Hoe is het invullen van het A- en B-formulier tijdens de waarneming geregeld?

Publicatie Nr. 05 - 03 februari 2012
Jaargang 2012
Rubriek Federatienieuws
Pagina's 299Casus Een geëmotioneerde vrouw belt op zondagochtend naar de huisartsenpost (HAP). Haar man is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap overleden. De dienstdoende huisarts van de HAP komt ter plaatse. Het is voor hem duidelijk dat de man door een hartinfarct is overleden. Uit het HAP-dossier blijkt ook dat de man al geruime tijd bekend was met hartfalen. De huisarts van de HAP is niet de eigen huisarts van de patiënt. Mag deze huisarts wel een verklaring van overlijden afgeven? En als hij dat doet, moet hij dan ook het B-formulier invullen?

Antwoord

Als een waarnemer overtuigd is van een natuurlijke dood van een patiënt, dan mag hij een verklaring van overlijden afgeven. Die verklaring geeft hij af door het zogenaamde A-formulier in te vullen. Als hij dat doet, moet hij ook het B-formulier ten behoeve van de statistiek invullen.

Toelichting

Als iemand gestorven is, moet er altijd een lijkschouwing plaatsvinden. Volgens de wet mag een behandelend arts of een gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts) dit doen. Het begrip ‘behandelend arts’ kan in het kader van de lijkschouw ruim worden opgevat. Daaronder valt de arts die voor de eigen huisarts waarneemt, maar ook de arts die dienst heeft bij een huisartsenpost. Het is niet noodzakelijk dat de arts bij het overlijden aanwezig was. Wel moet hij overtuigd zijn van een natuurlijk overlijden. Daarbij is het vaak noodzakelijk dat hij beschikt over de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Is de waarnemer niet overtuigd van een natuurlijke dood? Dan mag hij geen verklaring van overlijden afgeven en moet hij direct de gemeentelijk lijkschouwer inschakelen.

Invullen A- en B-formulier

Als de waarnemer overtuigd is van een natuurlijke dood, mag hij een verklaring van overlijden afgeven. De inhoud van die verklaring is wettelijk bepaald en wordt ook wel het A-formulier genoemd. De arts die dit A-formulier invult moet ook de verklaring voor de statistiek invullen. Dat formulier wordt ook wel het B-formulier genoemd. Zo nodig mag de arts voor het invullen van het B-formulier informatie inwinnen bij de eigen huisarts van de patiënt. Is dit niet mogelijk en kan de waarnemer daardoor het B-formulier niet invullen? Dan mag de arts formeel ook de A-verklaring niet afgeven en moet hij een gemeentelijk lijkschouwer inschakelen.

Waar verkrijgbaar?

De A- en B-formulieren zijn gratis verkrijgbaar via de gemeente (afdeling Publiekszaken).Meer informatie over het A- en B-formulier is ook te vinden in hoofdstuk 2.4 van het KNMG-consult ‘Dokter en de dood’. U vindt dit op de KNMG-website via www.knmg.nl/publicaties/dood.Vraag? KNMG Artseninfolijn

De KNMG Artseninfolijn adviseert artsen over juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen. Voor KNMG-leden is dit een gratis service.

Kijk op www.knmg.nl/faq voor veelgestelde vragen, of bel naar 030 2823 322. U kunt ook mailen naar: artseninfolijn@fed.knmg.nl.


Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

ActueelFederatienieuws

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd