nam de regie over en diagnosticeerde: vastgeroeste debatposities en doorgeslagen detaildrift. Zomer 2016 verschijnt een kwaliteitsstandaard ic waarbinnen de zorg regionaal moet worden ingevuld, zo liet het Zorginstituut vorige week weten.    


  Artsen negeren eigen werkgerelateerde klachten

    27-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bewegingswetenschapper Martijn Ruitenburg onderzocht de incidentie van werkgerelateerde klachten bij ziekenhuisartsen en bedacht een instrument om de klachten al in een vroeg stadium op te sporen.    


  De grens tussen een knuffel en een handdruk

  20-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een professionele houding betekent fysieke distantie, dat weet elke zorgverlener. Maar waar ligt de grens precies? Mag ‘niet meer dan een handdruk’, of is een aai ook geoorloofd? Een recente uitspraak van de inspectie zorgt voor verwarring en verontwaardiging.    


  KNMP-onderzoek foute recepten: betrouwbaar?

  13-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | ‘Huisartsen slordig bij maken van recept’, ‘10 miljoen foute recepten’, ‘Veel recepten van arts niet veilig voor patiënt’, ‘Huisartsen massaal in de fout bij uitschrijven’, ‘Miljoenen huisartsenrecepten zijn slordig, soms met dood patiënt tot gevolg’.    


  Positie bedrijfsarts blijft heet hangijzer

    06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden ligt primair bij het werkveld, en de opleiding tot bedrijfsarts hoeft niet op overheidssteun te rekenen. Dat bleek onlangs uit een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer. De discussie over arbeidsgeneeskundige zorg is hiermee weer flink opgelaaid.    


  Concentratie spoedzorg geen doel op zich

  Concentratie spoedzorg geen doel op zich 09-12-2015 |  In het rapport van Zorginstituut Nederland over de spoedzorg gaat het om de kwaliteit, zegt Jan Kremer, voorzitter van de expertgroep die het rapport maakte. En bij sommige indicaties blijkt die kwaliteit gebaat bij concentratie. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het ongelijk van een Deense internist

  Het ongelijk van een Deense internist 02-12-2015 |  Internist Peter Gøtzsche hekelde de psychiatrie en de farmaceutische industrie. Hoogleraren Kupka en Beekman reageren op de ongemeen felle uithaal. »»
  Reacties: 10 reacties


  Artsen willen meer bezieling (en minder administratie)

  Artsen willen meer bezieling (en minder administratie) 25-11-2015 |  Terug naar geloof in vakmanschap, minder bureaucratie en vooral meer vertrouwen. Daarvoor zetten de initiatiefnemers van Het alternatief voor de zorg zich in met een boek en een manifest. ‘Blijf van die indicatoren af. Ze zijn van ons!’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Nachtwerk te lijf met powernap

  Nachtwerk te lijf met powernap 18-11-2015 |  Ook ’s nachts zijn artsen actief, want gezondheidszorg is een volcontinubedrijf. Maar nachtwerk schaadt de eigen gezondheid. De Gezondheidsraad bracht daarover een advies uit. »»
  Reacties: 2 reacties


  Datalek melden, anders volgt dikke boete

  Datalek melden, anders volgt dikke boete 11-11-2015 |  In de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens zijn gezondheidsgegevens met het zwaarste geschut beschermd. ‘Privacybescherming wordt nu serious business’, aldus KNMG-jurist Sjaak Nouwt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Isala opent vondelingenkamer: ‘een second best-oplossing’

  Isala opent vondelingenkamer: ‘een second best-oplossing’ 04-11-2015 |  Binnenkort opent Isala in Zwolle als eerste ziekenhuis in Nederland een vondelingenkamer van Stichting Beschermde Wieg. Initiatiefnemer gynaecoloog Harm de Haan hoopt dat de kamer nooit gebruikt hoeft te worden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Wie is de baas over het basispakket?

  Wie is de baas over het basispakket? 28-10-2015 |  Volgens minister Schippers is het aan de zorgverzekeraars om te bepalen of zorg onder het basispakket valt. Verzekeraars vrezen dat er dan rechtsongelijkheid ontstaat en zien Zorginstituut Nederland als eerst aangewezene voor deze taak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Totalbodyscan krijgt meer ruimte

  Totalbodyscan krijgt meer ruimte 21-10-2015 |  Commerciële screening lijkt een hype te worden en minister Schippers wil de teugels van de regelgeving laten vieren. Maar artsen zijn huiverig. »»
  Reacties: 9 reacties


  Het roer blijft om

  Het roer blijft om 13-10-2015 |  Onder druk van ‘Het roer moet om’ is deze zomer stevig vergaderd over de huisartsenzorg. Het resultaat: een reeks aanbevelingen om de administratieve rompslomp te verminderen, de samenwerking met zorgverzekeraars te verbeteren en kwaliteit beter in beeld te krijgen. ‘Het is nu aan huisartsen en verzekeraars zelf om de plannen vorm te geven.’ »»
  Reacties: 1 reactie


  Eerbetoon voor epidemioloog Jan Willem Coebergh

  Eerbetoon voor epidemioloog Jan Willem Coebergh 07-10-2015 |  Epidemioloog Jan-Willem Coebergh is meer van regelneming dan van regelgeving. Hij ijverde voor het onderzoeken, behandelen en voorkomen van kanker en ontving daarvoor de maatschappelijke FederaPrijs. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tropenzorg in de Jaarbeurs

  Tropenzorg in de Jaarbeurs 30-09-2015 |  In een vloek en een zucht is in de Utrechtse Jaarbeurs een opvangplek voor vluchtelingen ingericht. Huisarts Peter van Liere: 'Het is echt houtje-touwtjegeneeskunde, net als in de tropen.' »»
  Reacties: 5 reacties


  ‘Den Haag weet niet wat mevrouw Jansen in Emmen nodig heeft’

  ‘Den Haag weet niet wat mevrouw Jansen in Emmen nodig heeft’ 23-09-2015 |  Den Haag trekt extra geld uit voor de ouderenzorg. Het veld ziet het echter als een sigaar uit eigen doos en wil ook zelf beslissen hoe het geld wordt besteed. »»
  Reacties: 1 reactie


  Medisch leiderschap voor dummies

  Medisch leiderschap voor dummies 16-09-2015 |  Medisch leiderschap is hot. Toch kunnen weinigen uitleggen wat het nou precies is en wat je er als ‘gewone’ arts mee moet. Een wetenschappelijke werkgroep heeft geprobeerd helderheid te scheppen. Een korte introductie in hun opvatting van het begrip, aan de hand van vijf domme vragen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Onderzoek naar bevallingen leidt weer tot ophef

  Onderzoek naar bevallingen leidt weer tot ophef 09-09-2015 |  Onderzoek naar perinatale sterfte in de eerste en tweede lijn staat bijna garant voor opschudding. Ook nu weer. Maar in de pers gaat de nuance nogal eens verloren. Verloskundig Nederland is er niet gelukkig mee: daar gaan we weer. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Noodhulp voor vluchtelingen is bijna onmogelijke opgave

  Noodhulp voor vluchtelingen is bijna onmogelijke opgave 02-09-2015 |  De Griekse eilanden worden overspoeld door vluchtelingen, die na een levensgevaarlijke reis over zee verstoken blijven van goede opvang. Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp, maar het is lastig om iedereen te bereiken. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Philips stort zich op gezondheidszorg

  Philips stort zich op gezondheidszorg 26-08-2015 |  Philips heeft een nieuwe manier van zakendoen met zorginstellingen: het ‘strategisch meerjarig samenwerkingscontract’. Hierbij wordt niet alleen apparatuur geleverd, maar gaat er ook kennis over en weer tussen Philips en de zorginstelling. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Oncologie gaat voor, andere zorg in de verdrukking

  Oncologie gaat voor, andere zorg in de verdrukking 11-08-2015 |  Maag-, darm- en leverartsen merken dat patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) en andere benigne aandoeningen steeds langer moeten wachten op een operatie. Oncologische patiënten krijgen voorrang. Dat komt, zeggen deze artsen, doordat ziekenhuizen willen voldoen aan kwaliteits- en volumenormen die aan oncologische zorg worden gesteld. Chirurgen daarentegen zien het bevolkingsonderzoek naar darmkanker als oorzaak: ‘Er is een enorme groei in het aanbod.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Artsen: beroepsgeheim gaat voor fraudebestrijding

  Artsen: beroepsgeheim gaat voor fraudebestrijding 29-07-2015 |  Minister Schippers wil verzekeringsartsen en medisch adviseurs verplichten hun beroepsgeheim opzij te zetten om daarmee fraude te lijf te gaan. Principieel verkeerd, zeggen de betrokkenen. Bovendien is er een alternatief. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dure geneesmiddelen toch beschikbaar

  Dure geneesmiddelen toch beschikbaar 15-07-2015 |  De dure geneesmiddelen vormen een hoofdpijndossier in de zorg. Of dokters kunnen niet meer alles voorschrijven wat de richtlijn aanbeveelt, of er moet een zak geld bij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Spinozawinnares hoopt op medicatie tegen auto-immuunziekten

  Spinozawinnares hoopt op medicatie tegen auto-immuunziekten 24-06-2015 |  De genetische ontrafeling van coeliakie leverde Cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica in Groningen, de Spinozapremie 2015 op. Met haar 2,5 miljoen euro aan prijzengeld hoopt ze meer zicht te krijgen op het samenspel van genen en omgeving. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Extreem vroeggeborenen verdienen meer nazorg

  Extreem vroeggeborenen verdienen meer nazorg 17-06-2015 |  Veel extreem vroeggeboren kinderen die in leven blijven, kampen vroeg of laat met milde tot ernstige beperkingen. Volgens een nieuwe richtlijn moeten zij dan ook met enige regelmaat worden teruggezien. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Switchen naar biosimilar ligt nog gevoelig

  Switchen naar biosimilar ligt nog gevoelig 10-06-2015 |  ACHTER HET NIEUWS Goed lopende patiënten overzetten van Remicade naar een biosimilar kan, onder voorwaarden, prima, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Veldnormen van de reumatologen en de Federatie Medisch Specialisten zijn voorzichtiger. Intussen zijn ziekenhuizen al aan het switchen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nieuwe senatoren en hun banden met de zorg

  Nieuwe senatoren en hun banden met de zorg 03-06-2015 |  Zeven leden van de Eerste Kamer hebben of hadden functies in de zorg. Als bestuurder, wetenschapper en/of zorgverlener. ‘Politieke en zakelijke belangen moet je altijd scheiden.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het hoger beroep van Jansen Steur in vijf vragen

  Het hoger beroep van Jansen Steur in vijf vragen 27-05-2015 |  Vorige week diende in Arnhem het hoger beroep in de zaak-Jansen Steur. Een terugblik. »»
  Reacties: 1 reactie


  Nieuwe regiebehandelaar houdt overzicht in de ggz

    19-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die de regie voert over een behandeling van een patiënt in de specialistische ggz. Als het aan de commissie-Meurs ligt, wordt dit mogelijk. De commissie vraagt zorgverzekeraars om hierin mee te gaan, in ruil voor meer garanties voor de kwaliteit.    


  Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies al te theoretisch

    12-05-2015 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam onlangs met het bericht dat de prijzen als gevolg van ziekenhuisfusies met vele procenten zouden kunnen stijgen. De cijfers zijn omstreden en allesbehalve nieuw.    


  Manifest brengt huisartsenzorg in beweging

  Manifest brengt huisartsenzorg in beweging 29-04-2015 |  Het manifest van een groep bezorgde huisartsen is als de spreekwoordelijke steen in de vijver. Huisartsen omarmen het, beroepsorganisaties gaan er graag in mee. Ook zorgverzekeraars lijken te bewegen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Commissie-Kaljouw wil ‘burger in eigen kracht zetten’

  Commissie-Kaljouw wil ‘burger in eigen kracht zetten’ 22-04-2015 |  Utopisch, radicaal, slecht uitvoerbaar. Deze woorden vallen in reacties op het rapport-Kaljouw over de Nederlandse zorg na 2030. Dirk Ruwaard, lid van de commissie en hoogleraar gezondheidszorgonderzoek in Maastricht, pareert de kritiek. ‘Deze ontwikkelingen vinden al plaats, we willen ze alleen versnellen.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Minister Schippers zet NZa op afstand

  Minister Schippers zet NZa op afstand 14-04-2015 |  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat grondig op de schop. Ook haar takenpakket verandert. Vier vragen over de vorming van een ‘professionele marktmeester’ en een ‘onafhankelijke, voorspelbare toezichthouder’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoge dosering, oprechte motieven

  Hoge dosering, oprechte motieven 07-04-2015 |  Dat huisarts Tromp in Tuitjenhorn ongebruikelijk hoge doseringen morfine en midazolam toediende, is duidelijk. Maar zijn motieven waren oprecht en menselijk, zegt een naaste collega. »»
  Reacties: 4 reacties


  Abortuspil bij de huisarts: wel gewenst, niet legaal

  Abortuspil bij de huisarts: wel gewenst, niet legaal 31-03-2015 |  Met de komst van Sunmedabon is er een nieuwe fase aangebroken in de controverse over de eerstelijnsabortuspil. Huisartsen mogen het nieuwe middel voorschrijven bij vroege zwangerschap, stelt Women on Waves. Nee, dat mag niet, zeggen alle andere spelers in het veld, maar velen vinden dat het wel zou móeten mogen. De lezingen op een rij. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Tuchtrecht reikt steeds verder…

  Tuchtrecht reikt steeds verder… 25-03-2015 |  Een psychiater kreeg onlangs een beroepsbeperking opgelegd wegens bezit van kinderporno, een privédelict dus. Maar moeten we die kant wel op? »»
  Reacties: 1 reactie


  De laatste sociaal geriater mag het licht uitdoen

  De laatste sociaal geriater mag het licht uitdoen 18-03-2015 |  Twintig jaar geleden werd nog veel verwacht van de sociaal geriaters in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is het doek bijna gevallen. Een besluit van de zorgverzekeraars heeft daaraan bijgedragen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Onrust over nieuwe antistolling onnodig'

  'Onrust over nieuwe antistolling onnodig' 11-03-2015 |  Cardiologen zijn overvallen door een stroom aan ongeruste patiënten, na de uitzending van radioprogramma Argos op 28 februari. Daarin werd gesproken over 45 doden en honderden ernstige bijwerkingen bij gebruik van nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’s). Cardioloog Victor Umans nuanceert. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kleine ziekenhuizen in problemen

  Kleine ziekenhuizen in problemen 04-03-2015 |  Eén op de vijf ziekenhuizen verkeert financieel gezien in zwaar weer. Vooral een flink aantal kleinere ziekenhuizen wankelt. Ze hebben te weinig vermogensbuffers en hun liquiditeit staat onder druk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Boekje open over declaratieonderzoek

  25-02-2015 |  Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, zo bleek uit het relaas van huisarts Chantal van het Zandt en de vele reacties daarop van artsen en van Achmea. »»
  Reacties: 4 reacties


  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’

  ‘Huisarts is geen vrij beroep meer’ 18-02-2015 |  Vijf huisartsen in Den Helder hebben het contract met zorgverzekeraar VGZ niet getekend. Eén ochtend spreekuur laat zien wat de gevolgen zijn. »»
  Reacties: 2 reacties


  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans

  Schippers’ plan B: korting op eigen risico als stimulans 11-02-2015 |  De inperking van de vrije artsenkeuze is van de baan; wijziging van artikel 13 van de Zorgwet is niet langer nodig om in 2016 een miljard euro aan bezuinigingen in de zorg te realiseren. Minister Schippers van VWS komt met een alternatief pakket aan maatregelen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment

  Onderzoek naar ic's komt op gevoelig moment 04-02-2015 |  Volgens nieuw Nederlands onderzoek maakt het voor de overleving van patiënten niet uit hoe groot een intensive care is. Maar volgens de komende richtlijn zijn ernstig zieke patiënten beter af in een grote ic. Een controverse is geboren. »»
  Reacties: 1 reactie


  Niet meer de oude na tuchtzaak

  Niet meer de oude na tuchtzaak 28-01-2015 |  Kinderartsen die een tuchtzaak hebben meegemaakt, functioneren nadien duidelijk anders dan daarvoor. En vaak niet beter. Ongeacht de uitkomst van de zaak. Het perspectief van de arts verdient meer aandacht, vinden Martine de Vries en Wendela Leeuwenburgh. »»
  Reacties: 6 reacties


  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts

  Consulent euthanasie is geen SCEN-arts 20-01-2015 |  Zes verpleegkundigen van de Levenseindekliniek gaan als consulenten artsen ondersteunen die euthanasie om een of andere reden moeilijk vinden. Maar wat is dan het verschil met SCEN-artsen? »»
  Reacties: 1 reactie


  Werken zonder contract heeft ook voordelen

  Werken zonder contract heeft ook voordelen 14-01-2015 |  Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en andere paramedici werken al jaren contractvrij. De enige nadelen: meer gedoe over geld met de patiënt en pestende zorgverzekeraars. »»
  Reacties: 2 reacties


  Zorgstelsel op de schop

  Zorgstelsel op de schop 07-01-2015 |  Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor delen van de langdurige zorg. Ook de financiering van de medisch-specialistische en de huisartsenzorg is veranderd. Een overzicht. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’

  De Sionsberg: ‘Wij zijn een schrikvoorbeeld’ 10-12-2014 |  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet. Maar de artsen geven niet op. De kwaliteit van zorg was toch goed? En stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer waarschuwt: ‘Wat hier gebeurt, kan collega’s elders ook overkomen.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde

  Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde 03-12-2014 |  Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben er lang over kunnen nadenken. Nu nadert het uur van de waarheid, en de druk loopt op. Hoe gaan zij hun onderlinge relatie vormgeven? En wat vindt de minister van Financiën daarvan? »»
  Reacties: 1 reactie


  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig

  Stoomcursus ebola: loodzwaar maar broodnodig 26-11-2014 |  Artsen zonder Grenzen traint in een Amsterdamse loods artsen en andere hulpverleners voor uitzending naar ebolagebied. Hoewel de organisatie in West-Afrika de grens van haar capaciteiten bereikt, handhaaft ze een streng selectiebeleid. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag

  Grens tussen medisch hulpmiddel en medicijn is vaag 19-11-2014 |  De grens tussen een medisch hulpmiddel en een geneesmiddel is niet altijd duidelijk. En als er vragen rijzen over een hulpmiddel, is het niet eenvoudig om achter de antwoorden te komen. Dat maakt een zoektocht naar de ins en outs van een cosmetisch middel duidelijk. Vetoplossende injecties lijken verboden, maar zijn officieel toegestaan op de markt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening

  Huisartsen tegen verplichte ggz-screening 12-11-2014 |  Achmea wil dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg iemand nodig heeft. Minister Schippers vindt dat een goed plan. In het veld wordt echter argwanend gereageerd. »»
  Reacties: 4 reacties


  Huisartsen maken zich zorgen over contractering

  Huisartsen maken zich zorgen over contractering 05-11-2014 |  In theorie kan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) goed leven met het nieuwe bekostigingssysteem, dat op 1 januari van kracht wordt. Maar of het beoogde resultaat – een sterke eerste lijn – wordt waargemaakt, is allerminst zeker. ‘In feite wordt het convenant niet uitgevoerd’, zegt Bram Stegeman, huisarts en vice-voorzitter/penningmeester van de LHV. Zeven bedenkingen van huisartsenzijde. »»
  Reacties: 12 reacties


  Tijdrekken tijdens de opleiding

  Tijdrekken tijdens de opleiding 29-10-2014 |  Vanwege de krappe arbeidsmarkt proberen veel aiossen hun opleiding zolang mogelijk te rekken. Een baan buiten het ziekenhuis kan een reële optie zijn, vindt LUMC-voorzitter Ferry Breedveld. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen

  Asielzoekers bij de dokter: Druk, maar geen lange rijen 22-10-2014 |  Het snel groeiende aantal vluchtelingen legt druk op de medische zorg in de opvangcentra. ‘We staan elke dag met tweehonderd man in de rij voor die ene dokter’, zo citeerde NRC Handelsblad afgelopen week een bewoner van de IJsselhallen. Is het werkelijk zo erg? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie

  CZ pioniert met selectieve inkoop psychiatrie 15-10-2014 |  Na de somatiek wil zorgverzekeraar CZ nu ook in de geestelijke gezondheidszorg een begin maken met het selectief inkopen van zorg. ‘Geprotocolleerd werken is lang niet altijd vanzelfsprekend in de ggz.’ »»
  Reacties: 2 reacties


  Melden kindermishandeling niet de enige weg

  08-10-2014 |  Huisartsen doen iets verkeerd, want politie en scholen melden veel vaker een vermoeden van kindermishandeling dan zij, aldus Nieuwsuur vorige week. Te kort door de bocht, reageert vertrouwensarts AMK Lia Jak. ‘Het gaat om handelen, niet om melden.’ »»
  Reacties: 3 reacties


  Bedenkingen bij het Landelijk Meldpunt Zorg

  01-10-2014 |  Sinds half juli is het Landelijk Meldpunt Zorg actief. De klachten over hulpverleners die daar binnenkomen, worden dagelijks naar de inspectie doorgebriefd. Wat die daarmee doet, is niet duidelijk. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Ebola vereist geen geld, maar mankracht

  Ebola vereist geen geld, maar mankracht 24-09-2014 |  Wat doet de wereld tot nu toe om te helpen met de bestrijding van ebola in West-Afrika? En waar is behoefte aan? Vier vragen over de strijd tegen ebola. »»
  Reacties: 1 reactie


  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig

  Openheid over psychiatrie lastig maar nodig 17-09-2014 |  Patiënten met een psychische ziekte moeten daarover frank en vrij kunnen vertellen. Dat voorkomt dat ze zich isoleren. Maar openheid is wel maatwerk. »»
  Reacties: 3 reacties


  Onzekerheid voor bedrijfsartsen duurt voort

  10-09-2014 |  Dat het er stroef aan toe ging in de SER-commissie Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (zie kader), was geen geheim. Een in februari uitgelekt plan maakte duidelijk dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. »»
  Reacties: 2 reacties


  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet

  Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet 03-09-2014 |  Alleen al in Nederland bracht de Ice Bucket Challenge één miljoen euro op voor onderzoek naar amyotrofe laterale sclerose, ALS. Leonard van den Berg, ALS-expert, vertelt welk onderzoek nodig is. »»
  Reacties: 1 reactie


  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden

  Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden 27-08-2014 |  Duizend tot tweeduizend Nederlanders zijn een directe naaste verloren bij de ramp met vlucht MH17. Een deel van hen zal de rouwperiode niet zonder problemen doorkomen. ‘Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn’, voorspelt psychiater Eric Vermetten. Reden waarom een expertteam klaarstaat om ondersteuning te bieden. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’

  ‘Ebola-epidemie in Nederland niet mogelijk’ 13-08-2014 |  Bijna duizend mensen zijn al gestorven aan de gevolgen van ebola en de epidemie is nog lang niet voorbij. Maar het is uitgesloten dat ook Nederland op grote schaal wordt getroffen, zegt internist-infectioloog Martin Grobusch van het AMC. »»
  Reacties: 5 reacties


  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd

  Concentratie van spoedzorg is hooguit afgeremd 30-07-2014 |  Sinds de waarschuwing van de Autoriteit Consument en Markt ligt de verdere concentratie van de spoedzorg ogenschijnlijk stil. Maar in de praktijk gaat het proces gewoon door. »»
  Reacties: 1 reactie


  Dienstverbanders akkoord met AMS

  Dienstverbanders akkoord met AMS 16-07-2014 |  Er is een akkoord over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Gezondheid van de specialist en patiëntveiligheid zijn leidend bij de gemaakte afspraken. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn

  Gebrek aan regie kan strafbaar zijn 25-06-2014 |  Met zijn oordeel over de Hoornse gynaecoloog die betrokken was bij een slecht afgelopen bevalling, heeft het Gerechtshof Amsterdam de typisch tuchtrechtelijke thema’s regievoering en informed consent het strafrecht ingetrokken. Het kan worden opgevat als een tik op de vingers van het Centraal Tuchtcollege. Vijf vragen over deze opmerkelijke uitspraak. »»
  Reacties: 2 reacties


  Farma in crisis

  Farma in crisis 18-06-2014 |  Grote farmaceutische bedrijven zijn op overnamepad of ruilen divisies. Hun businessmodel lijkt uitgewoond. »»
  Reacties: 1 reactie


  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis!

  Vrije artsenkeuze? Duurdere polis! 11-06-2014 |  De verandering in artikel 13 moet de zorg goedkoper maken, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De bestaande selectiepolissen waren al weinig populair, de verwachting is dat dit met de nu voorgestelde polis niet anders zal zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Financiering huisartsenzorg bijna rond

  Financiering huisartsenzorg bijna rond 02-06-2014 |  Het moet wel heel gek lopen wil er binnenkort geen concreet plan op tafel liggen voor een nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg. Die krijgt vanaf 1 januari vorm. »»
  Reacties: 3 reacties


  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan

  MSD vecht boete voor gunstbetoon aan 28-05-2014 |  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft farmaceut MSD een boete opgelegd, omdat het bedrijf de regels voor gunstbetoon heeft overschreden. De fabrikant moet meer dan een ton boete betalen, maar vecht de maatregel aan. »»
  Reacties: 8 reacties


  Steeds meer Brussel aan het bed

  Steeds meer Brussel aan het bed 14-05-2014 |  D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy toont met vier voorbeelden dat het stempel van de EU op de Nederlandse gezondheidszorg groter is dan veel mensen beseffen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Hervorming langdurige zorg op koers

  Hervorming langdurige zorg op koers 30-04-2014 |  Een Kamermeerderheid heeft groen licht gegeven voor de beoogde hervorming van de langdurige zorg. Met een discussie over vrije artsenkeuze als onverwacht bijeffect. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars

  DICA opent deuren voor zorgverzekeraars 23-04-2014 |  Ziekenhuizen leveren hun inkoopindicatoren dit jaar via het transparantieportaal van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden en met bescherming van de privacy, legt DICA-directeur en gastro-intestinaal chirurg Eric Hans Eddes uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector

  Bank bezorgd over risico's ziekenhuissector 16-04-2014 |  Dat de jaarrekeningen van zorginstellingen straks niet worden goedgekeurd, heeft een voordeel. ‘Eindelijk komt op tafel hoe complex en onzeker het systeem is geworden’, zegt Rabobankier Michel van Schaik. »»
  Reacties: 2 reacties


  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente

  Te veel recidieven bij vulvakanker in Twente 09-04-2014 |  Naar nu pas blijkt kwamen in de periode 2000 tot 2012 in de regio Twente veel meer recidieven voor bij vrouwen met vulvacarcinoom. Een kwestie met consequenties voor de betrokken gynaecologen. »»


  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut

  Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut 02-04-2014 |  Het idee achter Zorginstituut Nederland wordt alom onderschreven, maar er zijn ook zorgen: ‘Richtlijnen die erg op de praktijk gericht zijn registerproof maken, is enorm kostbaar en voegt weinig toe.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?'

  'Waaróm klampt patiënt zich vast aan superfoods?' 26-03-2014 |  Een nieuwe voedingshype domineert het nieuws: superfoods. Menig arts zal het – terecht – als onzin afdoen en overgaan tot de orde van de dag. Maar, zegt emeritus hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde Jaap van Binsbergen, ‘ik zou wél doorvragen als een patiënt zo’n modedieet volgt’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  E-consult via Constamed ter discussie

  E-consult via Constamed ter discussie 19-03-2014 |  De lancering van een site waar patiënten aan willekeurige huisartsen vragen kunnen stellen, zorgt voor beroering. ‘Zie het als een pilot om uit te vissen wat patiënten willen.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg

  Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg 12-03-2014 |  Prostitutie, hondenbelasting en nieuwe wegen – dat zijn de belangrijkste thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over de nieuwe sociale taken op het gebied van zorg tasten veel gemeenten nog in het duister. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Het kaf en het koren van behandelingen

  Het kaf en het koren van behandelingen 05-03-2014 |  Praktijkvariatie indammen is een klus. Behalve artsen moeten ook zorgverzekeraars en patiënten meedoen. En er moet geld op tafel. »»
  Reacties: 2 reacties


  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald

  Nieuwe bekostiging huisartsenzorg kritisch onthaald 26-02-2014 |  Vorige week bracht de NZa een advies uit over de manier waarop vanaf 2015 de eerstelijnszorg zal worden bekostigd. Journalist Henk Maassen peilde de reacties op de plannen. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts

  Polderstrijd om toekomst bedrijfsarts 19-02-2014 |  Een uitgelekte SER-notitie suggereert dat de bedrijfsgezondheidszorg op zijn kop gaat. ‘Voorbarige conclusie’, luidt de officiële reactie, maar daarmee is de kous niet af. De toekomst van de bedrijfsartsen blijkt inzet van een spannend potje polderen. »»
  Reacties: 7 reacties


  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag

  Concentratie spoedzorg ligt zwaar op de maag 12-02-2014 |  De plannen van Zorgverzekeraars Nederland om het aantal SEH-afdelingen flink te saneren, valt niet goed bij de ziekenhuizen. Vooral de toekomstige CVA-zorg maakt bezorgde reacties los. »»
  Reacties: 3 reacties


  Niet alleen Ranbaxy komt uit India

  Niet alleen Ranbaxy komt uit India 05-02-2014 |  Commotie over de productie van geneesmiddelen en grondstoffen in de Indiase fabriek van Ranbaxy. Heleen Croonen zocht uit hoe het staat met de betrouwbaarheid van medicijnen uit niet-westerse landen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vijf vragen over borstkankerscreening

  Vijf vragen over borstkankerscreening 29-01-2014 |  Bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft wel degelijk nut, concludeert de Gezondheidsraad. Hoe zit dat precies? Henk Maassen beschrijft ontwikkelingen en feiten over borstkanker en preventieve screening. »»
  Reacties: 1 reactie


  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen

  Kwestie-Poldermans heeft gevolgen voor richtlijnen 22-01-2014 |  De wetenschappelijke schuinsmarcheerderij van Don Poldermans brengt het advies over het toedienen van bètablokkers rond hartoperaties aan het wankelen. Cardiologen en anesthesiologen beraden zich op de gevolgen hiervan. »»
  Reacties: 3 reacties


  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie

  AVL vindt partner voor geïntegreerde oncologie 15-01-2014 |  Het Antoni van Leeuwenhoek zocht samenwerking met een umc en vond die verrassend genoeg niet in Amsterdam maar in Utrecht, omdat de Amsterdamse umc’s niet wilden meewerken aan disciplineoverstijgende oncologische zorg. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Strijder tegen dronken kinderen wint slag

  Strijder tegen dronken kinderen wint slag 08-01-2014 |  Dé protagonist in de strijd tegen alcohol drinkende kinderen is kinderarts Nico van der Lely. De nieuwe Drank- en Horecawet is een belangrijke victorie, maar nog niet het eindpunt. »»
  Reacties: 1 reactie


  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut

  Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut 09-12-2013 |  De leden van de Eerste Kamer zien het nut van het Kwaliteitsinstituut dat waakt over de kwaliteit van de zorg. Maar ze vrezen dat het een tandeloze tijger is. »»
  Reacties: 2 reacties


  Verhaal gestopte longarts maakt veel los

  Verhaal gestopte longarts maakt veel los 04-12-2013 |  Mariska Koster, die het zware vak van longarts te belastend vond, riep op om artsen beter emotioneel te ondersteunen. MC-journalist Sophie Broersen ging na wat er al bestaat. »»
  Reacties: 4 reacties


  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht

  Vermijdbare schade is degelijk onderzocht 27-11-2013 |  Onlangs meldde het Nivel dat het aantal patiënten dat te maken krijgt met vermijdbare schade, is gehalveerd ten opzichte van 2008. Een opvallend resultaat. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Specialisten samen in federatie

  Specialisten samen in federatie 20-11-2013 |  Straks vormen alle wetenschappelijke specialistenverenigingen, samen met de OMS, een federatie. ‘Een revolutie’, volgens OMS-voorzitter Frank de Grave. »»
  Reacties: 1 reactie


  Weer vragen over ggz nieuwe stijl

  Weer vragen over ggz nieuwe stijl 13-11-2013 |  Nu de organisatie van de ggz op de schop gaat, vrezen huisartsen dat ze te maken gaan krijgen met complexe psychiatrie. Maar overhevelen ‘naar de eerste lijn’ is niet hetzelfde als ‘naar de huisarts’. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen?

  Hoezeer moet de co op zijn tellen passen? 06-11-2013 |  Coassistenten leren dat ze hun mond moeten opendoen als hun opleider dingen doet die ogenschijnlijk niet door de beugel kunnen. Maar dat is niet altijd makkelijk. »»
  Reacties: 1 reactie


  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’

  Tromp was ‘op een bizarre manier te goeder trouw’ 30-10-2013 |  De gang van zaken rond huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn wekte bij veel artsen woede en verontwaardiging. De openbaarmaking van het bevel van de IGZ heeft de reacties echter doen ombuigen: ‘Ontnuchterend.’ Toch blijft er ook begrip voor hun collega. »»
  Reacties: 7 reacties


  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen

  Korting vervolgopleiding treft vooral ziekenhuizen 21-10-2013 |  Er wordt flink gesneden in de medische vervolgopleiding, maar minder dan eerder gepland. De aiossen zijn tevreden over het nieuwe akkoord. Ziekenhuizen leveren het meeste in. »»
  Reacties: 1 reactie


  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet

  De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet 16-10-2013 |  Bijna iedereen is het erover eens dat de jeugdzorg hervormd moet worden. Toch oogst de nieuwe Jeugdwet veel kritiek. Zo vreest de LHV voor de onafhankelijke positie van de huisarts en ligt volgens de kinderombudsman ongelijke behandeling op de loer. »»
  Reacties: 4 reacties


  Wachttijden terug van weggeweest

  Wachttijden terug van weggeweest 09-10-2013 |  Discussies over lange wachttijden zijn lange tijd niet gevoerd. Maar cijfers van de NOS wijzen erop dat de problematiek bij veel specialismen groot is. Joost Visser zocht uit hoe het nou precies zit. »»
  Reacties: 4 reacties


  Zorgverzekeraars knijpen ziekenhuizen af

  02-10-2013 |  Tijdens de huidige inkooponderhandelingen met de ziekenhuizen zetten de zorgverzekeraars ongekend hard in. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakt zich zorgen. »»
  Reacties: 5 reacties


  Bezuinigen met onzekerheden

  Bezuinigen met onzekerheden 25-09-2013 |  Het oordeel over de zorgbegroting is gemengd. Het zorgakkoord zal zeker de volumegroei beperken, maar het kabinet laat zijn oren te veel hangen naar het CPB. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Screening is uitdaging voor mdl-artsen

  Screening is uitdaging voor mdl-artsen 18-09-2013 |  Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening in heel Nederland van start. Dat betekent veel extra werk, vooral voor de maag-darm-leverartsen. Een structurele oplossing voor de benodigde extra capaciteit is er nog niet, zeggen zij zelf. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst

  Nieuwe ingrepen in cardiologie op komst 11-09-2013 |  Heleen Croonen sprak op het Europese cardiologiecongres met professor Harry Crijns over de medisch-inhoudelijke hoogtepunten. »»
  Reacties: 1 reactie


  Praten over levenseinde wordt verrichting

  Praten over levenseinde wordt verrichting 04-09-2013 |  Het bespreken van de behandelopties aan het einde van het leven wordt declarabel. Op een door de KNMG geïnitieerde hoorzitting presenteerden achttien deskundigen hun ideeën over passende zorg in deze levensfase. »»
  Reacties: 5 reacties


  Kleine ziekenhuizen bedreigd

  Kleine ziekenhuizen bedreigd 28-08-2013 |  Kleine ziekenhuizen, zoals het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, hebben dubbele financiële tegenwind. Journalist Mathijs Smit sprak erover met bestuursvoorzitter Ankie van Rossum. »»
  Reacties: 1 reactie


  Miljoenen voor protonentherapie

  Miljoenen voor protonentherapie 14-08-2013 |  Met het toelaten van vier behandelcentra begint minister Schippers voorzichtig met de introductie van protonenradio-therapie. Zorgverzekeraars vinden haar niet voorzichtig genoeg: ‘Straks worden indicaties bij een apparaat gezocht, in plaats van andersom.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen

  Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen 30-07-2013 |  Er is een nieuwe wet om klachten en geschillen in de zorg af te handelen. Joost Visser tekende het oordeel van juridische experts op. »»
  Reacties: 1 reactie


  Artsen LangeLand steken nek uit

  Artsen LangeLand steken nek uit 16-07-2013 |  Journalist Eva Nyst sprak met Jos Roelofsen, voorzitter van de medische staf van het LangeLand Ziekenhuis over de opmerkelijke investering van de specialisten in hun eigen ziekenhuis. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt

  Hulpmiddelen nog te makkelijk op de markt 10-07-2013 |  Strengere toelatingseisen voor medische hulpmiddelen zijn voorlopig nog niet in beeld. Tot die tijd moeten de beroepsgroepen zelf vaststellen hoe ze de veiligheid kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld als het gaat om operaties met gebruik van bekkenbodemmatjes. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Lyme in soorten en maten

  Lyme in soorten en maten 03-07-2013 |  Diagnose en behandelmethodes van de ziekte van Lyme zorgen al jaren voor onenigheid en verwarring. De Gezondheidsraad kwam daarom vorige week met een advies en onderscheidde daarin maar liefst zes soorten lymepatiënten. »»
  Reacties: 4 reacties


  Verpleeghuis reservoir van resistentie

  Verpleeghuis reservoir van resistentie 26-06-2013 |  In de jaarlijkse cijfers over het antibioticagebruik is nu voor het eerst het gebruik in verpleeghuizen apart vastgelegd. En dat levert een verontrustend beeld op, stelt journalist Heleen Croonen vast. »»
  Reacties: 1 reactie


  IGZ: operatieve zorg moet nog beter

  19-06-2013 |  Het zesde IGZ-rapport over operatieve zorg is uit. Sophie Broersen zet de belangrijkste conclusies op een rij. Eén ding staat vast: wie vanaf nu een heup of been verwisselt, moet meteen naar de tuchtrechter.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen

  Twijfels over financiële verslaglegging ziekenhuizen 12-06-2013 |  Journalist Mathijs Smit dook in de jaarrekeningen van ziekenhuizen. De financiële verslagen lijden onder het declaratiesysteem DOT en wijzigingen in het financieringsstelsel. Er missen vitale gegevens wat banken en zorgverzekeraars kan afschrikken. »»
  Reacties: 2 reacties


  Eigen risico leidt tot mijden van zorg

  Eigen risico leidt tot mijden van zorg 05-06-2013 |  Uit een LHV-enquête onder huisartsen blijkt dat de verhoging van het eigen risico alarmerende effecten heeft. Voorzitter Steven van Eijck voorziet – terechte – politieke commotie en hoopt op maatregelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude

  Gebrek aan cijfers remt discussie over fraude 29-05-2013 |  Vorige week debatteerde de Tweede Kamer een dag lang over de fraude in de zorg. Joost Visser was er getuige van en merkte dat eigenlijk niemand de omvang van het probleem kent. De Nederlandse Zorgautoriteit moet daar verandering in brengen. »»
  Reacties: 2 reacties


  Ruzie Catharina kent geen winnaars

  Ruzie Catharina kent geen winnaars 22-05-2013 |  Ook de finale poging om het conflict tussen de top van het Catharina Ziekenhuis en de vier dermatologen vlot te trekken, is mislukt. Mathijs Smit zet de gebeurtenissen op een rijtje. »»
  Reacties: 2 reacties


  Kankeronderzoek staat voor tweesprong

  Kankeronderzoek staat voor tweesprong 15-05-2013 |  Er worden steeds meer subtypen kanker onderscheiden, die allemaal op een specifieke manier behandeld moeten worden. Dat heeft consequenties voor het klinische onderzoek naar kanker, maar ook voor de prijs van nieuwe geneesmiddelen. »»
  Reacties: 1 reactie


  Geen verzorgingshuis, maar wat dan?

  Geen verzorgingshuis, maar wat dan? 07-05-2013 |  Het kabinet wil strengere selectie aan de poort van het verzorgingshuis. Alleen de meest kwetsbare mensen hebben nog recht op intramurale zorg. De vraag is wie er gaat zorgen voor de grote groep ouderen die daar dan niet meer terechtkan. »»
  Reacties: 2 reacties


  Vijf vragen over DSM-5

  Vijf vragen over DSM-5 01-05-2013 |  Na jarenlang overleggen en meer dan 10.000 commentaren op eerdere versies zal op 18 mei tijdens het jaarlijks congres van de American Psychiatric Association (APA) in San Francisco DSM-5 officieel het licht zien: het nieuwe handboek om psychiatrische stoornissen te diagnosticeren. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Psychische nood asielzoekers hoog

  Psychische nood asielzoekers hoog 24-04-2013 |  De zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov maakte de psychische zorg voor deze kwetsbare groep weer actueel. Het gaat om mensen die niets hebben misdaan, maar die wel onder enorme druk in een gevangenisregime zitten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  UMC Amsterdam komt snel dichterbij

  UMC Amsterdam komt snel dichterbij 10-04-2013 |  De samenwerking tussen AMC en VUmc begint concreet vorm te krijgen en blijkt behoorlijk ver te gaan. Of sprake is van voldoende machtsevenwicht tussen beide ziekenhuizen, valt te bezien. Feiten en context bij een mega-alliantie. »»
  Reacties: 1 reactie


  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt

  Bespreek reanimatie tijdig met patiënt 04-04-2013 |  Artsen moeten kwetsbare ouderen realistische informatie geven over de kans op een succesvolle reanimatie. Bij voorkeur in een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde. ‘Trek daar wel de nodige tijd voor uit, want het roept bijna altijd emoties op. »»
  Reacties: 4 reacties


  LangeLand in kritieke toestand

  LangeLand in kritieke toestand 26-03-2013 |  Met het afketsen van de overnamebesprekingen tussen het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis en zorgondernemer Loek Winter is het ziekenhuis in Zoetermeer in een kritieke toestand beland. Wordt het het eerste ziekenhuis in Nederland dat failliet gaat? »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Solidariteit kost handenvol geld

  Solidariteit kost handenvol geld 21-03-2013 |  De gezondheidszorg kan zich in vier richtingen ontwikkelen, stellen economen van het Centraal Planbureau. Zelf maken zij geen keuze: ‘Wij laten zien wat de consequenties zijn.’ »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek

  Bilthoven krijgt eerste borstkankerkliniek 13-03-2013 |  Om de steeds complexere borstkankerzorg op hoog niveau te kunnen verzorgen, is concentratie ervan noodzakelijk. Vanuit dat oogpunt is chirurg Jan van Bodegom een borstkankerkliniek aan het oprichten: het Alexander Monro-ziekenhuis, in Bilthoven. Daar is niet iedereen in oncologisch Nederland blij mee. »»
  Reacties: 2 reacties


  ‘Vrije jongen’ is meestal een man

  ‘Vrije jongen’ is meestal een man 06-03-2013 |  Het vrije beroep kent een aantal verleidingen: meer zelfstandigheid en meer inkomen. Toch heeft het niet veel aantrekkingskracht op vrouwelijke specialisten. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Patiënten oneens met richtlijn CVS

  Patiënten oneens met richtlijn CVS 27-02-2013 |  De CBO-richtlijn over het chronischevermoeidheidssyndroom geeft een onjuist beeld van de ziekte, aldus patiënten, en biedt maar één behandeloptie: cognitieve gedragstherapie. Het is het enige wat werkt, zeggen deskundigen. »»
  Reacties: 3 reacties


  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend

  Aanpak geriatrische revalidatie niet sluitend 20-02-2013 |  Nu geriatrische revalidatie per 1 januari wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, vallen patiënten buiten de boot en komen verpleeghuizen in de problemen. Hoe komt dat? »»
  Reacties: 2 reacties


  Slotervaart versus Achmea

  Slotervaart versus Achmea 13-02-2013 |  Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft het eindbod van zorgverzekeraar Achmea verworpen. Vijf vragen en antwoorden over een opvallend conflict. »»
  Reacties: 1 reactie


  Snel ingrijpen bij conflict nog lastig

  06-02-2013 |  Ondanks alle maatregelen komen hoogoplopende conflicten nog steeds voor in de ziekenhuizen. Iedereen is gebaat bij snel ingrijpen, niet in de laatste plaats de patiënt. Toch lukt dat vaak niet. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Beroepsgeheim op de tocht

  30-01-2013 |  De druk om soepeler om te springen met het beroepsgeheim, neemt toe. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Schippers vorige week wetswijzigingen aan die doorbreking van de geheimhoudingseed vergemakkelijken. Artsen en gezondheidsjuristen zien de noodzaak er niet van. »»
  Reacties: 3 reacties


  Risicoheupen minder geplaatst

  23-01-2013 |  De resurfacing heupprothese die de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sinds 2010 afraadt, wordt sindsdien inderdaad minder vaak geplaatst: van 4,2 procent van de heupvervangingen in 2007 naar 0,8 procent in 2011. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Arbeidsmarktmonitor: Iets minder vacatures

  16-01-2013 |  Het jaar 2012 eindigt met een lichte daling van het totaalaantal vacatures voor artsen. Het aantal personeelsadvertenties voor urologen trekt licht aan. Maar nog steeds komen zij in grotere getale van de opleiding dan dat er vacatures zijn. »»
  Reacties: Plaats een reactie


  Herziene financiering maakt aios vrijer

  09-01-2013 |  Sinds 1 januari wordt het Opleidingsfonds niet meer beheerd door het ministerie, maar door twee zelfstandige bestuursorganen. Een formaliteit, maar voor aiossen pakt de verandering gunstig uit. »»
  Reacties: Plaats een reactie


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd