25 januari 2012

Van der Linde eist schadevergoeding

Huisarts Hans van der Linde eist bijna 16 duizend euro van de overheid. Dat bedrag dekt de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door het proces dat het RIVM tegen hem heeft aangespannen.

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

Van der Linde beschuldigde eind vorig jaar Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van belangenverstrengeling. Coutinho propageert de griepprik, stede hij vast, terwijl hij als hoogleraar banden heeft met de farmaceutische industrie. Volgens Coutinho schaadde Van der Linde hiermee het vertrouwen van de bevolking in het RIVM, waarna hij een rechtszaak tegen de Capelse huisarts aanspande.

In een vijftig pagina’s tellend verweer ontkennen Van der Linde en zijn advocaat Aldert van der Bent dat Van der Linde zou hebben gezegd dat Coutinho zich laat leiden door zakelijke of privébelangen, zoals in de dagvaarding staat. Hij heeft uitsluitend gewezen op zakelijke belangenverstrengelingen zonder te beweren dat die daadwerkelijk hebben geleid tot een ‘zich daardoor laten leiden’, schrijven zij. ‘Deze uitlatingen’, voegen zij daaraan toe, ‘waren voldoende feitelijk onderbouwd ten tijde van publicatie, zijn voorafgegaan door behoorlijk onderzoek, zijn neutraal van toonzetting, betroffen een publiek persoon en dienden een zeer belangrijk publiek belang.’

Volgens Van der Linde heeft het RIVM, met de dagvaarding en de voorafgaande dreiging daarmee ‘een ongeoorloofde inbreuk’ gemaakt op zijn vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hij is aanmerkelijk bedachtzamer geworden met het uiten van zijn mening in het openbaar en uit angst voor eventuele procedures huiverig geworden om in de media te verschijnen, stelt hij vast. Daarnaast heeft hij ook materiële schade geleden doordat hij vier weken lang contacten moest leggen, met anderen moest overleggen en stukken moest lezen, bestuderen en schrijven.

Van der Linde en zijn advocaat vragen de rechtbank om het RIVM te veroordelen tot betaling van 5000 euro schadevergoeding voor de geleden immateriële schade en 10.932 euro ter vergoeding van gederfde inkomsten: 200 keer 54,66 euro, het bruto-uurtarief van een huisarts. Ook zou het RIVM de kosten van het geding moeten betalen.

Inmiddels hebben meer dan duizend mensen samen 45.000 euro gestort in het steunfonds om Van der Linde in staat te stellen zich voor de rechtbank te verdedigen.

Joost Visser


Zie ook:

Meer nieuws


Online gepubliceerd op: 25 januari 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?Laatste nieuws | Achter het nieuws | Nieuwsbrief | Actuele dossiers

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd