4 mei 2012

Minimaal invasieve oesofagectomie beter

Patiënten met resecteerbare slokdarmkanker die een minimaal invasieve oesofagectomie ondergaan, hebben minder pulmonale infecties dan patiënten die een transthoracale oesofagectomie ondergaan. Dat concluderen Surya Biere e.a. op basis van onderzoek dat onder andere in Amsterdam en Nijmegen werd verricht.

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

In vijf ziekenhuizen in Nederland, Spanje en Italië werden in totaal 115 patiënten gerandomiseerd voor behandeling met minimaal invasieve of open oesofagectomie. In de eerste twee weken na de operatie kwamen pulmonale infecties significant minder voor in de groep die minimaal invasieve oesofagectomie had ondergaan, namelijk bij 5 patiënten (9%), tegen 16 patiënten (29%) uit de groep die met open oesofagectomie werd behandeld. Ook was het verblijf in het ziekenhuis korter bij minimaal invasieve oesofagectomie en hadden de patiënten in deze groep minder pijn in de eerste 10 dagen na de operatie. De 30-dagenmortaliteit verschilde niet significant tussen beide groepen.

De auteurs noemen als mogelijke oorzaken voor de verbeterde uitkomst bij minimaal invasieve oesofagectomie dat deze wordt toegepast in buikligging en dat een totale longcollaps wordt voorkomen. In een vervolgstudie zal worden gekeken of minimaal invasieve oesofagectomie ook leidt tot een sneller herstel.

Johanna Gröne

The Lancet 2012, doi: 10.1016/S0140-6736(12)60516-9: Minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: a multicentre, open-label, randomised controlled trial

Lees ook:

Online gepubliceerd op: 4 mei 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuws | Nieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd