Lijfarts voor ouderen met complexe problematiek

Publicatie Nr. 08 - 24 februari 2012
Jaargang 2012
Rubriek Federatienieuws
Auteur Mieke Draijer
Pagina's 489

Voorzitterscolumn

Tijdens het Genero-symposium op 15 november liet Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het LUMC in Leiden, zien waar we in de ouderenzorg vandaan komen en welke richting we zouden moeten gaan. Westendorp stelt onder meer voor dat iedere kwetsbare oudere een lijfarts krijgt. Deze lijfarts is zich goed bewust van de complexe problematiek bij ouderen en kan patiënten goed vertegenwoordigen in de vaak onoverzichtelijke (medische) zorg. Als specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van Verenso kan ik natuurlijk niet anders dan volmondig ‘ja!’ roepen op dit voorstel. Gelukkig is het niet alleen een voorstel voor de toekomst, maar ook dagelijkse praktijk!

Voor een goede behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen is specifieke kennis en ervaring nodig, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Daarom is er de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Juist omdat kwetsbare ouderen allang niet meer alleen in het verpleeghuis verblijven (maar ook thuis en in verzorgingshuizen) en specialisten ouderengeneeskunde dus ook elders werken, is drie jaar geleden de opleiding verbreed en de naam gewijzigd van verpleeghuisarts naar specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde is er voor alle kwetsbare ouderen, ongeacht de verblijfplaats.

Westendorp stelt ook dat we in de praktijk veel ‘zorgverkeer’ zien tussen de eerste en tweede lijn en dat het voor ouderen moeilijk blijkt om overzicht te houden over hun eigen situatie. Ze zijn in behandeling bij verschillende specialisten en moeten voor hun zorg en hulp rekening houden met financiering uit verschillende bronnen. De gezondheidszorg is zo voor vele ouderen een onoverzichtelijk ‘monster’.

De specialist ouderengeneeskunde
integreert verschillende medische behandelingen

De specialist ouderengeneeskunde diagnosticeert, adviseert en behandelt. Hij houdt daarbij rekening met het hele spectrum van kwalen die de patiënt heeft. Maar bovenal adviseert hij ook over behandeling en zorg door anderen en hij draagt zorg voor de ondersteuning en versterking van de mantelzorg. Wat is wenselijk, wat is haalbaar en wat moet daarvoor geregeld worden? Kortom, hij brengt als geen ander de hele patiënt in kaart, kan regie voeren en zorgt voor integratie van verschillende medische behandelingen. Dit laatste voorkomt veel onnodige ziekenhuisopnames.

Het is een veelzijdig specialisme. Waar anderen met name orgaan- en ziektegericht zijn, is de specialist ouderengeneeskunde vooral gericht op toestandsbeelden en functionaliteit. De behandeling van welk symptoom, van welke ziekte bepaalt in hoge mate de kwaliteit van leven voor deze patiënt? De patiënten hebben een grote diversiteit aan aandoeningen. Waar vind je revalidatie en palliatieve zorg in één specialisme? En die financiering? Daar moeten de schotten uit! Al jaren wordt hierover gesproken en vanuit het veld tegen geageerd. Het kan toch niet zo zijn dat een hele bevolkingsgroep de zorg ontbeert die zij nodig heeft vanwege de complexiteit en gebrek aan integratie van de financiering? Ook dit is helaas wel dagelijkse praktijk. Het wordt hoog tijd dat de politiek met een voorstel komt om hier snel iets aan te veranderen.

Mieke Draijer, voorzitter VerensoKlik hier voor een PDF van het federatienieuws

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

ActueelFederatienieuws

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd